KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки в СПР. Інтонація складнопідрядних речень. Синоніміка речень

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки в СПР. Інтонація складнопідрядних речень. Синоніміка речень§ 16. Складнопідрядне речення з підрядним способу дії, міри й ступеня, з підрядним порівняльним

Запам’ятаймо

Підрядне способу дії вказує на обставину, характер дії в головному реченні. Відповідає на питання як? яким способом? яким чином?

Отак буває на початку травня, (як?) що сонце гріє, та недуже (П. Тичина).

До головного речення приєднується за допомогою сполучного слова як і сполучників як, що, щоб, мов, наче, неначе, немовби, ніби, ніж.

У головному реченні може вживатися вказівне слово так.

Підрядне способу дії вказує на спосіб дії головного речення за допомогою порівняння, уподібнення, зіставлення. Щодо головного підрядне способу дії займає будь-яку позицію.

175.

І. Спишіть, розставте розділові знаки.

1. А злива так само почала відходити як і надійшла (М. Стельмах). 2. Як дбаєш так і маєш (Народна творчість). 3. Ячмені почали половіти немов сивина старості злегка торкнула буйну рослинність землі (М. Коцюбинський). 4. Як зграя над морем летить лебедина так слава безсмертна над світом летить (В. Сосюра). 5. Мовби далека хмарка на обрії синіє серед сліпучого степу Асканія (О. Гончар). 6. За всіх не розповіси так само як усіх зірок на небі не перелічиш чи всіх грибів у лісі не позбираєш (Є. Гуцало). 7. Краще добре робити ніж гарно говорити (Народна творчість). 8. Я їх краще ніж сам себе знаю (Ю. Логвин). 9. Грім гримів ніби гуркали раз у раз гармати (Іван Нечуй-Левицький). 10. Вони перелітали ніби танцювали з стебла на стебло (Л. Письменна).

ІІ. Накресліть схеми речень 1, 4, 10.

176.

І. До поданих частин складного речення доберіть продовження — підрядні способу дії. Запишіть утворені речення.

1. Вона знала класичну літературу так, що... . 2. Як..., так весняне сонце пригрівало землю. 3. Стелився над отавами туман, немовби... . 4. Вуха заклало, ніби... . 5. Мов..., вразила нас ця звістка. 6. ..., так і спатимеш. 7. Як бджола летить до квітки, так... . 8. ..., як буває ранньої весни.

ІІ. Доберіть до складених речень близькі за змістом прості речення з обставинами способу дії.

Запам’ятаймо

Підрядне міри і ступеня вказує на міру чи ступінь вияву дії головного речення або на ступінь вияву ознаки, вираженої прикметником, прислівником або іменником у головному реченні. Відповідає на питання  наскільки? якою мірою?

Сонце так світить ласкаво, (якою мірою?) що аж каміння сміється (М. Коцюбинський). І рости, і діяти нам треба так (як? якою мірою?), щоб аж гриміло з краю в край (П. Тичина). Вигострю, виточу зброю іскристу, (наскільки?) скільки достане снаги мені й хисту (Леся Українка).

Поєднується з головним реченням сполучниками та сполучними словами що, що аж, скільки, наскільки, як, наче, мовби, немовби, ніби, щоб. У головному реченні їм відповідають вказівні слова так, такий, така, таке, стільки, настільки.

Підрядне речення міри і ступеня найчастіше стоїть після головного.

177.

І. Прочитайте. Випишіть складні речення з підрядними міри і ступеня.

1. Запорожці використовували в походах проти Туреччини підводні човни раніше, ніж це було в Західній Європі (О. Апанович). 2. Він говорив так весело, що майже всі поснули (Микола Хвильовий). 3. А лист же так тихо шепотить, так тихо, нібито старенька бабуся куняючи шепче онучатам казку (М. Кропивницький). 4. Ви навчіть мене вишивки, мамо! І навчіть мене, рідная, так, щоб з мережки живими словами промовляли волошки і мак (Т. Масенко). 5. На серці було так легко, радісно, як часом у малої дитини гарного погідного ранку (М. Коцюбинський). 6. Конюшина так рясно та буйно зацвіла, наче синювато-червоні вогники побігли по траві (Н. Коломієць). 7. Увага до нього була настільки велика, що Дорош ночував себе дуже незручно і ще нижче схиляв голову (Г. Тютюнник). 8. Скільки намолотили, стільки й загатили (Народна творчість). 9. Я так її, я так люблю, мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю! (Т. Шевченко).

ІІ. Підкресліть член речення в головній частині, який пояснюється підрядним міри й ступеня.

178.

До поданих частин складного речення доберіть продовження — підрядні міри і ступеня. Запишіть утворені речення.

1. Повітряний змій піднявся так високо, що аж... . 2. Отакий весняний сонячний день видався, як... . 3. Я настільки захоплений книжкою, мовби... . 4. Стільки різних думок роїлося в голові, наче... . 5. Як..., так змінювалися пейзажі за вікном автомобіля. 6. Учень так швидко формулював правило, що,... .

Усміхнімось

179.

І. Прочитайте. Чи усвідомлюєте ви, що ваші вчителі можуть нездужати, стомлюватися, мати поганий настрій, поспішати на побачення, закохуватися, плакати, сміятися? Які риси (ті, що не стосуються професії) ви цінуєте у своїх наставниках найбільше?

Пора до школи

Мати ледве добудилась:
«Уставай, Миколо!
Умивайся, он сніданок,
вже пора до школи!»
«Ох, давно мене дістали,
мамо, до печінки
вчителі оті та завуч,
та дурні оцінки!»
«Годі, синку, позіхати,
уставай!» — «Матусю,
від отих дзвінків щоденних
вже тріщить у вусі.
Ті екзамени, контрольні,
акти й протоколи!..»
«Сину, маєш сорок років,
ти ж директор школи!»

О. Страшенко

ІІ. Зверніть увагу, що люди, які вас оточують (ваші батьки, учителі, знайомі), іноді нагадують дітей. У чому це виявляється? Запишіть власне висловлювання на цю тему (8-10 речень), увівши в текст складнопідрядне речення з підрядним міри й ступеня.

Пригадаймо

Вивчаючи синтаксис простого речення, ви познайомились із поняттям відокремлення. Відокремлюватися можуть другорядні члени речення для їх логічного та інтонаційного наголошення.

До відокремлених членів належить порівняльний зворот— слово чи словосполучення, які, порівнюючи одні предмети, дії, ознаки з іншими, образно характеризують їх.

Порівняльний зворот уводиться в речення за допомогою сполучників як, мов, наче, немов, ніби, нібито, немовбито.

Порівняльний зворот на письмі виділяється комами: Це місто прекрасне, як усмішка долі (Л. Костенко).

Примітка. Порівняльний зворот, що належить до стійких словосполучень (фразеологізмів), комами не відокремлюється: Мовчить як риба.

180.

Спишіть, розставте розділові знаки.  Підкресліть порівняльні звороти.

1. Вже блакитний шовк неба покриває мереживом чорних гіллячок наче ажурною мантильєю (М. Коцюбинський). 2. Курява стелилась по гладкому як дзеркало ставку і купалась у хвилях рожевого світла (М. Коцюбинський). 3. На самому краю галявини, у канаві, під опалим листям, під снігом ніби під жовтою ковдрою сплять жаби (Г. Скребицький). 4. Веселий дощ, жартун весни, танцює мов на святах (М. Нагнибіда). 5. Хмарка пливе кучерява, тихо як сон розтає (В. Сосюра). 6. Лежать покоси мов покірні леви... І сонце полудневе — як гора... (А. Мойсієнко).

Запам’ятаймо

Порівняльне підрядне речення уточнює, пояснює дію головного речення за допомогою порівняння. Підрядне порівняльне відповідає на питання як? подібно до чого? як саме?

Над голубими вітряками плив журавлиний караван, (як?) неначе кликав у дорогу (В. Сосюра).

Підрядне порівняльне приєднується до головної частини за допомогою сполучників  як, наче, неначе, ніби, нібито, мов, немов, що. Підрядне порівняльне може займати будь-яку позицію щодо головного.

Підрядне порівняльне потрібно відрізняти від порівняльного звороту.

Підрядне порівняльне — це частина складнопідрядного речення, у якому є один або обидва головні члени. Хоча часто один із головних членів пропущений (найчастіше присудок), але він є в головній частині. На змістову потребу присудка вказують обставина й додаток у підрядному порівняльному і наявність іншого головного члена.

Shematychne zobrazhennya 117zz.jpg

181.

Випишіть складнопідрядні речення з підрядним порівняльним і порівняльним зворотом.

1. Немає гіршої покути, як в ріднім краї носить пута (Народна творчість). 2. Літа збігають як вода (Народна творчість). 3. Краще не обіцяти, як слова не дотримати (Народна творчість). 4. Безмежнеє поле, як райдуга, в серці сія (В. Сосюра). 5. Пригорнуло серця, мов дитя, пелюстки розквітлої лілеї (О. Деркач). 6. Не встигне ще білий день очі протерти, як починається в лісі радісна музика (П. Козланюк). 7. Принишкли перехожі на хвилину, показують цікавій дітворі, як гамірно видзьобують калину червоногруді жваві снігурі (О. Хало). 8. І бродить місяць над домами, неначе срібний вартовий (В. Сосюра). 9. Од козачої відваги втік паша, як битий лис (Б. Олійник).

182.

І. Прочитайте вибрані з поезій Т. Шевченка речення. Розподіліть їх на три типи: а) з підрядними способу дії; б) з підрядними міри й ступеня; в) з підрядними порівняльними. Запишіть.

1. Не так серце любить, щоб з ким поділиться. 2. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога... . 3. Тяжко, тяжко мені стало, так, мов я читаю історію України. 4. Як небо блакитне — нема йому краю, так душі — почину і краю немає... 5. Послужи йому так щиро, як мені служила. 6. Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. 7. Ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї. 8. Орлом сизокрилим літає, ширяє, аж небо блакитне широкими б'є. 9. І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, неначе човен в синім морі то виринав, то потопав.

ІІ. Випишіть із поетичних текстів Т. Шевченка шість речень з підрядними порівняльними. Обґрунтуйте, чим відрізняються підрядні порівняльні від порівняльних зворотів.

183.

У поданому тексті є підрядні порівняльні (повні та неповні), речення з порівняльним зворотом. Знайдіть їх і запишіть у таблицю за зразком (таблицю накресліть у зошитах). Підкресліть слово в головній частині або головну частину, якої стосується порівняльна конструкція.

Зразок.

Порівняльне підрядне речення повне Порівняльне підрядне речення неповне Речення з порівняльним зворотом
Як простір немислимий без руху, так поезія немислима без думки (В. Симоненко). 
Припадає вустами до слова, мов до стиглого грона калини (Н. Кащук).    Пливе над світом осінь, як медуза, і мокре листя падає на брук
          ...
          ...
           ...

На великому чорному баркасі, що, здавалося, повертав до берега, звивали вітрила. Вітер надував їх, і вони виривалися з рук, ніби лопотіли крилами великі білі птахи. Чорний човен нахилився і ліг боком на блакитні хвилі.

Синє море хвилювалось і кипіло на березі піною. Хвиля скипала молоком, а відтак танула й шипіла на піску, тікаючи в море.

Баркас підскакував на місці, хлюпав, як риба, і не міг пристати до берега. Він бився на хвилі й рвався з котвиці, як пес з ланцюга.

Море дедалі втрачало спокій. Дрібні хвилі зливались докупи і, мов брили зеленкуватого скла, непомітно підкрадались до берега, падали на пісок і розбивались на білу піну. Під човном клекотіло, кипіло, шумувало, а він підскакував і плигав, немов нісся кудись на білогривих звірах (За М. Коцюбинським).

184.

Запишіть текст, замінивши виділені речення близькими за змістом складнопідрядними з підрядним порівняльним.

Зимова казка

Ти прийшла-таки до мене довгождана, вимріяна, срібляста... Ти завітала до межигірського гаю вночі. І на землю, на дерева, на почорнілі кущі лягло пухнасте срібло.

Здрастуй, чарівна зимова казко!

Ти прийшла чиста й непорочна, як гнігурка-чародійка, що з'явилася з холодних завій півночі, прийшла й заворожила гай, кожну сосну, березу, осокорину... І заворожила мене самого.

Вийшов я зранку з будинку і застиг від подиву. Зелені сосни стояли по коліна в снігу, одягнувши на себе білі кожухи, вгинаючи під срібним хутром охолоді плечі. А берези! Яким дивом іскрились берези! Вони піднялись із снігів, білокорі, пружні, ковані з кришталю. Вони були схожі на царівен, на гордовитих дочок землі, що володарювали серед білого безгоміння (За І. Цюпою).

185.

І. Прочитайте. Докладно (письмово) перекажіть текст, увівши в нього складнопідрядні речення з підрядним порівняльним і речення з порівняльним зворотом.

За вікном дощ, довгоочікуваний, вимріяний. Малі травинки хутко поскидали із себе одежу й гайда купатись! Плавають, пірнають, бризкаються...
Дерева спершу тільки всміхалися, а тоді... Ах, яке то щастя — дощ!.. Тендітна вишенька не втрималась і першою пурхнула в дощовий танок. За нею друга, третя... Невдовзі весь сад перетворився на танцювальний майданчик.

Дощ. Сп'янілі від щастя дерева й трава.

А у вікно дивилися самотні калачики, їм теж хотілося під дощ. Тягли до нього потріскані губенята. Натикалися ж на холодне й байдуже скло. Та ніхто цього не бачив.

У щасті ми часто стаємо сліпими.

Чому? (С. Павленко).

ІІ. Прочитайте ще раз перше речення цієї та попередньої вправ. Чи не видаються вони вам схожими? Чому? Чому ми мріємо про нездійсненне?

Запам’ятаймо

Щоб правильно ставити розділові знаки в реченнях, де є слова як, мов, наче, треба визначити, яку синтаксичну роль вони виконують. Ніколи не ставимо кому перед як, мов, наче, що приєднують присудок. Проте між підметом і присудком може ставитись тире, якщо є потреба виділити присудок. Наприклад: Зимовий ліс — як кришталевий палац. Його життя — мов широка дорога. У складнопідрядному реченні Зимовий ліс сяє, як кришталевий палац кома відділяє підрядне порівняльне. У простому реченні тире відділяє присудок від підмета.

Прикладка з як, що характеризує предмет з якогось одного боку або має значення «у ролі кого, чого виступає предмет», не відокремлюється, але кому ставимо тоді, коли прикладка з як має значення причини. Наприклад: Медунку як лікарську рослину використовують у народній медицині. Як етнограф і фольклорист, Іван Франко часто робив записи народних пісень.

У фразеологічних зворотах кому перед як не ставимо. Наприклад: Народ скаже як зав'яже. Дощ ллє як із відра. Він хитрий як лис.

186.

Доберіть до поданих речень синонімічні з підрядними порівняльними. Запишіть їх. Підкресліть граматичні основи.

1. Завірюха звірюкою стогне, виє, реве. 2. Безмежний степ, схожий на море, котить пшеничну хвилю. 3. Вітер, плачучи по-дитячому, б'є листком у шибку. 4. Ми долали перешкоди з упертістю віслюка. 5. Гори освітило сонце, і вони стали схожими на велетнів, що прокидалися від сну.

187.

І. Складіть і запишіть речення, що відповідають поданим нижче схемам.

Shematychne zobrazhennya 121.jpg

ІІ. Назвіть види складнопідрядних речень, які ви утворили.

Усміхнімось

188.

Поясніть, чому подані висловлювання з учнівських творів потрапили в рубрику «Усміхнімось».

Зразок пояснення. Вперше про боротьбу українського народу згадується ще в літописах Нестора Махна. — Ефект комічного створює плутанина імен Нестора Літописця і Нестора Махна.

1. Про українську мову писали великі діти України: Т. Г Шевченко, Сосюра. 2. Кожен повинен виховувати в собі гідну дитину України. 3. Шевченко доводить, що тільки козаки — носії оселедців — могли визволити Україну. 4. Саме завдяки таким героям, як Маланка, Свічка, ми живемо в незалежній Україні зі світлом, газом, гарячою водою та іншими привілеями, за які герої віддали життя.

Готуємося до диктанту — повторюємо орфографію

189.

Пригадайте орфограму «Подвоєння та подовження приголосних». Виконайте тестове завдання.

У якому рядку всі слова пишуться без подовження і подвоєння?
А авіамодел..лю, акварел..ю, знаряд..я, ..заду
Б бадил..я, ..важати, совіст..ю, нал..ю
В лист..я, олен..я, бос..оніж, мудріст..ю
Г без..містовний, щоден..ик, бетон..ий, зав..ширшки
Ґ бут..я, бряж..чать, весіл..я, зав..ишки

190.

Запишіть, знявши риску і розкривши дужки.

Відокремле(н, нн)я, м(и, е)реж(е, и)во, гі(л, лл)ячки, (а, о)пале лис(тт, т)я, мант(і, и)лья, ст(и, е)лилась, гла(т, д)кий, ра(д, йд)уга, п(и, е)люстки, (с, з)бігає, не/встигати, поч(е, и)нається, раді(ст, с)на, ні/би, не/мов, прийшла/таки, довго/ждана, меж(е, и)/гірська, здра(вс, с)туй, (с, з)ранку, біло/корі, пру(ш, ж)ні, снігурка/чаро/дійка, бе(с, з)гомі(н, нн)я, не/вдовзі, т(е, и)ндітна, гр(е, и)міло, різно/вид, рече(н, нн)я, в(і, и)ноградна, пл(и, е)кайте, сон(и, е)чко, с(вя, в'я)то, ячм(и, е)ні, сив(е, и)на, зле(х, г)ка, росли(н, нн)ість, л(и, е)тить, бе(с, з)смертна, (у, в) світі, мов/би, на обрі(і, ї), с(е, и)ніє, не/розповіси, не/переліч(е, и)ш, кра(шч, щ)е, гр(е, и)мів, ні/би, раз/у/раз, перел(е, и, і)тали, (з, зі) стебла, кла(сс, с)ичний, пр(е, і, и)грівало, ст(и, е)лився, о(тт, т)ави, сер(ц, дц)е, тя(ш, ж)ко, вух(и, а) заклало, Укра(і, ї)ни.


§ 17.  Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови

191.

Прочитайте речення. Поставте питання від головної частини до підрядної. Визначте вид обставинного підрядного.

1. Якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю (Леся Українка). 2. Прилинь, сизий орле, бо я одинокий (Т. Шевченко). 3. Лукаш хоче надрізати березу, щоб сточити сік (Леся Українка). 4. Погодився б жити в засніженій тучі, щоб тільки народові промінь світив (А. Малишко). 5. Якби-то далися орлинії крила, за синім би морем милого знайшла (Т. Шевченко). 6. Іноді зривається дощ, бо хмари набрякли од дрібних краплин (О. Копиленко). 7. Строкатий дятел тому, що в нього чергується біле і чорне пір'я (А. Давидов). 9. Деркач з'являється в нас пізно, бо більшість дороги з теплих країн проходить пішки (А. Давидов). 10. Досягши вершини, зупинились, щоб перепочити (О. Гончар).

Запам'ятаймо

Підрядне речення причини вказує на причину дії, про яку йдеться в головному реченні. Підрядне причини відповідає на питання чому, через що, з якої причини?

Жодна зірка не блиснула, (чому?)  бо десь високо вгорі висіла непрониклива ковдра з чорної вовни (О. Донченко).

До головного речення підрядне причини приєднується за допомогою сполучників бо, що, щоб, тому що, через тещо, завдяки тому що, у зв'язку з тим що, на тій підставі що, з того приводу що, оскільки.

У складнопідрядних реченнях з підрядними причини кома може ставитись як перед усім складеним сполучником, так і перед що. Місце вживання коми залежить від логічного наголошення.

Порівняйте: Дні холоднішали й коротшали, тому що була вже друга половина листопада. — Дні холоднішали й коротшали тому, що була вже друга половина листопада. Кримінальну справу закрито на тій підставі, що не вистачає доказів. Збори акціонерів не відбулися, у зв'язку з тим що не було кворуму.

Shematychne zobrazhennya 123.jpg

192.

І. Спишіть. Підкресліть головні члени в складнопідрядних реченнях з підрядними причини. Поясніть уживання розділових знаків.

Йому було двадцять два роки, коли він вирушив із Києва. Його дорога пролягала до Угорщини. Звали мандрівничого Василь Григорович-Барський. Колишній студент Києво-Могилянської академії вирішив побувати в багатьох країнах, тому що хотів здобути знання «на користь собі й вітчизні».

Подорож тривала довго, бо після Угорщини була Австрія, Італія, Греція, Єгипет. Мандруючи, допитливий юнак вивчає географію, архітектуру, мистецтво, національні звичаї. Усе те згодом стане основою для його надзвичайно цікавих книг (За М. Слабошпицьким).

ІІ. Зверніть увагу на предмет думки (підмет) у головному і підрядному реченнях. Чи в обох частинах одного складно-підрядного речення з підрядним причини той самий предмет думки?

193.

Прочитайте речення. У текстах якого стилю вони можуть бути використані? Складіть власні складнопідрядні речення з підрядним причини в такому самому стилі.

1. Я не зупинив керований мною транспортний засіб перед світлофором, бо не помітив загоряння червоного світла. 2. Прошу оформити мені довідку про доходи за перший квартал поточного рику у зв'язку з тим, що хочу взяти кредит. 3. Прошу звільнити мою дитину від уроку фізичної культури на підставі того, що в цей період вона проходить курс спеціальної оздоровчої фізкультури при поліклініці № 2 під наглядом лікаря. 4. Я, Сергієнко Надія Анатоліївна, була відсутня на заняттях 23.12.2009 р. через те, що була відряджена на районну конференцію «Молодь проти наркотиків».

194.

На основі поданих речень складіть і запишіть складнопідрядні речення з підрядним причини.

1. Маршрутне таксі зупинилося. Пасажир захотів вийти. 2. Узлісся, луки, болото аж гудуть від радісних пісень. Весна! 3. Сезоном тиші називають період з кінця квітня до початку липня — дикі тварини висиджують потомство. 4. Погасли вогні на вулицях міста: усі спочивають після турбот робочого дня. 5. Ми зовсім перестаємо говорити, прислухаючись до чудової тихої пісні. 6. До нашого озерця підемо. Треба рибу рятувати.

Запам'ятаймо

195.

І. Випишіть із підручника (біології, історії, правознавства тощо) 7-8 складнопідрядних речень з підрядними причини. Які сполучники найхарактерніші для цих речень?

ІІ. До двох-трьох речень доберіть синонімічні прості конструкції. Запишіть їх.

Запам'ятаймо

Підрядне речення мети вказує на мету дії головного речення.

Підрядне мети відповідає на питання для чого? з якою метою? нащо?

Учителеві потрібні роки й роки, (для чого?) щоб дбайливо покладені в родючу землю зерна дали перші паростки (В. Сухомлинський).

До головного речення підрядне мети приєднується за допомогою сполучників  щоб, аби, для того щоб, в ім'я того щоб.

У складнопідрядних реченнях з підрядними мети складений сполучник може писатися розчленовано (кома ставиться перед що) і нерозчленовано.

Порівняйте: Я шукав тебе для того, (для чого?)  щоб вибачитися. — Я шукав тебе, (з якою метою?) для того щоб вибачитися.

Підрядне мети може займати будь-яку позицію щодо головного речення.

Shematychne zobrazhennya 125z.jpg

196.

І. Спишіть, вибравши з дужок потрібний сполучник і сполучне слово.

Софія Ротару

«Важко сказати, (коли, що, якби) з'явилася музика в моєму житті, — розповідає Софія Михайлівна. — Здається, (щоб, аби, що) вона жила в мені завжди. Я виросла серед музики, вона звучить скрізь». (Або, Але, Аби) досягти успіху, Софія з дитинства вчилася співати в батька, у домашньому, шкільному і церковному хорах, грала на домрі та баяні, брала участь у художній самодіяльності.

А (щоб, що б, аби) музика стала професією, Софія Ротару вступила на диригентсько-хорове відділення Чернівецького музичного училища, згодом закінчила Кишинівський інститут мистецтв. (Однак, Коли, Наче) доля сама інколи робить коштовні подарунки. У 1971 році на «Укртелефільмі» знімали музичний фільм під назвою «Червона рута». Це була стрічка про чисте і ніжне кохання дівчини-горянки й донецького хлопчини. Назву обрали таку, (для того щоб, відтоді як, перш ніж) нагадати глядачеві давню карпатську легенду про чар-зілля, осяяне любов'ю. Роль головної героїні виконувала юна Софія Ротару (Колись, Коли ж, Чого ж) з'явилася пропозиція створити свою групу, назва «Червона рута» виникла ніби сама по собі. А ще так називалась одна з перших пісень прекрасного композитора і поета Володимира Івасюка. У його піснях дивовижно переплелися краса й романтичність Буковинського краю, цнотливість першого кохання, віра в щастя. Більшість пісень композитор написав спеціально для неї — Софії. Пісні Володимира Івасюка — це іскра, (щоб, яка, ніби) запалила естрадну зірку Ротару (З газети).

ІІ. Підкресліть граматичні основи в складнопідрядних реченнях з підрядним мети.

197.

І. Доповніть подані конструкції. Запишіть їх. Який вид підрядних обставинних утворився? Поясніть уживання розділових знаків в утворених реченнях.

І. Щоб досягнути успіху, ... . 2. ..., аби відшліфувати свій характер. 3. В ім'я того щоб стати корисним своєму народові, ... . 4. Треба багато часу приділяти самоосвіті для того, щоб ... . 5. Щоб налагодити зв'язки між містами-побратимами, ...

ІІ. Перебудуйте речення, змінивши позицію підрядної частини складного речення. Запишіть їх.

ІІІ. До утворених речень доберіть синонімічні прості конструкції. Запишіть їх.

198.

І. Прочитайте. Випишіть складнопідрядні речення з підрядними мети. Накресліть схеми виписаних речень.

Надворі XXI століття. Весь цивілізований світ стає на захист тварин і птахів, веде боротьбу з «відстрілом братів наших менших», а в Україні стрілянина в лісах, полях і на водоймах не припиняється. Щоб надати цій діяльності законності, полювання здійснюють лише в певний період року. Діють заборони на вбивство рідкісних видів, не можна полювати в межах населених пунктів тощо. Але насправді виконати ці умови майже неможливо. Розрізнити, наприклад, види птахів, на які можна полювати, а на які — ні, дуже складно. Навіть фахівці-орнітологи інколи помиляються у визначенні, бо наблизитися до птахів упритул важко. Що вже казати про тих, хто звертає увагу на пернатих лише раз чи двічі на рік через приціл мисливської рушниці! До того ж стріляють часто в сутінках, тумані, коли видимість погана.

Перші день-два полювання після відкриття сезону — наймасовіші й найстрашніші за наслідками. Гуркотіння моторів, безперервне бахкання рушниць, море випитого спиртного й гори покинутого сміття — такого вигляду часто набуває «свято чоловічої звитяги». Водночас це вбиті й кинуті птахи. Адже не можна всерйоз говорити про мисливський трофей, який у живій вазі «тягне» на 100-200 грамів...

Отже, щоб устигнути помилуватися пташиним царством України, потрібно поспішати. І діяти! (В. Вишневський).

ІІ. Об'єднавшись у групи, обговоріть порушену в тексті тему. Свої пропозиції щодо розв'язання проблеми подайте у вигляді переліку невідкладних заходів, оформлених як складопідрядні речення з підрядними причини й мети.

199.

Поясніть, чому подані висловлювання з учнівських творів потрапили в рубрику «Усміхнімось».

Усміхнімось

Зразок пояснення. У кожному літературному періоді були свої писарі. — Ефект комічного створює неправильне вживання слова «писарі» (доречніше «письменники»).

1. І все-таки треба споглядати назад, щоб створити краще майбутнє спереді. 2. Щоб узнати минуле, треба зробити аналізи. 3. Шевченко ховався у бур'янах, щоб написати хоча б пару рядків на маленькому клаптику паперу. Бо якщо побачить його хазяїн або міліція. 4. Шевченко був сильною людиною, але у нього було слабке місце — Україна. 5. У поемі «Гайдамаки» також показано голод, але український народ може довго не їсти.

200.

І. Доберіть до поданих речень синонімічні складнопідрядні з підрядним мети. Запишіть складені речення.

1. Іде осінь фарбувати багрянцем ліси. 2. Нараду скликано для обговорення перспективного плану на рік. 3. Молодь приїхала привітати ветеранів. 4. Для правильного  догляду за кімнатними рослинами треба прочитати спеціальну літературу.

ІІ. Визначте синтаксичну роль виділених слів. Підготуйте повідомлення на лінгвістичну тему «Складнопідрядні речення з підрядними мети як синоніми до простих речень з обставинами мети».

Запам'ятаймо

Підрядне речення умови виражає умову, за якої можлива дія в головному реченні. Підрядне умови відповідає на питання за якої умови?

Як одступиш од грамоти на аршин,  то вона од тебе на сажень (за якої умови?) (Народна творчість).

До головного речення підрядне умови приєднується за допомогою сполучників якби, якщо (б), коли (б), аби, раз, як тільки.

Підрядне умови може займати будь-яку позицію щодо головного. Якщо підрядне знаходиться перед головним, то головне може починатися вказівним словом то.

Shematychne zobrazhennya 127.jpg

201.  

Встановіть відповідність між частинами прислів'їв. Визначте вид утворених речень. Запишіть їх.

Якби мені черевики
був хліба край
кури не заклювали
та якби
можна
сам був білий
свині крила
собаки побачили
стіни вміли говорити
душа часнику не їла 
, то 
виросли б і в роті гриби.
б не чорнив другого.
вона б і небо зрила.
й під вербою рай.
б три дні брехали.
й не смерділа б.
нелегко було б жити.
пішла б я на музики.
зорі з неба брала б.
ще живий був би.

202.  

Складіть усний твір на тему: «Якби ти знав, як много важить слово, одно сердечне, теплее слівце (І. Франко)», використавши 3-5 складнопідрядних речень з підрядними умови.

203.   

Спишіть, розставте розділові знаки.

Корисні поради

1. Якщо вариш будь-яку кашу на молоці, а не на воді то солі треба класти вдвічі менше. 2. Молоко не пригорить якщо спершу сполоснути каструлю холодною водою. 3. Якщо квіти у вазі втрачають колір додай у воду кілька краплин нашатирного спирту. 4. Якщо на сторінці книги з'явилася чорнильна пляма її можна видалити лимонним соком. 5. Якщо ти заблукав у лісі придивись до павутиння. Павуки тчуть його в напрямку з півночі на південь.

204.

Прочитайте. Випишіть складнопідрядні речення з підрядним умови. Накресліть схеми виписаних речень.

Яка на тебе чекає погода? Навряд чи це можна передбачити точно, бо в погоди свої примхи. Але є прикмети, перевірені багаторічним народним досвідом. Ці прикмети корисно знати.

Надвечір, коли заходить сонце, подивися на небо. Якщо воно золотаве або ясно-рожеве, завтра буде ясна суха погода. Коли заграва яскраво-червона, буде негода. Як небо цілий день ясне, завтра також буде гарна погода.

Якщо купчасті хмари (навесні, улітку, восени) надвечір не зникають, а збільшуються і розходяться по небу, вранці буде сльота.

Коли вночі впаде рясна роса або візьметься інеєм, — сонце зійде веселе і ясне, наче цією росою вмите, — то й весь день буде погожий (З «Енциклопедії для підлітків»).

205.  

Випишіть з будь-яких підручників (українська мова, українська література, математика, хімія, фізика тощо) десять речень з підрядними умови. До якого стилю належить кожне з них?

206.  

І. Прочитайте подані прислів'я. Запишіть, що вони означають.

Зразок. Не знаючи броду, не лізь у воду. — Робити щось без попереднього обмірковування; бути необачним.

1. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. 2. Розбиту чашку не склеїти. 3. Не розбивши крашанки, не спечеш яєчні. 4. У невмілого руки не болять. 5. Не кидай старих чобіт, поки нових не купиш. 6. Погана компанія і доброго чоловіка зіпсує. 7. Чорну душу й милом не підмиєш. 8. Добрий чоловік надійніший від кам'яного мосту. 9. Відстанеш годиною — не здоженеш родиною.

ІІ. Доберіть до поданих речень синонімічні конструкції з підрядними умови.

Зразок. Не знаючи броду, не лізь у воду.— Як не знаєш броду, не лізь у воду.

207. 

І. Випишіть складнопідрядні речення з підрядними умови.

1. Коли б кізка не скакала, то і ніжку б не зламала (Народна творчість). 2. Як голова сивіє, то чоловік мудріє (Народна творчість). 3. Як даси полю гною, то дасть хліба вволю (Народна творчість). 4. Коли ти маєш перли, то й розум май і перед свинями не розсипай (Л. Глібов). 5. Що написано на роду, те не об'їдеш і на льоду (Народна творчість). 6. Як у ліс не з'їздиш, то й на печі змерзнеш (Народна творчість). 7. Виїзд сплануєш — часу не змарнуєш (Народна творчість). 8. Що вимовиш язиком, то не витягнеш і полом (Народна творчість).

ІІ. Виберіть висловлювання, яке вам найбільше сподобалося. Використавши складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови, опишіть ситуацію з власного досвіду, до якої можна застосувати зміст вибраного прислів'я.

208. 

І. Поміркуйте й висловте припущення, чому в українській народній творчості часто використовуються складнопідрядні речення з підрядним умови, що починаються сполучником якби.

ІІ. Пофантазуйте і напишіть твір-роздум на одну з тем: Якби я був (була) президентом (міністром, директором школи, учителем, спортсменом, зіркою шоу-бізнесу, фізиком-теоретиком, програмістом, редактором, видавцем, хіміком, домогосподаркою, фермером, водієм, ...), використовуючи складнопідрядні речення з підрядним умови.

209. 

І. Прочитайте текст. Що вам відомо про мову рухів?

Чого тільки ми не виражаємо руками! Ми вимагаємо, обіцяємо й прагнемо, погрожуємо, просимо, відмовляємо, захоплюємося, розкаюємося, лякаємо, наказуємо, підбадьорюємо, заохочуємо, звинувачуємо, прощаємо, зневажаємо, звеличуємо, вшановуємо, радіємо, співчуваємо, дивуємося, сумуємо. Кивком голови ми погоджуємося, відмовляємо, вітаємо, вшановуємо, величаємо, підкоряємо, погрожуємо, запевняємо, повідомляємо. А чого тільки не виражаємо за допомогою брів і плечей! Немає руху, який би не говорив, і до того ж мовою, зрозумілою всім (За М. Монтенем).

ІІ. Спробуйте переконатись у правильності тверджень автора. Пригадайте одну зі своїх улюблених загадок. Запишіть і відтворіть її зміст мовою жестів.

Готуємося до диктанту — повторюємо орфографію

210.   

Пригадайте орфограму «Чергування о — а, е — і, е — и». Виконайте тестове завдання.

Букву е треба писати в усіх словах рядка:

А бер..гти, заст..бнути, вип..кати, наш..птати
Б заб..раю, зд..рати, заст..лати, ст..рати
В прил..тить, об..рнуся, вит..рти, розпл..сти
Г вим..тати, ст..лити, вм..рати, обл..тати
Ґ заст..бнув, пл..вти, бр..сти, стр..ляти

211.   

Запишіть, знявши риску і розкривши дужки.

С(и, і)зий, якби/то, пром(е, і)нь, докла(з, с)ти чи/мало зусиль, ч(е, и)ргується, пі(р'я, рья), д(е, и)ркач, пі(здн, зн)о, бі(ль, л)шість, ме(нь, н)ше, кр(е, и, і)мінальна, (К, к)иєво/(М, м)ог(е, и)лянська (А, а)кадемія, (з, с)добути, Грец(и, і)я, Єг(и, і)пет, к(е, и)рований, арх(и, і)т(е, и)ктура, полі/клініка, узлі(с, сс)я, виси(ж, дж)ують, само/діяльність, кр(е, и)дит, д(и, е)р(е, и)гентсько/хорове, «Укр/теле/фільм», дівчина/горянка, чар/зілля, рідкі(ст, с)ні, фахівці/орнітологи, зв(е, и)ртає, бе(з, с)перервне, от/же, усе/таки, міліц(і, и)я, домо/господарка, пр(е, и)з(и, е)дент, шоу/бізнес, програ(м, мм)іст, фіз(і, и)к/т(е, и)оретик.


§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими, допустовими

212.

І. Прочитайте. Випишіть складнопідрядні речення. Користуючись таблицею (§ 13), визначте вид підрядної частини у виписаних реченнях.

Підлітки

Підліток прагне, щоб його сприйняла група ровесників, у яких такі ж інтереси. Це може бути шкільний клас, компанія однокласників чи товариші з двору. Для підлітка група — це не просто діти, яких він вважає цікавішими за інших і з якими він хоче відпочивати. Підліткова група — товариство зі своїми нормами, правилами, так що бути членом такої групи означає бути в ній своїм, жити за її законами. Загрозу залишатися поза групою підліток часто сприймає як трагедію.

Що старший стає підліток, то частіше запитує себе: «Хто я поза групою, без усіх?» Настає момент, коли навіть авторитетний лідер групи ставить, собі таке запитання. Кожен може пригадати ситуації, коли доводилося йти за групою — обов'язково всім класом зірвати урок, «допекти» нелюбому вчителеві, вчинити бійку з іншою компанією. Якщо не зробиш того, що постановила група, будуть бойкотувати: не розмовляти, не помічати, ігнорувати. Учора ти була бажаною подругою, тебе називали найкращим другом, І сьогодні тебе не бачать. І тут треба вибирати... (З «Енциклопедії для підлітків»).

ІІ. Попрацюйте в групах. Поміркуйте, як вибір може вплинути на подальшу долю підлітка.

Запам'ятаймо

Підрядне речення наслідкове вказує на наслідок дії, про яку йдеться в головному реченні. До наслідкового підрядного не можна поставити питання.

Складнопідрядне наслідку завжди стоїть після головного речення.

Підрядне наслідкове пояснює головне речення в цілому і з'єднується з ним складеним сполучником так що. Сполучник не членується й належить до підрядної частини.

Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому (М. Коцюбинський).

Shematychne zobrazhennya 132.jpg

213.

І. Прочитайте речення. Випишіть складнопідрядні з підрядним наслідковим.

1. Річка набрякла водою, так що берегів не видно (Є. Гуцало). 2. Однієї ночі сталося так, що я не міг заснути (М. Йогансен). 3. Пішли такі сніги, що за поріг не витягнеш ноги (П. Воронько). 4. Буває так, що в лютому весною пахне сніг (М. Нагнибіда). 5. Надворі було так ясно, що й глянути було трудно, не заплющивши очей (Іван Нечуй-Левицький). 6. Хутір ховався серед дерев, так що влітку іншу хатку даремно шукатимеш (Микола Трублаїні). 7. Сонце пекло так, що й уночі сніг пашів (Ю. Яновський). 8. Земля висохла так, що під ногами дзвеніла (М. Коцюбинський). 9. Хлопці вийшли до села із заходу, так що тепер їм не було чого боятись (Г. Тютюнник).

ІІ. Порівняйте, чим відрізняється зміст головного речення у виписаних реченнях і в решті речень. Сформулюйте і запишіть висновок.

Запам'ятаймо

Необхідно відрізняти підрядні наслідкові від підрядних способу дії та ступеня. У складнопідрядних реченнях з підрядним наслідковим так що — складений сполучник, що належить підрядній частині; а в підрядних способу дії і ступеня так — обставина (міститься в головній частині), а що — сполучник підрядної частини. Порівняйте: Пташиний спів розважив мене, так що забулися всі денні турботи (складнопідрядне речення з підрядним наслідковим). —  Пташиний спів розважив мене так, що забулися всі денні турботи (складнопідрядне речення з підрядним способу дії та ступеня).

214.

Запишіть подані речення, поставивши розділові знаки так, щоб: а) підрядна частина виражала наслідок того, про що йдеться в головній; б) підрядна частина виражала спосіб дії та ступінь вияву дії чи ознаки в головній.

1. Я скучив за сім'єю так що не можу дочекатися зустрічі. 2. Туристи просувалися повільно так що довелося розставляти намети навпомацки. 3. Хлопці подружилися так що їх всі називали нерозлий-вода. 4. Було морозно так що здається замерзли й телеграфні стовпи. 5. Доповідь була продумана так що не було жодних зауважень.

Із бабусиної скрині і не тільки

215.

І. Прочитайте текст, розподіливши між собою репліки.

І все ж вона крутиться — уживається для позначення глибокої впевненості, переконаності в чомусь.

Дмитро. Щось сьогодні Яся цілий день біля дзеркала крутиться.
Бабуся. У неї о пів на третю академконцерт у музичній школі, так що є привід крутитися.
Ярослава. Я не кручуся, а хвилююся — входжу в образ.
Дмитро. Я теж хочу увійти в образ, бо мені треба збиратися на ділову зустріч.
Бабуся. Ясю, думаю, що ти вже готова не тільки до академконцарту, а й до виступу на міжнародному конкурсі імені Горовіца. Звільни, будь ласка, місце для Дмитра.
Ярослава. У нього зустріч увечері, так що він ще встигне.
Бабуся. Не сперечайтеся, прошу вас!
Дмитро (виходячи з кімнати). І все ж вона крутиться!
Бабуся. Ти вже заговорив афоризмами. Це ж крилатий вислів, який належить, за легендою, Галілео Ґалілеєві. Цього визначного італійського вченого доби Відродження цькували інквізитори. Він визнавав вчення видатного польського астронома Коперника про те, що Земля обертається навколо Сонця. І хоч Ґалілея змушували зректися його переконань, він усе одно твердив: Все ж вона крутиться!

ІІ. Випишіть складнопідрядні речення. Визначте вид підрядних речень. Доберіть до виписаних речень синонімічні.

ІІІ. Накресліть схеми до виписаних складних речень.

216.

До поданих речень доберіть синонімічні з підрядним наслідковим. Запишіть їх. Поясніть уживання розділових знаків. Які нові відтінки значення з'явилися в перебудованих реченнях?

1. Краплі гучно затарабанили по склу, і полилася весела музика дощу. 2. Світла в кімнаті було дуже багато, аж усі присутні мружили очі. 3. Екскурсовод розповідала так цікаво, що до екскурсантів приєдналися випадкові перехожі. 4. Договір не підписали, бо в партнерів було багато уточнень і запитань. 5. Випало сила-силенна снігу, перші поверхи опинилися під снігом.

217.   

Напишіть твір-роздум на основі власних спостережень про відомі вам ситуації з життя підлітків. У творі використайте складнопідрядні речення з підрядними наслідковими.

Запам'ятаймо

Підрядне речення допустове вказує на те, всупереч чому відбувається дія в головному реченні. Підрядне допустове відповідає на питання незважаючи на що? Підрядне допустове може займати будь-яку позицію щодо головного: Хоч було тільки надвечір, а над зеленими верхівками присмерки вже згасли зовсім (незважаючи на що?) (Петро Панч). Хоч трохи й пізно, а лягла зима (незважаючи на що?) (М. Рильський). Вони (квіти) веселі, (незважаючи на що?), дарма що не пахнуть (А. Дімаров). Хто тільки не пробував рух пісків цих зупинити, але нічого не виходило (незважаючи на що?) (О. Гончар).  

До головного речення підрядне допустове приєднується за допомогою сполучників хоч, дарма що, хай, хіба що, незважаючи на те що. Сполучними словами можуть виступати і займенники чи прислівники з часткою не: хто не, що не, який не, як не, скільки не. У складених сполучниках дарма що, незважаючи на те що кома може ставитися перед що або перед усім сполучником.

Shematychne zobrazhennya 134z.jpg

218.

І. Прочитайте. Запишіть виділені речення. До якого виду складнопідрядних речень вони належать? Відповідь обґрунтуйте.

Хоч офіційне відкриття XXIX Олімпіади в Китаї відбулося 8 серпня 2008 року, футбольний турнір Ігор стартував на два дні раніше. Отже, змагання тривали з 6 до 24 серпня.

В олімпійському турнірі взяло участь 6500 атлетів із 205 країн Світу.

Талісманами Ігор обрано п'ятьох «фува»-дітей, що приносять удачу: Бей-Бей, панда Джинг-Джинг, старший брат Хуан-Хуан, тибетська антилопа Їнг-Їнг, ластівка Ні-Ні

Ця подія вийшла далеко за межі спортивних змагань. На церемонію відкриття прибули глави 95 держав.

Незважаючи на те, що не все у світі спокійно, XXIX Олімпіада отримала красномовний девіз: «Один світ — одна мрія». Ігри мали об'єднати людей навколо олімпійських ідеалів дружби, миру, прогресу й гармонії, а провідні спортивні держави — довести свої лідерські позиції в спорті.

Хоч на літніх Олімпійських іграх у Китаї змагалися дорослі, талісманом цих змагань було обрано п'ятьох «фува»-дітей. Вони мали принести спортсменам успіх.

Бей-Бей, на голові якого красується риба у воді, сприяє водним индам спорту і символізує блакитне кільце на олімпійській емблемі. Дарма що панда Джинг-Джинг уособлює чорний колір на олімпійській символіці, він приносить благословення та щастя. Старший брат Хуан-Хуан представляє червоне кільце, що втілює олімпійський дух, символізує олімпійське полум'я і пристрасть до перемоги. Тибетська антилопа Їнг-Їнг опікується жовтим кільцем.

Це талісман для спортсменів, що виступають на відкритому повітрі. Антилопа символізує простір і несе здоров'я. Ні-Ні — ластівка із золотими крильцями — це стилізований повітряний змій. Ні-Ні приносить удачу і символізує зелене олімпійське кільце (За матеріалами Інтернету).

ІІ. Накресліть схеми виділених речень.

219.

Випишіть складнопідрядні речення з підрядним допустовим. Поясніть розділові знаки.

1. Ніч яка місячна, зоряна, ясная, видно, хоч голки збирай (М. Старицький). 2. Хоч ще зима жбурляє сніг у квітні, але весни вже всі ознаки є (Л. Дмитерко). 3. А нашому Петрові хоч траву їж (Народна творчість). 4. Хоч хліб з водою, аби милий з тобою (Народна творчість). 5. Уночі хоч як тріщить, а вдень проти сонечка плющить (Народна творчість). 6.І де б я не був за далекою даллю, тебе ж, Україно, завжди пізнаю (А. Малишко). 7. Хоч удень, хоч уночі гудуть над містом літаки (М. Бішин). 8. Скільки не вертався, ти не шанувала (Народна творчість). 9. Хоча б на хвилинку перепочити просилися втомлені руки (Я. Саєнко). 10. Він такий добрий, хоч до рани прикладай (Народна творчість).

220.   

І. Спишіть, розставте розділові знаки.

1. Що йому не говори а він усе догори (Народна творчість). 2. Хоч і є що їсти та нема з ким сісти (Народна творчість). 3. Бо красен труд хоч рясен піт (М. Рильський). 4. Вже листячко прокинулось в живцях хоч сніг у лісі сріблиться повсюди (Д. Луценко). 5. Як не мудруй а правди ніде діти (Л. Глібов). 6. І мене заспокоюють радіограми дощу хоч ніколи не вчив я його плюскотливої мови (Р. Росіцький). 7. Добру науку приймай хоч її і від простого чуєш (І. Франко).

ІІ. Перебудуйте останнє речення, щоб воно відповідало такій схемі:

Shematychne zobrazhennya 136.jpg

221.   

І. Доберіть до поданих речень синонімічні складнопідрядні речення з підрядними допустовими, використавши різні сполучникові засоби (незважаючи на, дарма що, хай скільки тощо). Запишіть їх.

Зразок. На ярмарку було дуже багато вишиванок, але жодна з них не повторювала Лесиної. — Скільки не було на ярмарку гарних вишиванок, але жодна з них не повторювала Лесиной

1. Ми дуже хочемо, але не зможемо приїхати вчасно. 2. Ми їх попереджали, а вони не слухають. 3. У нас є бажання, та немає можливості прийти на концерт. 4. В Ірини гарні оцінки в атестаті, але вона вагається, вибираючи між природничим і гуманітарним факультетами. 5. Максим як користувач непогано знався на комп'ютерах, але захиститися від атаки хакерів не зумів. 6. У нашому садку багато яблунь різних сортів, та в цьому році вони зовсім не вродили. 7. Дощ лив як з відра, однак дідусь таки поїхав на дачу зібрати малину.

ІІ. Усно перебудуйте записані речення, ускладнивши допустову частину.

Зразок. Скільки не було на ярмарку вишиванок, але жодна з них не повторювала Лесиної. — Скільки не було на весняному ярмарку гарних вишиванок, але жодна з них не повторювала Лесиної.

222.

І. Прочитайте «бібліотечні анекдоти». Випишіть складнопідрядні речення. Визначте, до якого виду належать підрядні частини.

Усміхнімось

Щоб підготуватися до контрольної, дев'ятикласник — фанат-комп'ютерник — приходить до бібліотеки.
— А де бібліотекар?
— В архіві...
— Розархівуйте, будь ласка, бо мені книжка потрібна.

  * * *
Щоб перевірити стан книжок у бібліотеці, призначили ревізію. Отож один перевіряє, інший записує.
— Так... На п'ятнадцятій сторінці дірка! (перегортає) Ого! І на шістнадцятій — теж!

  * * *
Розмова подруг-дев'ятикласниць:
— Ти не могла б дати мені «Гамлета» Шекспіра?
— Хоч що тобі говори, а ти все одно не користуєшся бібліотекою!
— У бібліотеці не дають — вимагають повернути «Івасика-Телесика»...

  * * *
У бібліотеці:
— У цій книзі я знайшов десять гривень, так що дайте мені ще інших книжок цього автора.

ІІ. Яка усмішка вам сподобалася найбільше? Накресліть схему складнопідрядного речення, ужитого в цій усмішці.

Готуємося до диктанту — повторюємо орфографію

223.

Пригадайте орфограму «Чергування у — в, і — й». Виконайте тестове завдання.

У якому рядку порушено закон милозвучності української мови?

А Діти зайшли до кімнати вдвох.
Б У саду вітер ходить і голосно свище.
В Настав час вгомонитися.
Г Поклади золота відкрито в Карпатах, у Придніпров'ї, у Криму.
Ґ Удача всміхнулася мені.

224.   

Запишіть, знявши риску і розкривши дужки.

Вел(е, и)чезний, (ґ, г)рунт, старо/давнє, не/витягн(е, и)ш, над/вечір'я, (О, о)лімпійські (І, і)гри, фут/больний, турн(і, и)р, чотир(е, и)/річчя, ц(е, и)р(е, и)монія, красно/мовний, д(е, и)ві(з, с), прогре(сс, с), с(и, і)мволізує, пр(и, і)страсть, т(і, и)бе(тськ, цьк)а, спор(тс, ц)мен, радіо/гра(мм, м)а, ант(е, и)лопа, дощ(а, у).§ 19. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Розділові знаки

Запам'ятаймо

Складнопідрядне речення з кількома підрядними — це речення, до складу якого входять два і більше підрядних: Це ненормально, якщо чоловік, живучи в Україні, боїться того, що він українець (Б. Олійник).

Shematychne zobrazhennya 138z.jpg

225.

Прочитайте. Випишіть складнопідрядні речення з кількома підрядними. Обґрунтуйте свій вибір.

1. Якби не жовте листя в садках, то можна було б подумати, що надворі не бабине літо, а справжнє літо (Іван Нечуй-Левицький). 2. Ні пером описати, ні словом не сказати тієї несподіваної краси, якою до вас усміхалася долина (Панас Мирний). 3. Крім картин і етюдів Івана Костянтиновича Айвазовського, у Феодосійській кармінній галереї зберігаються мариністичні полотна інших митців, як вітчизняних, так і зарубіжних (І. Марченко). 4. Приваблива усмішка, голубі іскорки в очах, милий вираз обличчя робили її володаркою тієї невловимої жіночої вроди, яка завжди перемагає в суперництві з найправильнішими рисами обличчя (М. Руденко). 5. Пантелеймон Куліш, як і інші свідомі українці, бачив велику біду в тому, що потенціал його нації збіднювався у зв'язку з переходом її сил на службу силам, протилежним українській ідеї, що в українстві втрачалася віра в самих себе (О. Гончар). 6. У деякі весни Псьол, вийшовши з берегів, затоплює всю понизову частину села, і пливуть тоді вулицями човни-душогубки, причалюючи до перелазів, запливаючи просто в двері (М. Стельмах).

226.

І. Прочитайте і спишіть поетичний текст А. Мойсієнка. Яку частину складного речення виділено в тексті? Як ви розумієте зміст цієї частини? Запишіть, про що, на вашу думку, цей вірш.

І вік за віком, і за роком рік...
І фриз рельєфний на глинянім горщику,
І золотої пекторалі блиск,
Де сонце молоде й старече, в зморшках,
Повідають достоту нам колись,
Хто ми,
і що ми,
й звідки ми взялись.

ІІ. Визначте вид підрядних частин у складному реченні з кількома підрядними. Яка ознака характерна для них усіх?

ІІІ. Як ви розумієте художній образ «сонце молоде й старече, в зморшках»? Який художній засіб використав поет?

227.

З поданих конструкцій утворіть складнопідрядні речення з кількома підрядними, використавши наведені засоби зв'язку.

Зразок. Я люблю дивитися на сонце, що сходить. А ще мені подобається спостерігати, як на небі з'являється перша зірка. (як)

Я люблю дивитися, як сходить сонце, як на небі з'являється перша зірка.

1. Я простягаю руку. Беру в жменю кілька колосків і відчуваю, як тіло наливається земною силою. (щоб) 2. Пізній вечір поволі розтанув у густій темряві. У ній потонули хати, вулиці, високі в'язи. А до небосхилу пливли сірі хмари. (коли, яка) 3. Дорогу перебігла чорна кішка, але я впевнено йду вперед — я не вірю в прикмети. (хоч, бо) 4. Умився, остаточно прокинувся, вода і рушник стерли з мене останні клапті сну. (коли, оскільки) 5. Мені довелося подолати чимало кілометрів шляху для зустрічі з друзями. Ми з ними не зустрічалися десять років. (щоб, які)

Запам'ятаймо

Складнопідрядні речення з кількома підрядними залежно від виду підрядності поділяються на:
— складнопідрядні з однорідною підрядністю;
— складнопідрядні з неоднорідною підрядністю;
— складнопідрядні з послідовною підрядністю;
— складнопідрядні змішаного типу.

У складнопідрядному реченні з однорідною підрядністю всі підрядні одного виду (відповідають на одне питання) залежать від того самого члена в головному реченні або від усього головного речення: Сьогодні, коли світ так збіднів на найкращі людські цінності й почуття (2), коли люди потребують розуміння та співчуття (3), коли людські взаємини, побудовані на довірі, любові та милосерді, перебувають перед загрозою (4), ідіть до людей (1) (Матір Тереза).

Shematychne zobrazhennya 140z.jpg

Усі три підрядних речення (2, 3, 4) є підрядними часу і залежать від усього головного речення Сьогодні ідіть до людей (1).

228.

Запишіть речення, підкресліть граматичні основи. Накресліть схеми.

1. Я мрію так життя прожити, щоб кров і піт віддать землі своїй, щоб у плодах моїх хилились віти, щоб розроставсь в глибинах корінь мій (М. Стельмах). 2. І в серці народжувалися тихі сплески, яких він не міг пояснити, від яких йому ставало неймовірно приємно (Ю. Мушкетик). 3. Ішли люди в сірих шинелях, солдати, діти України і їхні брати, що знесли горе і розлуку, що пройшли крізь пожарища, смерть і рани, що прийшли визволяти Україну, Київ і свій народ (А. Малишко). 4. Хоч які незмірні її запаси і хоч як переважає вона над материковим суходолом, проте є цілком реальні причини повести мову про дбайливе використання води (За І. Падалкою). 5. Й коли побачу чайку над водою, й коли її почую крик — з історією стрінуся самою, живою й незабутньою навік (Є. Гуцало).

Розділові знаки в складнопідрядному реченні з однорідною підрядністю

                           Правило               
                                                   Приклади
1. Між однорідними підрядними реченнями, що не з'єднані сполучником сурядності, ставиться кома ...Ми дивились довго, як хмаринка тане, ...як синіє синь, як колише вітер струни павутинь (М. Рильський).
2. Між однорідними підрядними реченнями, що з'єднані неповторюваними сполучникамиі, й, та, або, чи, кома не ставиться
Ми підійшли до наметового містечка, коли вже зовсім звечоріло і коли вівчар гнав з поля отару.
3. Між однорідними підрядними реченнями, якщо вони поширені й мають свої розділові знаки, ставиться крапка з комою
Люблю дивитись, як повільно падає сніг, покриваючи землю білою, мов сукня нареченої, ковдрою; як потім цей сніг тане, даючи простір для буйноцвіття.
4. Між однорідними підрядними реченнями, якщо вони з'єднані повторюваними сурядними сполучниками, ставиться кома перед другим наступними сполучниками  
Цим поглядом було сказано і яка це несподівана зустріч, і яка вона приємна, і яка радість від побачення нестримна.

229.   

І. Спишіть уривок з вірша Ю. Федьковича «Русь», розставте розділові знаки. Скільки підрядних речень містить поданий уривок?

         Ци знаєш
Де країна тая мила
Де явір ріс і де калина цвіла
Де Дністер грав де Галич печаліє
Де руський край де руське серце мліє...
        Ци знаєш
Де ті сині наші гори і
Де Черемшу буйного ізвори
Де рутин цвіт з барвінком зеленіє...
Де Божий дух на землю
З неба віє.

ІІ. Поясніть значення слова руський, ужитого в поетичних рядках Ю. Федьковича, а також слова ци.

230.

Випишіть із підручників або інших джерел п'ять складнопідрядних речень з однорідною підрядністю.

Запам'ятаймо

У складнопідрядному реченні з  неоднорідною підрядністю підрядні речення залежать від різних членів головного або по-різному характеризують його (відповідають на різні питання): Коли повітря ставало по-материнському м'яким та лагідним (1), то барвінок зацвітав так (2), немов дитячі очі землі дивилися на тебе довірливо (3) (За Є. Гуцалом).

Shematychne zobrazhennya 142 1.jpg

Підрядне (1) є підрядним умови, що поєднує в собі також значення часу, а підрядне (3) є підрядним способу дії із значенням порівняння. Обидва підрядні характеризують присудок зацвітав у головному реченні (2).

231.

Прочитайте. Випишіть складнопідрядне речення з кількома підрядними. Накресліть схему. Визначте вид підрядності.

Піщинка за піщинкою непомітно сиплються вперед і вперед. Він, пісок, живий, ворушиться. Ось ляжте, придивіться зблизька і побачите безліч жилок-слідів на піскуватій рівнині. Усе, що створив геній людини, знайдете в мініатюрі на білому піску, що омиває з усіх боків Михайлівку. Тут і контури небачених веж, і мережива мостів, і грандіозні хмари (За І. Сенченком).

232.

Складіть і запишіть речення за поданими схемами. Укажіть  вид підрядності.

Shematychne zobrazhennya 142 2.jpg

Запам'ятаймо

У складнопідрядному реченні з послідовною підрядністю перше підрядне залежить від головного, друге — від першого підрядного, третє — від другого і так далі.

Сніг на верхів 'ях узгір 'я блищить так яскраво (1), що видається не раз (2), мов займаються раптом вогні вартові (3) (Леся Українка).

Shematychne zobrazhennya 143.jpg

Підрядне (2) є підрядним міри і ступеня й залежить від головного речення (1), а підрядне (3) є підрядним з'ясувальним і пояснює головний член у реченні (2).

233.

І. Спишіть, розставте розділові знаки.

Шумлять старезні дуби. Грізною сторожею стоять вони на шляхах до палаців Кочубеїв Ґалаґанів Скоропадських. Шумлять ніби бачать столітні сни про долю рідного краю коли вітер виграє шорстким сизим листом тамуючи щебетання дрібних птахів що а найшли хвилинний притулок у спокої цих правічних патріархів.

Горлиця ненароком промайне в гущавині зеленого віття сіро-голубою стрічкою й щезне. Лише пугач насуплено зирить крізь віти правічних дубів міцно затиснувши кошлатими лапами засохлу гілку ніби чекає присмерків щоб сумовитим голосом сколихнути німотну тишу. А коли ранок усміхнеться полиновою росою щезає десь пугач ховаючись у козацьких руїнах щоб дати привілля розбишакуватому яструбу полювати на пустотливу горлицю.

Дуби шумлять. А від них стеляться навкруги биті шляхи які вичовгали мільйони ніг і які виїздили мільйони коліс. Куди веде цими шляхами доля невгамовного мандрівника? (За І. Пільгуком).

ІІ. Підкресліть граматичні основи в складнопідрядних реченнях з кількома підрядними. Визначте в них вид підрядного.

ІІІ. Прочитайте тексти і на їх основі складіть по одному складнопідрядному реченню з послідовною підрядністю про представників української шляхти — Кочубеїв, Ґалаґанів, Скоропадських.

   * * *
Роду Скоропадських понад сім століть. Цей старовинний козацький рід бере свій початок від двох найдавніших династій в У країні: серед його родичів — Константин Мономах і литовський князь Гедимін. Окрім Павла Скоропадського, гетьманом України в 1708-1722 pp. був його предок Іван Скоропадський, онук славетного Федора Скоропадського, який воював у війську Богдана Хмельницького і героїчно поліг у бою під Жовтими Водами.

   * * *
Родоначальником династії Ґалаґанів був козак Іван Ґалаґан з полтавського містечка Омельника, який мав двох синів — Семена і Гната.

Гнат Ґалаґан — козацький полковник. 1708 року він зрадив гетьмана Мазепу й перейшов на бік Петра І.

Останній з роду Ґалаґанів, Григорій Павлович, був одним з керівників ліберального руху в Україні, заснував у Києві приватний навчальний заклад — Колегію Павла Ґалаґана. З його смертю 1888 року припинився рід Ґалаґанів по чоловічій лінії.

Рід Кочубеїв веде свій початок від Андрія Кочубея, що жив у Диканьці, де він побудував розкішний палац.

Донині дорога з-під Тріумфальної арки веде прямо до князівського палацу. Білосніжна двоповерхова споруда з колонами постала на високому пагорбі над селом. Кочубей дбав, щоб красиво було не лише в майстерно розписаних хоромах, дзеркальній залі чи під вікнами, а й довкола палацу: так з'явилися алеї, сади, оранжереї, штучні ставки... (За М. Босаком).

Запам'ятаймо

Поєднання різних видів підрядності називають комбінованою підрядністю, а речення з такими підрядними — складнопідрядним змішаного типу: Дим перемішується з пахощами яблук і нагадує мені, що це минає серпень, що сонце заходить зовсім не там, де заходило в червні (В. Думанський).

Shematychne zobrazhennya 144c.jpg

Підрядні з'ясувальні речення (2) і (3) залежать від головного (1) і зв'язані однорідною підрядністю, а речення (4) є підрядним місця і залежить від речення (3).

234.

І. Прочитайте. Зверніть увагу на виділені речення. Яке з них і складнопідрядним змішаного типу? Відповідь обґрунтуйте

Її вибір

Емма Андієвська народилася 1933 року в Донецьку. Згодом родина переїхала до Вишгорода, що під Києвом. Саме тут, як згадує письменниця, вона вперше побачила жінок, які, одягнені в білі вишивані сорочки, ступали босоніж по чорній весняній запашній ріллі. А якою колоритною, багатою мовою вони спілкувалися!

Емма Андієвська розповідає, що до шести років узагалі не володіла українською мовою і що для неї навіть вибирали няньок зі справжнім російським акцентом, аби виховати панську дитину. Не виховали, бо діти гостро реагують на несправедливість. Навколо тільки й чулося про рівність, братерство, а тут чомусь українці були скривджені й упосліджені. Отож, за логікою, Емма мусила бути на боці кривджених. Так відбувся її вибір (3 підручника).

І пензлем і словом

235.

Прочитайте початок притчі Е. Андієвської «Балакуща риба». Як, на вашу думку, склалася подальша доля балакущої риби? Усно перекажіть текст, намагаючись дотримуватися стилю письменниці. Чи можна зробити це, не вживаючи складнопідрядних речень змішаного типу? Чому?

Балакуща риба

У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби, у шанованих риб'ячою громадою батьків народилася балакуща риба. Спочатку, коли риба була маленькою, засмучені батьки сподівалися, що з віком це мине, як минають дитячі хвороби, але час ішов, риба ставала великою і пруткою, на ній полискувала вже луска, як викута з найліпшої дамаської криці, а балакущість риби не тільки не зникала, а навпаки, набирала такої вправності, що батькам уже незручно стало признаватися, що вони належать до однієї родини.

Балакуща риба, яка, крім балакучості й доброго серця, була ще дуже молодою, не розуміла, чому сумують батьки, коли так приємно говорити, адже яка розкіш вимовити слово, а тоді дивитися, як воно кольоровими бульбашками рухається крізь воду; але бачачи, як батька й матір убиває неслава, що випала на їхню долю, якось, коли сонце пронизало води до дна, засвітивши коралові кущі, де так добре було гратись у схованки й гукати на весь голос у коралові діри, жахаючи батьків і сусідів, балакуща риба попрощалася з блакитними водоростями, де жила її рідня, і, війнувши хвостом, попливла шукати іншого табуна...

ІІ. Розгляньте репродукцію картини Е. Андієвської «Світова риба». Випишіть із тексту вислови, які вказують на зв'язок творів — літературного й образотворчого.

ІІІ. Доберіть синонімічну назву до поданого уривка.

236.

І. Прочитайте серію шкільних жартів. Поясніть, чому наведені тексти належать до гумористичних творів. Якими мовними засобами досягається гумористичний ефект?

Усміхнімось

   * * *

— Два учні розмовляють:
— Щойно ми писали контрольну з анатомії. Сашко одержав двійку.
— За що?!
— Коли він використовував шпаргалку — рахував у себе ребра, учителька підловила його.

   * * *
Учитель. Що ти знаєш про мамонтів?
Учень. Мамонти вимерли ще при феодалізмі, але вони були мирними і добрими людьми.

   * * *

Учитель. Чому людиноподібна мавпа так називається?
Учень. Тому що вона пішла від людини!

ІІ. Передайте зміст (письмово) наведених текстів складнопідрядними реченнями з підрядними змішаного типу.

Готуємося до диктанту — повторюємо орфографію

237.

І. Пригадайте орфограму «Велика буква і лапки у власних назвах». Виконайте тестове завдання.

У якому рядку всі власні назви написані правильно?

А Міністерство освіти і науки України, Різдво
Б Рада національної безпеки України, газета Україна молода
В Києво-Печерська лавра, Чумацький шлях
Г Міжнародні Авіалінії України, Західний Буг
Ґ Державний Прапор України, Велика Ведмедиця

ІІ. Запишіть подані в тесті власні назви без помилок.

238.   

Запишіть, знявши риску і розкривши дужки.

Ні/коли, згубл(е, и)не, хоч/би, (Ф, ф)еодосійська (К, к)артинна (Г, г)алерея, збер(е, і)гаються, м(а, о)р(е, и)ністичні полотна, ві(д, т)ч(е, и)зняні, п(о, а)т(е, и)нц(і, и)ал, (Ц, ц)ентральна (А, а)зія, сп(е, и)ктакль, (о, а)пл(о, а)дувати, небо/схил, м(и, е)лосердя, упевне(н, нн)о, оста(н, нн)і, лю(дськ, цьк)і, гра(мм, м)атика, ві(дд, д)ать, при(є, йе)мно, сухо/діл, р(е, и)альні, пр(е, и)чина, сипл(я, ю)ться, ля(ж, жь)те, пр(е, и)дивіться, (з, с)бли(зь, з)ка, 6сзлі(чь, ч), жилки/сліди, міні/ат(ю, у)ра, небач(е, и)ні веж(и, і), матер(и, і)ковий, м(е, и)реж(е, и)ва, сторож(о, е)ю, сто/літні, щ(е, и)бетання, сіро/голубий, (сч, щ)езає, ро(з, с)б(е, и)шакуватий, мі(льйо, лйо)ни, Е(мм, м)а, (В, в)и(ж, ш)/город, босо/ні(ш, ж).

С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Планування з української мови, підручники та книги онлайн, курси та завдання з української мови для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.