KNOWLEDGE HYPERMARKET


Параметри сторінки, що можна змінювати. Створення в документі кількох розділів

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>>Параметри сторінки, що можна змінювати. Створення в документі кількох розділів


Значення яких параметрів сторінки можна змінювати?

Зовнішній  вигляд  тексту  на  сторінці  визначають  не  лише  параметри форматування символів та абзаців, а й параметри форматування сторінки. При  цьому  важливо,  на папері якого  розміру документ  будуть друкувати, чи  матиме  документ  колонтитули,  якого  розміру  мають  бути  поля  в документі тощо.

Переглянути  чи  змінити  параметри  сторінки  можна  за  допомогою вказівки Файл/Параметри сторінки. У цьому випадку з’явиться діалогове вікно Параметри сторінки, що містить вкладники Поля, Папір та Макет.

Поля сторінки визначають відстань від краю аркуша паперу до початку відображення тексту.

Під  час  встановлення  значень  полів  насамперед  потрібно  визначити, односторонній чи двосторонній друк буде застосовано. Ці параметри зазна­чено на вкладинці Поля в області  Сторінки. Список Декілька сторінок, що розкривається,  подає  такі  можливі  значення:  Звичайний, Дзеркальні  поля, Дві сторінки на аркуші, Брошура. Значення Звичайний передбачає односторонній друк, решта значень  - двосторонній. У разі одностороннього друку вміст  документа  друкується  лише  на  одній  стороні  аркуша  (такий  друк часто  використовується при  оформленні доповідей, рефератів, дисертацій тощо). В цьому випадку розрізняють верхнє, нижнє, ліве та праве поля. Під час  підготовки  журнальних  та  книжкових  видань  застосовують  двосто­ронні іі  друк.  У такому випадку замість лівого та правого полів  використо­вують поняття внутрішніх і зовнішніх полів.

Якщо  передбачаються  зшивання  надрукованого  документа,  то  можна вибрати Розташування корінця для переплетення — зліва чи зверху, та зада­ні  значення додаткової відстані.

На  вкладинці Поля можна також змінити Орієнтацію сторінки: у випад­ку книж кової орієнтації сторінка  розташовується вертикально, альбомної —  горизонтально.

Розмір паперу можна задати на вкладинці Папір діалогового вікна Параметри  сторінки.  Добираючи  розмір  паперу,  слід  враховувати,  на  якому принтері  документ  буде  надруковано.  Так,  аркуш  формату  А4  можна роздрукувати на будь-якому сучасному принтері, тоді як формат паперу АЗ під гримується лише спеціальними принтерами.

Якщо документ складається з декількох сторінок, він може мати верхній та/або  нижній  колонтитули.  Колонтйтули,  як  і  в  комп’ютерних  презентаціях,  повторюються  на  кожній  сторінці  документа  та  можуть  містити відомості  про автора, назву документа, номери сторінок тощо. В документі MS  Word  колонтитули  розташовуються  в  межах  верхнього  та  нижнього полів. У діалоговому вікні Параметри сторінки на вкладинці Макет можна змінити  значення  таких  параметрів,  що  відносяться  до  колонтитулів: Розрізняти  колонтитули  парних  і  непарних  сторінок,  першої  сторінки документа, а також  відстані  від  краю аркуша до верхнього та до нижнього колонтитула.

Вправа  1 7.2.1. Зміна значень параметрів сторінки.

Завдання. Змінити  в документі Антонов.йос, що  зберігається  в  папці Текстовий  процесор  вашої  структури  папок,  розмір  паперу  та  розміри полів.

1.  Відкрийте документ Антонов.dос,   що  зберігається  в  папці  Текстовий про­цесор вашої структури папок. Визначте, скільки сторінок містить документ.

2.  Виконайте  вказівку  Файл/Параметри  сторінки.  Визначте,  які  значення встановлені для розмірів полів та розміру паперу.

3.  На  вкладинці Поля діалогового вікна Параметри сторінки змініть значення розмірів полів на такі: Верхнє — 2 см, Нижнє — 2,5 см, Ліве — 3 см,  Праве —  1,5 см.

4.   Перейдіть на вкладинку Папір.  У списку Розмір паперу, що розкривається, оберіть значення формату паперу А4,  якому відповідають значення Шири­на — 21  см,  Висота — 29,7 см.

5.  Визначте, чи змінилася кількість сторінок у документі.

6.  Збережіть документ з тим самим  іменем.


Як створити в документі кілька розділів  та змінити зна­чення параметрів  їх форматування?

За замовчуванням документ MS Word складається з одного розділу. Ве­ликі  документи  можна  розбити  на  кілька  розділів.  Як  правило,  новий розділ  створюється,  якщо  потрібно  змінити  значення  таких  параметрів сторінки, як розміри полів, орієнтація сторінки,  вміст колонтитулів,  нуме­рація сторінок, кількість колонок тощо.

  • Розділ  —  частина  документа, яка  має  задані  значення  параметрів форматування сторінок.

Щоб  розбити  документ  на  кілька розділів,  слід  вставити  розриви  роз­ділів, а потім задати відповідний формат для кожного розділу.

Для створення нового розділу в документі потрібно встановити текстовий курсор до того місця в документі, де потрібно вставити розрив розділу, та  в  меню Вставка  обрати  вказівку Розрив.  У  діалоговому  вікні  Розрив  у групі Новий розділ  слід  обрати  параметр,  який  вказує,  звідки  слід  почати новий  розділ  (мал.  17.4).  При  цьому  в  документ  вставляється  мітка,  яка позначає  кінець  розділу  та  містить  відомості про значення  таких  парамет­рів  форматування  розділу,  як  розміри  полін,  орієнтація  сторінки,  послі довність номері їі сторінок тощо.

Новий розділ

Щоб змінити  значення  параметрів форматування сторінок для певного розділу, слід встановити текстовий курсор у межах цього розділу, виконати вказівку  Файл/Параметри  сторінки,  на  відповідних  вкладниках  вказати потрібні значення параметрів. Щоб вказані зміни впливали не навесь доку­мент в цілому, а лише на обраний розділ, слід на будь-якій із вкладинок, на якій  змінювалися  значення  параметрів,  у  списку  Застосувати  обрати значення до поточного розділу.

Які  існують правила оформлення документів різних типів?


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.