KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Складнопідрядні речення з підрядними означальними

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: Складнопідрядні речення з підрядними означальними


Складнопідрядні речення з підрядними означальними.


Запам’ятайте

Складнопідрядне речення з підрядним означальним — це речення, у якому підрядна частина характеризує член головного речення, виражений іменником. Підрядне означальне відповідає на питання який? чий? котрий?

Пересопницьке Євангеліє — визначна пам'ятка староукраїнської мови, (яка?) що зберігається в Національній бібліотеці України імені Володимира Вернадського (О. Харченко).

З головним реченням підрядне означальне з'єднується за допомогою:

— сполучних слів який, котрий, чий, що, де, куди, звідки, коли, як;
— сполучників щоб, мов, наче, неначе.

Головна частина складнопідрядних означальних речень може містити вказівні слова той, такий.

Підрядна означальна частина стоїть завжди після іменника, який означує. Отже, у складнопідрядному реченні з підрядним означальним підрядна частина не може розпочинати речення.

Shematychne zobrazhennya 91zz.jpg

137.

І. Прочитайте. Випишіть складнопідрядні речення з підрядним означальним.

Безсмертні рядки пісні Степана Руданського «Повій, вітре, на Вкраїну» лягли на папір 12 липня 1856 року в далекому Санкт-Петербурзі. Сум за Батьківщиною, розлуку з нею, що краяла серце, поет поєднав у поезії з уболіваннями за майбутнє рідного народу. А мелодію, яка стала народною, створила Людмила Олександрова. Починаючи з шістдесятих років XIX сторіччя, з'явилося чимало варіантів цього твору, які в народній редакції записували в різних регіонах України та за її межами.

Відома канадська поетеса і журналістка Флоренс Лайвсей уперше Г. Чернета. «Неспокійний почула «Повій, вітре, на Вкраїну» ще ранок» до Першої світової війни. Цю пісню співали в провінції Манітоба українські селяни з Галичини, звідки погнала їх лиха доля за океан. Враження, яке справила пісня на журналістку, було неймовірно сильним. Вона записала текст пісні й опублікувала його в 1916 році.

«У хорошої пісні — заздрісна доля, — зазначає видатний митець Олександр Білаш. — У неї є день народження і немає дня смерті». До таких пісень належить і пісня Степана Руданського й Людмили Олександрової (За Б. Хоменком).

ІІ. Накресліть схеми виписаних речень. Складіть і запишіть власні висловлювання за накресленими схемами.

138.

І. Спишіть речення, замінивши засоби зв'язку між частинами (де можливо) на синонімічні.

1. Серія картин, за яку майстриня українського декоративного мистецтва Марія Приймаченко удостоєна Державної премії України імені Тараса Шевченка, має назву «Людям на радість» (М. Шинкарук). 2. Українська тема у творчості І. Айвазовського присутня і в образах міст, і, зрештою, у самих краєвидах Чорного моря, по якому плавали ще човни князя Олега й козацькі чайки (Ю. Белічко). 3. Поворотним в історії Качанівки (зараз унікального архітектурно-паркового ансамблю) був момент, коли її власником став генерал-губернатор Петро Рум'янцев (В. Панченко). 4. Григорій Сковорода народився в селі Чорнухи, що на Полтавщині, у козацькій родині (Д. Степовик). 5. Кожен раз зустрічаю весну з відчуттям, ніби у світі відбувається щось нове, незвичайне (С. Плачинда).

ІІ. Які речення з поданих можна перебудувати в прості, не втративши їхнього змісту?

139.

І. Запишіть, замінивши прості, ускладнені поширеним означенням, речення на складнопідрядні з підрядним означальним.

1. Першим цегляним храмом Київської Русі була Десятинна церква, споруджена князем Володимиром Великим наприкінці X століття. 2. У середній частині пекторалі зображено великі квіти, оздоблені блакитною емаллю та скульптурними фігурками птахів (М. Русяєва). 3. Парк «Софіївка» — розкішний дарунок чоловіка своїй обраниці, символ нев'янучого кохання, створений заради й на славу цього почуття (О. Седак). 4. Композиція парку складається з водної системи — озер, водоспадів і цілої мережі каналів, пов'язаних з архітектурним комплексом (О. Седак). 5. Неподалік Сорбонни стоїть найстаріший храм Парижа (Святого Юліана Бідного), зведений за наказом Генріха І, чоловіка Анни Ярославни (О. Балабко). 6. Заходимо до напівосвітленого храму, сповненого музикою органа (О. Балабко). 7. Доведені до відчаю здирництвом Святополкових урядників, люди почали громити маєтки лихварів, воєвод та всіх багатіїв (М. Слабошпицький). 8. Зволожена нічною прохолодою, пахла травами наддніпрянська земля (І. Пільчук).

ІІ. Поясніть уживання розділових знаків у виділених реченнях.

Вчимося культури мови

В українській мові, на відміну від російської, немає активних дієприкметників минулого часу із суфіксами -вш-, -ш-. Тому, наприклад, фраза Запізнившихся просимо не заходити до аудиторії — помилкова. Перекладаючи російські дієприкметникові форми, користуємося підрядними означальними реченнями, прикметниками, пасивними дієприкметниками.

Рідко вживаються в українській мові активні дієприкметники недоконаного виду на -учий(-ючий), -ачий(-ячий). Їм відповідають: а) підрядне означальне речення; б) дієприслівник; в) пасивний дієприкметник; г) дієслівна форма.

Російська мова Українська мова
господствующий  
оторвавшийся   
победивший   
режущий   
сидящий  
умирающий   
панівний
той, що відірвався, відірваний
той, що переміг, переможець
різальний
той, що сидить
той, що помирає

140.

І. Перекладіть речення українською мовою і запишіть їх.

1. Звёздная болезнь — страшный вирус, отравляющий душу. 2. Часто человек, занимающийся бездельем, производит впечатление очень занятого. 3. Хочу выразить особую благодарность заслуженному учителю Украины И. Кушниру, приобщившему нас ко многим красотам геометрии (Г. Филипповский). 4. В этих словах слышатся удары восточного гонга, зовущие в экзотическое путешествие (Л. Лебедев). 5. Вертолёты, прибывшие через час, обнаружили на лугу только спящую девушку (В. Мамкин). 6. Быстро проехал к Уру гонец, яростно погоняя осла, тащившего колесницу (И. Колпаков). 7. Постоянно меняющиеся миражи, называемые фата-моргана, своим возникновением обязаны движущимся один над другим воздушным слоям различной плотности (X. Тилев).

ІІ. До якого виду речень належать записані конструкції? Сформулюйте висновки.

141.

І. Складіть і запишіть складнопідрядні речення з підрядним означальним, що відповідають схемам.

Shematychne zobrazhennya 93.jpg

ІІ. Доповніть частини складнопідрядного речення з підрядними означальними.

1. Ми милувалися клином гусей, ...

2. Високий розлогий дуб, ... , приваблював фотографів.

142.

І. Прочитайте текст. Поміркуйте, чи обґрунтована в ньому така кількість складнопідрядних речень з підрядною означальною частиною.

Шкільництво

Спочатку школи на українських землях відкривали при монастирях і церквах. У них викладали дяки («бакаляри», «дидаскали»), які часто ставали священиками. Учнів навчали письма, читання, основ богослов'я (теології), літератури, грецької мови. Українці прагнули зберегти національний характер школи. У цьому їм допомагали братські школи, які готували вчителів і священиків. Школи, які відкривалися при братствах, давали своїм учням ґрунтовну світську та релігійну освіту. У школі Львівського Успенського братства, яка була відкрита в 1586 p., навчалися вихідці з різних верств українського суспільства.

Відомою була й Київська братська школа, яка була заснована в 1615 році. Вона прославилася видатними діячами культури Мелетієм Смотрицьким, Касіяном Саковичем, Єлисеєм Плетенецьким, які викладали в ній (3 підручника).

ІІ. Відредагуйте текст (працюйте в парах!). Зачитайте по черзі варіанти відредагованого тексту. Найвдаліший із варіантів запишіть під диктовку.

143.

І. Спишіть. Підкресліть головні та другорядні члени у складнопідрядних реченнях з підрядними означальними.

Ні, я сьогодні не вчителем був.
Був я сьогодні мішенню, що в неї
майже з-за кожної парти
цілилась сита байдужість.
І коли я, знеможений,
важко сів на стілець,
Макаренко й Сухомлинський
осудливо одвернулись.
Склянку води співчутливо
приніс мені Рильський,
вірші якого я все одно любив.
І все одно любитиму.

С. Павленко

ІІ. Що означає вислів «бути мішенню»? Про який урок ідеться у вірші? Чи можна назвати урок вдалим? Чому?

ІІІ. Підготуйте коротку доповідь про одного з видатних діячів культури, згаданих у вірші. У доповіді використовуйте складнопідрядні речення з означальними частинами, що починаються так: який народився; що жив; що працював; чий внесок до національної скарбниці духовності; спадщина якого тощо.

Із бабусиної скрині і не тільки

144.

І. Прочитайте текст, розподіливши між собою репліки.

Тернистий шлях — життя, повне нещасть, перешкод, тяжких переживань; «іти тернистим шляхом» — наражатися на перешкоди.

Бабуся. Як у тебе, Дмитрику, справи з підготовкою до іспитів? Ти вже пройшов цей тернистий шлях?
Дмитро. Мені, як кажуть, ще тільки почати й закінчити. І тернові колючки в мене ще попереду.
Ярослава. До речі, ми на останньому засіданні фольклорного гуртка дізналися так багато про використання слова терен у піснях, крилатих висловах. Я вже «просунута» в цій темі. Ось у зошиті написано: «Терен — колючий кущ із кислими терпкими плодами». Що доброго від нього можна чекати?
Бабуся. Напевно, ви згадували про терновий вінок, який відомий із Біблії.
Ярослава. І про терновий вінок, що є символом страждань, мук. І про тернисті стежки, які означають не тільки страждання, а й забуття.
Дмитро. Тому ж і Т. Шевченко писав у поезії «Не кидай матері»: «І стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла».
Бабуся. Я бачу, Дмитрику, що іспиту з літератури тобі нема чого боятися. Тернисті шляхи загартовують і, як кажуть, ведуть до зірок.
Ярослава. А я цей крилатий вислів теж знаю: Через терни до зірок. — Per aspera ad astra. Це вислів давньоримського письменника і філософа Сенеки.
Бабуся. Ось так одне звичайне слово запрошує нас до роздумів і про фольклор, і про Біблію, і про світову культуру загалом.

ІІ. Випишіть із тексту складнопідрядні речення з підрядними означальними і займенниково-означальними. Підкресліть слово в головному реченні, яке пояснюється підрядним означальним. Яку синтаксичну роль це слово виконує?

ІІІ. Скориставшись текстом вправи, сформулюйте і запишіть значення висловівтерновий вінок, тернисті стежки, через терни до зірок.

Запам’ятаймо

Підвидом складнопідрядних речень з підрядним означальним є складнопідрядне із займенниково-означальним. У займенниково-означальному реченні підрядна частина пояснює не іменник, а займенник той, такий, все, всякий, кожний:  Щасливий той, (хто саме?)  кому пером дано небачене у звичному відкрити (Л. Забашта).

Підрядна частина в займенниково-означальних реченнях може стояти після головної, у середині головної та після неї.

145.

І. Прочитайте англійські прислів'я. Запишіть ті з них, які перегукуються з українськими і є складнопідрядними реченнями. Підкресліть граматичні основи. До якого виду складнопідрядних належать ці речення?

1. Гарна та хата, що добрими людьми багата. 2. Коли друг просить, тоді завтра немає. 3. Той лиш друга матиме, хто сам другом буде. 4. Нещастя розкаже, що таке щастя. 5. Не витрачай, де можеш заощадити, не заощаджуй, де мусиш витратити. 6. Хто любить у борг брати, той не любить віддавати. 7. Книжку вибирай, як вибираєш друга. 8. Хто їсть усмак, той і працює неабияк. 9. Тільки тоді треба поспішати, коли бліх хапати. 10. Коли маєш собаку, сам не гавкай. 11. Не тоді плаща шити, коли починає дощити. 12. Не брудни джерела, з якого часом п'єш воду. 13. Не йди вбрід, коли не знаєш, яка вода. 14. Винному здається, що про нього тільки й мови. 15. Як не може вкусити, то хоч дряпне. 16. Хто за все береться, тому нічого не вдається. 17. Хто дереться швидко вгору, той раптово гепне долу. 18. Красу бачить той, хто дивиться з любов'ю. 19. Сім разів поверни язиком, перш ніж сказати.

ІІ. Поміркуйте, про які моральні характеристики людини йдеться в поданих прислів'ях. Складіть власне висловлювання, уживаючи звороти на зразок: той, що дружить; той, що боїться тощо.

146.

Виконайте тестове завдання. Яке з поданих речень є складнопідрядним з підрядним займенниково-означальним?

А Під час навчання у Віденському університеті майбутній відомий учений-хімік І. Горбачевський у 1875-1877 роках очолив Українське академічне (студентське) товариство «Січ», що гуртувало молодих українських патріотів (За В. Рудим).

Б І, взагалі, як підходиш чи під'їжджаєш до села і бачиш осокір, що підпирає хмари дужими плечима, якось затишніше стає на серці (В. Чухліб).

В Стежка, що була перші дні така добре витоптана, помалу зійшла нанівець (Іван Багряний).

Г Культура — це не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений віками спосіб суспільної поведінки, виражений у народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного, до праці, до мови (За М. Русанівським).

Ґ Увесь народ, що десь під хмарами внизу, благословляю, пролітаючи ніби над ним у глибокім поклоні (О. Довженко).

147.

Поясніть, чому подані висловлювання з учнівських творів потрапили в рубрику «Усміхнімось».

Усміхнімось

Зразок пояснення. Письменник Джеймс Олдрідж писав, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. — Джеймсу Олдріджу приписано слова Сент-Екзюпері.

1. Колись давно жили люди, оповиті не технікою, а природою. 2. Він став поетом через тяжке минуле, яке переслідувало його все життя. 3. Ми повинні екологічно використовувати речовини, які викидають у повітря гази. 4. На мою думку, безвідповідальність — це безпринципність, безпринципні ж люди — це гомосапієнси. 5. В. Сосюра охайно ставився до природи і всього прилягаючого. 6. Люди люблять ту країну, де вони можуть нормально жити, добре працювати і смачно їсти. 7.  В природі все гармонійне,  нема нічого зайвого,  навіть людина. 8. Українська література має таких бардів, як І. Франко, Т. Г. Шевченко. 9. До фразеологізмів відносяться прислів'я, приказки, народні мудрості.

Готуємося до диктанту — повторюємо орфографію

148.

Пригадайте орфограму «Вживання букв и, і у словах іншомовного походження». Виконайте тестове завдання.

Букву и пишемо в усіх словах рядка:

А дж..нси, д..станція, с..лует, лог..ка
Б д..сципліна, ч..пси, в..мпел, Мадр..д
В Браз..лія, еп..тет, реч..татив, ауд..єнція
Г Т..бет, Пар..ж, тр..умф, операц..я
Ґ Ч..каго, Ч..лі, Балт..ка, попур..

149.

Запишіть, знявши риску і розкривши дужки.

Займе(нн, н)иково/означальне, ор(и, і)єнтуватися, на/сам/перед, гуа(шь, ш), жовто/гаряче, к(е, и)рманичі, (М, м)аріїнський палац у Ки(є, ї)ві, арх(і, и)т(е, и)ктурний стиль ба(рр, р)о(кк, к)о, бе(з, с)смертний, у Санкт/Петербур(з, г)і, (П, п)ерша (С, с)вітова (В, в)ійна, (шіст, шести)десяті, р(е, и)дакція, канад(цьк, ськ)а поете(сс, с)а, Гали(ч, чч)ина, заздрі(стн, сн)а, д(и, е)коративне м(и, е)сте(цт, тст)во, (Д, д)ержавна (П, п)ремія (У, у)країни імені Тараса Шевченк(о, а), кра(є, йо)види, (Ч, ч)орне море, архітектурно/парковий (а, о)нсамбль, генерал/губернатор, ц(е, и)гляний, (К, к)иївська (Р, р)усь, (Д, д)есяти(н, нн)а церква, на/пів/освітлений, композ(и, і)ц(и, і)я, на(дд, д)ніпрянська, (В, в)іденський універс(і, и)тет, пі(д'іж, д'їз)джаєш, на/нівець, (Н, н)аціональна (Б, б)ібліотека України.


С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Повний перелік тем з української мови, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з української мови для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.