KNOWLEDGE HYPERMARKET


Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 7 клас>> Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах

Поширення Феруму в природі.

Хімічний елемент Ферум є всюди: в живій природі, морській воді, на дні океану, в землі, у космосі. За поширенням у природі Ферум посідає четверте місце (4,65 % за масою) після Оксигену О, Силіцію Sі, Алюмінію Аl.
Елемент Ферум входить до складу крові людини і тварин. Він накопичується в печінці, кістковому мозку, в селезінці.
У рослин Ферум входить до складу протоплазми клітин і сприяє внутріклітинному диханню, а також утворенню хлорофілу.
Сполуки Феруму є в морській воді. На дні океанів трапляються природні поклади, багаті на Ферум (і Манган Мn).
Чисте залізо в природі зустрічається дуже рідко, але його інколи знаходять у вигляді самородків. Це — метеоритне залізо. З космосу на Землю падають метеорити, які можна бачити на нічному небі як «падаючі зірки». Вони збагачують Землю залізом та іншими речовинами, оскільки залізні метеорити містять домішки нікелю і кобальту.
У зв'язаному стані елемент Ферум входить до складу гірських порід.
Гірські породи, з яких економічно вигідно добувати метал, називаються рудами.
Найважливіші залізні руди — це:
магнітний залізняк       Fе3O4;
червоний залізняк       Fe2O3;
бурий залізняк            Fе2O3 • Н2О;
шпатовий залізняк      FеСО3.
Застосування заліза. У хімічній промисловості залізо використовують як каталізатор у багатьох синтезах, у медицині — як засіб проти недокрів'я. В електротехніці — як матеріал для осердя електромагнітів та якорів електромашин, для пластин акумуляторів.
Не менш важливе значення для промисловості мають сполуки Феруму та сплави заліза — чавун і сталь. У наш час саме вони становлять основу сучасної техніки і сільськогосподарського машинобудування, транспорту і засобів зв'язку, космічних кораблів і взагалі всієї сучасної промисловості й цивілізації. Адже більшість виробів, починаючи від швацької голки і закінчуючи космічним апаратом, не може бути виготовлено без застосування заліза.
Проте всі вироби із заліза та його сплавів з часом зазнають руйнування, іржавіють. Відомо, що приблизно одна четверта частина заліза, що виплавляється, іде на компенсацію зруйнованого заліза. Внаслідок хімічної взаємодії з навколишнім середовищем (кисень повітря, волога тощо) металеві промислові споруди, сільськогосподарські машини, транспортні засоби, трубопроводи, корпуса кораблів, особливо апарати хімічної промисловості завчасно зношуються, руйнуються, стають непридатними.
Втрати суспільного господарства від руйнування металевих конструкцій і виробів обчислюються в цілому мільярдами гривень щорічно. Тому стоїть завдання запобігати цьому явищу. Це дасть змогу зберігати ресурси металів, адже запаси їх обмежені.

КОРОТКІ ВИСНОВКИ
Хімічний елемент ферум доволі поширений в природі, посідає четверте місце після Оксигену, Силіцію й Алюмінію.
У природі ферум трапляється у вільному стані — самородне залізо (дуже рідко) та у зв'язаному стані — входить до складу різних сполук в основному гірських порід, окремі з них є залізними рудами.
Залізо та його сплави знаходять широке застосування в різних галузях суспільного виробництва.

Завдання для самоконтролю
1. Опиши поширення Феруму в природі.
2. Поясни, як ти розумієш поняття «руда», назви важливі залізні руди.
3. Що тобі відомо про застосування заліза?
4. Вислови своє судження про наслідки іржавіння металевих конструкцій і виробів.
5. На підставі свого життєвого досвіду вислови думку про те, якими можуть бути засоби захисту металів від іржавіння.


Хімія 7. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Н. М. Буринська


Планування уроків з хімії , відповіді на тести, завдання та відповіді по класам , домашнє завадання та робота з  хімії 7 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.