KNOWLEDGE HYPERMARKET


Граматика: The definite article. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Англійська мова>>Англійська мова 9 клас. Повні уроки>> Англійська мова: Граматика: the Definite Article. Повний урок

Содержание

Мета уроку

Дати учням уявлення про значення означеного артикля, його відмінність від неозначеного.

Завдання уроку

Розповісти, від якого слова походить означений артикль, про випадки вживання означеного артикля та два варіанти його вимови.

Хід уроку

артикль


The definite article (означений артикль)

Означений артикль («the») утворився від вказівного займенника «this» («цей») і може стояти переді іменниками як в однині, так і в множині.

Означений артикль має два варіанти вимови: [зе] — якщо за ним слідує слово, що починається з приголосного звуку (наприклад, «the theatre» — «театр») і, [зи] якщо наступне за ним слово починається з голосного звуку (наприклад, «the apple» — «яблуко», «the English lesson» — «урок англійської мови»).запомни


Означений артикль зазвичай вживається в таких випадках:

1) якщо про іменник уже згадувалося або з контексту зрозуміло, про який предмет (або особу) йде мова:

This is a map. The map is large.

Це — карта. Карта (про яку згадувалося в першому реченні) — велика.

My children are in the village.

Мої діти в селі (співрозмовникам відомо, про яке село йде мова);

2) якщо іменник є єдиним у своєму роді або в даній ситуації:

«The Red Book of the USSR» was published in 1978.

«Червона книга СРСР» була опублікована в 1978 році;

3) якщо іменник визначається порядковим числівником або прикметником в найвищому ступені:

The first wealth is health.

Здоров’я — перше багатство;

4) якщо іменник має означення обмеженого характеру, що відповідає на запитання «який?», «чий?» і може бути виражене або іменником із прийменником, або підрядним означальним реченням, або дієприкметниковим зворотом:

People who have a sense of humour usually have the power of sympathy strongly developed.

Люди, що мають почуття гумору, зазвичай володіють сильно розвиненим почуттям співпереживання.

5) перед іменниками, які позначають речовину, якщо мова йде про певну кількість цієї речовини, що іноді можна бачити з контексту:

Pass the milk, please.

Передай, будь ласка, молоко.

The water in the glass is very cold.

Вода у склянці дуже холодна.

6) перед іменниками, що позначають час доби:

I get up at seven in the morning.

Я встаю о сьомій ранку.

7) перед прізвищами, вжитими у множині для позначення членів однієї і тієї ж сім’ї:

Не used to come to the Simonovs on Sundays.

По неділях він зазвичай приходив до Симонових.

8) перед назвами театрів, кінотеатрів, музеїв, картинних галерей, готелів, кораблів, газет, журналів тощо:

The British Museum was founded in 1753.

Британський музей був заснований у 1753 році.

The Kremlin Palace of Congresses near the Troitsky gates was opened on October 17, 1961.

Кремлівський Палац з’їздів поблизу Троїцьких воріт відчинили 17 жовтня 1961 року.

9) перед назвами річок, морів, океанів, гірських ланцюгів, частин світу:

Have you ever been to the Black Sea shore?

Ви коли-небудь були на узбережжі Чорного моря?

The Urals divide the territory of Russia into European and Asian parts.

Уральські гори ділять територію Росії на європейську та азіатську частини.

The Volga is the longest river in Europe.

Волга — найдовша річка в Європі.


іменники


10) перед назвами граматичних категорій (часу, способу, стану, відмінка тощо):

Some verbs in the Russian language are never used in the Passive Voice.

Деякі дієслова в російській мові ніколи не вживаються в пасивному стані.

11) перед назвами народів, національностей:

When at Rome, do as the Romans do.

Коли знаходишся в Римі, роби, як роблять римляни.

12) перед такими назвами країн, місцевостей та міст:

the Crimea (Крим)

the Caucasus (Кавказ)

the Congo (Конго)

the Netherlands (Нідерланди)

the Hague (Гаага)

the Lebanon (Ліван)

l like the sunny Crimea.

Я люблю сонячний Крим.

13) перед географічними назвами, якими є поєднання загального іменника з попереднім означуваним словом:

the United States — Сполучені Штати

the English Channel — Англійський канал (Ла-Манш)

Фішки для допитливих

«Слухати радіо» — «to listen to the radio», але «дивитися телевізор» — «to watch television».

артиклі


Перевіртe себе

1. Від якого слова утворився артикль «this»?

2. Перед якими географічними назвами ставиться означений артикль?

3. Які варіанти вимови має означений артикль?


таблица


Завдання

1. Decided whether to use the definte article >the< or not.

Hi John,

I arrived in _______ USA last Monday. We left _______ Rome, flew over _______ Alps and made a quick stop in ________ London. There we went shopping in ________ Harrods, visited ________ Tower and enjoyed a sunny afternoon in ________ Hyde Park. On the following day we left for ________ New York. ________ time on board wasn't boring as there were two films to watch on _________ monitor. _________ people on __________ plane were all _________ Italian. Before we landed at __________ JFK airport, we saw __________ Statue of Liberty, __________ Ellis Island and __________ Empire State Building.__________ hotel I stayed in was on __________ corner of __________ 42nd Street and __________ 5th Avenue. I don't like __________ hotels very much, but I didn't have time to rent an apartment.

Please say hello to Peter and Mandy.

Yours, Peter


2. Fill the gaps with «the» or zero article.

1. _______ fax machine has speeded up inter-office communication.

2. Fax machines have replaced _______ letters for most daily business transactions.

3. _______ problem of controlling access to the Internet needs to be addressed.

4. Control of access to the Internet poses ________ problems.


Список використаних джерел:

1. Урок на тему: «Articles» учителя ЗОШ № 18 Вакілової О. М., м. Дніпропетровськ

2. О. М. Олейнікова. Англійська мовапрофесійного спілкування. Навчальний посібник ─ 2008 р.

3. www.englisch-hilfen.de


Скомпоновано та відредаговано Камонгар Г. Н.


Над уроком працювали

Вакіловa О. М.

Кaмoнгaр Г. Н.

Любименко В.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Англійська мова > Англійська мова 9 клас