KNOWLEDGE HYPERMARKET


Створення презентації за допомогою програми Microsoft PowerPoint

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Створення презентації за допомогою програми Microsoft PowerPoint


Для  завантаження  програми  MS  PowerPoint можна  ско­ристатися  будь-яким  з  відомих  способів  запуску  програм, установлених  на  комп’ютері:  за  допомогою  використання пункту  головного меню Пуск/Усі  програми, ярлика на Робочому столі  (мал. 3.4) чи на панелі Швидкий запуск.

Ярлик на Робо­чому столі
Для  створення  нової  презентації  в  середовищі  програми MS PowerPoint можна в області завдань Приступаючи до роботи  вибрати  вказівку  Створити  презентацію  або  в  меню Файл вказівку  Створити.

Як налаштувати програму пакета MS Office відповідно до вимог користувача?

У   правій  частині  вікна  відображатиметься  область  завдань  Створити презентацію  (мал.  3.5),  на якій  передбачено  кілька  інструментів  для  ство­рення нової презентації:

  • Нова  презентація —  створюється  порожня  презентація, що міститьодин  слайд  і  має  мінімум  оформлення:  білий  колір  фону,  чорний колір  літер,  шрифт  Arial.  Автор  презентації  самостійно  визначаєкількість слайдів,  їх наповнення та оформлення.
  • Із   шаблона  оформлення   —  створюється  порожня  презентація  та відкривається  область  завдань Дизайн  слайда,  в  якій  пропонується обрати один  із шаблонів оформлення, які зберігаються в стандартній колекції  програми  MS   PowerPoint,  на  веб-сайтах  в  Інтернеті  тощо. Після  застосування шаблону  оформлення  користувачеві  залишаєть­ся створити потрібну кількість слайдів  і розмістити на них відповідні об’єкти.
  • З  майстра  автовмісту

Майстер —  це програма,  за допомогою якої користувачеві зада­ються питання та на основі одержаних відповідей автоматично І  створюється розмітка та формат потрібного документа.

Створити презентацію. Презентація

  • З  існуючої презентації —  створюється  нова  презентація,  структура, зміст  і оформлення якої повністю дублюються з презентації, взятої за основу.  В цьому випадку користувачеві пропонується вказати базову презентацію,  потім  внести зміни  відповідно  до  сценарію  презентації, що  відображатимуться  лише  в  новій  презентації,  яку  необхідно  збе­регти окремо.

Вправа  3.3.1.   Створення  нової презентації на  основі  на­явної.

Завдання.  Створити  нову  презентацію,  використовуючи  за основу презентацію Заготовка Київ, що зберігається на CD -диску.

1.  За  допомогою  головного  меню  Пуск/Усі програми/Microsoft Office/Micro­soft  PowerPoint  завантажте  програму  MS  PowerPoint  і  виберіть  вказівку Створити презентацію в області завдань Приступаючи до роботи.

2.  В області завдань Створити презентацію оберіть посилання З існуючої пре­зентації та  в  діалоговому  вікні  Створення з  існуючої презентації виберіть папку Презентації з CD-диску та файл Заготовка Київ.ppt.   Натисніть кнопку Створити новий.

3.  Виділіть перший  слайд презентації.  Внесіть зміни  в підзаголовок так, щоб у ньому відображалося  ваше  ім’я,  прізвище та клас,  в якому ви  навчаєтесь.

  • Для  ефективної  організації  своєї  роботи  створіть  папку Презен­тації  у  вашій  папці,  наприклад,  Мої  документи\Іванов_10_а  на  власному комп’ютері.

4.  Скориставшись  відповідними  кнопками  Стандартної панелі або  вказівкою Формат/Шрифт,  для  тексту,  що містить  ваше  ім’я  та  прізвище,  застосуйте такі  параметри:  шрифт  Comic Sans MS,  розмір  шрифту 24  пт,  колір  літер зелений  (оберіть із палітри списку Колір тексту панелі  інструментів Форма­тування), зображення  із тінню.

5.  Збережіть презентацію з  іменем Киёв.ppt.  у папці Презентації вашої структури  папок.  Не закривайте  вікно  із презентацією Київ.ppt.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.