KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Сполучення йо, ьо

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас>>Українська мова: Сполучення йо, ьо


Сполучення йо, ьо
Сполучення йо в українській мові вживається для позначення на письмі звуків [й], [о] і пишеться на початку слова і складу: Йо-сип, міль-йон.
Сполучення ьо позначає звук [о] і м'якість попереднього приголосного. Його пишуть у середині складу: по-льо-вий, сьо-год-ні, дьо-готь, дзьоб.
1.    Прочитайте слова. Визначте кількість звуків і букв у кожному з них.
Район, павільйон, льон, підйом, льотчик.
2.    Поясніть правило написання сполучень по, ьо.
Відгадайте загадки. Випишіть слова зі сполученнями букв по, ьо.'
1. Утрьох їдуть братці верхи на конячці. 2. Летіла птиця по синьому небу, розпустила крила і сонце закрила. 3. Хто співає, свище, плаче, а ніхто його не бачить? 4. Голова вогняна, серце клечане, а тіло зі всього світу. 5. Цвіте синьо, лист зелений, квітник прикрашає. Хоч мороз усе побив — його не займає.
2. Визначте, до яких частин мови належать записані слова.
1.    Утворіть із поданих груп слів два чарівних кола.
1.    Батальйон, Воробйов, Соловйов, завойований.
2.    Бульйон, йорж, йод, бойовий.
3.    Запишіть іменники — власні назви.
Утворіть від поданих імен форми по батькові за зразком. Зразок. Сергій — Сергійович. Андрій, Микола, Олексій, Юрій.
1.    Прочитайте вірш. Із словами, у яких трапляються сполучення йо, складіть речення.
Йоржа впіймав на вудку Йосип, Схопив і зойкнув: ой-ой-ой! Не знав, напевно, Йосип досі, Який колючий йоржик той.
Н. Забіла
2.    Якими членами речення є ці слова?
Прочитайте скоромовку. Знайдіть слова зі сполученням ьо.
Чарівна корова    Кольорова йшла собі
різнокольорова —    корова,
Йшла по молоко    А за нею полечком
кольоровиком.    кольороводонечка.
А за нею кіт, кіт:    Кольорова дівчинка,
—    Кольоровикам — привіт!    кольоровосонечко.
Де ти йдеш, корово    Онде хата у ліску,
різнокольорова?    Ходить сонце по даху:
—    Йду по молоко    Золота діброва —
кольоровиком.    різнокольорова.
Кольоровий кіт, кіт,    Б. Чепурко
Кольоровий світ, світ —Збірка конспектів уроків по всім класам, реферати з української мови 5 класу, книги та підручники згідно календарного плануванняіз української мови

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.