KNOWLEDGE HYPERMARKET


Відеопереходи між кліпами чи зображеннями. Назви й титри

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Відеопереходи між кліпами чи зображеннями. Назви й титри


Як додати відеопереходи між кліпами чи зображеннями?

Аналогічно  до  використання  анімаційних  ефектів  зміни  слайдів  у  ком­п’ютерних презентаціях, під час створення фільму можна додавати відеопе­реходи  між  окремими  кліпами.  Перелік  відеопереходів  міститься  в  збірці Відеопереходи.  Відобразити його на панелі Вмісту так само, як  і відеоефек­ти, можна  різними  способами.  Додавати  відеопереходи  до  проекту  зручно на  Аркуші  розкадрування  (мал.  10.2)  —  для  цього  достатньо  перетягнути лівою  клавішею  мишки  потрібний  відеоперехід  на  прямокутник,  що розміщений між кліпами.

  • Додати  відеоперехід  можна  також  і  на  Шкалі  часу  —   в  такому випадку  слід  перетягнути  обраний  відеоперехід  на  межу  між кліпами.

Аркуші  розкадрування

Вправа 10.2.1.  Додавання відеопереходів між кліпами.

Завдання.  До  проекту  Музичні  фонтани.mswmm,  що  збережений  у папці  Мультимедіа  вашої  структури  папок,  додати  відеопереходи  міжкліпами.

1.  Відкрийте  проект Музичні фонтaни.mswmm,  збережений  у папці  Мульти­медіа вашої структури папок.

2.  На  панелі  Операцій  з фільмами  в  розділі  Монтаж фільму оберіть  вказівку Перегляд відеопереходів.

3.  Додайте відеопереходи між кліпами, один з яких завершує відео запис фон­тана  в одному з міст, а другий  є початком  відеозапису в  іншому місті. Для цього в  прямокутник між кліпами  Фонтан Одеса та Фонтан Барселона до­дайте  відеоперехід Вигин,  вгору (мал.  10.2). Аналогічно між  іншими  кліпа­ми додайте відеопереходи Вигин, назовні;  Вихор; Відобразити; Віяло, усе­редину.

4.  Виділіть  перший  кліп  на Аркуші розкадрування та  виконайте  вказівку Від­творення/Відтворити аркуш розкадрування. Перегляньте, як впливають до­дані відеопереходи на відтворення відеокліпу.

5.  Виконайте вказівку Файл/Зберегти проект.


Як створити назви й титри?

Використовуючи назви й титри, можна додати до проекту назву фільму, пояснення чи коментарі до окремих кліпів, титри наприкінці фільму з відо­мостями  про  авторів,  використані  матеріали  тощо.  Щоб  додати  назви  чи титри, можна виконати  вказівку  Сервіс/Назви й  титри  або  на панелі  Опе­рацій з фільмами  в  розділі Монтаж фільму вибрати  посилання  Створення назв  і  титрів.  У   вікні  Де  додати  назву?  слід  обрати  один  із  можливих варіантів вставляння назви чи титрів.

Далі  пропонується ввести потрібний  текст  та, за потреби, змінити деякі параметри форматування тексту та анімацію.

Вибір  посилання  Готово завершує  створення  назви  чи  титрів,  для яких можуть  бути  використані  окремі  кадри,  що  містять  назву  фільму,  назву кліпу чи титри в кінці фільму, або ж назву кліпу можна додавати до наявно­го кліпу.

Вправа  10.3.1.  Додавання назви фільму та назв кліпів до  проекту.

Завдання.  До  проекту Музичні  фонтани.mswmm,   що  збережений  у папці Мультимедіа   вашої  структури  папок,  додати  назву фільму  та  наз­ви деяких кліпів.

1.  Відкрийте  проект Музичні фонтaни.mswmm,  збережений  у папці Мультимедіа  вашої структури  папок.

2.  На  панелі  Операцій з фільмами в  розділі Монтаж фільму оберіть  вказівку Створення назв  і титрів.

3.  У вікні Де додати назву? оберіть посилання Додати назву на початку філь­му.

4.  У вікні Введіть  текст назви  введіть фразу Музичні фонтани та  оберіть  по­силання Змінити шрифт і колір тексту.

5.  У вікні Виберіть шрифті колір назви змініть колір тексту на блідо-рожевий, колір фону на чорний.

6.  Натисніть посилання  Готово.

7.  На Аркуші розкадрування  натисніть  кнопку Відображення шкали  часу та виділіть на Шкалі часу відеокліп Фонтан Одеса.

8.  На  панелі  Операцій з фільмами в  розділі Монтаж фільму оберіть  вказівку Створення назв  і титрів.

9.  У  вікні Де додати  назву?  оберіть  посилання Додати  назву на  вибраному кліпі на шкалі часу.

10.  Введіть назву Одеса та оберіть посилання Змінити анімацію назви.

11.  У відповідному діалоговому вікні зі списку оберіть анімацію з назвою Заго­ловок новин та оберіть посилання  Готово.

12.  Аналогічно додайте  назви міст на  початку кожного  наступного  відеозапису.

13.  Перегляньте створений  проект.

14.  Виконайте  вказівку Файл/Зберегти проект.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.