KNOWLEDGE HYPERMARKET


Перетворення таблиці на текст і навпаки. Автоформат

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Перетворення таблиці на текст і навпаки. Автоформат


Як перетворити таблицю на текст  і навпаки?

Таблицю або її частину можна перетворити на звичайний текст. Для цьо­го  потрібно  виконати  вказівку  Таблиця/Перетворити/Таблицю  на  текст (мал.  15.10), та у відповідному діалоговому вікні обрати потрібний Розділю­вач для відокремлення тексту  (мал.  15.11).

Для перетворення тексту на таблицю слід визначити місця тексту, в яких текст повинен розділятися на рядки та стовпці. Такі місця можна визначи­ти  за допомогою вставлення  в  текст  розділових символів.  Наприклад,  для
відокремлення  стовпців  можна  використати  символи  табуляції,  а  для відокремлення  рядків —  символи  абзацу.  Потім  слід  виділити  текст,  який потрібно перетворити на таблицю, та виконати вказівку Таблиця/Перетво­рити/Текст на таблицю.

Розділю­вач для відокремлення тексту

Далі  залишається  задати  потрібні  значення  параметрів:  вказати  кіль­кість  та ширину  стовпців,  відмітити,  який  символ  вважати  за  розділювач: символ абзацу, табуляції, крапку з комою чи  інший.

Вправа  15.8.1.   Перетворення  звичайного  тексту  на  таблицю  та навпаки.

Завдання. Перетворити дані спортивної кваліфікації Віталія Кличка з документа Кличко.dос, що зберігається на СD-диску  і в папці  Текстовий процесор, на таблицю, а відомості щодо мат­чу з Кевіном Джонсом  (12.12.2009)  з  таблиці  Статистика   в  боксі —   назвичайний текст.

1.  Відкрийте файл Кличко doc, що зберігається на СD-диску в папці Текстовий процесор,  перегляньте його вміст та збережіть  із тим самим  іменем у папці Текстовий процесор вашої структури  папок.

2.  Виділіть частину тексту  (мал.  15.12);  виконайте  вказівку Таблиця/Перетво­рити/Текст  на  таблицю  та  у діалоговому вікні  Перетворити  на  таблицю встановіть  перемикач Автодобір ширини стовпців у положення  за  вмістом (мал.  15.12).

В результаті у документі з’явиться таблиця 9х2.

3.  Виділіть перший рядок таблиці Статистика в боксі та перетворіть його вміст на звичайний  текст. Для  цього  потрібно  виконати  вказівку  Таблиця/Перет­ворити/Таблицю  на  текст  (мал.  15.10).  Перемістіть  утворений  текст  так, щоб він розміщувався  після таблиці.

4.  Виділіть заголовок таблиці,  виконайте  вказівку  Таблиця/Заголовки та  екс­периментально  перевірте дію вказівки.

5.  Збережіть внесені у документ зміни,  але  не закривайте  його.

Файл Кличко


Як застосувати автоформат?

Автоматичне форматування  таблиці можна  застосувати  до  вже  створеної  таблиці  за  допомогою  вказівки  Таблиця/Автоформат  таблиці  або  під час її створення за допомогою вказівки  Таблиця/Вставити таблицю, натиснувши кнопку Автоформат в діалоговому вікні Вставка таблиці.

На екрані з’явиться діалогове вікно Автоформат таблиці, за допомогою якого можна обрати один з кількох стандартних табличних форматів. Після добору потрібного формату слід клацнути на кнопці Застосувати.

Вправа  15.9.1.   Застосування  стандартного  стилю  таблиці  під  час її  автоформатування.

Завдання.  Застосувати  стиль  до  таблиці  Статистика   в боксі з документа Кличко.doc, що зберігається на CD-диску.

1.  Відкрийте файл Кличко doc, що зберігається на СD-диску в папці Текстовий процесор.

2.  Виділіть  таблицю  Статистика  в  боксі та  виконайте  вказівку  Таблиця/Авто­формат таблиці.

3.  У  діалоговому  вікні  Автоформат  таблиці зі  списку  запропонованих  стилів виберіть стандартний  стиль автоформату таблиці  Таблиця-список 7.

4.  Збережіть документ до вашої структури  папок.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.