KNOWLEDGE HYPERMARKET


Особливості розвитку української культури. Освіта. Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 9 клас. Повні уроки>>Особливості розвитку української культури. Освіта. Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Повні уроки

Содержание

Тип уроку

комбінований

Мета

Дізнатися про розвиток української культури та освіти, вдосконалити практичні навички роботи з картою

Задачі

 • сформувати системні знання про стан освіти на українських землях
 • дізнатися про культурний розвиток українських земель
 • перевірити позаурочні знання учнів
 • виховати в учнях цікавість до української культури в її розвитку

Обладнання

 • карта
 • історичні атласи
 • контурні карти
 • підручник та посібники
 • презентація уроку (створена вчителем)
 • проектор

План уроку

 1. Привітання вчителя та оголошення теми. (1 хв)
 2. Перевірка домашнього завдання. (5-7хв)
 3. Актуалізація опорних знань (3-5 хв)
 4. Вивчення нової теми. (20 хв)
 5. Самостійна робота учнів (4-6 хв)
 6. Висновки та узагальнення (3-4 хв)
 7. Домашнє завдання (1-2 хв)
 8. Відеоматеріал до уроку

Хід уроку

Привітання вчителя та оголошення теми. (1 хв)

Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми розпочинаємо вивчення тематичного блоку "Культурне життя України в другій половині 19 століття". Тему сьогоднішнього уроку ви бачите на дошці. Перепишіть, будь ласка, у ваші зошити.

Мотивація, перевірка домашнього завдання. (5-7хв)

Учитель перевіряє домашнє завдання. Текст учителя:

- Дякую всім за гарну роботу! Ви майже всі успішно виконали домашнє завдання. Сьогодні отримуєте такі оцінки: ...

Актуалізація опорних знань (3-5 хв)

 • Яким був стан освіти в Україні у першій половині 19 ст?
 • Порівняйте ситуацію в освітній сфері у Наддніпрянській та Західній Україні.
 • Які досягення вчених України першої половини 19 ст. ви пам'ятаєте?

Вивчення нової теми. (20 хв)

Потреби господарського розвитку стимулювали поступ науки, що позначилося на досягеннях вчених України. Набагато складнішою була ситуація в освітній галузі. З одного боку, та ж економіка вимагала її вдосконалення, з іншого, уряди Російської та Австро-Угорської імперії перешкоджали прогресу національної освіти. Ці протилежні тенденції у повній мірі проявилися в Україні другої половини 19 ст.

Посилення ролі освіти на українських землях
Промисловий переворот, який охопив розвинуті країни світу, викликав різке збільшення попиту на освічених людей. Без них був би неможливий не лише технічний, але й соціально-економічний прогрес. Ті народи, які успішно вирішували освтіні проблеми, вели, як правило, перед у всіх сферах життя.

Але в політично залежних країнах вплив освіти на суспільний розвиток суперечливий. Сприяючи прискоренню суспільного розвитку, вона нерідко використовується як ефективний засіб асиміляції. Саме таким, неоднозначним був вплив освіти на розвиток українського народу. Тому національна інтелігенція робила все, щоб освіта в Україні не була засобом зросійщення (в Наддніпрянщині), полонізації, зугорщення чи румунізації (в Західній Україні), щоб вона стала знаряддям самозбереження і розвитку української нації.

Робота з картою

Показати на карті межі:

 • Наддніпрянщини
 • Західної України
 • Польщі

Початкова освіта в Наддніпрянщині

На час скасування кріпацтва кількість початкових шкіл в Наддніпрянській Україні була явно недостатньою для задоволення потреб населення у знаннях. Одна школа припадала на 10 тисяч жителів, один учень на 150 осіб. Порівняйте, у 1748 р., більше ніж на сто років раніше, у Гетьманщині (на Чернігівщині) навчався кожен 29-й мешканець, а школи працювали з розрахунку одна на 746 осіб. Після реформи 1861 р. мережа закладів початкової освіти значно розширилася. У 1864 і 1871 рр. урядом були прийняті положення, які регулювали її. Вони дозволяли займатися освітньою діяльністю земствам. Почавши її приблизно з 70-х рр., земства наприкінці століття мали 3200 шкіл. Ці школи краще фінансувалися, а отже, мали кращі приміщення, кращих вчителів і багатші бібліотеки. В окремих випадках земства „не помічали” викладання гуманітарних предметів забороненою українською мовою. Усього в Україні у 1897 р. налічувалося близько 17 тис. початкових шкіл, що утримувалися  державою, громадянами, земствами, церквою, приватними особами.

Питання для розумників

Чи знаєте ви:

 • ...яка кількість шкіл існує зараз в Україні? А в Києві?
 • ...коли з'явилася перша в світі школа?
 • ...хто такі спудеї?
 • ...скільки всього молодих людей у світі навчається у школах на даний час?
 • ...хто вважається найрозумнішим школярем України?


Однак цієї кількості шкіл було замало, щоб охопити навчанням усіх дітей. Лише близько 20% населення України віком старше 10 років у 1897 р. уміли читати. Серед власне українців таких було 13%. І це у той час, коли у росіян в Україні цей покажчик був удвічі, а серед євреїв утриче вищий.


Школа

Вимагаючи збільшення кількості шкіл, маси українців обстоювали право вчити дітей рідною мовою, бо учні не сприймали викладання російською. Траплялися непоодинокі випадки, коли керівництво шкіл вдавалося до послуг поліції, щоб примусити їх ходити у „храми освіти”. З'являлися українські школи, які тут же забороняли, але через певний час вони знову відновлювали свою діяльність. Вимогу навчати дітей національною мовою наприкінці 19 ст. ставили сільські громади. Одночасно українці виступали за перебудову змісту освіти, поглиблення шкільних програм. У більшості початкових шкіл викладали Закон Божий, читання, письмо, чотири арифметичні дії. Батьки ж і широка громадськість добивалися, щоб дітей навчали ще й основам природознавства, хімії, фізики, астрономії, географії, історії.

С.Лоташове. Школа 19 століття

С.Лоташове. Школа 19 століття

З ініціативи і завдяки безкорисливій діяльності представників демократичної інтелігенції, об'єднаної і різні освітні товариства, комітети, комісії, склалася система позашкільної освіти дорослих.

Поняття і терміни

Позашкільна освіта – термін, який отримав досить широке поширення, але, тим не менш, не відрізняється визначеністю. Звичайно під позашкільною освітою розуміється досить строката сукупність численних і дуже різноманітних видів і способів освіти дорослого населення: бібліотеки та музеї, недільні, додаткові та інші школи, курси та уроки для дорослих, народні університети, народні доми, публічні лекція, екскурсії, виставки, клуби, популярна література та друк взагалі. Спеціальними галузями позашкільної освіти є освіта у військах і освіта в тюрмах. Іноді до позашкільної освіти відносяться також деякі види освіти учнів, які стоять поза загальної системи шкільного навчання. В інтересах більшої визначеності, правильніше обмежувати поняття позашкільної освіти виключно різними формами освіти дорослих.

Незважаючи на численність і різноманітність цих форм, всі вони мають ту спільну рису, що стоять окремо від освіти шкільного, розуміючи під останнім сукупність навчальних закладів, призначених для систематичного навчання молодих поколінні, як в сенсі загального їх розвитку (система загальноосвітніх навчальних закладів), так і в сенсі підготовки їх до практичної діяльності (система професійних і спеціальних навчальних закладів). Шкільна освіта молодих поколінь вже порівняно давно визнана однією з найважливіших завдань органів громадського управління (держави, місцевих самоврядування) і увійшло тому в область суспільного господарства.


Ладигівська школа

Ладигівська школа


Музшкола. Побудована у 19 ст.

Музшкола. Побудована у 19 ст.


Школа


Новоросійський університет

Новоросійський університет – один з найстаріших університетів Росії (у Новоросії), заснований в 1865 в Одесі на базі Рішельєвського ліцею, що існував з 1817. Мав у складі історико-філологічний, фізико-математичний, юридичний і медичний (з 1900) факультети. У Новоросійському університеті працювали І. І. Мечников, І. М. Сєченов, Б. Ф. Веріго, О. О. Ковалевський, Л. С. Ценковський, В. В. Підвисоцький, Н. Д. Стражеско, М. Д. Зелінський, П. Г. Мелікішвілі, М. М. Соколов, В. М. Петріашвілі, М. О. Умов, В. П. Філатов, один з перших професорів-комуністів Є. М. Щепкін. Випускниками університету були А. А. Богомолець, А. М. Панкратова, Н. Наріманов, П. М. Жуковський, О. Є. Ферсман, Д. І. Заболотний, В. М. Хавкін, Н. І. Андрусов та ін .; в Новоросійський університет навчався А. І. Желябов. Працювало 4 наукових спілки. У 1867-1919 видавалися «Записки» університету.


Одеса. Медичний факультет

Одеса. Медичний факультет


Імператорський університет

Імператорський університет

Самостійна робота учнів (4-6 хв)

Учні самостійно за підручником досліджують тему "Університети України другої половини 19 ст" та доповідають про результати дослідження перед класом. Учитель доповнює, виправляє помилки та залучає до роботи усіх учнів класу.

Висновки та узагальнення (3-4 хв)

Висновки учитель підводить за допомогою презентації до уроку, демонструючи її за допомогою проектора.
Домашнє завдання (1-2 хв)

 • Вивчити матеріал теми за підручником.
 • Знайти цікаві факти про науку на українських землях другої пол. 19 ст.

Відеоматеріал до уроку
Використані джерела

 • Урок на тему "Розвиток української культури в другій пол. 19 ст" учителя історії Морозюк Ж. Б. Спеціалізованої школи №76 з поглибленим вивченням укр. мови та літератури ім. О.Гончара, м.Київ
 • Урок на тему "Українська культура другої пол. 19 ст" Стеценко Г. М., учителя історії, Обухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. А.С.Малишка, м.Обухів
 • Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов Історія України. Навчальний посібник.- К., 2008
 • Енциклопедія історії України / В. А. Смолій.- К.: В-во "Наукова думка", 2007
 • Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України. 6—9 класи: Наочний довідник. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.Над уроком працювали

Любименко В.В.

Морозюк Ж. Б.

Стеценко Г. М.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 9 клас