KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 3 до теми: Що таке натуральне господарство? Обмін. Поділ праці. Бартер

Презентація до уроку з предмету Економіка 5 клас
Тема: Що таке натуральне господарство? Обмін. Поділ праці. Бартер.

Натуральне господарство — тип господарства, за якого продукти праці виробляються для задоволення власних потреб, а не для продажу.
Поступальний розвиток господарств в історії людствалюдства

  • Господарство привласнююче
  • Господарство відтворююче
  • Натуральне господарство
  • Товарне господарство

Market (6).jpg

Головними рисами натуральної економіки є:

  • нерозвиненість суспільного розподілу праці
  • ізольованість від зовнішнього світу
  • самозабезпеченість засобами виробництва і робочою силою
  • можливість задоволення всіх або майже всіх потреб за рахунок власних ресурсів.


Сутність
Натуральне господарство, в якому продукти праці виробляються не для обміну на ринку, а для задоволення внутрішньогосподарських потреб, головним чином особистих потреб самих виробників.

Натуральна економіка збереглася в економічно відсталих районах земної кулі, де до колонізації їх європейцями панували родо-племінні або феодальні стосунки.
Натуральним залишається господарство в деяких племен, що стоять на низькому ступені розвитку (в Океанії, Центральній Африці та ін.).
Обмін
Обмін  ̶  акт взаємодії між суб'єктами при якому кожен із суб'єктів як віддає щось, так і отримує.
Використовується для:
Торговий обмін - основа торгівлі.
Обмін повідомленнями - основа спілкування.
Обмін (інформатика) - свопування даних.

Поділ праці
Це процес, при якому різні види обробки продуктів відокремлюються один від одного, створюючи все нові виробництва і галузі.
диференціація, спеціалізація трудової діяльності
Розрізняють
Вертикальний поділ праці, за якого відбувається розподіл за рівнями, наприклад, розмежовується виробництво і управління підприємством
Горизонтальному поділ праці, за якого розподіляються види робіт в межах одного рівня, наприклад, виділяються виготовлення, обробка деталей виробу і збір виробу з цих деталей.
Виділяють також міжнародний поділ праці
Під ним розуміють концентрацію виготовлення окремих видів товарів у тих країнах, де їх виробництво є економічно вигідним у зв'язку з географічним розташуванням, кліматом та наявністю природних ресурсів, а також ресурсів праці і капіталу
Види
Загальний  ̶  виявляється у вичленуванні великих галузей господарства: промисловості, с. г., торгівлі, транспорту тощо.
Частковий відповідає вичленуванню окремих галузей у цих великих галузях (у промисловості — машинобудування, хімічна, харчова тощо, в с.г.— зернове господарство, овочівництво тощо).
Одиничний  ̶  має місце на кожному підприємстві, він пов'язаний із спеціалізацією даного виробн., фаховою структурою працівників тощо.


Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею «Гранд»
 

Предмети > Економіка > Економіка 5 клас > Що таке натуральне господарство? Обмін. Поділ праці. Бартер. > Що таке натуральне господарство? Обмін. Поділ праці. Бартер презентація уроку