KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Конспект уроку на тему: «Acsess. Типи зв’язків. Ключові поля»

Гіпермаркет знань>>Інформатика >> Інформатика:Системи управління базами даних.


План-конспект уроку з курсу «Інформатика 11 клас» з теми «Acsess. Типи зв’язків. Ключові поля»                                                                   Урок

                                        Тема. Acsess. Типи зв’язків. Ключові поля.


Мета  уроку. Ознайомити учнів з типами зв’язків між таблицями. Навчитись створювати їх.
Виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, дисциплінованість, взаємоповагу.

Тип уроку.  Урок вивчення нового навчального матеріалу

Обладнання. ПК (12 шт.), інтерактивна дошка,опорна схема до теми уроку, журнал з інструкціями по ТБ в комп'ютерному класі, критерії оцінювання знань, плакат «Бази даних»


                                                 Хід уроку

1.    Організаційні моменти.

•    Підсумки виконання пр. роботи


2.    Вивчення нового навчального матеріалу(роздати учням опорні конспекти)

Реляційна модель даних, як правило, складається з декількох таблиць, які зв’язуються між собою ключами.

                  Ключ (ключове поле БД) – поле або декілька полів, що однозначно визначають (ідентифікують) запис .

21.03-15.jpg

Наприклад, знаючи номер телефону людини можна отримати і деяку іншу інформацію про неї; знаючи прізвище, ім’я, по батькові та дату народження людини, можна однозначно знайти іншу інформацію про неї із відповідної бази даних; знаючи код книги в бібліотеці, можна її швидко там знайти. Тому першим полем будь-якої таблиці найчастіше задається поле з типом "Счетчик", уміст якого автоматично збільшується на одиницю при створенні нового рядка. Щоб поле стало ключовим, у режимі конструктора, його варто виділити (тобто  виділити весь рядок цього поля) і натиснути мишею на зображення ключа на панелі інструментів. Ліворуч, біля даного поля, з'явиться маленький ключик, що і символізує, що дане поле є ключовим. Більш того, без обов'язкового призначення одного чи декількох ключових полів Mіcrosoft Access не дозволить знову створювану таблицю зберегти.Встановите ключове поле  з назвою Код в кожній з таблиць.

                                                                             Види зв'язків

База даних, як правило, складається з декількох таблиць. Кожна таблиця містить інформацію про об'єкти одного класу. Між об'єктами різних класів розрізняють чотири типи зв'язків “один-к-одному”, “один-ко-многим”, “много-к-одному”, “много-ко-многим”.  Відношення між об'єктами визначає відношення між таблицями.

Якщо зв'язок між класами об'єктів “один-к-одному”, то для відображення обох об'єктів і зв'язку між ними можна використовувати одну таблицю. У реальній ситуації може знадобитися розбити таблицю на більш дрібні, наприклад, деяку інформацію з цієї таблиці ви використовуєте не дуже часто, чи  не можна давати доступ до деяких даних усім користувачам.  Наприклад, у БД “Фірма” потрібно обмежити доступ до інформації про оклади співробітників. У результаті в БД включаються дві таблиці “Список” і “Оклади”, зв'язані відношенням “один-к-одному”. У цьому випадку кожен запис в одній таблиці відповідає тільки одному запису в іншій таблиці.  

Відношення “один-ко-многим” означає, що кожен запис в одній таблиці відповідає багатьом записам іншої таблиці, але в той час будь-який запис другої таблиці зв'язаний тільки з одним записом першої таблиці.

21.03-16.jpg


Створимо зв’язки між таблицями бази даних, яку ми створили на попередній практичній роботі. Для цього треба натиснути кнопку Схема даних 21.03-17.jpg  на панелі інструментів. При цьому з’явиться вікно Добавление таблицы, в якому потрібно по черзі вибирати  зі списку таблиць потрібну та натискати кнопку Добавить.  Після вибору всіх таблиць вікно Добавление таблицы закривають. У діалоговому вікні Схема даних з’являться вікна з  полями вибраних таблиць. У вікні Схема даних зв’язок між кожною парою таблиць встановлюють “буксируванням”, для цього треба розмістити курсор миші на полі однієї таблиці та натиснувши і не відпускаючи кнопки миші перетягнути його до відповідного поля з іншої таблиці. При цьому з’явиться вікно Изменение связей, в якому задають параметри зв’язку. Якщо поля для зв’язку в головній та підпорядкованій таблиці є ключовими, то встановлюється зв’язок один-до-одного. Якщо ж поле зв’язку в головній таблиці є ключовим а в підпорядкованій не ключовим, то встановлюється зв’язок один-до-багатьох. Після встановлення зв’язків збережіть їх, закрийте вікно Схема данных і повернетесь до головного вікна бази даних.

21.03-18.jpg


3.    Закріплення вивченого, формування практичних навичок.  

Інструктаж по роботі з персональним комп’ютером. Робота за ПК.

1.    Запустіть  Microsoft Access.
2.    Завантажіть, створену в попередній практичній роботі, базу даних.
3. Установіть зв'язок між таблицями. Для цього:

-    виконайте команду Сервіс/Схема даних;

-    клацніть правою кнопкою миші на вільному просторі схеми даних, з контекстного меню виберіть команду Додати таблицю;

-    у діалоговому вікні Додавання таблиці розкрийте вкладку Таблиці і виберіть зі списку таблиць одну, зв'язок з якою потрібно встановити. Натисніть кнопку Додати; проробіть це ж з таблицею, з якою буде встановлений зв'язок; (якщо потрібно додати до схеми декілька таблиць, повторіть цю операцію для кожної таблиці);

-    натисніть кнопку Закрити;

-    у вікні Схема даних перенесіть поле, яке варто використовувати для установки зв'язку, зі списку однієї таблиці до відповідного поля іншої таблиці. На екрані з'явиться діалогове вікно Зв'язки

21.03-19.jpg

-    клацніть по прапорці Забезпечення цілісності даних, при цьому для Вас стануть доступними дві додаткові опції:

каскадне видалення зв'язаних записів – це автоматичне видалення дочірніх рядків (зв'язані рядки в таблицях з боку "многие" при зв'язку "один-ко-многим") при видаленні батьківського рядка (зв'язаний рядок у таблиці з боку "один" при зв'язку "один-ко-многим");

каскадне відновлення зв'язаних записів – це автоматичне відновлення значень зовнішніх ключів у дочірніх таблицях, коли ви зміните значення первинних ключів у батьківській таблиці.

-    клацніть по кнопці Створити в діалоговому вікні Зв'язки;

-    у вікні Схема даних зв'язок буде показано графічно

21.03-20.jpg

4.    Підсумки уроку.

•    Для чого необхідно описувати зв'язки між таблицями бази даних?
•    Які види зв'язків між об'єктами існують у ACCESS?
•    Що означає відношення між об'єктами “один-до-одного”, “один-до-багатьох, “багато-до-одного”?


5.    Домашнє завдання: вивчити  записаний конспект.

 
                                                                                Типи зв’язків між таблицями


>    Один до одного  -один запис в одній таблиці відповідає тільки одному запису в іншій таблиці  (таблиця “Список” і таблиця “Консультація” в базі даних навчального закладу ) переваги при зв’язуванні таблиць полягають у відсутності дублювання полів і прискоренні обробки звертань   

>    Один до багатьох – один запис однієї таблиці пов’язується з кількома записами іншої таблиці (таблиця ”Учень” і таблиця “Предмет” – один учень вивчає кілька предметів )

>   Багато до одного – кілька записів однієї таблиці пов’язуються з одним записом до іншої таблиці (таблиця “Література” і таблиця “Учень” – декілька книг шкільної бібліотеки можуть бути видані одночасно одному учневі)

>    Багато до багатьох– (таблиця “Вчитель” і таблиця “Учень”) дає змогу встановити відношення між кількома записами однієї таблиці та кількома записами іншої

                                                                           Встановлення зв’язків між таблицями

1.    меню “Сервис” -> “Схема данных”  або натиснути кнопку “Схема данных” 21.03-17.jpg
2.    меню  “Связи” -> “Добавить таблицу” або натиснути кнопку на панелі інструментів 21.03-21.jpg
3.    у списку таблиць слід виділити потрібну і натиснути клавішу  “Добавить”, і далі повторити ці дії для всіх таблиць між якими буде встановлено зв’язки
4.    за допомогою мишки перетягнути імена ключових полів до полів підлеглих таблиць, між списками встановити зв’язки.
Встановлені таким чином зв’язки можна редагувати (натиснути праву кнопку миші на лінії зв’язку, а далі вибрати “Изменить связь” або “Удалить”)

21.03-22.jpg


Надіслано вчителем інформатики Кириченко В. М.


Збірка конспектів уроків з інформатики скачати, календарно-тематичне планування, підручники по всім предметам онлайн

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас > Системи управління базами даних > Системи управління базами даних. Конспект уроку і опорний каркас