KNOWLEDGE HYPERMARKET


Режими відображення документа у текстовому процесорі Microsoft Word. Схема документа

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Режими відображення документа у текстовому процесорі Microsoft Word. Схема документа


Які існують режими відображення документа у текстовому процесорі Microsoft Word?

Для  зручності  роботи  у  Microsoft Word можна обирати різні режими перегляду доку­ментів  залежно  від  завдань,  які  потрібно виконати.

Як  і в програмі підготовки презентацій, в текстовому  процесорі  MS  Word  документ можна  відобразити  у  різних  режимах,  що включаються  за  допомогою  відповідних вказівок меню Вигляд  (мал.  17.9) або кнопок, розташованих зліва від горизонтальної смуги прокручування (мал.  17.10).

Меню Вигляд

Кнопки

Звичайний  режим  призначений  для  введення, редагування  та  форматування  тексту.  В  цьому режимі  форматування  тексту  відображається повністю,  а  розмітка  сторінки  відображається  у спрощеному  вигляді:  не  відображаються  межісторінок, колонтитули, фон та деякі інші об’єкти. Це дозволяє акцентувати увагу на введенні та редагуванні тексту.

У режимі Розмітки сторінки текст, зображення, колонтитули, колонки та  інші  об’єкти  документа  відображаються  в  такому  вигляді,  який  вони матимуть  після  друкування  на  папері.  Цей  режим  використовують  для редагування  колонтитулів,  налаштування  параметрів  полів,  а  також  для роботи з колонками та графічними об’єктами.

Режим  Веб-документ  застосовують  під  час  створення  веб-сторінок засобами  MS  Word.  У  цьому  режимі  відображається  фон  документа, здійснюється перенесення тексту в межах поточного розміру вікна,  а ма­люнки та інші графічні об’єкти розміщуються таким чином, як вони будуть відображені у браузері.

Режим Структури дає можливість переглядати структуру великих до­кументів, яка визначається стилями заголовків різних рівнів. У цьому ре­жимі  можна  згорнути  документ,  відображаючи  лише  основні  заголовки, переміщувати чи копіювати частини тексту  тощо. Межі сторінок, колонти­тули, малюнки та фон у режимі структури не відображаються.

У Режимі  читання  документ  оптимізується для  читання,  при  цьому приховуються  всі  панелі інструментів,  крім  панелей  Режим  читання  та Рецензування.  За  допомогою  відповідних  кнопок  панелі  інструментів Режим читання  (мал.  17.11) надається можливість розміщувати на екрані кілька  сторінок  документа,  а  також  для  покращення  зручності  читання можна змінювати розміри шрифту, не змінюючи при цьому ці параметри в основному  документі.  Вигляд  документа  в  режимі  читання,  як  правило, значно відрізняється від надрукованого. текст може займати більше місця, а розриви сторінок можуть бути розташовані в інших місцях. Щоб вимкну­ти режим читання достатньо натиснути кнопку Закрити  на панелі інстру­ментів Режим читання.

Режим читання


  • Можна швидко перейти до режиму читання, натиснувши ком­бінацію  клавіш АLT+R.

В усіх вказаних режимах, крім режиму Веб-документ, для перегляду та навігації  документом  можна  також  використовувати  області  Ескізи  або Схема документа.

Ескізи — це зменшені зображення всіх сторінок документа, які відобра­жаються в окремій області. Ескізи дають змогу отримати візуальне уявлен­ня  про вміст кожної сторінки. Для переходу до потрібної сторінки можна клацнути мишкою на її ескізі. Ескізи неможливо використовувати разом зі схемою документа. Щоб  відобразити  облас ть ескізів документа,  погрібно у меню Вигляд обрати вказівку Ескізи.

Схема документа відображається в окремій області та  містить список заголовків документа. Схема документа дає змогу швидко переміщатися по документу, відстежуючи поточне розташування у ньому. Відобразити схему
документа можна за допомогою вказівки Вигляд/Схема документа.

Перш ніж зберегти документ як веб-сторінку або надрукувати  готовий документ, доцільно здійснити Попередній перегляд веб-сторінки або Попе­редній перегляд документа.

Попередній  перегляд  веб-сторінки  дає  змогу  побачити,  як  документ буде  відображено  у  веб-браузері.  Якщо  веб-браузер  ще  не  запущено, Microsoft  Word  запускає  його  автоматично.  Повернутися  до  документа Microsoft Word можна в будь-який час. Щоб перейти до режиму попереднь­ого перегляду веб-сторінки,  слід  виконати  вказівку Файл/Попередній  пе­регляд веб-сторінки.

Режим Попереднього перегляду зручно використовувати для перегляду кількох сторінок документа у зменшеному вигляді. У цьому режимі доку­мент відображається в такому вигляді, як він буде надрукований. При цьо­му можна переглядати розриви сторінок  і підкладку, колонтитули та інші об’єкти  документа.  Щоб  перейти  до  режиму  попереднього  перегляду потрібно обрати у меню Файл вказівку Попередній перегляд.


Як працювати зі схемою документа?

Після виконання вказівки Вигляд/Схема  документа  на екрані ліворуч відображається  область  схеми  документа,  а  праворуч —  сам  документ (мал.  17.12).

Документ
Перш ніж працювати зі схемою документа, слід всі заголовки документа відформатувати за допомогою стандартних стилів заголовків.

Вибір  певного  заголовка  в  області  схеми  документа  приводить  до переміщення  до  цього  заголовка  в  документі,  при  цьому  заголовок виділяється  в області  схеми документа  та відображається  у  верхній  частині
екрана  и  самому документі.

Для  схеми  документа  можна  обрати  ступінь  деталізації,  наприклад, нідображати псі заголовки чи лише заголовки верхнього рівня, або відобра­жати чи приховувати підзаголовки для певних заголовків. Це можна зроби­ти за допомогою контекстного меню схеми документа або позначок (-)  та (+) ліворуч від заголовків, клацання на яких приводить відповідно до згортан­ня чи розгортання відображення підзаголовків обраного заголовка.

Щоб закрити область схеми документа, в меню Вигляд слід ще раз вибра­ні  вказівку Схема  документа або двічі  клацнути мишкою на правій межі цієї області.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.