KNOWLEDGE HYPERMARKET


Інформаційний бюлетень засобами програми MS Publisher

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Інформаційний бюлетень засобами програми MS Publisher


Хоча  за  допомогою  програми  MS  Publisher  можна  створювати  інфор­маційні  бюлетені  (так само, як  і будь-які  інші публікації)  з  «чистого арку­ша», використання  одного з макетів майстра бюлетенів MS Publisher спро­щує процес його підготовки.

Якщо  планується використовувати програму MS Publisher  для  автоматичного перетворення інформаційного бюлетеня у веб-вузол, то бюлетень потрібно створити  за допомогою  одного  з  макетів  майстра   бюлетенів.

Чим  відрізняється  підготовка  інформаційного буклета  і від підготовки  бюлетеня?

Вправа 22.2.1. Створення  інформаційного  бюлетеня  за  заданим сценарієм.

Завдання.  Створити  інформаційний бюлетень Блоґосфера.pub з  двох сторінок та трьох статей:  Топоблогія,  Чому блоґи? і Блоґозакладки.

1. Завантажте  програму  MS Publisher одним  із  відомих  вам  способів.

2. В  області завдань Нова  публікація  у   розділі Почати  з  макета  виконайте вказівку Публікації для друку/Бюлетені.

3.  Перегляньте стандартний  набір макетів бюлетенів  nа оберіть макет Кубики — на екрані відкриється макет бюлетеня,  що складається  з чотирьох сторінок.

4. В  області завдань Параметри: Бюлетень у  полі  Односторонній або двосторонній друк оберіть/ або 2 залежно від передбаченого способу  друку бюлетеня.  У полі  Адреса замовника виберіть Немає  (мал.  22.1).

http://xvatit.com/it/fishki-ot-itshki/

5.  Перейдіть за  посиланням  Вміст  сторінки (мал. 22.1.1),  щоб  задати   кількість  стовпців  і типи  об’єктів  для   кожної  сторінки  (мал.  22.2, 2).  На  внутрішніх  сторінках  двостороннього  бюлетеня  відображається поле   Виберіть змінювану  сторінку.  Із  списку  пропонованих форматів  для  Лівої  внутрішньої  сторінки оберіть Бланк для  відповідей.

6. Оскільки  за  завданням  потрібно  створити бю­летень  з двох сторінок,  видаліть третю й четвер­ту  сторінки  шаблону.  Для  цього перейдіть  за допомогою  сортувальника  сторінок  до  третьої  сторінки,  виділіть  її  (при  цьому  ви ділить ся  дві сторінки  —   2  і  3 ),  у   контекстному  меню  оберіть вказівку  Видалити  сторінку  та   у   діалоговому  вікні  Видалення  сторінки  встановіть  перемикач у  положення Видалити —   тільки сторінку праворуч.  У  такий  спосіб  буде видалено третю  сторінку  публікації.  Аналогічно  ви дал іть  четвер­ту  сторінку.

  • За потреби   можна додати сторінки  до бюлетеня.  Для цього  слід  за допомогою   сортувальника сторінок  виділити   сторінку,  перейти  за посиланням   Додати  сторінку  та   в  діалоговому   вікні  Додавання сторінок бюлетеня  обрати  зі  списку  Лівої  чи Правої сторінки  один  із  запропонованих  варіантів.

Інформаційний бюлетень

7.  Перейдіть за посиланням Колірні схими та визначте, яку колірну схему було застосовано до обраного макета.

8.  Перейдіть  за  посиланням Шрифтові схеми  та  із  запропонованого  набору виберіть  іншу  стандартну  шрифтову  схему  до  даного  шаблону  публікації, наприклад Електронна.

9.  Перегляньте публікацію у режимі перегляду (мал. 22.3) та збережіть у файлі Блоґосфера.pub у папці Публікації вашої структури папок.

Інформаційна публікація

  • У більшості випадків,  наприклад у заголовках статей,  розмір тексту  буде  автоматично  встановлено  так,  щоб  заповнити  поле.  Можна також  змінити  параметри  форматування  тексту  аналогічно  до  виконання  цих дій засобами текстового процесора M S  Word.

10.  Введіть такі заголовки публікації та статей (мал. 22.3): Блоґосфера (3),  Топоблоґія  (4),  Чому блоґи?  (5)  та Блоґозакладки  (6).  Для  цього  клацніть у середині відповідного текстового поля та введіть потрібний текст, змінив­ши у такий спосіб вміст автозаповнювача.

11.  Замініть текст автозаповнювача  статті  Топоблоґія  текстом,  що міститься на  сайті  за  адресою  http:/ /blogosphere.com.ua/2008/02/07/typoblohija. Для  цього клацніть текст, що заміщується, а потім  введіть новий.

У  разі  відсутності  доступу  до  Інтернету  потрібні  матеріали можна  знайти  у  файлі  Блоґосфера.doc,  що  зберігається  на  CD- диску в папці Публікації.

Переконайтесь, що скопійований із відповідної статті текст у повному об­сязі не вміщується у текстових рамках статті Топоблогія на одній сторінці бюле­теня.  У  цьому  випадку можна  здійснити  зв’язування  текстових  полів  та  ор­ганізувати перетікання тексту на другу сторінку. Але краще попрацювати над текстовим матеріалом: виділити в тексті головне, спростити речення, замінити текст відповідними схемами чи таблицями тощо.

У  тексті  автозаповнювача  макета  публікації  зазначається,  скільки (приблизно)  слів  має  бути  у  статті,  щоб  вона  помістилася  в  бюлетень відповідно  до  обраного  макета.  Тому  доцільно  переглянути  підготовлені матеріали, виділити головне та, можливо, переформулювати деякі речення. Якщо  текст статті  підготовлено  заздалегідь  та  збережено  у текстовому  файлі,  можна  автоматично  намітим  тексі  автозаповнювача.  Для  цього потрібно  виділити  текст,  що  заміщується,  у  контекстному  меню  виконати вказівку Змінити текст (мал. 22.4), за якою слід обрати потрібний тексто­вий файл, та натиснути кнопку ОК.

Змінити текст

12.  Перегляньте   публікацію  у   режимі  попереднього   перегляду та  збережім, внесені  зміни.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.