KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Контрольна робота. Складне речення з різними видами зв’язку. Складне синтаксичне ціле

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: Контрольна робота. Складне речення з різними видами зв’язку. Складне синтаксичне ціле
Завдання для самоперевірки

349.   

Дайте відповіді на запитання.

1. Що називається складним синтаксичним цілим?
2. Які види і засоби міжфразового зв'язку існують у складному синтаксичному цілому?
3. Які правила членування тексту на абзаци?
4. Що називається актуальним членуванням речень у висловлюванні?
5. Як розрізняють відоме і нове у висловлюванні?
6. Які ознаки послідовного (ланцюжкового) і паралельного зв'язку між реченнями у висловлюванні?

350.

І. Прочитайте. Обґрунтуйте членування тексту на абзаци. Який тип зв'язку між реченнями в абзаці? Які засоби вказують на зв'язки між абзацами?

Промоутер

Реалії сучасного ринку такі, що високий рівень продажів вимагає від виробника акцій щодо стимулювання збуту — дегустацій, призових розіграшів, консультацій у торговому ряду тощо. Проте промоакція — це не тільки оригінальна ідея, привабливий приз і яскраві матеріали. Вирішальну роль відіграє, безумовно, людський чинник — особа і якість роботи промоутера. Професію з такою назвою не можна отримати в училищі або вузі. Проте саме від рівня професіоналізму промоутера залежить інтенсивність просування продукту на ринку.

Процес підготовки промоутерів достатньо трудомісткий. Годовне — зробити правильний вибір: «побачити» людину, яка через свої зовнішні дані й особливості характеру «приречена» бути ефективним промоутером. Саме відбору присвячений перший етап підготовки промоутерів. Специфіка кожної окремої промоакції диктує певні вимоги до віку, статі та зовнішності претендентів. Зріст, вага, колір і довжина волосся, розріз очей, об'єм грудей — це вимоги, наперед визначені замовником. На цьому етапі достатньо першого візуального контакту, щоб визначити, наскільки приваблива людина, наскільки вона спонукає до спілкування. Надмірне використання зовнішніх ефектів — це вже достатня причина для відмови: адже покупець розглядатиме, наприклад, прикраси замість того, щоб сприймати суть направленого до нього звернення.

Другий визначальний і вирішальний чинник — комунікабельність. Якщо людина за природою своєю замкнута, не контактна, Якщо розкутість у спілкуванні не властива її темпераменту, «переробляти» її не варто. Перед вами зовсім інше завдання — розкрити вже наявні дані людського характеру.

Претендентам на роль промоутерів пропонують заповнити анкету, де треба написати про свої інтереси та захоплення. Логіка цього завдання проста: якщо людина вміє презентувати (подати) себе, вона зуміє презентувати і продукт.

Другий етап відбору передбачає серію спеціальних тренінгів у присутності замовника. Промоутери засвоюють якомога більше інформації про продукт, який належить просувати.

Третій етап — це справжній іспит. Учасники тренінгу промовляють текст, виконують роль продавця і покупця. По суті, йдеться про вироблення навичок ефективного спілкування (За матеріалами Інтернету).

ІІ. Перекажіть (усно) текст, виділивши в ньому нову для вас інформацію. Як ви розумієте вислів презентувати себе?

ІІІ. Підготуйте письмову інформацію про свої інтереси та захоплення. Використовуйте в тексті абзаци, а також послідовний і паралельний зв'язок між реченнями.

351.

І. Доберіть із текстів художнього та публіцистичного стилів по два приклади складних синтаксичних цілих. Визначте характер міжфразових зв'язків у дібраних текстах.

ІІ. Прочитайте вголос дібрані тексти, перевірте залежність актуального членування висловлювань від інтонації.


№ вправи Відповіді до ребусів, загадок і зашифрованих речень
88 а) відповідальність; б) оптимістичний; в) любов; г) охорона; ґ) надія; д) талант; е) енергійний; є) радість.
100 1. Вогонь і дим. 2. Місяць і Сонце. 3. Котел над вогнем. 4. Вода й лід.
242 Мене щемно огортає передчуття осені, коли за селом стихає гул комбайна, коли в тиші ночей на землю починають падати зорі та груші (В. Думанський).
289 Сонце залляло овечу вовну, розклавшись веселкою в ній, запалило трави зеленим вогнем, за вівчарами ідуть довгі їх тіні (М. Коцюбинський).
318 Світ подібний до театру: щоб прожить у ньому успішно і з похвалою, беруть ролі за здібністю.
361 Іван плахту носить, Настя — булаву.
365 Сім'я міцна — горе плаче.С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Повний перелік тем з української мови, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з української мови для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.