KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас. Повні уроки>> Українська мова: Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Повні уроки 

Тема уроку:Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м'якого знака.


Содержание

Мета уроку

поглибити знання учнів про способи позначення на письмі м’якості приголосних звуків; повторити й поглибити знання про правила вживання м’якого знака, виробляти навички правильного написання й вимови слів з ним; розвивати орфографічне чуття логічне мислення.

Тип уроку

урок формування вмінь та навичок з елементами повторення.

Хід уроку

Прочитайте й запишіть слова, підкресліть м’які приголосні. Як позначається м’якість приголосних на письмі?

Сльота, люк, осіннє, листя, стань, ллє, муляр, зірка, люди.

  • Що вам відомо про букви і, я, ю, є? 
  • Яка буква українського алфавіту не позначається звуком?
  • Чи можуть букви і, я, ю, є якимсь чином впливати на попередні приголосні? Як саме? Наведіть приклади.


Записати слова з м’якими приголосними в три колонки: у першу – ті, в яких м’якість приголосних позначається буквою ь, у другу – буквою і, у третю – буквами є, ю, я.

M88e.jpeg M88f.jpeg  M88g.jpeg

Пісня, українець, зоря, листя, вік, діти, кульбаба, дід, сталь, брунька.

Доповніть стовпчики по 3-4 приклади з прослуханого відеоматеріалу.Розглянемо таблицю «Правопис м’якого знака в кінці слова та складу»

        Правило                   Приклади
Після д, т, з, с, ц, л, н, дз. мідь, гість, колодязь, вісь; хлопець, сіль, кінь, ґедзь.
У сіфіксах –ськ-, -зьк-, -цьк- волинський, вузький, донецький, людський, близький
У суфіксах із закінченням пестливості -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -юсіньк-, -ісіньк- рученька, голівонька, малесенький, свіжесенький, тонюсінький
У сполученнях -льц-, -льч-, -ньч-, -ньц- гальці (бо у називному відмінку - галька), але галці (бо галка), Нельчин (бо Нелька), у скриньці (бо скринька), неньчин (бо ненька)
  Якщо у формі називного відмінка є м’який знак, то він             ЗБЕРІГАТИМЕТЬСЯ у ВСІХ відмінкових формах
  У дієсловах на -ть, -ться    здається, будять, ходить


  

Пояснити наявність чи відсутність м’якого знака у поданих словах. Обґрунтувати, за яким правилом згруповані слова.

А) письмо, батько, станьте, вузько, кілька, кільце;

Б) черешенька, голівонька, яблунька, донька, учителька;

В) змагань, знань, засідань, питань, вишень, долонь;

Г) медаль, палець, красень, ґедзь, мазь, мідь, колись;

Д) неньці, на зупинці, тарілці, у долинці, на стільці;

Е) береш, ніж, висип, голуб, крик, дощ;

Ж) міський, сільський, празький, ковзкий, учительський, різкий.


Гра «Хто більше».

Кожен ряд по черзі називає слова з м’якими приголосними, в яких м’якість передається спочатку ь, потім і тощо. Наприклад: ліс, сім, тільки, літо, діти, тіло…


Кожному варіанту надані фотографії. І варіант – скласти опис; ІІ варіант – розповідь, ІІІ варіант – роздум та підготуйте завдання для іншого варіанта для перевірки знань з теми, що вивчається.

І варіант

M88a.jpeg

ІІ варіант

M88b.jpeg

ІІІ варіант

M88c.jpeg


Прочитайте текст. Виписати слова з м’якими приголосними. Підкреслити слова, що позначають м’якість приголосних. Виконати фонетичний розбір виділеного слова.

Мало розумів і малий Тарас Шевченко з того, що співав кобзар. Проте і в нього ворушилось у грудях і завмирало чогось маленьке серце.

Всі старі обличчя розцвітали, очі засяяли, перезирались, смутно хитали головами – багато зі старшого віку людей ще пам’ятали, як руйнувала Катерина ту волю козачу, Запорізьку преславну Січ. (С Васильченко)Перепишіть прислів’я, вставляючи, де треба, м’який знак.

У чужій сторон…ці не так світить сонце. Що буде, те буде, а козак пан…щини робить не буде. Чим мен…ший начал…ник, тим товщі щоки надимає. Мен…ше слів, а біл…ше діла. Добре там живет…ся, де гуртом сієт…ся і жнет…ся. Полохливий заєц… і пен…ка боїться. Не кажи – невмію, а кажи – навчус… . Чистен…кі вікон…ця сміют…ся до сон…ця. Приший, мамо, до спіднички мені по кишен…ці, а у кожну поклади горіхів по жмен…ці. (Народна творчість)


Подані іменники поставити у формі давального відмінка. Пояснити вживання і невживання м’якого знака.

Учителька, Галка, Маринка, Оленка, Санька, булка, бурулька, русалка, Нелька, сопілка, хатинка, нянька, думонька, пригодонька, долонька.

Доповніть 5 прикладами з запропонованого відеоматеріалу.Диктант із коментуванням. Позначити в словах орфограму «М’який знак».

M88d.jpeg

Шаную печаль благородну у людях, яка не затьмарює світла життя. (П. Воронько). Планета сива над віками крутиться. Усе живе будується і крушиться… (Б.Олійник) змалку ще пам’ятаю всі купальські обряди… Гриць завбільшки із мізинець, але справжній колядинець. Колядує, як годиться: «Коляд-коляд-колядниця!» (Д.Білоус). А над ставком схилили верби віти і тягнуться до неба, що в воді… (В. Сосюра) гойдається осінній дзвін барвистий, гойдається у кожному саду. (Є. Гуцало) Тихий, солодкий дощик сіється щедро на вулиці… (М. Рильський) Сонце востаннє землі усміхається й тихо за гори далекі ховається (С. Черкасенко) У бабусі з долонь посипались вишень коштовні рубіни (П. Воронько)


Розгадування кросворду.

1. Велика тварина з гілчастими рогами й коротким хвостом. (Олень)

2. Художній образ, втілений актором на сцені, у кінофільмі. (Роль)

3. Фотознімок. (Фотографія)

4. Те, чим обгортають що-небудь. (Обгортка)

5. Захищене від вітру, хвиль, течій місце біля морського берега, зручне для стоянки суден. (Гавань)

6. Сумка із шкіри або іншого матеріалу, яку носять школярі за допомогою заплічних ременів на спині. (Ранець)

7. Клейові фарби, що легко розчиняються у воді. (Акварель)

8. Синонім до слова знаходиться. (Міститься)

9. Майстерня для виготовлення чого-небудь. (Ательє)

M88h.jpeg


Підсумки уроку.

Опитування «Закінчить речення». «Знання теми «Вживання м’якого знака» потрібне для того, щоб…»


Домашнє завдання.

Складіть кросворд, загадки або мета грами у складі яких є м’які приголосні.


Список використаної літератури.

1. Урок на тему: «Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м'якого знака», вчитель української мови та літератури В.П. Фесенко, м. Охтирка

2. Урок на тему: «Правила вживання м'якого знака», вчитель Т.М. Скворцова, м. Кривий Ріг.

3. Інтегровані уроки з української мови та літератури рідного краю. Ісаєвич М.// Українська мова і література в школі. – 2005.


Відредаговано та надіслано Власюк О.О.


Над уроком працювали Власюк О.О., Фесенко В.П., Скворцова Т.М.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.