KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми: Що таке маркетинг?

Конспект до уроку з предметуЕкономіка 7 клас
Тема: Що таке маркетинг?

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Тема уроку: “Що таке маркетинг?”.
Мета:
 •  сформувати в учнів поняття про зміст поняття «маркетингу»;
 •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів,логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
 •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований
Хід уроку.
I Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.

«Праця звільняє нас від трьох великих лих: нестатків, пороку і нудьги»(Вольтер).
Я сподіваюсь, що ви отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти:


 •  «Клієнт завжди правий, тільки йому необхідно підказати у чому. Це і є завдання маркетолога.»
 •  «Ситуація на українському ринку нагадує базар, на якому зустрілися глухий підприємець, німий маркетолог та сліпий покупець.»

ІІI Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу
Питання з повторення:


 •  Що таке, на Вашу думку, «ринок»? 
 •  Які основні елементи ринку? 
 •  Яких учасників ринку Ви знаєте? Яке місце на ринку займає маркетолог?

Епіграфом до нової теми уроку є слова відомого винахідника Томаса Едісона (на дошці)- "Навіть для мінімуму успіху необхідно максимум маркетингу". - Невідомий автор.
У чому головний зміст цього вислову?
План.
1. Сутність маркетингу.

Що ж таке МАРКЕТИНГ?
Що вам відомо про нього? (мозкова атака)
Що ж таке «маркетинг»?
Маркетинг – це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживача.
Маркетинг - це:
• філософія бізнесу;
• набір ефективних інструментів, які є необхідними для функціонування підприємства в умовах високої конкуренції;

• важлива частина системи управління підприємством.
Основні стратегічні завдання маркетингу полягають у знайденні відповіді на запитання:
 •  хто?...дійсні та потенційні споживачі, клієнти, постачальники, посередники, конкуренти;
 •  що і скільки?...продукувати, продавати;
 •  коли і як?... продукувати, продавати, здійснювати збут?
 •  за скільки (за якою ціною)? …пропонувати товари;
 •  навіщо?... створювати чи розвивати підприємство, розширювати виробництво, нарощувати обсяги реалізації продукції.
  Принципи маркетингу формуються на основі низки понять:
 •  відчуття нестачі – відчуття людиною нестачі чогось;
 •  потреба – відчуття нестачі, що набуло специфічної форми у відповідності до культурного рівня та особистості людини;
 • товар – усе, що може використовуватися для задоволення потреб людини; 
 •  попит – потреба, підкріплена платоспроможністю споживача;
 •  угода – комерційний обмін цінностями між двома сторонами;
 •  ринок – механізм зустрічі покупця і продавця.

2. Комплекс маркетингу (маркетинг-мікс).
Маркетинг-мікс (з англ. marketing mix) – це комплекс заходів, які визначають позицію продукту на ринку. Зазвичай маркетинг-мікс складається з «чотирьох Р»: продукту, ціни, місця та просування – Product, Price, Place, Promotion.
Продукт – це все, що може бути запропоновано на ринок для уваги, придбання, використання чи споживання, що може задовольнити якусь потребу. Може бути фізичним об’єктом, послугою, місцем, організацією чи ідеєю.
Ціна – кількість грошей чи інших цінностей, які клієнт може обміняти на переваги власності чи використання продукту чи послуги.
Місце – це вся діяльність підприємства, спрямована на те, аби зробити продукт чи послугу доступними для цільової категорії клієнтів.
Просування – дії, що інформують цільову категорію клієнтів про продукцію чи послугу, її переваги, а також схиляють до купівлі.

Також є декілька додаткових Р, основні з яких:
Споживачі (people) – всі люди, що прямо чи опосередковано задіяні у процес надання послуги, наприклад, співробітники та інші клієнти.
Процес (Process) – процедури, механізми та послідовність дій, що забезпечують надання послуги.
Матеріальні свідоцтва (Physical Evidence) – обстановка, середовище, в яких надається послуга. Дії, що інформують цільову категорію клієнтів про продукцію чи послугу, її переваги.
3. Основні види сучасного маркетингу.
Розрізняють маркетинг, орієнтований на продукт (послугу), на споживача та змішаний.
Продуктовий маркетинг – має на меті використання використання продукту чи послуги, як основного інструмента виробничо-збутової діяльності. Інакше кажучи, висока якість продукції позбавляє необхідності докладати значні зусилля для рекламування, збуту, реалізацій та інших елементів маркетингової діяльності. Добрий товар продає себе сам.
Маркетинг споживача стверджує, що споживач, по-перше, завжди правий, по-друге, він віддає перевагу товарам із вищими якісними показниками, але придбаває не стільки сам товар як річ, скільки ту споживчу вартість, яка в ньому втілена, для розв’язання власних виробничих проблем або для задоволення власних потреб. У зв’язку з цим головне завдання маркетингу — вивчення споживача, його побажань, пріоритетів, умов і чинників їх формування і розвитку, пропонування відповідних товарів чи послуг.
Змішаний маркетинг, а саме він переважає в сучасній підприємницькій діяльності, використовує підходи та інструментарій обох названих видів маркетингу.

ІV Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)


 •  Ви купили жуйку в магазині. Як дана ситуація пов’язана з маркетингом?
  V Завдання для закріплення нової теми (10 хв.) -задіяти всіх учнів
 •  Як Ви вважаєте, якою є основна функція маркетингу?
 •  Які види маркетингу Ви знаєте?
 •  Скласти сенкен до слова МАРКЕТИНГ.
  VI Додаткові завдання
  Цікаві факти:
  Серед маркетологів сьогодні активно обговорюється новий світ – TGIF. Раніше інформація поширювалась з вуст в уста, а сьогодні людина може отримати доступ практично до будь-якої інформації лише клікаючи мишкою. Ключова відмінність двох світів полягає у тому, що поширення інформації з вуст в уста залишає невидимий пустий слід, в той час як світ Інтернету залишає вагоміший відбиток.
  TGIF - це Twitter, Google, Internet та Facebook.
  Проте орієнтація лише на TGIF без використання продуманих маркетингових стратегій – це майже завжди гарантована невдача.
  Наприклад, загальновідома компанія Coca-Cola не змогла побудувати провідний бренд енергетичних напоїв навіть з трьох спроб (KMX, Full Throttle і Tab). Вони інтенсивно використовували Facebook аби запалити новий бренд та все виявилось марно. Вони не змогли побудувати провідний бренд бо занадто довго чекали після запуску Red Bull, який в цей час завоював все більшу і більшу популярність.
  VII Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
  Джерела:
 •  Підручник стор.;
  VIII Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)
  Підсумки.

  “ Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво”- Сократ.
  Література:
 •  Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
 •  Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
 •  Практикум з економіки для 10-11 класів.

Додаткова література
 

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Що таке маркетинг? > Що таке маркетинг? конспект уроку і опорний каркас