KNOWLEDGE HYPERMARKET


Практикум: Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства. Природно-сировинна база

Практикум до предмету Географія, 10 клас
Тема: «Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства. Природно-сировинна база. Населення, міста»

Практична робота 3. “Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великобританії та Італії (за вибором)”

Файл:Pic geog10 18 prak1.gif


Мета: навчитися порівнювати галузі промисловості країн за картографічними, статистичними та довідковими джерелами інформації.


Використання карт: економічна карта Європи, економічні карти окремих країн Європи, зовнішня торгівля світу.


Завдання:
Дайте визначення понять:
Сировинна база -____________________________________________________________________________________________________________________
Галузь -____________________________________________________________________________________________________________________
Експорт -____________________________________________________________________________________________________________________

Заповнюючи таблицю, складіть порівняльну характеристику промисловості двох країн Європи: а) ФРН та Франції; б) Великобританії та Італії. 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ ДВОХ КРАЇН ЄВРОПИ (ЗА ВИБОРОМ)
 
План порівняння    

Назви країн      
               
1.    Оцінка власної сировинної бази для розвитку промисловості:
1    мінеральні ресурси
·2    водні ресурси
·3    лісові ресурси

2.    Імпортна сировина, необхідна для розвитку промисловості
3. Центри розвитку галузей промисловості:
4 .   нафтопереробки

·5    чорної металургії

·6    кольорової металургії

·7    машинобудування

·8    хімічної промисловості

·9    лісової промисловості

4. Продукція промисловості, що має експортне значення

       
У висновку зверніть увагу на риси подібності та відмінності галузевої та територіальної структури промисловості двох країн.

Висновок: ______________________________________________________________________


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Коваленком Р.Р.

Предмети > Географія > Географія 10 клас > Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства. Природно-сировинна база. Населення, міста > Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства. Природно-сировинна база. Практикуми, лабораторні, кейси