KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 6 до уроку :Монополія. Хто такий монополіст?

Презентація уроку до предмету Економіка, 6 клас
Тема «Монополія. Хто такий монополіст?»


Монополія — виключне право (виробництва, торгівлі, промислу і т.п.), що належить одній особі, групі осіб чи державі.Термін “монополія” походить від грецьких слів (“mono” – один, “poleo” – продаю) – наявність одного продавця товару чи послуги на ринку. Це монополія одного підприємства або продавця.</span> Головними ознаками ринку монополії є:- відсутність досконалих замінників продукції фірми-монополіста;- неможливість входження на ринок інших фірм;- велика кількість покупців на ринку;- досконала інформованість щодо цін, фізичних ознак товару, інших параметрів ринку.

Aconomica (6).jpg

Основні види монополій:

1. Природна монополія виникає внаслідок об'єктивних причин. Вона існує коли попит на певний товар чи послуги найкраще задовольняється однією або кількома фірмами. Тут конкуренція неможлива.Наприклад: енергозабезпечення, телефонні послуги, зв'язок, трубопровідний транспорт і т. д. У цих галузях існує обмежена кількість монополій і тому вони посідають монопольне становище на ринку.

2. Закрита монополія – монополія, захищена від конкуренції за допомогою юридичних обмежень, патентів, інституту авторського права.

3. Відкрита монополія – фірма на певний час стає єдиним постачальником якого-небудь товару, не володіючи спеціальним захистом від конкуренції. В ситуації відкритої монополії часто опиняються фірми, які першими вийшли на ринок з новою продукцією.

4. Адміністративна монополія виникає внаслідок дії державних органів двома шляхами: Надання окремим фірмам виключного права на заняття певного роду діяльності.Наприклад: на початку XVII ст. голландській та англійській компаніям державою було надано право (виняткове) на торгівлю з Індією.Це об'єднання державних підприємств і підпорядкування їх міністерствам. Вони виступають на ринку як єдиний господарський суб'єкт і між ними відсутня конкуренція.По суті, — це монополізована економіка, яка була в СРСР.

5. Найпоширенішою є економічна монополія. Вона виникає на основі закономірного господарського розвитку, коли підприємці зуміли завоювати монополістичне становище на ринку, завдяки:успішному розвитку підприємства;базується на добровільному об'єднанні або поглинанні переможцями банкрутів.

Aconomica (4).jpg

У чому полягають причини виникнення і розвитку монополій?Ці причини пов'язані з дією об'єктивних економічних законів, розвитком продуктивних сил і суттєвими змінами в  технологічному способі виробництва.

Конкретно цими причинами є: По-перше, дія закону конкуренції. Закон конкуренції та кожна його функція підпорядковані досягненню головної мети виробництва — максимізації прибутку. Щоб максимізувати прибуток, виробник повинен постійно нарощувати обсяги  виробництва і продажу товарів, поступово усувати своїх конкурентів. Врешті-решт виробник захоплює і контролює велику частину виробництва і збуту товарів, перетворюється на монополіста. Це свідчить, що конкуренція породжує свій антипод — монополію.

Конкуренція і монополія завжди існують в реальній ринковій економіці як дві протилежні і взаємообумовлюючі її  характеристики. Монопольне становище є бажаним для кожного підприємця. Воно дає змогу йому уникнути цілої низки проблем і ризиків, пов'язаних із конкуренцією, зайняти привілейовану позицію на ринку. Концентруючи у своїх руках визначену господарську владу, вони мають можливість із позицій сили впливати на інших учасників ринку, нав'язувати їм свої умови і досягати найбільшої вигоди.    По-друге, причиною виникнення монополії є дія закону  концентрації капіталу і виробництва. Концентрація капіталу — це процес збільшення  розмірів індивідуального капіталу за рахунок капіталізації прибутку, тобто використання певної його частини на  розширення виробництва.

Aconomica (18).jpg

Монополізація — це процес досягнення суб'єктом  господарювання монопольного (домінуючого) становища на ринку  товару, підтримання або посилення цього становища. Під монополізмом розуміють активні дії монопольних структур, спрямовані на реалізацію своїх переваг у процесі  взаємовідносин з іншими суб'єктами господарювання. Конкретною формою монополізму є монополія. Монополія у широкому розумінні означає виключне право держави, підприємства, фізичної особи на володіння будь-чим або на здійснення якого-небудь виду діяльності. Під економічною монополією розуміють велике  підприємство, фірму або об'єднання (спілку), яке посідає панівне місце на ринку і концентрує значну частину виробництва і збуту певного виду продукції з метою одержання  монопольного прибутку.

Класифікація монополій :За умовами функціонування монополізм поділяють на два типи — підприємницький та інституційний.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Монополія. Хто такий монополіст? > Монополія. Хто такий монополіст? Презентація уроку