KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поширені формати відеофайлів

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Поширені формати відеофайлів


Формати відео є медіа-контейнерами, тобто можуть містити дані різ­них типів, стиснених різними кодеками, і дають  змогу  зберігати  аудіо-, відео-  і текстові дані  (зокрема субтитри) в одному файлі.  Медіа-контейнер не  лише  дає  можливість  зберігати  аудіо-  та  відеозаписи,  а  й  забезпечує синхронізацію аудіо-  та відеопотоків під час відтворення.

  • Кодек  (від англ. coder/decoder —  кодувальник/декодувальник або compressor/decompressor)  —   пристрій  чи  програма,  що  виконує перетворення  сигналів  і  використовується  при  цифровому  опра­цюванні  відео  та  звуків  для  стискання  даних.  Стискання,  як правило,  відбувається  із  втратами  якості.  Кодеки  дозволяють кодувати  відеозаписи  для  передавання  чи  збереження,  а  також розкодовувати  —   для  перегляду.  Різні  медіа-контейнери  можуть підтримувати  різні  кодеки:  DivX, XviD, MJPEG,  VC-1  тощо.

Відео може бути збережено  на різних носіях.  Як  правило, відео  високої якості  має  значний  обсяг.  Наприклад,  музична  комедія  «Сорочинський ярмарок», записана на DVD ,  має обсяг 6,71  Гбайт.

Які  існують формати запису відео на носії?

Існують такі поширені формати відео  ( табл.  8.2):

Таблиця 8.2

 Відео-формат   Повна назва формату   Особливості формату
  1   2   3
  AVI Audio-Video
Interleaved
Розроблений  компанією Microsoft на початку 1990-х років для збереження та відтворення відеозаписів. Може містити потоки чотирьох типів:  відео,  аудіо, MIDI, текст. Для стискання аудіо- та відеозаписів можуть використовувати­ся різні кодеки. Має деякі обмеження, зокрема обсяг файла не може перевищувати
4 Гбайт.  На зміну цьому формату створено формат WMV
  MPEG Motion Picture
Experts Group
Розроблений експертною групою з питань рухо­мого зображення (MPEG) на початку 1990-х років та постійно розвивається.  Було створено такі алгоритми стискання даних: MPEG1, MPEG2 та MPEG4
  MOV QuickTime Movie Один з перших відеоформатів, що набув широ­кого розповсюдження.  Розроблений фірмою Apple наприкінці  1980-х років. Ступінь стискання досить великий
  ASF Advanced
Systems Format
(раніше також
Advanced
Streaming
Format, Active
Streaming
Format)
Розроблений  компанією Microsoft,  є частиною мультимедійного набору Windows Media для створення  і  розповсюдження аудіо- та відео­файлів. Формат файлів, що містять потокове аудіо та відео. Може використовуватись як для локального відтворення, так і для передавання та відтворення по комп’ютерних мереж,
зокрема Інтернет.
Особливістю формату є можливість відтворен­ня безпосередньо в момент завантаження по мережі в режимі реального часу, що нагадує телевізійне мовлення, тобто потокового відтво­рення. Зазвичай  використовується розширен­ня файла ASF,  крім того, файли, що містять звукові записи, можуть мати  розширення WMA,
а відеофайли —  WMV
  WMV Windows Media
Video
Розроблений  компанією Microsoft,  є частиною мультимедійного набору Windows Media. Ство­рений  на основі формату AVI,  але має додат­кові можливості, зокрема засоби захисту від несанкціонованого копіювання.  Використо­вується для розповсюдження фільмів та відео- кліпів
  3GP  3rd Generation
(mobile) Phone

Формат для збереження  і перегляду відео на мобільних телефонах 3-го покоління.  Відеозаписи у цьому форматі мають невеликий обсяг порівняно з  іншими форматами  відео,  але за рахунок погіршення якості

  FLV Flash Video Розроблений  компанією Adobe Systems.  Вико­ристовується для передавання відео через Інтернет, зокрема такими сервісами:  YouTube, Вконтакте,  RuTube та  ін. Файли  в цьому фор­маті можна переглядати  в більшості операційних систем,  оскільки для цього викорис­товується програвач Adobe Flash Player,  який розповсюджується у вигляді плагіна для різних браузерів та різних операційних систем.

Що таке плагін?

  RM  Real Media Розроблений  компанією RealNetworks в сере­дині  1990-х років для поширення відео через Інтернет. Ступінь стискання даних та якість відео достатньо високі.  Використовується для розповсюдження фільмів та трансляції так зва­ного «Інтернет-телебачення»
  VOB Video Objec

Формат файлів, що використовується для збе­реження DVD-відео. Створений  на основі MPEG-2, може містити декілька потоків аудіо, відео,  субтитри, а також меню фільма.  Вико­ристовується для розповсюдження фільмів
на DVD


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.