KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


Конспект уроку з теми: Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення)

Гіпермаркет Знань>>Хімія 10 клас>>Хімія>> Хімія: Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення)


План-конспект уроку з курсу «Хімія 10 клас» з теми «Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення) »                                                Тема: Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення)


Мета:

-    освітня: ознайомити учнів із поняттям «твердість води», розглянути причини твердості води й методи її усунення.

-    виховна: сформувати науковий світогляд учнів при вивченні методів усунення тимчасової та постійної твердості води; сприяти  екологічному вихованню.

-    розвиваюча:
1) розвивати пізнавальний інтерес учнів до предмету;
2) розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій під час вивчення методів усунення постійної та тимчасової твердості води;
3) розвивати такі мисленнєві операції : вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
4) розвивати такі мисленнєві операції : вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки.


Тип уроку:
Урок засвоєння нових знань та вмінь.

Методи:  загальні (ПІ), часткові (СН), конкретні ( бесіда, розповідь).

Обладнання: дошка, підручник з хімії для 10 кл., таблиця розчинності речовин у воді.


Література:

1)    Хімія. 10 клас: Розробки уроків (рівень стандарту) / А.В. Промоскаль . – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 272 с.
2)    А.Т. Пилипенко, В.Я. Починок, И.П. Середа, Ф.Д. Шевченко. - Справочник по элементарной химии. / Под ред. Академика АН УССР А.Т. Пилипенко. – К.: Наукова думка. – 1985.
3)    Хімія. 10 клас. Стандарт і академічний рівень / І.Ю. Старовойтова,            
 О.В. Люсай. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 79, [1]с.
4)    Довідкові матеріали з хімії / І.І. Базелюк, Л.П. Величко, Н.В. Титаренко. – Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 1998. – 224 с.

                                                                                                Хід уроку:


І. Актуалізація опорних знань:

1. Як називаються хімічні елементи, які знаходяться в ІІ-А групі?
2. Назвіть фізичні властивості Кальцію і Магнію.
3. Назвіть хімічні властивості Кальцію й Магнію та їхніх сполук.
4. Назвіть найбільш активний лужноземельний метал?  


ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів:

Вода широко використовується у техніці: в хімічній промисловості як розчинник і реагент, для промивання різних речовин, для парових котлів, для охолодження різних агрегатів та в інших цілях. Істотний вплив на властивості води роблять розчинені в ній домішки. Так, наявність у воді солей Кальцію та Магнію є шкідливими для парових котлів. Такі домішки при високій температурі утворюють щільний осад на стінках котла. Накип погано проводить тепло, відбувається локальний перегрів котла, що може призвести до вибуху.

Наявність у воді  солей Кальцію й Магнію у воді обумовлює її твердість. Всім вам відомий накип у чайниках, теж зумовлений наявністю у воді солей Кальцію й Магнію, який складно вивести. Як це зробити? Ми сьогодні з вами і поговоримо.

Отже, записуємо тему  уроку: «Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення)  »


Учні повинні:

- знати: поняття «твердість води», причини твердості води й методи її усунення;
- вміти: складати рівняння хімічних реакцій під час вивчення методів усунення твердості води.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу:

Твердість води — якщо вода містить значні кількості солей кальцію і магнію, то таку воду називають твердою, а коли цих солей зовсім немає, або вони містяться в незначних кількостях, то — м’якою.

Відрізняють тимчасову, або карбонатну, твердість води і сталу. Тимчасова твердість обумовлюється наявністю кислих карбонатів (гідрокарбонатів) кальцію і магнію: Ca(HCO3)2 і Mg(HCO3)2, а стала — наявністю сульфатів і хлоридів кальцію і магнію: CaSO4, MgSO4, CaCl2 і MgCl2. Загальна твердість води являє собою суму тимчасової  і сталої твердості.

Тверда вода непридатна майже для всіх галузей виробництва. Так, наприклад, тверду воду не можна вживати для прання білизни, миття шерсті і фарбування тканин, бо в ній мило втрачає свою мийну здатність. Це пояснюється тим, що розчинний у воді стеарат натрію, який становить головну складову частину мила, переходить у нерозчинний стеарат кальцію (або магнію), утворюючи так зване кальцієве (або магнієве) мило:


                                                         2С 17Н 35СООNa + CaSO4 = Са(С 17Н 35СОО)2 ↓ + Na 2SO4


При цьому мильна піна утворюється тільки після повного осадження іонів кальцію і магнію, на що непродуктивно витрачається багато мила. Крім того, утворюваний осад кальцієвого і магнієвого мила міцно осідає на волокнах тканин і забруднює їх, а при фарбуванні утворює плями.

Тверда вода непридатна і для цілого ряду інших виробництв: паперового, шкіряного, крохмального, спиртового.

Для приготовлення їжі тверду воду теж не вживають, бо в ній погано розварюються м’ясо і овочі. Для пиття вона теж непридатна.


                                                               Способи усунення твердості води


Для зниження твердості води застосовують різні способи. Для того, щоб усунути карбонатну (тимчасову) твердість, використовують такі методи:


1)    Ca(НСО3)2 + Са(ОН)2 = 2СаСО3 ↓ + 2Н2О
2)    Mg(НСО3)2 + Са(ОН)2 = MgCO3 ↓ +CaCO3 ↓ +2Н 2О
1)    Ca(НСО3)2 +2NaOH = СаСO3 ↓ + Na 2СО3 + 2Н 2О
2)    Mg(НСО3)2 + 4 NaOH = Mg(OH)2↓+ 2 Na 2СО3 + 2Н 2О
1)    Ca(НСО3)2 + Na2СО3 = СаСO3 ↓ + 2 NaHCO3
2)    Mg(НСО3)2 + Na 2СО3 = Mg СO3 ↓ + 2 NaHCO3


Карбонатну твердість можна усунути також шляхом нагрівання води до кипіння. При цьому кислі карбонати розкладаються з утворенням нормальних карбонатів кальцію і магнію, які виділяються в осад:


• Са(НСО3)2 = СаСО3 ↓ + Н 2О + СО2
• Mg(НСО3)2 = MgСО3 ↓ + Н 2О + СО2


Методи усунення постійної твердості води:


1)     СаС12 + Na 2СО3 = СаСO3 ↓ +2NaCl
2)     MgSO4 + Na 2СО3 = MgCO3 ↓ + Na 2SO4


Утворені осади карбонатів кальцію і магнію відфільтровують.


1)    3Са SO4 + 2Na3PO4 = Ca3(PO4)2 ↓ + 3Na 2SO4
2)    3 MgSO4 + 2Na3PO4 = Mg3(PO4)2 ↓ + 3Na 2SO4


У промисловості для усунення твердості води використовують катіонітний метод та аніоніт ний.


ІV. Узагальнення та систематизація знань.

1.    Що таке тимчасова твердість води, чим вона зумовлена?
2.    Що таке постійна твердість води, чим вона зумовлена?
3.    Які ви знаєте методи усунення тимчасової твердості води?
4.    Які ви знаєте методи усунення постійної твердості води?


V. Домашнє завдання:

Чит. §29-30 .

Надіслано Шевченко В.В, вчителем хімії та біології


Планування уроків з хімії онлайн, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання з хімії 10 класу скачати

Предмети > Хімія > Хімія 10 клас > Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення) > Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення). Конспект уроку і опорний каркас