KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Основні види підрядних речень. Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: Основні види підрядних речень. Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення


Основні види підрядних речень. Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення.


Запам’ятаймо

Розділові знаки у складнопідрядному реченні

1. Якщо підрядна частина стоїть перед головною чи після неї, то вона відокремлюється від головної комою.

У сучасній астрономії прийнятий такий поділ неба на сузір'я, який був створений грецькими астрономами (М. Славинський). Як попрощався колосок із полем, прощалася Софія зі своєю землею (М. Стельмах).

2. Якщо підрядна частина стоїть у середині головної, вона відокремлюється комами з обох боків.

Там, де вони проходили, із соняшниками творилось щось дивовижне (О. Гончар).

3. Залежно від змісту та інтонації в складених сполучниках (тому що, через те що, для того щоб, незважаючи на те що, після того як, унаслідок того що, замість того щоб), що поєднують частини складнопідрядного речення, кома ставиться один раз.

Порівняймо: а) Для того щоб стати професіоналом у певній галузі, треба постійно підвищувати свою кваліфікацію; б) Для того, щоб стати професіоналом у певній галузі, треба постійно підвищувати свою кваліфікацію.

Примітка. У складених сполучниках перш ніж, у той час як, лише коли кома не ставиться: Лише коли гарно вивчиш урок, ти почуваєшся впевнено.

4. Якщо в складнопідрядному реченні збігаються два сполучники підрядності або сполучники сурядності та підрядності, то кома між ними ставиться лише тоді, коли частину, яка починається другим сполучником, можна пропустити, не порушуючи будову всього речення.

Порівняймо: а) Плануй свій день, бо, коли ти виконуєш заплановане, тоді й працювати приємно; б) Плануй свій день, бо коли ти через неорганізованість втратиш години, то вони не повернуться.

5. Якщо дві підрядні частини з'єднуються одиничними сполучниками і(й), та (у значенні і), або, чи (у значенні або) і стосуються спільної головної частини, то кома перед сполучниками не ставиться.

Узимку вона згадувала, як плавали в Дніпрі та як милувалися зеленими київськими пагорбами.

6. Якщо перед сполучником підрядності чи сполучним словом стоять частки не або ні, то кома між часткою та сполучником не ставиться.

Іноді дуже важливо не що сказано, а як сказано.

127.

Складіть речення з поданими складеними сполучниками. До речень із виділеними сполучниками доберіть такі синонімічні конструкції, у яких кома ставиться перед щоб і як.

Тому що, через те що, для того щоб, незважаючи на те що, після того як, унаслідок того що, замість того щоб, перш ніж, лише коли.

128.

I. Прочитайте уривок інтерв'ю з Василем Лопатою — одним з оформлювачів української гривні. Випишіть складнопідрядні речення. Поясніть розділові знаки.

Людину без грошей можна уявити, а держава без грошей — не держава... В Україні був такий час, коли ходили не гроші, а купони. І я к тільки постало питання створити свою валюту, я був готовий робити варіанти грошових знаків... Лише коли почав працювати, зрозумів, що не все так просто.

Насамперед треба вирішити, що має бути зображене на гривнях. Це найважливіша деталь. Хотів, щоб наші гроші були національними і щоб вони мали естетичний вигляд. Звичайно, коли б від краси залежала вартість банкноти, було б зовсім ідеально. Важливо і як впорався художник, і як виготовили банкноти на фабриці.

Грошові знаки — це символ державності поряд із прапором, гімном, гербом. Це візитка, яка представляє країну на міжнародній арені.

У моїй уяві на грошових знаках мали бути зображені найвизначніші постаті України. На звороті — зображення архітектурних пам'яток, що пов'язані з життям великих українців. Ось так людина, яка нічого не знає про Україну і яка вперше бачить українські гроші, могла б ознайомитися з її історією та культурою. І все це вона могла б зробити, коли б уважно розглянула зображене на банкнотах.

До речі, у 2008 році комісія з естетики Міжнародного фінансового банку визнала українську гривню найкрасивішою валютою у світі. Наша грошова одиниця випередила австралійський долар (друге місце), євро (третє), болгарський лев (четверте) й американський долар (п'яте) (Із преси).

ІІ. Розгляньте зображення на грошових купюрах. Складіть розповіді про українців, яких ви впізнали (на вибір). Використовуючи складнопідрядні речення, одну з розповідей запишіть.


§ 13. Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядне речення з підрядним означальним

Запам'ятаймо

Усі підрядні частини складнопідрядного речення за змістовими відношеннями до головної частини поділяються на такі види: означальні, з'ясувальні та обставинні.

Види складнопідрядних речень

              Назва                      Засоби зв'язку головної та підрядної частин    На яке питання відповідає  підрядна частина
       Означальне


— займенниково-означальне 

Сполучники і сполучні слова: що, щоб, мов, наче, неначе, ніби, який, котрий, чий, де, куди, звідки, коли, як який? чий?
котрий?


хто саме?
що саме?
       З'ясувальне Сполучники і сполучні слова: що, як, щоб, ніби, мов, наче, чи, хто, який, чий, котрий, де, куди коли, як
відповідає на питання непрямих відмінкі

      Обставинне:
— місця   

Сполучні  слова: де, куди, звідки   
де? куди? звідки?
— часу Сполучники і сполучні слова: коли, як, поки, допоки, доки, після того як, перш ніж, відколи, як тільки, з того часу
коли? доки? відколи? як довго?
— способу дії Сполучники: щоб, що, як, мов, наче, неначе, ніби, нібито, немовби; сполучне слово як як? яким чином? яким способом?
— міри й ступеня дії Сполучники: що, щоб, як, мов, немов, наче, начебто;  
сполучні слова: скільки, наскільки
наскільки? якою мірою?
— порівняльне Сполучники: як, ніби, наче, неначе, мов, нібито, що як? подібно до чого? як саме?
— причини  Сполучники: бо, що, щоб, тому що, через те що, завдяки тому що, у зв'язку з тим що, на тій підставі що, з того приводу що, оскільки чому? з якої причини? через що?
— мети Сполучники: щоб, аби, для того щоб, в ім 'я того щоб для чого? з якою метою? нащо?
— умови Сполучники: якби, якщо (б), коли (б), аби, як, раз за якої умови?
— наслідкове Сполучник так що не відповідає на питання, а виражає наслідок дії
— допустове Сполучні слова: що не, як не; сполучники: хоч, дарма що, хай, незважаючи на те незважаючи на що?

Визначаючи вид підрядного речення, необхідно орієнтуватися насамперед на питання, на яке воно відповідає. За сполучниками не можна точно визначити вид підрядного речення, бо за допомогою однакових сполучників можуть з'єднуватися частини різних за змістовими відношеннями складнопідрядних речень.

133.

Прочитайте складнопідрядні речення. Визначте вид кожного з них, поставивши питання від головної частини до підрядної.

1. Марія Приймаченко малювала на ватмані, використовуючи акварель і гуаш, які надавали соковитості й щільності зображенням квітів, птахів, звірів, орнаментів, сценок із народного життя (М. Шинкарук). 2. Жовтогаряче тло створює враження, ніби картину наповнює сонячне світло (М. Шинкарук). 3. Упевнившись, що все впорядковано добре, кошовий зняв шапку й перехрестився на схід сонця (А. Кащенко). 4. Поки почало світати, козаки були вже далеко за Очаковом (А. Кащенко). 5. З півночі дихнув вітерець і, понадимавши на чайках вітрила, погнав їх туди, куди направляли керманичі, — на схід сонця (А. Кащенко). 6. Незважаючи на те, що споруду часто перебудовували, Марийський палац у Києві зберіг первинні риси архітектурного стилю бароко (О. Ламонова). 7. Кожен, хто потрапляє в парк «Софіївка», немов переноситься в іншу епоху (О. Седак).

134.

Доповніть запропоновані головні частини підрядними. Запишіть їх. Визначте вид кожного із записаних речень.

1. Усі присутні почули пісню, що... . 2. Цей роман допоміг мені зрозуміти, що... . 3. Прочитана поезія вразила мене так сильно, що... . 4. Виступ музикантів був дуже оригінальним, так що... . 5. Переглянута експозиція привернула мою увагу тому, що... . 6. Незважаючи на те що..., шкільна волейбольна команда зайняла в районі перше місце.

135.

Доповніть запропоновані підрядні частини складнопідрядного речення головними частинами. Запишіть їх. Визначте вид кожного із записаних речень.

1. ... , коли надворі розвидняється. 2. ... , мов пролетіла велика волюта куля, ... 3. Хоч і невеликий був літній будиночок, ... . 4. Щоб гарно відпочивати в неділю, ... . 5. ... , дарма що були дібрані заздалегідь матеріали до теми твору. 6. ..., що стояла серед степу, ... . 7. ..., які описано в поемах Т. Шевченка. 8. Щоб повною мірою насолоджуватися творами Омара Хайяма, ... .

136.

I. Установіть відповідність між частинами складнопідрядних речень (уривків із поезій Т. Шевченка).

А І блідий місяць на ту пору      1 що я плачу.
із хмари де-де виглядав,

Б Якби ви вчились так,               2 не жаль моєї долі молодої.
як треба,

В Віщує серце,                            3 неначе човен в синім морі,     

                                                      то виринав, то потопав.
Г І стежечка, де ти ходила,        4 де ти купалася колись.

Ґ А дівчина при самій дорозі     5 мов козак із гаю вийшов
недалеко коло мене плоскінь       та й гуляє попід горою.
вибирала, та й почула,

Д І золотої, й дорогої мені,         6 то й мудрість би була своя.
щоб знали ви,

Е І дуб зелений,                          7 колючим терном поросла.

Є І в гаї ставочок чистий            8 що в палатах ти розкошуєш
висихає,                                           і не жаль тобі покинутої хати...


ІІ. Запишіть утворені речення і складіть до них схеми. Поясніть розділові знаки.


С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Планування уроків з української мови, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання та робота з української мови для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.