KNOWLEDGE HYPERMARKET


Всесвітня історія 6 клас. Повні уроки

ВСТУП

Тема 1. Вступ до історії стародавнього світу.
Тема 2. Періодизація історії людства.
Тема 3. Своєрідність епохи Cтародавнього світу як першого періоду в історії людства.
Тема 4. Історичні джерела. Відлік часу в історії.


ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

Тема 5. Виникнення людини. Основні теорії походження людини.
Тема 6. Поява пралюдей, їх розселення на території Європи, і зокрема України.
Тема 7. Освоєння давньою людиною теренів Європи. Зміни природних умов. Найвідоміші стоянки на території Європи, і зокрема України.
Тема 8. Поява людини сучасного типу. «Людина розумна»: зовнішній вигляд, життя та заняття, розселення.
Тема 9. Криза мисливства. Виникнення рільництва і скотарства. Перші землероби та скотарі.
Тема 10. Формування суспільства і влади.
Тема 11. Зародження ремесла. Найдавніші металурги.
Тема 12. Розвиток громади. Первісні системи влади.
Тема 13. Перші землероби та скотарі на території України.
Тема 14. Трипільська археологічна культура, господарство побут і духовне життя її носіїв. Скотарі степу.
Тема 15. Культура й мистецтво людей за первісних часів.
Тема 16. Найдавніші вірування та релігійні уявлення.
Тема 17. Поява знань, їх прикладний характер.


ДАВНІЙ ЄГИПЕТ
Тема 18. Утворення Єгипетської держави. Природно-географічні умови Єгипту. Населення. Об’єднання Єгипту.
Тема 19. Влада і культ фараона. Будівництво пірамід.
Тема 20. Господарське життя єгиптян. Зрошувальне землеробство. Ремесла та організація виробництва.
Тема 21. Структура суспільства Єгипту. Повсякденне життя єгиптян.
Тема 22. Розквіт Давньоєгипетської держави. Перетворення Єгипту на могутню державу всередині II тис. до н. е.
Тема 23. Реформа Ехнатона. Війни Рамзеса II з хеттами.
Тема 24. Занепад Єгипту наприкінці II тис. до н. е.
Тема 25. Релігія Давнього Єгипту. Міфи. Найдавніші культи. «Суд Озіріса».
Тема 26. Мистецтво давніх єгиптян.
Тема 27. Література та архiтектура.
Тема 28. Писемність і освіта. Наукові знання.


ПЕРЕДНЯ АЗІЯ
Тема 29. Найдавніші держави Дворіччя. Природа і населення Дворіччя. Тигр і Євфрат.
Тема 30. Міста-держави III тис. до н. е. Давній Вавилон, його піднесення. Закони Хаммурапі. Господарське і повсякденне життя.
Тема 31. Суспільство. Міфи Вавилону.
Тема 32. Ассирія в II тис. до н.е. Утворення та розквіт Ассирійської імперії. Занепад Ассирії.
Тема 33. Фінікія. Фінікійські міста-держави. Фінiкійські мореплавці. Заснування колоній.
Тема 34. Давньоєврейське царство. Заселення євреями Палестини, виникнення Ізраїлю та Іудеї.
Тема 35. Утворення Халдейського царства.
Тема 36. Виникнення Перської держави. Природа та населення Іранського нагір’я. Царювання Дарія I. Загибель Перської держави.


КІММЕРІЙСЬКО-СКІФСЬКИЙ СВІТ
Тема 37. Кіммерійці на території сучасної України.
Тема 38. Скіфи: розселення, заняття, духовний світ. Велика Скіфія. Скіфо-перські війни.


ДАВНІ ІНДІЯ І КИТАЙ
Тема 39. Давня Індія. Природно-географічні умови Індії. Найдавніша цивілізація в долині Інду. Прихід аріїв.
Тема 40. Поява цивілізації в долині Гангу. Господарське та повсякденне життя. Александр Македонський в Індії. Держава Ашоки.
Тема 41. Релігія та культура Давньої Індії. Найдавніші культи. Варни. Буддизм. Індуїзм.
Тема 42. Культура Індії: література, театр. Знання давніх індійців.
Тема 43. Давній Китай. Природно-географічні умови. Господарське та повсякденне життя.
Тема 44. Давньокитайські імперії. Велика китайська стіна.
Тема 45. Релігія та культура Давнього Китаю. Конфуцій і конфуціанство. 


ГРЕЦІЯ В II — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ I ТИС. ДО Н.Е.
Тема 46. Природа й населення Давньої Греції та довколишніх земель. Мінойська палацова цивілізація. Перекази про найдавнішу історію Греції.
Тема 47. Ахейська палацова цивілізація.
Тема 48. Релігія стародавніх греків.


ГРЕЦІЯ В ХІ—VІ СТ. ДО Н.Е.
Тема 49. Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Господарське життя. Військова організація та структура влади. Поява писаних законів у Греції.
Тема 50. Велика грецька колонізація.
Тема 51. Виникнення спартанської держави.Соціальний та державний устрій Спарти.
Тема 52. Закони Лiкурга. Утворення Афінської держави. Міфи про давню історію Аттики. Об’єднання Аттики.
Тема 53. Закони Драконта. Реформи Солона.
Тема 54. Тиранія в Афінах. Повалення тиранії і завершення формування Афінської держави.


ГРЕЦІЯ В V—ІV СТ. ДО Н.Е.
Тема 55. Греко-перські війни. Перське вторгнення в Грецію. Марафонська битва. Похід Ксеркса. Саламінська битва. Перший Афінський морський союз.
Тема 56. Утвердження демократії в Афінах за Перікла. Основні принципи афінської демократії. Пелопоннеська війна.
Тема 57. Побут, традиції і господарювання греків. Грецька культура.
Тема 58. Писемність, освіта і наука в Давній Греції.
Тема 59. Ораторське мистецтво давніх греків.
Тема 60. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї та Криму.


ЕЛЛІНІЗМ
Тема 61. Криза грецької державності та піднесення Македонії.
Тема 62. Східний похід Александра Македонського. Перебіг Східного походу, основні битви.
Тема 63. Суть еллінізму. Культура і наука.


ДАВНІЙ РИМ У VІІІ — І СТ. ДО Н.Е.
Тема 64. Природні умови Італії та виникнення Риму.
Тема 65. Римська республіка V — середини III ст. до н.е.
Тема 66. Римська республіка. ІІ-І ст. до н.е.

ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ
Тема 67. Диктатура Гая Юлія Цезаря.
Тема 68. Другий тріумвірат і загибель республіки.
Тема 69. Римська імперія в I-II ст. н.е.
Тема 70. Принципат Августа.
Тема 71. Правління династії Юліїв-Клавдіїв і Флавіїв.
Тема 72. Династія Антонінів.
Тема 73. Римська релігія. Культура доби республіки.
Тема 74. Культура імператорського Риму.
Тема 75. Література. Основні архітектурні пам’ятки. Мистецтво.
Тема 76. Місто Рим і життя його мешканців.
Тема 77. Життя столиці. Побут римських громадян, їхні звичаї та традиції.
Тема 78. Римська сім’я та виховання дітей.
Тема 79. Початкова історія християнства. Ісус Христос. Перші християнські громади.
Тема 80. Ставлення римських імператорів до християн.

ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ
Тема 174. Римська імперія в III ст. н.е.
Тема 175. Кризові явища в Римській імперії. «Солдатські» та «сенатські» імператори.
Тема 176. Вторгнення варварів.
Тема 177. Пізня Римська імперія IV ст. н.е.
Тема 178. Реформи Діоклетіана і Константина. Римська імперія в IV ст. н.е.
Тема 179. Християнська церква.
Тема 180. Оформлення церковної організації. Константин I Великий, його політика щодо християнства.
Тема 181. Перші собори. Християнство як державна релігія Римської імперії.
Тема 182. Падіння Західної Римської імперії.
Тема 183. Варвари і Рим. Захоплення Риму варварами.
Тема 184. Утворення «варварських королівств».

ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ
Тема 185. Слов’яни напередодні Великого переселення народів.
Тема 186. Історичні джерела з історії слов’ян. Прабатьківщина слов’ян.
Тема 187. Суспільне, господарське життя і духовний світ давніх слов’ян.
Тема 188. Сусіди давніх слов’ян.
Тема 189. Римський період грецьких міст-держав Північного Причорномор’я.
Тема 190. Боспорське царство.
Тема 191. Пізні скіфи на Дніпрі та в Криму.
Тема 192. Сармати.
Тема 193. Готи та гуни на теренах України.
Тема 194. Слов’яни під час Великого переселення народів.
Тема 195. Напрямки розселення слов’ян.
Тема 196. Зародження слов’янських народів, зокрема українського.


Перелік предметів зі шкільної програми: математика, англійська мова, історія всесвітня...