KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 6 на тему: Гроші: їх функції та види

Презентація уроку до предмету Економіка, 10 клас
Тема 8. Гроші: їх функції та види.
Economicos (1).jpg
Гроші – один із найвидатніших винаходів людства. Гроші не годують, не одягають, не надають притулку, доки їх не почнуть витрачати.
Гроші  -  це загальний еквівалент, який має товарну природу(К.Маркс).
Гроші виникли як специфічний товар, який виконує дві головні функції : засіб обміну і засіб обігу.
Види грошей
Банкнота – кредитні гроші, що випускаються центральним (емісійним) банком країни.
Банківський рахунок — бухгалтерський документ, що ведеться в банку, в якому враховується рух коштів клієнта банку.
Електронні гроші – гроші на банківських рахунках, використання яких  є можливим із допомогою електронної техніки.
Вексель – письмове безумовне, нічим не обумовлене зобов’язання боржника сплатити певну суму в заздалегідь обговорений термін і у встановленому місці.
Чек – вид кредитних грошей, що виступає як грошовий документ встановленої форми, який містить безумовний наказ власника рахунку в кредитній установі виплатити держателю чека зазначену суму.
Economics (40).jpg
Дебетна картка – різновид платіжної картки, за допомогою якої можна сплатити за товари та послуги або отримати готівку в межах залишку на картковому рахунку.
Кредитна картка (credit card; кредитная карточка) – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, емітований банківською чи іншою кредитно-фінансовою установою, який засвідчує, що у відповідній установі є рахунок власника цієї картки.
Функції грошей
Міра вартості – економічна функція грошей, що залежить від держави. Гроші як міра вартостей с суспільним вартісним еквівалентом, втіленням суспільне необхідної абстрактної праці і виразом вартостей товару.

Засіб обігу - гроші розривають межі товарного обміну. Товарна метаморфоза Т-Г-Т’ завдяки грошам може розвіватися на два акти: Т-Г і Г-Т’.
Засіб нагромадження -гроші виконують нагромадження вартості у всіх формах в процесі розширеного відтворення.
Засіб платежу - гроші виступають як миттєвий посередник при товарообміні.

Світові гроші - поєднує функції засобу платежу , засобу обігу, засобу нагромадження на світових ринках.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

презентація

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Гроші: їх функції та види. > Гроші: їх функції та види. Презентація уроку