KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапкиПро те, що таке прикладка, як її визначити та правильно написати

Пригадайте! Які іменники є власними назвами? Що таке родове й видове поняття?


81 Прочитайте речення. Поміркуйте, на які питання відповідають виділені слова, що вони означають, якою частиною мови виражені. Чи можна вважати їх означеннями? Чому?
1. Село Троянівка гніздиться в долині (Г. Тютюнник). 2. Сторож-дід змете з порога сніг і слід твоїх чобіт (А. Малишко).3. Краплинами блищать вологі очі підлітка-дівчати (М. Рильський).


Особливості прикладки

Різновидом означення є прикладка. Прикладка вказує на ознаку предмета і водночас дає йому іншу назву. Прикладка виражається іменником і може бути як загальною, так і власною назвою. Наприклад: 1. Під'їхали до зупинки «Оболонь». 2. Місяць освітив Світязь-озеро. 3. Трава звіробій має лікувальні властивості.

Визначення прикладки

З двох іменників - власної назви і загальної назви - прикладкою є:
а) загальна назва, якщо власна назва - це ім'я людини. Наприклад: академік Борис Патон, учениця Ковальчук;
б) власна назва, якщо це назва неістот (річок, міст, газет тощо) або кличка тварини. Наприклад: поема «Тополя», ріка Рось, кіт Мурко.


Зверніть увагу!
Щоб не помилитися у визначенні прикладки, потрібно пам'ятати, що прикладка за змістом конкретніша від залежного слова, бо вона уточнює його, дає якісну характеристику. Наприклад, у словосполученні народ-волелюб прикладкою є слово волелюб: народ (який?) волелюб.


Узгодження прикладки

Назви міст, сіл, річок узгоджуються в усіх відмінках із родовою назвою. Наприклад:


Правильно   Неправильно
до міста Львова до міста Львів
за річкою Десною
за річкою Десна
Але в географічній літературі назви населених пунктів і річок зберігають форму називного відмінка.
Назви гір, озер, островів, станцій, планет, підприємств, кораблів, газет, художніх творів та ін. зберігають форму називного відмінка. Наприклад:


Правильно Неправильно
на горі Говерла на горі Говерлі
на станції Жмеринка на станції Жмеринці


82 Прочитайте, поставте питання від головних слів до залежних. Укажіть прикладку й означуване нею слово. Поясніть, на що вказує та назвою чого є прикладка в кожному випадку.
Озеро Байкал, гора Еверест, готель «Харків», журнал «Соняшник», інженер-дослідник, бульвар Тараса Шевченка, воїн-герой, воїн-пере-можець, бджола-золотоноша, вечір-князь, красень-місяць, донька-студентка, дівчина-грузинка, місто Тернопіль, лікар-терапевт, песик Жук.


83 Мозковий штурм. Чому прикладка є особливим видом означення?


84 Спишіть речення, підкресліть прикладки й означувані ними слова як члени речення. Укажіть, чим вони виражені. Поясніть роль прикладки в мовленні.
1. Я хочу на озеро Світязь, в туман таємничих лісів (Л. Костенко). 2. Старшина мінометної роти Вася Багіров був з тих людей, що для них війна давно вже стала звичайною справою (О. Гончар). 3. А друзі кажуть: нащо він тобі, цей кущ-дикун (М. Рильський). 4. Ріка Супій, і що там тої річечки? (Л. Костенко). 5. В довгому, покрученому ярку розкинулось село Семигори (І. Нечуй-Левицький). 6. Не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана-сина годувать (Т. Шевченко). 7. А човен «Ластівка», мов птиця, летить на крилах-парусах (В. Ско-ромовський). 8. Вдяг ясен-князь кирею золоту, а дика рожа - буйнії корали (Леся Українка).


85 Поміркуйте, чи є прикладка в таких сполученнях слів: хліб-сіль, батько-мати. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.


Міркуйте!
Основною особливістю сполучення з прикладкою є його співвіднесеність з одним поняттям. І прикладка, і пояснюваний іменник є різними назвами одного й того ж предмета. У названих вище сполученнях компоненти означають два різні предмети і виступають як рівноправні елементи. Отже, тут немає прикладок.


86 Спишіть, ставлячи слова в дужках у потрібній формі. Підкресліть прикладки, визначте відмінок прикладок і означуваних слів.
1. Побували біля озера (Лебедине). 2. Доїхали до станції метро («Хрещатик»). 3. Зустрілися на вулиці (Лук'янівська). 4. Місячне сяйво над річкою (Роставиця). 5. У місті (Біла Церква) відвідали дендропарк («Олександрія»). 6. Проїжджали недалеко від міста (Вінниця). 7. За катером («Сміливий») летіли чайки. 8. Друзі зустрілися у місті (Одеса) на вулиці (Дерибасівська). 9. Вірші надруковано в журналі («Однокласник»).


Пишемо через дефіс

Прикладка з означуваним словом пишеться окремо або через дефіс.
1. Якщо спочатку йде родове поняття, а потім видове, то прикладка пишеться окремо, якщо ж навпаки - то через дефіс. Порівняйте:
трава звіробій       звіробій-трава
    /         \                /            \
родове  видове    видове   родове

Але: жук-короїд, льон-довгунець, заєць-русак, гриб-пара-зит. У цих словах прикладка входить до складу терміна.

2. Якщо спочатку йде загальна назва, а потім власна, то прикладка пишеться окремо, якщо ж навпаки - то через дефіс. Порівняйте:
красуня Марія        Марія-красуня
       /       \                  /       \
загальна власна   власна загальна

3. В інших випадках прикладка з означуваним словом, як правило, пишеться через дефіс - незалежно від її місця. Це, зокрема, прикладки, які характеризують предмет за якісними ознаками, за віком, за національністю, за місцем проживання, за фахом. учитель-мовник, мовник-учитель, красуня-яблуня, яблуня-красуня.

Пишемо в лапках

Умовні власні назви підприємств, установ, організацій, творів мистецтва, журналів, газет, пароплавів тощо пишуться в лапках. Прикладки, приєднувані до означуваних слів за допомогою слів імені, пам'яті, на ім'я, по імені, в лапки не беруться. кінотеатр
«Київська Русь», журнал «Всесвіт», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.87 І. Запишіть словосполучення у дві колонки, знімаючи риску: а) ті, що пишуться через дефіс; б) ті, що пишуться окремо. Поясніть написання.

Приклади:
учень-відмінник
дуб-велетень
лікар-терапевт
дівчина-українка
студент-білорус
хлопець-киянин
дівчинка-семиліток

Риба/карась, ворон/птах, вітер/пустун, квітка/ромашка, нарцис/квітка, дуб/дерево, Дніпро/ріка, ріка/Дніпро, Полтава/місто, поет/початківець, журнал/«Київ», льотчик/Они-щенко, Онищенко/льотчик, льон/довгунець, трава/звіробій, народи/брати, сніжинки/пушинки, деревій/трава, одуд/птах, птах/одуд, зима/лихоманка, мати/Катерина, Катерина/ мати, батько/чабан, твір/опис, жук/короїд, рута/м'ята, ріка/Роставиця.

II. З одним словом кожної колонки (на вибір) складіть і запишіть складні речення.


88 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть прикладки. Обґрунтуйте вживання дефіса й лапок при прикладці.
1. Я жив колись в готелі Україна (Р. Третяков). 2. Дерева сироти принишкли ув імлі (А. Дністровий). 3. Слізьми водою розлилось колишнєє святеє диво! (Т. Шевченко). 4. Не сон трава на могилі вночі процвітає, то дівчина заручена калину саджає (Т. Шевченко). 5. Кошлатий вітер голодранець в полях розхристує туман (Л. Костенко). 6. А угорі про таїнства природи задумався мислитель чорногуз (Л. Костенко ). 7. Пахне мамою сорочка вишиванка, цвітом яблуні, пшеничним колоском (Н. Багмут). 8. Будуть вік стояти біля броду посивілі верби матері (В. Симоненко). 9. Десна красна тече у даль, несе кудись мою печаль (А. Лемпіцький).

II. Провідміняйте виділені словосполучення.


89 Попрацюйте в парах. Складіть диктант (6-8 словосполучень) на тему «Написання прикладки окремо й через дефіс». Продиктуйте диктант сусідові по парті. Перевірте написання.


90 Складіть і запишіть діалог (10-12 реплік), можливий між вами й вашим знайомим-іноземцем, який бажає дізнатися про ваше місто (село). Використайте в діалозі прикладки, в тому числі й такі, що виражені власними назвами.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.53.jpg
Львівський театр опери та балету ім. С. Крушельницької


Висновки.
1. Прикладка є різновидом означення і дає предмету іншу назву.
2. Прикладка з означуваним іменником може писатися окремо і через дефіс. Деякі прикладки беруться в лапки.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту

Скачати підручник з української мови 8 клас, допомога учням, шкільна програма онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.