KNOWLEDGE HYPERMARKET


Що таке право. Норми права та галузі права. Які суспільні відносини називають правовими

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>> Правознавство: Що таке правила та як вони виникають.Які правила існують у суспільстві.Поясніть значення поняття «право».


1. Право та його норми.
Серед багатьох правил, які існують у людському суспільстві, є особливі, які встановлює держава. Такі правила отримали назву «норми права».


Отже, що ж таке право? Це слово має два значення. З одного боку, право розуміють як можливість для людини щось робити: кожен із вас має право безоплатно навчатися в школі, лікуватися в закладах охорони здоров'я, звертатися до державних органів для захисту своїх інтересів. Ваші батьки мають право на власність, зокрема житло, право на своєчасне отримання заробітної плати, ваші дідусь і бабуся мають право отримувати пенсію.

Можливість особи задовольняти свої потреби законним шляхом називають суб'єктивним правом.


З іншого боку, термін право має ще одне, ширше значення. Об'єктивним правом називають систему загальнообов'язкових, формально визначених норм, правил поведінки, що встановлю.ться й підтримуються державою та регулюють важливі суспільні відносини. Саме це право вивчає правознавство

.
На основі поданого визначення можна виокремити певні ознаки, властиві саме праву та його нормам. По-перше, право регулює найзагальніші, найважливіші відносини між людьми, установами, організаціями, державою в ситуаціях, які неодноразово повторюються й стосуються багатьох учасників суспільного життя. Право це вияв волі держави, тільки вона може запроваджувати правові норми.


Важливо зазначити, що норми права мають системний характер, це — система норм. І норми, закріплені в різних правових актах, не існують незалежно одна від одної, вони узгоджуються між собою, не можуть суперечити одна одній, а навпаки — повинні взаємодоповнюватися. Держава не тільки запроваджує правові норми, а й забезпечує їх дотримання, використовуючи для цього в разі потреби апарат примусу. Отже, держава гарантує додержання норм права.


На відміну від багатьох інших правил, норми права є загально-обов'язковими для всіх, хто перебуває на території держави, яка їх прийняла, незалежно від бажання, ставлення до права і держави.Ще одна важлива ознака норм права — їх формальна визначеність. Це означає, що норми права закріплюють у чітких нормах і правилах поведінки, поданих здебільшого в спеціальних документах.


Порівняйте норми права та інші відомі вам правила.


церкваВисловіть припущення, у яких із запропонованих ситуацій діють норми права, регулюють відносини інші відомі вам правила, а де норми права та інші норми діють одночасно. Як ви вважаєте, чи допомагають ці норми одна одній, чи заважають?


2. Галузі права.
Норми права регулюють відносини майже в усіх сферах суспільного життя. Саме вони визначають порядок влаштування на роботу та звільнення, відносини покупця з магазином і порядок спадкування, укладання та припинення шлюбу, порядок притягнення до відповідальності злочинця й отримання землі в оренду. Зрозуміло, що норми, які регулюють надзвичайно різні відносини, теж суттєво відрізняються між собою.


Норми, які регулюють відносини в певній сфері суспільного життя, об'єднуються в групи. З одного боку, їх об'єднує те, що вони регулюють (одні норми стосуються праці людини, другі — сім'ї, треті — відносин щодо землі). З іншого — ці групи різняться методом (способом), за допомогою якого правові норми регулюють відносини.


Якщо людина купує продукти на ринку, вона домовляється про покупку з продавцем. Обидва вони, діючи в межах закону, мають певний вибір у діях (вони домовляються про ціну, товар, який купуватиме покупець, тощо). Так само мають вибір у діях особи, які укладають шлюб. Учасники відносин рівні між собою. У цих випадках право дає вибір учасникам відносин. Метод регулювання, який дає право вибору, називають диспозитивний. А от коли йдеться про покарання злочинця — убивці, злодія, грабіжника, ніхто не дає йому право на вибір — відбувати покарання чи ні. Так само ніхто не погоджує з людиною необхідність сплати податків. У цьому випадку правова норма не залишає людині вибору, навіть передбачає можливість застосування сили з боку держави, один з учасників має можливість нав'язувати свою волю іншому — у цьому випадку йдеться про імперативний метод регулювання відносин.

Отже, систему норм права, що регулює певну сферу суспільних відносин за допомогою визначеного методу правового регулювання, називають галуззю права. Нині в Україні розрізняють такі галузі права:конституційне право; цивільне право; трудове право; сімейне право; земельне право; адміністративне право; кримінальне право.

Наведіть приклади норм, що відносяться до цих галузей права, а також випадки, коли ви чи ваші знайомі, герої фільмів або літературних творів змушені були діяти відповідно до норм права, які належать до різних галузей права.3. Правовідносини.
Пригадайте ситуації, які ми розглядали раніше на уроці. У деяких із них учасники подій застосовували норми права, в інших — користувалися правилами. Адже норми права не можуть (та й не повинні) регулювати абсолютно всі суспільні відносини.


Проаналізуємо кілька ситуацій. Школярка запізнилася до школи. Хлопчик придбав у магазині пляшку лимонаду. Жінка влаштувалася на роботу в лікарню. Юнаки брутально лаялися, а коли їм зробили зауваження, розпочали бійку. Що об'єднує ці несхожі ситуації?


По-перше, мабуть, те, що в усіх випадках люди вступають у певні відносини між собою, з певними органами чи установами. Школярка — із школою, хлопчик — із магазином, жінка — із лікарнею, юнаки із тими, з ким почали бійку.


По-друге, у всіх цих випадках їхні дії регулюються тими або іншими нормами права. Суспільні відносини, що регулюються нормами права, називають правовідносинами.


Чи можна назвати будь-які суспільні відносини правовідносинами?


Дві бабусі, зустрівшись на вулиці, обговорюють останні новини. Юнаки, їдучи в метро, «не помітили» дідуся, який стояв поруч, і не поступилися йому місцем. Хоча в цих випадках виникають певні відносини між людьми, але норм права, які їх регулюють, не існує.


Норми права регулюють лише найважливіші суспільні відносини. Ті з них, що не мають істотного значення, регулюються іншими соціальними нормами.


Пригадайте, які види соціальних норм і правил ви знаєте.


Для виникнення правовідносин потрібно кілька умов. По-перше, має бути правова норма, що регулюватиме ці відносини. По- друге, необхідні учасники правовідносин — фізичні або юридичні особи. Крім того, повинні відбутися події, що матимуть правові наслідки.


Уступаючи в правовідносини, їх учасники використовують свої права, виконують обов'язки, змінюють своє правове становище.


учасники правовідносин


Учасниками правовідносин можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, а також різні юридичні особи.


За яких умов людина може стати учасником правовідносин?


Із перших хвилин свого життя дитина може бути учасником правовідносин. Вона ще не отримала свідоцтва про народження, не має навіть імені, але в неї вже є певні права (наприклад, право на охорону здоров'я, на житло, у якому живуть її батьки). Сама того не усвідомлюючи, вона бере участь у правовідносинах (наприклад, може отримати подарунок або спадщину). Для цього дитині достатньо лише Існувати фізично. Саме тому людину, учасника правовідносин називають фізичною особою, тобто особою, яка фізично існує.


Крім того, у правових відносинах можуть брати участь підприємства, організації, фірми тощо. Однак їхнє існування й участь у правових відносинах можливі лише в разі виконання певних юридичних процедур розробки й затвердження статуту, державної реєстрації тощо. Отже, така особа має не лише виникнути фізично, наприклад побудувати приміщення магазину та повісити вивіску, а й зафіксувати цей факт юридично. Таких учасників правовідносин називають юридичними особами.


У цьому процесі важливо визначити, хто може бути учасником правових відносин.


Хто може бути учасником правовідносин? Назвіть учасників правовідносин у ситуаціях, про які йшлося раніше.
 
Людина бере участь у правовідносинах з моменту свого народження. Однак чи можете ви вже тепер одержати як подарунок дорогий фотоапарат, а потім подарувати чи продати його? Чи можете ви взяти участь у виборах Президента України? Для відповіді на ці запитання треба ознайомитися з поняттями правоздатність і дієздатність.
Як ви вже знаєте, з моменту народження людина має певні права — право на життя, громадянство, медичну допомогу. Цими правами вона користується все життя.


Можливість мати юридичні права й обов'язки називають правоздатністю. Правоздатність людини виникає з моменту її народження та зберігається до смерті.


Для виконання якихось дій, прийняття рішень, що змінюють правове становище людини, створюють для неї нові обов'язки чи права, потрібно, щоб вона усвідомлювала значення своїх дій, розуміла їхні можливі наслідки. Тому для виконання певних дій — продажу чи купівлі цінних речей, їх дарування, участі в управлінні державою (голосування на виборах або референдумі) тощо — установлено більш жорсткі правила.


Можливість своїми діями набувати юридичних прав та обов'язків, самостійно нести юридичну відповідальність називають дієздатністю.


Дієздатність людини зростає поступово, з віком. Так, із 6 років дитина може вступати до дитячої громадської організації, у 14 років за згодою батьків піти на роботу, у 16 років людина може бути притягнута до адміністративної відповідальності, у 18 — отримує право брати участь у виборах, може бути призвана до армії тощо. Саме з досягненням повноліття 18-річного віку — людина набуває повної дієздатності в більшості галузей права.


В окремих випадках суд може обмежити дієздатність особи. Таке рішення суд приймає, якщо особа зловживає алкоголем, наркотиками та своїми діями ставить себе або свою сім'ю в складне матеріальне становище. Якщо ж особа має психічну хворобу, яка не дає їй можливості розуміти значення своїх дій або керувати ними, суд може взагалі визнати її недієздатною.


Особливе місце серед соціальних норм займає право. Норми права об'єднують у галузі відповідно до сфер суспільного життя. Вони регулюють найважливіші суспільні відносини, які мають назву правовідносини. У них беруть участь фізичні та юридичні особи. Для участі в правовідносинах вони повинні мати відповідні правоздатність і дієздатність. Дієздатність людини зростає поступово, із віком.


Запам'ятайте: право, галузь права, правовідносини, дієздатність, правоздатність.


Правознавство. 9 клас. О.Д.Наровлянський


Календарно-тематичне планування з правознавства, завдання та відповіді школяру, курси учителю з правознавства 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку,

напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь -

Образовательный форум.