KNOWLEDGE HYPERMARKET


Контрольна робота №1. Інформатика 8 клас

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: Контрольна робота №1. Інформатика 8 клас


Контрольна робота №1.

У 8-му класі на уроках української літератури ви почали вивчати творчість народної поетеси Марусі Чурай. Створіть презентацію на тему «Пісні Марусі Чурай: „Засвіт встали козаченьки...", „Віють вітри, віють буйні...", „Ой не ходи, Грицю..."".
При створенні презентації користуйтеся даними таблиці. Заголовки слайдів придумайте самостійно.
№ слайда
1    Що необхідно розмістити
Легенда про Марусю Чурай
2    Теорія літератури. Дати визначення термінів: народна пісня; авторська пісня; постійні епітети
3    Репродукції картин з геми козацтва. Слайд повинен містити музичний запис пісні «Засвіт встали козаченьки...» або кілька її куплетів.
4    Ілюстрації з пейзажами України. Слайд повинен містити музичний запис пісні «Віють вітри, віють буйні...» або кілька її куплетів
5    Репродукція В. Маковського «Українська дівчина». Слайд повинен містити музичний запис пісні «Ой не ходи, Грицю...» або кілька її куплетів.
6    Використовуючи довідкову літературу, підібрати прислів'я на теми:  Добра слава про обдаровану людину живе у віках. Поет — активний творець духовності.
1. Запустіть РоwerPoint.
2. Виберіть макети слайдів презентації відповідно до вмісту зазначених слайдів.
3. Створіть власний фон оформлення слайдів презентації.
4. Уведіть текст та додайте потрібні об'єкти до слайдів.
5. Перегляньте презентацію.
6. Збережіть презентацію у файлі з іменем Презентація 6.
7. Перейдіть у режим сортувальника слайдів та перегляньте ескізи слайдів. Змініть порядок слідування третього й четвертого слайдів.
8. Збережіть презентацію з можливістю автоматичного запуску її демонстрації у файлі з тим самим іменем Презентаціяб.
9. Закрийте вікно РоwerPoint
10. Перегляньте презентацію.
11. Продемонструйте збережену презентацію вчителю.

Практичне завдання
Створіть фотоальбом за темою «Рослинний світ Криму».
1. Запустіть РоwerPoint
2. Виберіть команду Створити фотоальбом пункту Малюнок меню Вставка.
3. У вікні Фотоальбом, що відкрилося, в області Вміст альбому виберіть кнопку Файл або диск (рис. 47).
4. У вікні Додавання малюнка, що відкрилося, виберіть папку, яку вкаже учитель, та потрібні малюнки.
Поле Малюнків в альбомі діалогового вікна Фотоальбом буде містити список усіх доданих зображень
5. Вибрати кнопку Створити напис області Вміст альбому. У результаті на кожному слайді зявляється рамка для напису.
6. Встановіть значення властивостей області Розмітка альбому:
- у полі Розмітка малюнка виберіть структуру розміщення малюнків та напи¬сів на слайді (рис. 50).
- у полі Форма рамки виберіть форму рамки малюнків (рис. 5).
- у полі Шаблон оформлення виберіть шаблон. Для цього слід вибрати кнопку Огляд та у вікні Вибір шаблона оформлення, що відкрилося, вибрати шаблон (рис. 52).
 7. Виберіть кнопку Створити. У вікні РоwerPoint відкриється створена презентація (рис. 53).
 8. Збережіть презентацію у файлі з іменем Презентація 6.
9. Уведіть тексти у поля для напису.
10. Змініть контрастність і яскравість зображень фотоальбому.

Для цього слід:
• перейти в звичайний режим;вибрати команду Фотоальбом меню Формат;
• у вікні, що відкриється, вибрати необхідні команди;натиснути кнопку Оновити.
11. Змініть порядок слідування зображень у фотоальбомі.
12. Перегляньте презентацію.
13. Збережіть презентацію з можливістю автоматичного запуску її демонстрації у файлі з тим самим іменем Презентація?.
14. Закрийте вікно РоwerPoint
15. Перегляньте презентацію.
16. Продемонструйте збережену презентацію вчителю.Запитання та завдання

1. З яких елементів складається текстовий об'єкт у РоwerPoint?
2. Яким чином можна розташувати додаткові текстові об'єкти на слайді?
3. Як виконується форматування текстових об'єктів?
4. Якими способами можна створити на слайді графічні об'єкти?
5. Назвіть способи додавання графічних об'єктів до слайда.
6. Значення яких властивостей графічних об'єктів можна змінювати при їх форматуванні?
7. Як змінити кольори ліній та заливки окремих елементів зображення?
8. Які ви знаєте способи зміни розмірів зображення?
9. Як можна змінити властивості групи графічних об'єктів?
10. Як виконати оптимізацію зображень?
11. Які дії при оптимізації зображень впливають на їх якість?
12. Які об'єкти називаються мультимедійними? Як вони відображаються на слайді?
13. Як додати звук зі стандартної колекції кліпів до слайда презентації?
14. Як прослухати звук у звичайному режимі роботи з презентацією?
15. Як додати фільм із файлу?
16. Які ви знаєте режими відтворення мультимедійних об'єктів?
17. Створіть презентацію за темою «Зв'язки тварин в екосистемах». Підготуйте план презентації, продумайте сценарій, проаналізуйте, які об'єкти необхідно розмістити на слайдах. Звертаємо вашу увагу на те, що презентація повинна містити:
визначення поняття екосистеми;
типи зв'язків між організмами, що входять до складу певної екосистеми;
симбіотичні взаємовідносини, визначення симбіозу;
 види симбіозу (схема); визначення кожного з видів симбіозу.
18. Створіть презентацію за темою «Безпечний шлях до школи», враховуючи наступ¬ні ситуації:
1 ситуація. Пішохідний перехід та світлофор. Залежно від кольору світлофора персонаж виконує різні дії — стоїть, готується переходити дорогу, йде.
2 ситуація. Наземний пішохідний перехід, світлофор відсутній.
3 ситуація. Підземний пішохідний перехід.
Продумайте сценарій, визначте кількість слайдів, придумайте до них заго¬ловки, проаналізуйте, які об'єкти необхідно розмістити на слайді. Підготовлену презентацію ви можете продемонструвати учням молодших класів на уроках «Основи здоров'я».
19. У 8-му класі на уроках географії ви вивчали корисні копалини України. Створіть презентацію за темою «Різноманітність і багатство корисних копалин України, їх зв'язок з геологічною будовою». Підготуйте план презентації, продумайте сцена¬рій, проаналізуйте, які об'єкти необхідно розмістити на слайдах. Звертаємо вашу увагу на те, що презентація повинна містити:
• визначення поняття корисні копалини;
• поділ корисних копалин на групи;
• загальну характеристику паливних корисних копалин;
• загальну характеристику рудних корисних копалин;
• загальну характеристику нерудних корисних копалин.
 20. З уроків всесвітньої історії ви знаєте, що у період Великих географічних відкриттів, який тривав з кінця XV до початку XVI ст., європейці відкрили не відомі раніше ма¬терики, острови, моря, океани, здійснили перші навколосвітні подорожі. Це докорін¬но змінило знання про Землю. Створіть презентацію за темою «Великі геоірафічні відкриття». Підготуйте план презентації, продумайте сценарій, проаналізуйте, які об'єкти необхідно розмістити на слайдах. Презентація повинна містити:
Терміни: експедиція, колонія, цивілізація.

Основні причини Великих географічних відкриттів:
а) ріст виробництва товарів;
б) розширення торгівлі;
в) потреба в золоті й сріблі.
Пошук нових торговельних шляхів:
а) подорож Васко да Гами (1460-1524 рр.);
б) відкриття Америки Колумбом (1451-1506 рр.);
в) перша навколосвітня подорож Ф. Магсллана (1480-1521 рр.).


Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту

Завдання та відповіді з інформатики по класам онлайн, планування уроків з інформатики 8 класу скачати, домашнє завдання та робота

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.