KNOWLEDGE HYPERMARKET


Безумовні рефлекси, інстинкти, їх біологічна роль

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Безумовні рефлекси, інстинкти, їх біологічна роль


Безумовні рефлекси, інстинкти, їх біологічна роль.

Пригадайте що таке рефлекс.
Навчіться характеризувати безумовні рефлекси, інстинктивну поведінку людини.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: безумовні рефлекси, інстинкти.

Поведінка людини визначається внутрішніми потребами і конкретними зовнішніми умовами, до яких вона пристосовується за допомогою безумовних і умовних рефлексів.

Що таке безумовні рефлекси?

Безумовні рефлекси- це видові, природжені, відносно постійні реакції організму на дію зовнішнього і внутрішнього середовища, що здійснюються за допомогою нервової системи. Видовими вони є, бо утворилися і закріпилися в процесі тривалого розвитку людини як певного виду. Ці рефлекси проявляються однаково у кожної особини виду Людина розумна, визначають певну, чітко окреслену програму поведінки, яка забезпечує пристосування людини до стабільних, характерних для виду умов життя. Вони сформовані до моменту народження дитини.

Безумовні рефлекси є природженими, бо успадковуються від батьків.

Ознака безумовних рефлексів - відносно постійні - підкреслює їхню відносну незмінність. Пригадайте механізм слиновидільного рефлексу, що виникає при подразненні їжею смакових рецепторів язика. Збудження у вигляді нервового імпульсу проходить по чутливих нервах до довгастого мозку. Там міститься центр слиновиділення, який по рухових нервах передає «команду» слинним залозам, і вони виробляють й виділяють слину.

Які розрізняють основні види безумовних рефлексів?

До основних видів безумовних рефлексів належать дихальні, харчові, хапальні, захисні, орієнтувальні та статеві.
Дихальні рефлекси - це рефлекторні дихальні рухи, що забезпечують вдих і видих. Харчові рефлекси – виділення слини, жовчі, травних соків, жування, ковтання під час потрапляння їжі до рота.

Захисні рефлекси забезпечують захист організму від дії різних чинників: відсмикування руки при уколі, кашель і чхання при потраплянні алергенів, мікроорганізмів у дихальні шляхи, мигання повік очей, зіничний рефлекс тощо.
Багато безумовних рефлексів проявляються не відразу після народження, а запускаються програмою генетичного розвитку тільки через деякий час. До таких рефлексів відносять, наприклад, орієнтувальний і статевий рефлекси. Орієнтувальний рефлекс, або рефлекс «що таке?», - це відповідь на нові або біологічно важливі (світло, звук та інші) подразники. Він виникає щоразу, коли з'являється несподіваний або новий подразник, і людина на нього реагує повертанням голови. Так вона оцінює біологічне значення подразника.

У період статевого дозрівання проявляються складні безумовні статеві рефлекси, пов'язані з розмноженням і турботою про нащадків.

Що таке інстинкти?

Складну систему природжених (безумовнорефлекторних) програм поведінки, пов'язаних із збереженням виду, називають інстинктами (від лат. інстинктус - спонука, мотив).

Інстинкти в людини як ланцюги вроджених безумовних рефлексів можуть проявлятися по-різному, залежно від внутрішніх потреб людини, конкретної ситуації, змінюватися з віком. Наприклад, інстинкт самозбереження може проявлятися втечею від небезпеки, обережною поведінкою або агресією. Усім вам відомий материнський інстинкт - це потреба матері дбати про дитину та захищати її. Інколи він сильніший за інстинкт самозбереження.

Поведінка людини складна, в ній задіяні механізми не лише безумовних та умовних рефлексів, а також - розумової діяльності. Якщо інстинктивна діяльність людини часто проявляється неусвідомленими діями, то розумова діяльність спрямовує її поведінку відповідно до законів суспільства, традицій.

Узагальнимо знання


У процесі еволюції тварин і людини закріпилися стабільні форми реакцій на зміни зовнішнього середовища, які називають безумовнорефлекторними. Систему природжених (безумовнорефлекторних) поведінкових реакцій, пов'язаних і продовженням роду і збереженням виду, називають інстинктами.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)


1. Вкажіть безумовний рефлекс, який у новонародженої дитини є найпершим:

а) смоктальний;
б) дихальний;
в) хапальний;
г) чхання.

2. Виберіть характеристики безумовних рефлексів:

а) індивідуальні;
б) видові;
в) спадкові;
г) сталі.

3. Виберіть правильне твердження:
1) багато безумовних рефлексів виявляються не відразу після народження, а тільки через деякий час;
2) на основі безумовних рефлексів здійснюються регуляція і узгоджена діяльність різних органів:
а) правильне перше твердження;
б) правильне друге твердження;
в) обидва твердження правильні;
г) обидва твердження неправильні.

4. Що таке безумовні рефлекси? Яке вони мають значення.


5. Що таке інстинкти? Наведіть приклади інстинктивних реакцій у людини.
Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайтів


Скачати календарно-тематичне планування з біології, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.