KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми: Що таке натуральне господарство? Обмін. Поділ праці. Бартер.

Конспект до уроку з предмету Економіка 5 клас
Тема: Що таке натуральне господарство? Обмін. Поділ праці. Бартер.

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею «Гранд».
Тема уроку: “Що таке натуральне господарство. Обмін. Поділ праці. Бартер”.
Мета:


 •  сформувати в учнів поняття про сутність натурального господарства, обміну та поділу праці;
 • розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
 •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований
Хід уроку.
I Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
“Найкраща витрата часу – це праця”.
В голову, як у торбу, що знайдеш, те й сховаєш.
Так говорить народна мудрість.
Я сподіваюсь, що ви отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.
ІІ Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдот:
На дискотеці студент зомліває до нього підбігають люди, навколо паніка, лемент:
- Принесіть води!!! Води!!!
Студент піднімає голову і зі всіх сил кричить:
- І шматочок хліба!!!!
ІІI Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу
Питання з повторення:


 •  Що входить до споживчого кошика? 
 •  Які є види доходів сім’ї? 
 •  Що таке прожитковий мінімум?

План.
1. Натуральне господарство.
Що ж таке НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО?
Що вам відомо про нього? (мозкова атака)
Натуральне господарство — тип господарства, за якого продукти праці виробляються для задоволення власних потреб, а не для продажу.
Головними рисами натурального господарства є:
• нерозвиненість суспільного поділу праці,
• ізольованість від зовнішнього світу;
• самозабезпеченість засобами виробництва і робочою силою,
• можливість задоволення всіх або майже всіх потреб за рахунок власних ресурсів.
Натуральне господарство, в якому продукти праці виробляються не для обміну на ринку, а для задоволення внутрішньогосподарських потреб, головним чином особистих потреб самих виробників. Історично передувало товарному виробництву, і було переважаючим за первіснообщинного, рабовласницького і феодального способів виробництва.
Як ви вважаєте, в чому полягають недоліки натурального господарства, порівняно з товарним виробництвом?
2. Поділ праці.
Поділ праці — це процес, при якому різні види обробки продуктів відокремлюються один від одного, створюючи все нові виробництва і галузі.
Поділ праці є причиною виникнення товарного виробництва. Проте він стає причиною тільки тоді, коли поділ праці відбувається одночасно з відчуженням виробників. А це означає, що виробники, між якими відбувся поділ праці, виступають як відокремлені власники. Обмежуючись певним видом виробничої діяльності, вони для задоволення своїх потреб змушені обмінювати власний продукт на інші продукти. Тільки у такий спосіб вони можуть задовольнити свої потреби. Обмін між різними власниками набуває форми товарообміну.
В чому, на ваш погляд, полягає різниця між поняттями «поділ праці» та «спеціалізація»?
3. Обмін.
Обмін — це процес, в який вступають виробники продукції з метою взаємовигідного взаємного передання результатів своєї праці іншій стороні на еквівалентних засадах.
Обмін є способом задоволення власних потреб виробників, і лежить в основі товарного господарства, тобто виробництва заради продажу.
Яким чином, на вашу думку, визначається вартість певних товарів при товарообміні?
4. Бартер.
Бартер — прямий безгрошовий обмін товарами або послугами.
Бартерна торгівля — товарообмінна операція, в основу якої покладено натуральний товарообмін і яка здійснюється за умови нестачі грошей. Виникла понад 10 тис. років тому. Набувала поширення в період криз, проведення колоніальної політики. Право власності на товар передається без платежу грошима, тобто здійснюється обмін одного чи кількох товарів на еквівалентну кількість іншого товару.
Який, на вашу думку, вплив матиме бартер на національну грошову одиницю?
ІV Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)


 • “Бджола збирає нектар не для того, щоб запилювати квіти. Вона бажає отримати мед, в кінцевому ж рахунку вона служить інтересам квітів. Те ж саме відбувається і з підприємством”. Поясніть аналогію. (автоматизм регулювання у рин. ек.)
 • Яка головна проблема економіки?

V Завдання для закріплення нової теми (10 хв.) -задіяти всіх учнів


 •  Порівняти натуральне та товарне виробництво.
 •  Визначити вигоди та втрати для суспільства від бартерної торгівлі.

VI Додаткові завдання
VII Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Джерела:


 Підручник стор. 90-91;
VIII Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)
Підсумки.

“Знання дорожче за багатство”. (італ. нар. Мудрість)
Література:


 •  Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
 • Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
 •  Практикум з економіки для 10-11 класів.

Додаткова література

Що таке натуральне господарство? Обмін. Поділ праці. Бартер. конспект уроку і опорний каркас > Що таке натуральне господарство? Обмін. Поділ праці. Бартер. конспект уроку і опорний каркас