KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Степенева функція, її графік і властивості»

Конспект уроку з математики для 10 класу

Тема: Степенева функція.


Мета уроку:  ознайомити з поняттям та властивостями степеневої функції та формувати вміння будувати ескізи графіків степеневих функцій;

показати застосування властивостей степеневої функції до розв’язування ірраціональних рівнянь;

сприяти розвитку вміння виділяти головну думку виучуваного, вміння її відтворити і застосувати; розвивати навики колективної і самостійної роботи;

виховувати точність і акуратність побудови.


Тип уроку: засвоєння нових знань.
Метод: комбінований.


План уроку
1.    Організаційний момент.
2.    П’ятихвилинка для життя.
3.    Активізація пізнавальної діяльності учнів:
       а) вправи на увагу;
       б) усні вправи;
       б)  «Мозковий штурм».   
4.    Мотивація навчання. 
5.    Вивчення нового матеріалу. 
6.    Закріплення нових знань і вмінь учнів.
7.    Підсумок уроку.
8.    Домашнє завдання. 
                                                                                                                                                                                                                    Хід уроку
1. Організаційний момент.
2.  П’ятихвилинка для життя (слайди 1-5).
3.  Активізація пізнавальної діяльності учнів.

Для того, щоб добре працювати на уроці, потрібний відповідний настрій. Почнемо із вправи на увагу.

Дивимось і запам’ятовуємо.
Asd16.jpg

Декілька секунд учні дивляться на рисунок, а потім відповідають на запитання:
1.    Перерахувати всі корені, які ви бачили.
2.    У якій геометричній фігурі розміщений Asd17.jpg ?
3.    Якого кольору це коло?
4.    Квадратний корінь з якого числа знаходиться у квадраті?
5.    Якого кольору цей квадрат?

Усні вправи (слайди 6-8).
1.    Знайти значення виразу:
Asd18.jpg
2.    Винести множник з-під знака кореня
Asd19.jpg
3.   Представити у вигляді многочлена
                     а) (а-5)^2; (а^2+4в)^2; (2а-3)^2; (-х-7)^2

«Мозковий штурм» (слайди 9-12).
1. Які рівняння називають ірраціональними?  Чому дані рівняння не мають розв’язків?
 Asd20.jpg
При х  3 сума двох невід’ємних чисел не може дорівнювати від’ємному числу.
2. Чому дане рівняння не має розв’язків?                       Asd21.jpg
                                                                              3) Система розв’язків не має.
3.Назвати основні способи розв’язання таких ірраціональних рівнянь:

Asd28.jpg


4. Мотивація навчання.   
Останнє ірраціональне рівняння неодноразово пропонувались на Зовнішньому тестуванні,яке легко можна розв’язати, використовуючи  означення та властивості степеневої функції.


 5. Вивчення нового матеріалу. 
                                                               План

Asd23.jpg

Розповідь вчителя за слайдами (13-30).


6. Закріплення нових знань і вмінь учнів.


Розв’язування усних вправ (слайди 31-38).
Робота з підручником «Алгебра і початки аналізу»,В.Кравчук, стр.202, учні читають §25 , П.2, та відповідають на питання13, 14,стр.209.


Виконання вправ №728,729,732,738. Ескізи графіків будуються і на дошці і в зошитах, про етапи  побудови графіків функцій та властивості функцій учні розповідають усно.


Розглянемо рівняння, запропоноване під час зовнішнього тестування.
 
     Робота в парі.
Учні працюють разом, допомагаючи один одному; допомога вчителя надається тим учням, які її потребують.Роботи здаються на перевірку.
   

7.  Домашнє завдання:   25,  №733, 739,747, додатково №761.

Надіслано вчителями Міжнародного ліцею "Гранд"

Предмети > Математика > Математика 10 клас > Степенева функція, її графік і властивості > Степенева функція, її графік і властивості. Конспект уроку і опорний каркас