KNOWLEDGE HYPERMARKET


Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 10 клас>> Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі

Фізичні властивості Фiзичні й хімічні властивості речовини.

Безводна нітратна кислота HN03 — безбарвна летка рідина, з різким запахом, на повітрі «димить», дуже добре розчиняється у воді, змішуючись з нею у будь-яких співвідношеннях.


Ортофосфатна кислота Н3РО4, яку звичайно називають просто фосфатною — тверда, безбарвна, кристалічна речовина, нелегка, також добре розчиняється у воді і змішується з нею у будь-яких співвідношеннях.


Хімічні  властивості і дисоціація  на йони. Нітратна   кислота — сильний електроліт, у водному розчині практично повністю дисоціює на йони:

HN03 ⇔ Н+ + N03- фосфатна кислота Н3Р04 — електроліт середньої сили. У водному розчині вона дисоціює ступінчасто:
Н3Р04 ⇔ Н+ + Н2Р04   дигідрофосфат-іон
Н2Р04 ⇔ Н+ + НРО2-4  гідрофосфат-іон
НРО2-4 ⇔ Н+ + Р03-4   фосфат-іон


Сумарне йонне рівняння дисоціації фосфатної кислоти:
Н3Р04 ⇔ ЗН+ + РО3-4

Дисоціація відбувається переважно за першим ступенем, за другим — менше, за третім — ще менше.


Які кислі солі може утворювати фосфатна кислота з магнієм? Напишіть формули таких солей і назвіть їх. Чому нітратна кислота не утворює кислих солей?


2.  Взаємодія з основними оксидами й основами. У даному разі нітратна і фосфатна кислоти виявляють властивості, типові для кислот.


Напишіть рівняння реакцій нітратної і фосфатної кислот з оксидами натрію і барію та гідроксидами калію і кальцію.


3.  Взаємодія з солями. Нітратна й фосфатна кислоти вступають у реакцію з обмеженою кількістю солей. Це пояснюється тим, що нітратна кислота сильна, але летка, а фосфатна кислота середньої сили, але нелетка. Взаємодія нітратної та фосфатної кислот з солями відбувається за умови, що береться сіль слабкішої або леткішої кислоти:

СаС03 + 2HN03 = Ca(N03)2 + C02↑  + H20
3Na2S03 + 2H3P04 = 2Na3P04 + 3S02↑ + 3H20


4.  Термічний розклад. Нітратна кислота під час нагрівання (і під впливом світла) розкладається з виділенням бурого газу N02, через що у процесі зберігання поступово жовтіє:

4HN03 = 2Н20 + 4N02↑ + 02


Під час нагрівання фосфатної кислоти з неї виділяється вода і утворюється дифосфатна кислота:
3Р04 = Н20 + Н4Р207

5.  Взаємодія з металами. Нітратна кислота реагує з металами інакше, ніж інші кислоти. Це пояснюється тим, що нітратна кислота — сильний окисник. Вона окиснює майже всі метали (за винятком золота, платини та деяких інших) перетворюючи їх на солі — нітрати. При цьому водень не виділяється, бо відновлюється нітроген, а не гідроген. Нітроген відновлюється тим повніше, чим активніший метал і чим розбавленіша кислота. Отже, продукти відновлення нітратної кислоти можуть бути різні. Проте концентрована кислота відновлюється, як правило, до N02 в разі взаємодії з важкими металами.

Якщо на дно колби опустити обрізки мідного дроту i долити до них концентрованої нітратної кислоти (у витяжній шафі), то одразу ж почне виділятися бурий газ N02, a розчин забарвиться у синій колір:

  0        +5             +2                  +4
Cu + 4HN03 - Cu(N03)2 + 2N02↑ + 2H20
КОНЦ.


  0                     +2   
Cu-2e  →   Cu    1
+5                   +4   
N + le  →   N      2

                                      +5 

У даному разі нітроген N відновлюється до ступеня окиснення +4, а мідь окиснюється. Отже, мідь — відновник, a HN03 — окисник.


У процесі взаємодії концентрованої нітратної кислоти з активними металами (лужними та лужноземельними) утворюється оксид нітрогену (I) N2O, наприклад:

    0          +5               +2                         +1
4Ca+10HNO3 = 4Ca(NO3)2 + N2O + 5H2O
конц.

    0                          +2 
Ca - 2e      →   Ca      2    4
  +5                          +1
2N + 8e     →   2N      8     1


Якщо ж узяти  розбавлену нітратну кислоту, то під час взаємодії з міддю замість оксиду нітрогену (IV)  NO2 виділяється оксид нітрогену (II) NO:

Cu + HN03  →  Cu(N03)2 + NO↑ + H20
(розб.)


У наведеній схемі реакції розставте коефіцієнти на підставі електронного балансу. Зазначте окисник і відновник.


Завдяки яскраво вираженим окисним властивостям нітратна кислота, діючи на деякі метали (алюміній, хром, залізо), пасивує їх. Це особливо характерно для концентрованої HN03. Під її впливом на поверхні металів утворюється дуже щільна захисна оксидна плівка, стійка проти дії кислоти.


Нітратна кислота настільки сильний окисник, що вона може окиснювати різні органічні речовини і матеріали. Так, під час дії концентрованої нітратної кислоти спалахують солома, папір, тирса, скипидар. Вона руйнує вовну, роз'їдає шкіру, забарвлює її у жовтий колір і спричинює на ній виразки, що не можуть довго загоїтися. Тому з нітратною кислотою треба поводитися дуже обережно.


Застосування

Нітратну кислоту, використовують для виробництва добрив, барвників, пороху та інших вибухових речовин, пластмас штучного волокна, лікарських препаратів (стрептоцид), кіно- і фотоплівки. Вона застосовується і як сильний окисник у самозаймистих ракетних паливах.


Солі нітратної кислоти називають нітратами. Нітрати можна добути внаслідок дії нітратної кислоти на метали, основні оксиди, основи, аміак і деякі солі, наприклад:

Cu + 4HN03 = Cu(N03)2 + 2N02↑ + 2Н20
CaO + 2HN03 = Ca(N03)2 + H20
Mg(OH)2 + 2HN03 = Mg(N03)2 + 2H20
NH3 + HN03 = NH4N03
Na2C03 + 2HN03 = 2NaN03 + C02↑+ H20


Нітрати утворюються також і під час взаємодії оксиду нпрогену(V) з лугами, бо N205 — кислотний оксид:

N205 + 2КОН = 2KN03 + Н20


Усі нітрати — тверді кристалічні речовини, добре розчинні у воді, токсичні (отруйні).


Характерною хімічною властивістю нітратів є їхня здатність розкладатися під час нагрівання з виділенням кисню та інших продуктів. Продукти розкладання залежать від природи металу, який входить до складу солі, від його місця у витискувальному ряді металів:


                  ліворуч від Mg           Me(N02)+ 02

                                 Mg—Cu

Me(N03)n     ---------------------------►   Me20n + N02 + 02    

                          
                   праворуч від Cu        Me + NO2 + O2

тобто солі таких металів, які у витискувальному ряді стоять ліворуч від магнію Mg, під час розкладання утворюють нітрити і кисень; від Mg до Cu — оксид металу, бурий газ N02 і кисень, а праворуч від міді Cu — вільний метал, бурий газ N02 і кисень 02.


Напишіть рівняння реакцій розкладання під час нагрівання нітратів калію, купруму, меркурію й аргентуму.


Нітроген — один з хімічних елементів, необхідних для росту і життєдіяльності рослин. Як правило, вміст його в ґрунті невеликий, і рослинам не вистачає Нітрогену. Доводиться вносити його у ґрунт у вигляді азотних добрив.


Речовини, які містять Нітроген і вносяться у ґрунт для підвищення врожайності, називаються азотними добривами.


Речовини, які містять Нітроген і вносяться у ґрунт для підвищення врожайності, називаються азотними добривами.


Азотні добрива поділяються на дві групи:

1)  мінеральні добрива — селітри1 KN03, NaN03, NH4N03, Ca(N03)2; солі амонію (NH4)2S04; рідкий аміак NH3, аміачна вода NH3 • Н20 та ін.;
2)  органічні добрива — гній, компост2, послід та зелені добрива (люпин, сочевиця, горох, конюшина, серадела). Крім Нітрогену, вони містять інші елементи, необхідні для живлення рослин.


Селітра (від лат. sal — сіль і nitrum — луг) — загальна назва нітратів калію, натрію, амонію, кальцію.

Компост (англ., фр. compost, від лат. compositus — складений) — місцеве органічне добриво, що його одержують з різних органічних решток внаслідок їхнього біологічного розкладання.


Наука про живлення рослин і застосування добрив з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур та поліпшення якості врожаю називається агрохімією.


Велику роль у становленні агрохімії відіграли французький вчений Ж. Буссенго, який дослідив кругообіг речовин у землеробстві та роль Нітрогену в живленні рослин, та німецький хімік Ю. Лібіх, який обґрунтував теорію виснаження ґрунтів (1840 р.) через винесення поживних речовин рослинами і показав необхідність повернення цих речовин у ґрунт у вигляді мінеральних добрив.


Буссенго Жан Батіст
(1802—1887)

Французький учений, один із засновників агрохімії, член Паризької АН  (з  1839). Досліджував живлення рослин. Першим почав вивчати кругообіг речовин (у землеробстві). Довів, що всі рослини (крім бобових) беруть Нітроген з ґрунту, а бобові самі здатні нагромаджувати його. Довів, що вміст Карбону в урожаї не пов'язаний з вмістом його в гної і що джерелом Карбону для зелених рослин є вуглекислий газ повітря. Вивчав газообмін у рослин і тварин, вплив нітратів та фосфатів на розвиток рослин.


Лібіх Юстус
(1803—1873)

Видатний німецький хімік, президент Баварської АН (з 1860), один із засновників агрохімії. Розробив теорію мінерального живлення рослин, що сприяло розвитку виробництва мінеральних добрив і впровадженню, їх у землеробство. Вважав принципово можливим синтез будь-яких агрохімічних сполук. Поряд з цим припускав існування «життєвої сили». Відкрив ізомерію (1823). Автор хімічної теорії бродіння і гниття, один із творців теорії   радикалів. Добув багато органічних речовин.


Завдання для самоконтролю
1. Напишіть рівняння реакцій концентрованої і розбавленої нітратної кислоти із сріблом.
2. Наведіть по три способи добування: а) нітрату купруму(ІІ); б) фосфату магнію.
3. Напишіть рівняння реакції між нітратною кислотою і гідроксидом кальцію в молекулярній, повній і скороченій йонних формах.
4. Напишіть рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості фосфатної кислоти.
5. Об'єм оксиду нітрогену(ІІ), що виділяється під час взаємодії міді з 2 моль розбавленої нітратної кислоти, становить (за н.у.)
(а)  5,6 л;                        (в) 22,4 л;
(б)  11,2 л;                      (г) 44,8 л.
6. Маса нітратної кислоти, яку можна добути з 1 г аміаку при 70 %-вому виході, становить
(а)  1 г;                           (в) 2,6 г;
(б)  1,3 г;                        (г) 3,9 г.
7. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення: P → Р205 → Н3Р04 → Na3P04 → Са3(Р04)2 → Н3Р04
8. Яка сіль утвориться, якщо до розчину, що містить 4,9 г ортофосфатної кислоти, долити розчин, який містить 2,8 г гідроксиду калію? Обчисліть масу добутої солі.
9. У концентровану нітратну кислоту помістили суміш міді з оксидом купруму(ІІ) масою 32 г, в якій масова частка міді становить 20 %. Який об'єм і якого газу виділиться за нормальних умов вдаслідок реакції? Визначте кількість речовини солі, що при цьому утворюється.
10. Обчисліть масову частку ортофосфатної кислоти в розчині, що утворився внаслідок розчинення 71 г оксиду фосфору(V) в 600 мл розчину ортофосфатної кислоти з масовою часткою Н3Р04 85 % і густиною 1,7 г/мл.
11. Що таке нітрати? Як їх можна добути? Напишіть відповідні рівняння реакцій.
12. Що являють собою азотні добрива? Запишіть формули і назвіть найважливіші з них.          

13. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:
а) оксид нітрогену(IV) → нітратна кислота → нітрат калію → нітрит калію;
б) N2 ⇔ NH3 → N0;

               l         

          NH4N03

в) N02 → HNO → Ba(N03)2 → KN03;
r) NH4N03 → N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NaN03.
14. Для приготування рідкого мінерального добрива аміак об'ємом 20 л розчинили у воді масою 400 г (об'єм газу приведено до нормальних умов). Масова частка аміаку в добутому розчині становить
(а)  20%;                           (в) 7,4 %;
(б)  10 %                           (г) 3,7 %.
15. Внаслідок нагрівання 40 г суміші, яка містить нітрат натрію, добуто кисень об'ємом 4,48 л (н.у.). Масова частка NaN03 у вихідній суміші становить
(а)  30 96;                           (в) 85 %;
(б)  50 %                            (г) 95 96.
16. Як здійснити такі перетворення:
                      NH3 <- N2 -> NO

(NH4)2SO4        ll                             N02

                      NH4NO <- HN03                  
Напишіть відповідні рівняння реакцій.
17. Назвіть сполуки хі у і напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:
а) HN03 → x → N20;   б) HN03 → у → NO2.
Зазначте умови перебігу цих реакцій.


Н.М. Буринська, Л.П. Величко, Хімія, 10 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів   '


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами з хімії, плани-конспекти уроків по всім предметам, завдання з хімії для 10 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.