KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Конспект уроку до теми «Форми, вид, часи дієслова. Тренувальні вправи»

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Українська мова: Форми, вид, часи дієслова


План-конспект уроку з курсу «Українська мова 7 клас» з теми «Форми, вид, часи дієслова. Тренувальні вправи»Тема уроку: Форми, вид, часи дієслова. Тренувальні вправи

Мета уроку:  узагальнити і систематизувати знання  учнів про форми дієслова та граматичні категорії  дієслів - вид і час; 

                    розвивати  уважність,  вдумливість, синтетико-аналітичне мислення; виховувати  любов до краси слова.
Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.
Обладнання: посібники, дидактичний матеріал..

Зміст і структура уроку
І. Організаційно-вступна частина
ІІ. Перевірка д./з

  1.Диференційована  перевірка  домашнього завдання (усного та письмового).
  2.Завдання на картках (індивідуально).
Картка 1.
Завдання: 1) виписати дієслова, визначити їх вид і час;
2) зробити синтаксичний розбір п’ятого  речення.

1. У дохристиянські часи писанка виконувала роль оберега.

2. Наші предки вірили у її магічну силу.

3. Глиняні писанки, якими виганяли злі сили, були знайдені в давніх похованнях.

4. В Україні археологи виявили близько двадцяти міст, які були центрами виготовлення цього чудо-витвору.

5. Зберігати звичай писанкарства – наш обов’язок (За О.Воропаєм).


Картка 2.
Завдання: 1) виписати дієслова, визначити їх вид і час;
2) зробити синтаксичний розбір п’ятого  речення.

1) Зріла пісня в гаях солов’їна, вітерець пелюстки рвав з калини (М.Барчук).

2) А тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький насилу ступає (Т.Шевченко).

3) Ніч упаде в моря, зійде рясна зоря, а посеред степів знов розцвіте калина (В.Шовкошитний).

4) Не дасть собі в душу наплювати (Нар. тв.). 

5) Наші предки шанували сонце (Н.Кочережко).


Картка 3.
Завдання: 1) виписати дієслова, визначити їх вид і час;
2) зробити синтаксичний розбір п’ятого  речення.

1) Від того часу минуло вісім літ.

2) Відбувалося це одного майового поранку, ще за годину перед сходом сонця.

3) День був зимний, схожий на типові весняні поранки.

4) Ще спиться Закуттю, не видно ні життя, ні руху.

5) На сході небо червоніло чимраз більше (За А.Чайковським).

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.
Мотивація навчальної діяльності.
Постановка виконавських завдань.

ІV. Актуалізація та корекція опорних знань
Репродуктивна бесіда
1.Які є форми дієслова?
2.Як визначаємо належність дієслова до певного виду?
3.Як визначаємо належність дієслова до певного  часу?

V. Застосування знань, умінь, навичок
Розподільний акродиктант
Завдання: розподіліть дієслова у колонки відповідно до форм:  І- змін., ІІ - незмін. Підкресліть першу літеру кожного слова і прочитайте ключ; усно визначте час і вид дієслів.
слухаю                           збирано
любитиму                       бавлячись
овіяний                           розбити
вірю                               озброївшись
оспіваний                       ясніти                   
Ключ:  слово - зброя.

Робота в парах. Відредагувати речення і записати правильно.
 Вправа 157 (ІІ, стор.98).

Лінгвістична гра  «Павутинка»
Завдання: знайти продовження висловлювання; охарактетирувати дієслово чи його форми.
Хто у світі не бував... той і дива не видав.
Раз опечешся....другий раз остережешся.
Жити....Вітчизні служити.
Мовчи, язичку,...будеш кашку їсти.

VІ. Узагальнення знань, умінь, навичок
Тестування .
І.Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді.
1. Завершіть подане твердження.

Дієслова у формі теперішнього та майбутнього часу змінюються за ...
а) особами і родами;
б) родами і числами;
в) особами і числами;
г) числами і відмінками;
ґ) родами, числами і відмінками.
2. У якому рядку всі дієслова вжито у формі теперішнього часу?
а) Полощу, думаю, мріють, спиш, турбується;
б) дивишся, бігли, спізнишся, радиш, зрізав би;
в) глянь, відійти, посміхається, лунатимуть, світи;
г) прибіг, перевірила, допомагатимуть, плете, відплив;
ґ) слухаю, відчувають, ревіла, подорожували, відцвітає.
3. Укажіть речення, у якому вжито дієслово у  2-ій особі однини теперішнього часу.
а) Красо України, Подолля! Розкинулось мило, недбало (Леся Українка).
б) І лічить досі літа зозулине кування (В.Сосюра).
в) Співай, щасливий жайворонку, у піднебессі! (Є.Гуцало).
г) Вузлуваті натруджені дуби важко розкинули нерухомі шатра (М.Стельмах).
ґ) Край берега, у затишку, прив’язані човни (Л.Глібов).
4. У якому рядку усі дієслова мають граматичне значення 3-ої особи множини?
а) Ходитимуть, будуть відпочивати, нехай стоять, відчиніть, стань;
б) чекають, проклинають, підіймають, зустрічають, здається;
в) дихають, вирізьблюють, відпочивають, звертаються, заходять;
г) засівають, няньчать, позичають, говоріть, нехай кроять;
ґ) підійшов би, відчув, нехай виконують, мовчать, нехай рятує..
5. Укажіть рядок, у якому правильно вказано, як змінюються дієслова у формі минулого часу:
а) за числами і особами;
б) за числами, особами і родами;
в) за особами;
г) за родами;
ґ) за числами і в однині за родами.
6. У якому рядку всі дієслова вжито у формі минулого часу?

а) Знайшов, підпорядкувала, злетіло, скинув, кричав;
б) співаючи, засумував, згорів би, слухаю, відчинив;
в) шукаю, затримав, вилетів, гомониш, зловіть;
г) марить, вилляв, принести, провокував, любується;
ґ) приніс, кинув, чекатиму, випрасував, закохався.

2. Установіть відповідність між дієсловами та часовими формами, до яких вони належать.
ІІ. Тестові завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою
1. Установіть відповідність між дієсловами та часовими формами, до яких вони належать.
1) Спішу;                                    
2) буду виконувати;                  
3) співала;                                  
4) виконаю;                                
5) співатиму.                                  

А) Минулий час;
Б) майбутній час (проста форма);
В) теперішній час;
Г) майбутній час (складна форма);
Ґ) майбутній час (складена форма);

Д) теперішній час у значенні минулого.

2. Установіть відповідність між дієсловами та їх граматичними категоріями: особами й числами.
1) Слухаєш;                                
2) читатимемо;                           
3) жаліють;                                 
4) заперечуєте;                            
5) йду.                                         
А) Перша особа множини;
Б) друга особа однини;
В) друга особа множини;
Г) третя особа множини;
Ґ) перша особа однини;
Д) третя особа однини.


3. Установіть відповідність між дієсловами та їх граматичними категоріями виду й часу.
1) Керує;                                      
2) відспівав;                                
3) розпочне;                                
4) лунатиме;                                
5) писав.                                      
А) Доконаний вид, минулий час;
Б) недоконаний вид, теперішній час;
В) недоконаний вид, майбутній час;
Г) доконаний вид, майбутній час;
Ґ) доконаний вид, теперішній час;
Д) недоконаний вид, минулий час.


4. Установіть відповідність між дієсловами та їх граматичними категоріями  часу, роду, особи, числа.
1) Роблять;                                      
2) розтоптав;                                   
3) буду шкодувати;                        
4) висушила;                                   
5) знатимете.                                    
А) Майбутній час, друга особа, множина;
Б) майбутній час, перша особа однини;
В) теперішній час, третя особа множини;
Г) майбутній час, перша особа множини;
Ґ) минулий час, жіночий рід, однина;
Д) минулий час, чоловічий рід, однина.


5. Установіть відповідність між дієсловами та їх граматичними категоріями  часу, роду, особи, числа, виду, перехідності/неперехідності.
1) Шкодую за минулим;                
2) закують зозулі;                           
3) слухаємо музику;                       
4) вивчив поезію;                            
5) умилися в річці.                             

А) Майб. час, третя ос., множ., док. вид, неперехідне;
Б) теп. час, перша ос., множ., недок. вид, неперехідне;
В) мин.час, чол. рід, одн., док. вид, перехідне;
Г) теп. час, перша ос., одн., недок. вид, перехідне;
Ґ) мин. час, сер. рід, одн., док. вид, неперехідне;
Д) теп. час, перша ос., одн., недок. вид, неперехідне.


6. Установіть відповідність між дієсловами та способами, до яких вони належать.
1) Ввійдіть;                                      
2) слухав би;                                    
3) відпочивай;                                  
4) нехай скажуть;                            
5) ловити.                                         
А) Умовний;
Б)  інфінітив;
В) наказовий (без частки);
Г)  наказовий (з часткою);
Ґ)  дійсний;
Д) у значенні наказового вжитий дійсний спосіб.

VІІ. Підсумки уроку
Вправа «Мікрофон».
1.У чому особливість незмінних форм дієслова?
2.У чому полягає особливість поділу дієслів на види?
3.Які граматичні категорії властиві дієсловам майбутнього і теперішнього часів?
4.Які грам. категорії властиві дієсловам минулого часу?

VІІІ.Оцінювання та самооцінювання знань
Методична ремарка.

Протягом уроку учні за кожен вид роботи, відповідно до якості виконання, одержували смайлик, на зворотньому боці якого був відповідний бал. У кінці уроку, підсумувавши бали, кожен учень одержує оцінку.

ІХ.Д/з:
§§ 5-13, творча робота «Школа моєї мрії».


Надіслано вчителем української мови та літератури Чернівецької гімназії №3 Семчук Д.Б.


Збірка конспектів уроків по всім класам онлайн, реферати з української мови 7 класу скачати, книги та підручники згідно календарного плануванння із української мови

Предмети > Українська мова > Українська мова 7 клас > Дієслово. Тренувальні вправи > Дієслово. Тренувальні вправи. Конспект уроку і опорний каркас