KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Конспект уроку до теми «Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови»

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас>> Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови


План-конспект уроку з курсу «Українська мова 5 клас» з теми «Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови»                                                               ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
                                                                                       Прийменник.
                                                        Написання окремо прийменників з іншими частинами мови.
                                                                                       Сполучник.


Мета: повторити вивчене в початкових класах про прийменник та сполучник як службові частини мови, їх загальне значення, морфологічні ознаки; удосконалювати навички виділяти прийменники і сполучники серед інших частин мови; пояснити роль сполучників для зв’язку слів у реченні; повторити вживання розділових знаків перед сполучниками а, але;          
розвивати логіку, мислення, уміння узагальнювати і систематизувати; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів.
виховувати повагу до героїчного минулого України.

Тип уроку: систематизація  й узагальнення вивченого.

Обладнання: таблиця «Службові частини мови»; морфологічний будиночок; слова для вправи «Говоримо правильно»; підручники; речення для редагування; комп’ютерна презентація із завданнями до теми; репродукція картини І.Рєпіна «Запорожці пишуть лист турецькому султанові»; завдання для лінгвістичної гри.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів.
1. Бесіда з учнями за запитаннями для самоперевірки з підручника (С.38)
2. Змагання «Хто більше?»

(Клас ділиться на три команди (3 ряди). До дошки викликаються 3 учні, по одному від кожної команди. З кожного продиктованого речення учні виписують на дошку прислівники, всі інші – у зошити.
За кожне правильно виписане слово команда одержує один бал. Якщо ж учень припустився помилки – з команди один бал знімається.
Бали за роботу отримають учні, які працювали біля дошки.
Учні команди, яка матиме найбільшу кількість балів, додадуть собі до балів, отриманих впродовж уроку 2 бали, команда, яка матиме меншу кількість балів – 1 бал, і команда з найменшою кількістю не отримає жодного додаткового бала.
Отже, вперед.
1) Скрізь було тихо.
2) Дихати на диво легко.
3) Весняна гроза завжди несподівана.
4) У дібровах вепри взимку риють глибоко, шукаючи жолудів.
5) Перший сніг випадає несподівано, серед ночі.
6) Співали солов’ї дужо, дзвінко, незрівнянно.
7) Навесні швидко зійшли з полів сніги (12 слів – 12 балів)

2. Перевірка домашнього завдання (вибіркова)

ІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.
- Будинок, у якому живуть самостійні частини мови, ми обійшли повністю, відвідавши його мешканців. Але придивіться уважніше. Що ви бачите біля цього великого будинку? Правильно, біля великого будинку примостився чепурний маленький. Хто ж у ньому живе? Давайте завітаємо й ми туди.
Та двері зачинені. Вони відчиняться тільки тоді, коли ви розгадаєте ребуси, у яких зашифровані мешканці цього будинка.
Отже, запишіть тему уроку: «Прийменник. Написання прийменників з різними частинами мови. Сполучник».
Для чого нам потрібно знати ці частини мови? Зрозумійте: для культури мовлення важливо правильно вживати і використовувати службові частини мови – сполучники й прийменники. А, я думаю, всі ми хочемо бути цікавими та грамотними співрозмовниками. Правда?

ІІІ. Систематизація й узагальнення вивченого про прислівник.
1. “Юний лінгвіст” (за бажанням)
- На моніторі комп’ютера схема, яка подає нам весь теоретичний матеріал сьогоднішнього уроку. Мовчки ознайомтесь із нею, подумайте, осмисліть її. А тоді, користуючись нею, складіть усну розповідь про службові частини мови.
 
2. Вправа «Я кмітливий»
* Запишіть речення, надпишіть над словами, до якої частини мови ми їх відносимо.
Про козаків створено безліч легенд та пісень.

- Як ви визначили, що слово «про» прийменник? (Бо він стоїть при (біля) іменнику).
- Як ви визначили, що слово «та» сполучник? (Бо він сполучає однорідні члени речення).

3. “Товаришуємо з підручником”   
* Вправа 66 (С.39)- усно.
- Прочитайте речення, визначте прийменники. Яка їхня роль у реченнях?
- З якими частинами мови вони вживаються?
- Як пишемо їх з іншими словами?

4. «Ми учителі»
* У поданому реченні розставити, якщо необхідно, розділові знаки і пояснити їх вживання.
І червоні й сині й зелені китайки замаячіли вдалині і ринули вперед у бій.

- Поясніть вживання розділових знаків (Якщо І – повторюваний сполучник, то кома ставиться перед другим і наступними сполучниками.
Якщо він сполучає два однорідні члени речення, кома не ставиться).

5. Проблемне питання
- Перед якими сполучниками завжди ставимо кому?
(Перед протиставними сполучниками А, АЛЕ).

6. “Товаришуємо з підручником”   
* Вправа 70 (С.40).
- Перепишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки.
- Які зі сполучників з’єднують слова, а які – частини складного речення?

7. Лінгвістична гра
- Що ви бачите перед собою? (Потяг з двома вагонами)
- Потяг «Службові частини мови» везе два вагони: один має назву «Сполучник», другий – «Прийменник». Ваше завдання таке: посадити слова-пасажири (вони у нас записані на дошці) у вагони. Тобто ви повинні визначити, які з поданих слів є сполучниками, а які – прийменниками.
С л о в а-п а с а ж и р и: в, на, і, під, й, а, але, над, попід, понад, зате, з-над, однак, щоб, з-за, через, бо, та.


5-12-01.jpg8. Говоримо правильно!
          Vuzlyk.jpg                                      ! Переписати слова з дошки у зошит, поставивши знак  наголосу.
                                               ЩАвель, кропивА, листопАд, Олень, католИцький; веснЯнИй, зАвждИ, м’ЯзовИй, пОмИлка, пЕрвІсний, мАбУть,черговИй.
Запишіть ці слова у свої записнички «Говоримо правильно!», поставте наголоси і запам’ятайте їх з метою правильного використання у мовленні.

9. Вправа з розвитку зв’язного мовлення.
* Розгляньте репродукцію картини російського художника Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть лист турецькому султанові». Складіть кілька зв’язних речень за змістом  картини, використовуючи прийменники та сполучники.


10. Навчальний диктант
Вбрання запорожців
Ходили запорожці добре, одягалися й розкішно, і гарно. Одяг був у них на ваті, на шовкових шнурках та на гудзиках, із тонкого сукна різних кольорів. На голову одягали високу гостру шапку із шмушковою околицею, із сукняним червоним та зеленим дном. Під шаровари взували сап’янові чоботи, жовті, зелені, червоні, із золотими, срібними й мідними підковами.
        (За Д.Яворницьким)

11. Усний тест із сигнальними картками.
 

1) Прийменники служать для зв’язку слів у словосполученні і реченні, а сполучники поєднують:
а) однорідні члени речення і частини складного речення;
б) іменники і дієслова;
в) числівники і прикмтники.

2) Лексичне і граматичне значення мають:
а) службові частини мови;
б) самостійні частини мови;
в) самостійні і службові частини мови.

3) Прийменники з іншими частинами мови пишемо:
а) разом і окремо.

б) разом;
в) окремо;

4)  Незмінна частина мови, яка служить для зв’язку слів у словосполученні і реченні, називається:
а) прислівником;
б) прийменником;
в) сполучником.

5) Незмінна частина мови, яка поєднує однорідні члени речення і частини складного речення, називається:
а) прислівником;
б) прийменником;
в) сполучником.
 

ІV. Підсумок уроку
(Підсумовує урок хтось із учнів, а вчитель доповнює його та виставляє бали, мотивуючи їх).

V. Домашнє завдання
1. Скласти невеличку казку про частини мови.
2. Вправа 71 (С.40).
3. Дати відповіді на запитання на С.40.Надіслано вчителем української мови та літератури Підгребя Н.М., Залищенської гімназії, Тернопільської області

Українська мова для 5 класу, підручники та книги з української мови скачати, бібліотека онлайн

Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас > Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови > Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Конспект уроку і опорний каркас