KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Синонімія складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: Синонімія складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень§ 23. Безсполучникові складні речення і синонімічні конструкції

Запам'ятаймо

Формулюючи думку, користуємося різними мовними засобами залежно від задуму висловлювання, стилю й жанру мовлення.

278.

Прочитайте. Доберіть до поданих синтаксичних конструкцій синонімічні безсполучникові складні речення, запишіть їх. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Задумливо летять сніжинки. А чи їм падать, може, ліньки (А. Казка). 2. Над водою верби стелять свій намет, і шепоче з осокою невгамовний очерет (С. Черкасенко). 3. Піднялися крила сонних вітряків, і черешню білу вітер розбудив (М. Рильський). 4. Стоять сади, платани і каштани, та шелест верб у пам'яті не тане (М. Рильський). 5. Та ронять верби жовте пір'я на чорні колії доріг, і острий погляд постеріг відльотний ключ серед безмір'я (М. Рильський). 6. Над Прип'яттю коні прип'яті. Місяць іде по лататті (П. Воронько). 7. А за вікном на квіти впали роси, і соловей затьохкав у кущах (В. Забіла). 8. Пливе тихо над водою місяць молоденький. Вподобався дівчиноньці козак молоденький (Л. Боровиковський).

279.

Утворіть із поданих конструкцій синонімічні безсполучникові складні речення. Запишіть їх, використовуючи між частинами безсполучникових речень однаковий розділовий знак. Який це знак?

1. Облягають небо хмари. В сірій мряці гай (С. Черкасенко). 2. Правічну думку думають ліси. Осінній вітер одгуляв, затих (Л. Костенко). 3. Немає мудріших, ніж народ, учителів. У нього кожне слово - це перлина, це праця, це натхнення, це людина (М. Рильський). 4. Великі хмари холодом нагусли. Червоне листя падає в гаю (Л. Костенко). 5. З календаря шипшини впав листок. Він був останнім в третім тижні грудня. Його читав здивований сніжок (П. Воронько). 6. Тихо над річкою нічкою темною спить зачарований ліс. Ніжно шепоче він казку таємную. Сумно зітха верболіз (С. Черкасенко). 7. Блаженна підвечірня прохолода. Читає місто Біблію зелену (Н. Поклад).

280.

Прочитайте. Доберіть і запишіть до поданих конструкцій синонімічні безсполучникові складні речення, щоб друга частина: а) виражала наслідок або висновок; б) доповнювала, пояснювала, розкривала зміст першої.

1. Мене сьогодні голуб розбудив. Він прилетів і плакав на балконі (Л. Костенко). 2. Тінь чорна стрімко падає униз. То голуб так злітає вгору (Л. Костенко). 3. Я сонця жду, і сонце зійде... (Олександр Олесь). 4. Ми віримо глибоко і безконечно, що правда і добро, і наш народ не вмре (Б. Лепкий). 5. Вже зимова розвіялась кволість, і співають веснянок дівчата (М. Дубов). 6. І не схиляє гордо голови високий клен, що з вітром розмовля (В. Самотуга). 7. Занедужав Микола — і Іван замість нього пильнує ватри (М. Коцюбинський). 8. Теплий Юрій одбира од холодного Дмитра ключі світові, щоб править землею (М. Коцюбинський).

281.

І. Прочитайте поезію С. Павленка. Які синтаксичні конструкції використав автор?

Щастя. Як би його змалювати мені?
Можна й так: білий сніг сутеніє,
Білим цвітом цвіте цикламен у вікні,
На столі ж білий томик ясніє.

ІІ. Дайте відповіді на запитання, сформульоване в поезії, у вигляді твору-мініатюри. Які мовні засоби використаєте ви? Чому?

282.

І. Прочитайте вголос. До складу цього тексту входять лише прості речення, тому ритм читання, якщо ви зауважили, досить рівний. Як його змінити?

Знамениті озера на Волині. Чимало джерел є гідрологічними пам'ятками. Найвідомішими з-посеред них є Оконські джерела. Це сині очі Волині. З глибини землі на поверхню вириваються два потужні потоки діаметром півтора-два метри, утворюючи довкола невеликі плеса-озерця. Вода тут чиста, прозора. Вона будь-якої пори року має однакову температуру — дев'ять градусів. Тому влітку вона здається холодною. А взимку — теплою (За В. Геєм).

ІІ. Передайте зміст тексту, використовуючи безсполучникові складні речення різних видів. Прочитайте вголос свій текст. Чи змінився ритм?

Усміхнімось

283.

Прочитайте висловлювання з учнівських творів. Які висловлювання можна відредагувати, а які написати заново? Виправлені речення запишіть.

1. До нас не дійшло ніякої інформації про М. Чурай, але Ліна Костенко, добувши її з підсвідомості, дає нам її. 2. Козаки йшли в похід з піснями М. Чурай на губах. 3. Ученими доведено, що роман «Маруся Чурай» написано Ліною Костенко. 4. Коли людині погано, поезія лікує, а коли нема що робити, дає інформацію до роздумів. 5. Маруся Чурай йшла на страту з гордо піднятою головою, і всі заглядалися на її фігуру. 6. Марусю Чурай не стратили, бо приїхав гонець від Б. Хмельницького, який передав, що це супердівка. 7. М. Чурай отруїла Гриця, бо він їй часто зраджував, ходив по вечорницях.

Готуємося до диктанту — повторюємо орфографію

284.   

І. Пригадайте орфограму «Написання складних числівників і займенників». Виконайте тестове завдання

У якому рядку допущено орфографічну помилку?

А абиякий, нічий, до декого, п'ятитисячний
Б будь до кого, казна-чим, вісімсот, де з ким
В чийсь, нічий, чий-небудь, двохтисячний
Г будь-який, якось, ні до чого, хто-небудь
Ґ аби до чого, хтось, хто-зна-скільки, шістдесят

ІІ. Слова, у яких допущено помилки, напишіть правильно. Поясніть орфограми.

285.

Запишіть, знявши риску і розкривши дужки.

Ш(е, и)поче, не/вгамовний, оч(е, и)рет, со(нн, н)ий, ч(е, и)решня, па(м'я, мя)ть, не/тане, пі(р'я, ря), від(льо, л'о)тний, коні при(пя, п'я)(ті, тті), бе(з, с)мі(ря, р'я), При(пя, п'я)(т, тт)ю, дівчино (нц, ньц)і, зат(ьо, о)хкав, у мря(ц, к)і, пр(а, о)віша, (з, с)дивова(нн, н)ий, Гали(чч, ч)ина, на(дд, д)ніпряне(ць, ц), ши(б, п)шина, ш(е, и)поче, вербо/ліз, о(д, т)бирає, ключ(и, і), сут(е, и)ніє, падає у/низ, (В, в)олинь, (Л, л)ьвів, твір/мініатюра, чи/мало, гідро/логічні, діа/метр, пів/тора/два, невелик(и, і) плеса/озерця, з/по/серед, будь/яка.


С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Планування з української мови, підручники та книги онлайн, курси та завдання з української мови для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.