KNOWLEDGE HYPERMARKET2168
з математики

132
учня

168
для 11 класу

443
відкореговано


Вашій увазі

24638
уроків


План-конспект уроку з теми “Річки України”

План-конспект уроку  з  курсу “Фізична географія України”  (8 клас)  з теми  “Річки України”


Мета уроку:


Освітня: познайомити учнів з основними річковими басейнами України; загальними рисами гідрологічного режиму та роботи річок. Ввести нові поняття «падіння річки», «ухил річища», «витрати води», «річний стік», «твердий стік».
Виховна: Сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи. Навчати учнів логічно мислити, обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння. Сприяти екологічному вихованню учнів, на основі матеріалу про рівень забруднення річок України та можливі шляхи його подолання.
Розвиваюча:  Розвивати у школярів вміння застосовувати знання про загальні географічні закономірності природи Землі для характеристики особливостей їх регіонального прояву, пояснювати зв’язок гідрологічного режиму річок з кліматичними умовами, аналізувати водозабезпеченість території України та її окремих регіонів.


Тип уроку:засвоєння нових знань


Обладнання:
•    фізична карта України;
•    фізична карта Європи;
•    атласи школярів;
•    авторська презентація ppt «Річки України»;
•    листи опорно-інформаційних схем школярів.І. Організація класу       

ІІ. Актуалізація опорних знань
Питання для обговорення:
1.    Дайте визначення понять «річка», «річкова система», «річковий басейн», «витік», «гирло», «дельта», «річкова долина», «живлення річки», «режим річки», «повінь», «паводок», «межень».
2.    Яку геологічну роботу виконують річки?
3.    Які основні джерела забруднення на забруднювачі поверхневих вод?    Фронтальне опитування   

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
П л а н:
1.    Закономірності поширення водойм в Україні.
2.    Загальна характеристика річок України.
3.    Дніпро.
4.    Інші річкові системи України: Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай в межах України.
5.    Використання та екологічні проблеми річок України.       
1. Закономірності поширення водойм в Україні.
     Україна має достатньо широку мережу внутрішніх вод. До неї належать близько 73 тис. річок, біля 20 тис. озер, артезіанські басейни, болота. У зв’язку з відмінностями у кліматі гідрологічні об’єкти в Україні розміщені вкрай нерівномірно. Так Поліська низовина відчуває надлишок води, тут густа річкова мережа, значні площі займають болота. Водночас, південь та схід України відчувають дефіцит води. Його людина намагається компенсувати створенням штучних водойм: каналів, водосховищ, ставців, яких налічується в нашій країні близько 28 тисяч.

•    На основі порівняння фізичної та кліматичної карт України поясніть не однакову забезпеченість водними ресурсами території України.    Евристична бесіда, робота з фізичною та кліматичною картами України.   2.    Загальна характеристика річок України.
       Найбільше значення у житті та господарстві людини мають річки. Їх використовують для виробничих та побутових потреб, судноплавства, рибальства, гідроенергетики, зрошення, для сплавлення лісу тощо.
     Серед чисельних річок України переважають малі, з довжиною до 100 км. Середніх річок, довжиною від 100 до 500 км – близько 110, а найбільших (понад 500 км) лише 8.
     Україна має досить густу річкову мережу. Всі річки нашої держави належать до басейну Атлантичного океану. 96% з них несуть свої води у Чорне і Азовське моря і лише окремі (Західний Буг, Сан) – до Балтійського моря.

•    За фізичною картою визначте, якими формами рельєфу проходять вододіли між Чорноморсько-Азовським та Балтійським басейнами.
     Більшість річок України мають рівнинний характер течії і живляться переважно талими сніговими водами, тому навесні вони мають високу повінь. Влітку спостерігається найнижчий рівень води – межень, а малі річки на півдні навіть пересихають.
     Річки Полісся додатково живляться підземними водами, тому влітку мало міліють і ніколи не пересихають. Річки України мають досить тривалий період льодоставу. В гірських областях спостерігається паводки, тобто відбувається раптове підняття рівня води після сильних злив кілька разів на рік.
     Водний режим річки можна схарактеризувати кількома параметрами:
•    Падіння річки – різниця відміток поверхні води витоку та гирла річки. Визначається в м.
•    Ухил річища – відношення падіння річки (см) до довжини (км). Одержана величина (що виражається в см/км) показує на скільки см в середньому зменшується падіння річки на кожний кілометр її протяжності.
•    Витрати води (Q) – об'єм води, що протікає крізь поперечний переріз річки за одиницю часу. Витрати води обчислюють в м3/с, як добуток площі поперечного перерізу річки (F) та швидкості її течії (V).
•    Річний стік – витрати води протягом року.
•    Твердий стік – маса гірських порід (т), що переносить річка за рік.
Користуючись фізичною картою Європи, визначимо падіння та ухил річища Дніпра:
Падіння Дніпра:  П = 319 м – 0 м = 319 м
Ухил річища Дніпра: У = 31900 см : 2201 км ≈ 14,5 см/км    Евристична бесіда, робота з фізичними картами України та Європи та презентацією ppt «Річки України».   


3.  Дніпро.
     Найбільшою річкою нашої держави, її символом є Дніпро. Згадки про нього знаходять ще у стародавніх літописах. Відомості про річку є в працях Геродота, Стратона, Плінія Молодшого, Птоломея. Стародавні греки називали річку Борисфеном; римляни знали її як Данапріс; турки – Узу;  слов’яни – Славутич. Сучасна назва споріднена з тією, що в ІV ст. була відома у Римі. Вона походить від скіфських слів: дон  - “річка”, апр – “глибокий”.
     Загальна довжина Дніпра – 2201 км. За цим показником це четверта річка Європи (після Волги, Дунаю та Уралу). Дніпро – типова рівнинна річка, яка бере початок з мохового болота на Валдайській височині в Росії. Перетнувши територію Білорусі, Дніпро долає Україною 1050 км своїми середньою та нижньою течією, несучи води у Чорне море.
     Разом з численними притоками Дніпро утворює величезну річкову систему. До неї належить 44% усіх річок нашої держави.
•    Що таке притоки річки? Як визначити де праві, а де ліві притоки?
•    Знайдіть на фізичній карті та назвіть найбільші праві та ліві притока Дніпра.
     Найдовшою та найбільш повноводною притокою Дніпра є Десна. Її загальна протяжність становить 1130 км. З них в межах України – 591 км. Впадаючи у Дніпро північніше Києва, Десна майже подвоює об’єм його води.
    Другою за протяжність притокою Дніпра є Прип'ять. Її загальна довжина 761 км. В Україні – лише 261 км. Тече по майже плоскій Поліській низовини, сильно петляючи. Має велику частку підземного живлення, тому влітку втрачає мало води. Прип'ять має великий річковий басейн – 114,3 тис. км2 (у 1,5 рази більший, ніж у Десни) та приймає багато великих приток, зокрема Горинь, Стир та інші.
     На річковий басейн Дніпра припадає близько 60% водних ресурсів України. За загальною площею річкового басейну – 504 тис. км2, Дніпро у Європі поступається лише Волзі та Дунаю.

•    За фізичною картою визначте, якими формами рельєфу проходять вододіли Дніпра в межах України. З басейнами яких річок межує річковий басейн Дніпра?

     В середній течії Дніпро перетинає Український щит. Тому між Дніпропетровськом і Запоріжжям біли відомі Дніпровські пороги – велетенські гранітні брили, що перешкоджали судноплавству. Тепер вони затоплені водами Дніпровського водосховища. Зараз Дніпро перетворений у суцільний каскад водосховищ. Він впадає в Дніпровський лиман, утворюючи широку дельту.     Евристична бесіда, робота з тематичними картами атласу та презентацією ppt «Річки України».   


4. Інші річкові системи України: Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай в межах України.
     Другим за площею басейну в Україні є Дністер. Його басейн займає 12% території України. За загальною довжиною (1362 км) Дністер є сьомим серед річок Європи. За довжиною в межах України (705 км) він поступається лише Дніпру та Південному Бугу. Дністер – гірсько-рівнинна річка, що бере початок на схилах Українських Карпат. В районі міста Ямпіль має пороги. З правого берега у Дністер впадають більш повноводні притоки.
     Другою за протяжністю в межах України річкою є Південний Буг. Він бере початок на Подільській височині і має довжину 806 км. Перетинаючи Придніпровську височину, Південний Буг прорізає свою долину крізь магматичні породи Українського щита. Тому подекуди річка порожиста, зі стрімкими (до 50 м висотою) берегами. Долаючи Причорноморську  низовину, Південний Буг впадає в Бузький лиман. Найбільшими притоками річки є Інгул та Синюха.
     Найбільшою річкою на сході України є Сіверський Донець – права притока Дону. Він протікає в Україні своєю середньою течією. Річка має третій за площею в межах України басейн, що займає 4% території держави. Загальна довжина річки – 1053 км, в межах України – 672 км. Бере початок на Середньоросійській височині. Сіверський Донець має велике значення для водопостачання Донбасу.
     Своєю нижньою течією в Україні протікає Дунай. В межах нашої держави його довжина становить 174 км. За 80 км до впадіння у Чорне море Дунай ділиться на три рукави – гирла, й утворює велику дельту (5,6 тис. км2), вкриту болотами. Північне, Кілійське гирло, належить Україні. По ньому проходить 70% всього стоку, тому воно вважається головним. Заболочено гирло річки – Дунайські плавні багаті на рибу і водоплавних птахів.

Практичне завдання:
Порівняйте дві річки та зробіть висновок
Порівняльна характеристика  Південного Бугу  та  Дністра
План порівняння    Південний Буг    Дністер
Місце витоку       
Гирло       
Найбільші притоки:
  а) праві
  б) ліві   
   
Характер течії       
Падіння       
Ухил річища       
Живлення та режим   
   
Господарське використання   
   
        Стисла характеристика річок вчителем з використанням презентації ppt «Річки України».. Виконання практичного завдання учнями на основі роботи з фізичною картою атласу    5. Використання та екологічні проблеми річок України.
     Води річок України давно освоєні і широко використовуються в різних галузях господарства та для побутових потреб.
     Річки рівнин активно використовуються людиною для судноплавства, промислових потреб, зрошення полів, рибальства. На них створені водосховища та працюють гідроелектростанції.
     Порожисті й стрімкі гірські річки Карпат використовуються для лісосплаву та вилову цінних видів риби (зокрема струмкової форелі). Річки кримських гір маловодні й великого господарського значення не мають.
     Річкові ресурси є найбільш доступними і швидко вичерпуються. Дуже небезпечним є забруднення річок стічними водами, хімічними сполуками з сільськогосподарських угідь, внаслідок аварій. Води річок необхідно оберігати від забруднення.    Розповідь вчителя з елементами бесіди.   ІV. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми
Висновки:
•    Україна має порівняно густу річкову мережу. Більшість річок мають рівнинний характер течії, переважно снігове живлення, весняну повінь та літній межень. На гірських річках спостерігаються паводки.
•    На території нашої держави протікають такі великі річки, як Дніпро, Дністер, Сіверський Донець, Південний Буг, Дунай.
•    Основними характеристиками річок є падіння річки, ухил річища, витрати води, річний стік, твердий стік.
•    Річки в Україні мають важливе господарське значення й зазнали значного рівня забруднення.    
Підбиття підсумків уроку вчителем.   
Запитання та завдання для усного контролю знань:
1.    Поясніть, чому територія України по-різному забезпечена водою.
2.    Назвіть найбільші річкові системи України. Покажіть на карті вододіли найбільших річкових басейнів нашої держави.
3.    Складіть комплексну характеристику Дніпра.
4.    *Поясніть, чому більшість річок України несуть води у Чорне та Азовське моря.
5.    *Користуючись картою з’ясуйте, чи є в Україні території, де зовсім відсутня річкова мережа. Поясніть чому.    Усне опитування.   
Програмований контроль для письмового контролю знань “Річки”

Завдання. Знайдіть правильні відповіді на питання та запишіть їх числами-кодами.
І варіант                                                                     ІІ варіант
0                   Межень                                                      11
1                   Гирло                                                          10
2                  Річкова система                                        9
3                  Річковий басейн                                        8
4                  Річкова долина                                          7
5                  Вододіл                                                        6
6                  Дельта                                                          5
7                  Падіння                                                        4
8                  Ухил річища                                                 3
9                  Живлення                                                    2
10                Витрати води                                              1
11               Твердий стік                                                 0


Як називається:
1.    Площа, з якої річка збирає воду?
2.    Різниця висоти витоку та гирла?
3.    Найнижчий рівень води в річці протягом року?
4.    Маса гірських порід (т), що переносить річка за рік?
5.    Річка зі всіма її притоками?
6.    Поповнення річки водою?
7.    Відношення падіння річки (см) до довжини (км)?
8.    Піщані острови у гирлі річки?
9.    Об'єм води, що протікає крізь поперечний переріз річки за одиницю часу?
10.    Місце, де річка впадає в іншу водойму?
11.    Межа між басейнами сусідніх річок?
12.    Заглиблення у земній корі, де знаходиться річка?
 
Відповіді:
І варіант:  3, 7, 0, 11, 2, 9 – 8, 6, 10, 1, 5, 4.
ІІ варіант: 8, 4,11, 0, 9, 2 – 3, 5, 1, 10, 6, 7.    Письмовий програмований контроль.   


V.  Домашнє завдання.
Повторити матеріал з використанням графічного конспекту (шпаргалки).       Надіслано вчителем-методистом Міжнародного ліцею "Гранд"  Коваленко Р.Р.

Предмети > Географія > Географія 8 клас > Внутрішні води України. Річки > Внутрішні води України. Річки. Конспект уроку і опорний каркас