KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Тема 30. Зміна приголосних перед закінченням –і в іменниках жіночого та чоловічого роду. Чергування

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 4 клас>>Українська мова: Зміна приголосних перед закінченням-і в іменниках жіночого та чоловічого роду. Чергування


§ 14. Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду

132.1. Прочитай текст. Які недоліки є в ньому? Як їх усунути?
Почалася заметіль. Цілу добу гуляла завірюха. У завірюсі зникли дерева і будинки. Потім несподіва­но почалась відлига. Закапало з дахів. Висипали на вулицю діти, радіючи відлизі. Скресла річка, почала­ся повінь. По річці пливла крига. Прибігши на берег, діти дивились, як по кризі походжали ворони, шука­ючи поживи. Раптом хтось на березі помітив зайченя, що сиділо на крижині. «Врятуйте звірятко, дядеч­ку,— звернулися діти до одного з дорослих.— У вас легка рука». Через кілька хвилин зайчик затріпотів у дядька в руці і затих на дні човна.

2. Випиши виділені іменники в таблицю за зразком. Познач закінчення. В останній стовпчик випиши кінцеві приголосні основи, які чергуються в цих словах. За власними спостере­женнями сформулюй правило про зміну кінцевих приголос­них звуків основи в іменниках жіночого та чоловічого роду перед закінченням -і.
 
н. д. М. Зміна кінцевого приголосного основи  
криг а — на криз[і] [г] - [3']  

133. Прочитай правило. Чи такий самий висновок зробив ти?

В іменниках жіночого роду перед закінченням -і у давальному і місцевому відмінках однини кінцеві приголосні основи [г], [к], [х] змінюються на [з*], [ц'], [с']: подруга — подрузі, на подрузі; гуска — гусці, па гусці; муха — мусі, на мусі.

134. Попрацюй самостійно!
1. З'ясуй, чи в іменниках чоловічого і середнього роду чергу­вання кінцевих приголосних основи відбувається так само, як і в іменниках жіночого роду. Для цього постав іменники берег, молоко, рух, друг, крук, чех у давальному і місцевому відмінках.
2. Звір свій висновок з правилом.
У деяких іменниках чоловічого і середнього роду у місцевому відмінку однини кінцеві приголосні основи [г], [к], [х] перед закінченням -і змінюються на [з], [ц'], [с']: луг — у лузі, бік — на боці, вухо — у вусі.

135. 1. Прочитай текст. Спиши, ставлячи слова, що в дужках, у потрібному відмінку.
До Іванка приїхав із Сибіру двоюрідний брат Василько. Він із захопленням розповідав:
— У нас у (тайга) живуть ведмеді, лосі, вовки, рисі. Одного разу на (сопка) я побачив росомаху, яка потрапила у капкан, поставлений браконьєром.
Разом з батьком ми визволили тварину і передали її до зоопарку.
Гарно у (тайга). Станеш на (берег) річки або на (сопка), глянеш униз — краса!

2. Знайди в реченнях однорідні члени і визнач, якими члена­ми речення вони є.


136. Прочитай слова. У кожній групі знайди іменник, у якому зі зміною форми слова (наприклад, у місцевому відмінку одни­ни) не відбувається зміни кінцевого приголосного основи.
1) фабрика, площа, перемога;
2) нога, ваза, рука;
3) ніж, бік, пиріг.

137. 1. Прочитай і відгадай загадки.
1. Червоне коромисло через річку повисло. 2. Ішли чоловік і жінка вулицею. Коли вони підхо­дили до своєї домівки, побачила їх у вікно дитина і гукнула: «Добридень вам, татусю й матусю!>> Одначе то не був їхній син. Хто ж то був? 3. Шість ніг і два роги, в садок не пита дороги. 4. Як із меду і му­хи зробити ім'я турецького султана? 5. Ішло дві матері, дві дочки й онука. Скільки було всіх душ?
2. Знайди іменники, в яких зі зміною форми слова від­бувається зміна кінцевого приголосного основи. Випиши ці іменники, ставлячи їх у початкову форму, а поряд через риску подай їх форми в місцевому відмінку.


§ 15. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого та чоловічого роду

138. 1. Прочитай. Який це текст— розповідь, опис чи міркування?
Надходить осінь і приносить людям радість і лег­кий смуток.
Щедрі дари в осені, в різнобарвні шати одягає вона природу — і додається людям радості. А сму­ток торкається серця, коли прощально курличуть журавлі, ронять на землю дерева свій пишний одяг і завмирає на зиму природа.
2. Склади в зошиті таблицю: у перший стовпчик випиши виділені іменники, а в другий — звуки, що чергуються у ко­ренях.
 
3. Звір свої висновки з правилом.

У деяких іменниках жіночого і чоловічого роду, що в початковій формі мають нульове закінчення, зі зміною форми слова в корені відбувається чергу­вання звуків [і] з [е] або [о]. Наприклад: лід — льоду, повінь — повені. Але: розповідь — розповіді, сніг — снігу.

139. 1. Прочитай текст. Про що в ньому розповідається? Що можна сказати про родину Юрка? А про самого Юрка?
Перестелимо постіль дідусеві.
У Юрка — батько, мати й дідусь Микола.
Уранці батько йде на роботу, а дідусь вирушає на ранкову прогулянку. Мама каже Юркові:
— Ходімо, Юрку, перестелимо постіль дідусеві.
Юркові дуже подобається ця робота: дідусеві м'яко буде лежати у постелі, й він усміхатиметься уві сні. Вони з матір'ю вибивають пухову подушку серед двору й знову кладуть на місце.
Одного разу Юрко з татом їздив на далекий острів, що серед Дніпра. Цілий день мандрували вони по острову, а повернулися додому аж увечері.
Повечеряли, лягли спати. Уночі підвівся Юрко з постелі, згадав, що дідусеві постіль не перестеляли і йому твердо спати.
Ледве заспокоїла мати Юрка. Наступного дня перестеляли дідусеву постіль уранці і ввечері.
2. Знайди і випиши слова, в яких відбувається (або може відбуватися) чергування звуків: 1) [і] з [е], [о]; 2) [г], [к], [х] із
[з'], [Ц'], [С].
3. Знайди у тексті антоніми


140. Пограйтеся разом!
Учні класу розподіляються на дві команди і по черзі назива­ють слова, в яких відбувається чергування [і] з [о], [е] в коре­нях слів, наприклад: сіль— солі. За неправильну відповідь або її затримку нараховуються штрафні очки. Виграє та команда, яка набере менше штрафних очок.
1. З поданих слів склади речення. Вкажи, які звуки чергу­ються в іменниках. Запиши за зразком.
1. У, ячмінь, уже, поспіло, колосся. 2. У, сріб­лястий, береза, листя, пахне, сік. 3. На, лід, катали­ся, діти.

2. Зроби звуко-буквений аналіз слова ячмінь.
3. Визнач за поданими моделями відмінок іменників жіночо­го роду, що в початковій формі мають нульове закінчення. Що допомогло тобі це зробити?

142. 1. Прочитай і спиши текст. Поясни поділ його на абзаци. Знайди вирази, вжиті в переносному значенні.Про яку пору року йдеться?
Яскраво жовтіли на горбі ясени і берези. Там, де панував оранжевий колір, можна було вгадати клени. Вогнем палахкотіли осики.
Тихо, красиво народжувався блакитний жовтне­вий вечір. З'явилось безліч зір під величезним шатром темної ночі.
За Віталієм Севастьяновым
2. Підкресли слова, в яких зі зміною форми слова відбу­вається чергування голосних у корені.
За Василем Сухомлинським
143. Попрацюйте разом! 
 1. Розгляньте таблицю. Спробуйте сформулювати правило про те, в яких іменниках жіночого роду в родовому відмінку однини пишеться закінчення а в яких — -и. У процесі спо­стережень зверніть увагу на кінцевий приголосний основи іменника в початковій формі.
 
Називний відмінок

Родовий відмінок  


дорога, дороги  
куля, кулі  
вежа, вежі  
круча, кручі  
каша, каші  
2. Звірте свої висновки з правилом.

 У родовому відмінку однини іменники жіночого роду на -а (-я) після м'яких приголосних та [ж], [ч],
[ш] мають закінчення -і, а після інших твердих при-у голосних — закінчення -и. Наприклад: дині, землі, кручі, тиші, межі; сосни, дороги, липи.


144. 1. Прочитай текст. Поділи його на частини.
Красиво й легко перескакує білочка з гілк.. на гілк.. . Не боїться тепер вона приходу зим.., бо надбала вдосталь горіхів і грибів, яких вистачить до весн.. .
Гірші справи у козул.. . Немає вже соковитої смачної травичк.. . І зовсім нелегко було б козул.. взимку, якби лісники не заготовили для неї та інших тварин запашного сіна. Швидко звикають тварини до лісової їдальн.. . З усіх кінців сходяться сюди, щоб поживитися приготованою для них їжею.

2. Спиши, поділяючи текст на абзаци і вставляючи пропу­щені закінчення іменників. Визнач відмінок іменників.
3. Поясни вимову і написання виділених слів.

145. Попрацюйте разом!
1. До кожної частини речення з лівого стовпчика доберіть продовження з правого. Запишіть прислів'я, що утворилися. Як ви їх розумієте?
Де верба — доброту віддячить.

Ліс і вода — така й господиня.

Який поріг, там і вода.

Хліб — батько, брат і сестра.

Криниця з водою вода — мати.

Яка криниця, що людина з розумом.

Вода за такий і господар.


2. Визначте, які закінчення мають виділені іменники в родо­вому відмінку однини.

146. 1. Прочитай і відгадай загадки. Спиши, вставляючи пропу­щені закінчення іменників у родовому відмінку однини.
1. Маленька, менша від мачин.., ні з ким не ста­ну на борню. А при читанні, коли треба, й людин.. мову зупиню. (Дмитро Білоус) 2. Літом одягається, а на зиму одеж., цурається. 3. У темній хатині жи­вуть Мартини, в'яжуть мережива без петл.. й вузла. 4. Ніс як у свинк.. та колючі щетинки. 5. Коло бабусі сидить дід у кожусі, проти печ.. гріється, без водичк.. миється.

2.Чим можна пояснити різні закінчення іменників жіночого роду в родовому відмінку однини?
1. Прочитай і встанови межі речень у тексті. Спиши, встав­ляючи пропущені букви і розділові знаки.
За народними прикметами поява веселк.. увечері провіщає на завтра теплий день якщо у папорот.. ли­стя скручене донизу, то слід сподіватися сонячного дня про дощ можуть сповіщати нерозкриті квіточки мальв.., стулені листочки конюшин., та квасениц.., закриті бутончики очитку.
За Василем Скуратівським
2. Зроби звуко-буквений аналіз слова якщо.

Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова 4 клас

Вислано читачами з інтернет-сайту


Вивчай українську мову безкоштовно, зібрання творів, скачати реферати української мови, навчальна програма


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.