KNOWLEDGE HYPERMARKET


Займенники третьої особи. Повні уроки
Строка 1: Строка 1:
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&gt;&gt;[[Українська мова|Українська мова]]&gt;&gt;[[Українська мова 4 клас. Повні уроки.|Українська мова 4 клас. Повні уроки]]&gt;&gt; Українська мова: Займенники третьої особи.Повні уроки&nbsp;''' <metakeywords>Українська мова 4 клас, урок на тему Займенники третьої особи </metakeywords><br>  
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&gt;&gt;[[Українська мова|Українська мова]]&gt;&gt;[[Українська мова 4 клас. Повні уроки.|Українська мова 4 клас. Повні уроки]]&gt;&gt; Українська мова: Займенники третьої особи.Повні уроки&nbsp;''' <metakeywords>Українська мова 4 клас, урок на тему Займенники третьої особи </metakeywords><br>  
-
<br>'''Займенники третьої особи'''<br><br>&nbsp;Мета<br>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Повторити вивчене про займенник;<br>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вчитись вирізняти&nbsp; займенники третьої особи у тексті;<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вчитись визначати відмінок займенників;<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Спонукати учнів до навчання;<br>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Виховувати любов до української мови.<br><br>Тип уроку: Навчально-виховний<br>&nbsp;<br>Хід уроку:<br><br>Займенники третьої&nbsp; особи<br><br>Займенники третьої особи – це займенники він, вона, воно, вони.<br>Вони змінюються за родами та числами.<br>Займенники третьої особи відмінюються за відмінками:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ч.рід&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ж.рід&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; с.рід'''''<br>Н.в. (хто?що?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; він&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; вона&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; воно<br>Р.в.&nbsp; (кого?чого?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; його (нього)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; її (неї)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; його<br>Д.в.&nbsp; (кому?чому?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; йому&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; їй&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; йому<br>З.в.&nbsp;&nbsp; (кого?що?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; його (нього)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; її&nbsp; (неї)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; його (нього)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>О.в.&nbsp; (ким?чим?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ним&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; нею&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ним&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>М.в. (на кому?на чому?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (…) ньому&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (…) ній&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (…) ньому&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''''&nbsp;&nbsp;&nbsp; множина'''''<br>Н.в. (хто?що?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; вони<br>Р.в.&nbsp; (кого?чого?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; їх (них)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Д.в.&nbsp; (кому?чому?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; їм&nbsp; <br>З.в.&nbsp;&nbsp; (кого?що?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; їх (них)<br>О.в.&nbsp; (ким?чим?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ними <br>М.в. (на кому?на чому)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (…) них<br><br>Прийменники з займенниками пишуться окремо: до неї, з вами, про тебе, у мене.&nbsp; <br>Після прийменників у займенників 3-ї особи пишеться буква н: від неї, до них, з нього.<br>В О.в. у займенниках ІІІ особи завжди пишеться буква н: ним, нею, ними.<br><br>Вправи<br><br>Прочитай вірш. Чи є в ньому займенники? Визнач їх особу та відмінок.<br>''Із далекої землі,<br>Африканської землі,<br>повертаються додому<br>довгоногі журавлі.<br>Їм далеко ще летіть,<br>поки в крилах заболить, <br>од широких споконвіку<br>облюбованих боліт (Д.Каневський)''<br>[[Image:zuravli_t55.jpg]]<br>Прочитай текст, знайди в ньому особові&nbsp; займенники.<br>''Народне визнання і славу Леся Українка здобула як поетеса. Ім`я цієї жінки увійшло в історію нашої літератури як символ мужності та боротьби. В своїх поетичних творах вона описує життя українського народу, закликає його вірити в краще майбутнє та будувати його. Вірші вона писала упродовж всього життя. Вона багато вчилася у своїх попередників (українських поетів Тараса Шевченка, Івана Старицького, Павла Грабовського), які були для неї зразком. Пізніше визначилась і її особиста творча&nbsp; дорога. Вона дуже любила читати і добре знала твори російських класиків (Олександра Пушкіна,Михайла Лермонтова, Олександра Некрасова), знала багато з цих творів напам`ять. Вона добре знала декілька іноземних мов, тому перекладала твори&nbsp; іноземних поетів на українську мову.<br>Поетичний світ Лесі Українки багатий та різноманітний, дуже емоційний, наповнений яскравих&nbsp; фарб. Вона багато пише про природу, в її творах присутні теми любові до рідного краю, роздуми про майбутнє народу, теми боротьби за краще майбутнє.''<br>Яку роль відіграють у тексті займенники? Чи допомагають вони уникати одноманітності у тексті?<br><br>Прочитай вірші, що розповідають про різні професії. Замість крапок постав потрібні займенники.<br><br>''Коли б чарівником … став<br>Хоч ненадовго, хоч на день,-<br>Тоді чимало добрих справ<br>звершив би … для всіх людей (Л.Компанієць)<br><br>А можна б інженером стати.<br>Учителем –дітей учить,<br>Складним наукам научати,<br>І головній: як треба жить. (О.Орач)<br><br>Смачний у кухаря пиріг,<br>Чудова каша манна.<br>…&nbsp; дбає про здоров`я всіх,-<br>…&nbsp; подяка і шана (М.Познанська)''<br><br>''В таємниці лісові проник<br>Здавна мій сусіда. … – лісник.<br>Лісникове діло – не просте,-<br>Знає …, як дерево росте,<br>як садити клена чи сосну,<br>І яку потрібно глибину. (О.Ющенко)<br><br>Професій безліч є цікавих,<br>Але свою вгадати як?<br>Щоб добре діло й добра слава?<br>І … собі міркую так:<br>потрібно лікувать хвороби,<br>водить у космос кораблі.<br>Та … ж із роду хліборобів,<br>І родовід мій од землі. (О.Орач)<br><br>Пекар чоботи носить,<br>Швець пошив … дбайливо,<br>а шевцеві без хліба<br>ну ніяк неможливо! (Ю.Тувім)''<br><br>Прочитай текст. Спиши його, ставлячи займенник, що в дужках, у потрібному відмінку.<br>'''''Грибна пора'''''<i><br>Непомітно підкрадається осінь. Посміхається (вона) хитрувато. Тихцем ласує золотим окрайцем чарівниця. А потім іде до лісу. Пестить (він), чепурить. Здається, малює казкову країну Сироборомухоморію. А в (вона) – чудових лісових героїв. Придивишся пильніше, а це ж звичайнісінькі гриби. Ну й диво! Живуть грибочки, дихають. Товаришують з деревами, поселяються біля&nbsp; (вони) сімейками. Вміють (вони) й під листячком маскуватися. Лише блідолиця печериця завжди на видному місці, де більше сонця. Різнокольорові сироїжки – білі ніжки розбіглися по лісу, немов граються в піжмурки. Їхні зеленувато-жовті, червонуваті і блідофіолетові шапочки видніються ген-ген далеко.<br>Лисички-сестрички посміхаються (вони)&nbsp; жовтуватими личками. Нерозлучні опеньки вихваляються своєю тендітністю. Гордовито поглядають на своїх друзів-боровиків. А мухомор-людомор, червоний, наче помідор, осторонь стоїть, собою не налюбується. Шапка в нього гарна, завбільшки з полу́мисок. Приваблює своїми білими цяточками і водночас насторожує кожного.<br>Чудово в казковому лісі! Осінь, як щедра господиня, кладе дарунки у кошик тому, хто завітає до Сироборомухоморії.</i><br><br>Загадки<br><br>''1.Біля ями глибокої, біля гори стрімкої<br>Стоїть велетень із залізною рукою. <br><br>2.Знизу вгору, потім вниз<br>Чудо-віз мене привіз:<br>Без керма і без коліс<br>Тягне вгору – потім вниз.<br><br>3.Повзе змійка вся в сходинках. <br><br>Слова для відгадок: екскаватор, ескалатор.''<br><br>Знайди в загадках іменник, який складається з двох займенників.<br><br>Посміхнись<br><br>Мама копає грядку для квітів. Неподалік грається Андрійко. Мама каже:<br>-Сину, допоможи мені. Я й заступ принесу.<br>Стали копати грядку вдвох: мама швидко і легко, Андрійко – аж сопе, бо заступ не слухається його рук. Копав хлопчик землю, копав, а потім питає:<br>-Мамо, чому твій заступ гарно копає, а мій – ні? (В.Сенцовський)<br>Заступ –звужена донизу залізна лопата для земляних робіт.<br><br>Рано-вранці у ріці<br>Сперечались окунці:<br>-Хто сміливий?<br>Хто з гачка<br>миттю зніме черв`ячка?..<br>За годину наш Денис<br>Кошик риби гордо ніс… (Г.Сокіл)<br><br>Гарна писанка у мене!<br>Мабуть, кращої й нема.<br>Мама тільки помагала,<br>Малювала ж я сама. (К.Перелісна)<br><br>Попросив хлопчина неньку:<br>-Дай мені цукерок жменьку.<br>-Не візьму я в жоднім разі!<br>-Це ж чому?-питає ненька.<br>-Бо у мене менша жменька. (В.Шаройко)<br><br>Пилипка бабуся кличе:<br>-Йди сюди! Умий обличчя!<br>-А навіщо?-внук озвався.<br>-Я обличчям ще не грався! (В.Шаройко)<br><br>-Хто танцює гарно, дітки?<br>-Я,-Мишко озвався швидко.<br>-А найкраще хто співає?<br>-Я,-він руку підіймає.<br>-А найбільший хто хвалько?<br>Діти крикнули:<br>-Миш-ко! (І.Січовик)<br><br>Мама супу із каструлі налила,<br>Мама ложку вередулі подала.<br>-Нащо ложка? Забери ти!<br>Хочу суп з тарілки пити!-<br>І руками обома він тарілку підніма (Г.Бойко)<br><br>Чи ж то сонному до вправ?!<br>Фіззарядку я проспав.<br>На географії, в імлі,<br>Побачив дивний фокус:<br>На учительськім столі<br>Роздвоївся глобус!.. (І.Кульська)<br><br>Поясни значення виразу<br><br>Ковтати слинку<br>Краєм вуха чув<br>Мурашки по спині бігають<br>Надувся, як сич<br>Підкласти свиню<br>Пише, як курка лапою<br>Після бійки кулаками не махають<br>Тинятися без діла<br>Тихше їдеш – далі будеш<br><br>Поясни різні значення одного і того ж слова<br>Жму́ритися – жмури́тися.<br><br><br>Завдання до теми<br>1.Склади розповідь на тему «Твори Лесі Українки».<br>2.Намалюй малюнок на тему «Гриби».<br>3.Назви займенники 3 особи.<br>4.Склади розповідь на тему «Моя майбутня професія».<br><br>Запитання до теми<br>1.Що таке займенник?<br>2.Як змінюються займенники ІІІ особи?<br>3.Який займенники не має форми Н.в.? <br>4.На які питання відповідає займенник?<br><br>Список використаних джерел<br>1.Антоненко Б.Д. Як ми говоримо.-К.: Либідь, 2001.-117 с.<br>2.Бабич Н.Д. Основи культури мовлення.-Львів: Світ, 1990.- 132 с.<br>3.Плющ М.Я., Грипас П.Я. Робота над текстом у початкових класах.-Київ, 1996.-86 с.<br>&nbsp;4.Словниковий дивосвіт./Авт.-упоряд. Ісаєнко О.В.-Х.:Країна мрій, 2009.-352 с.<br>5.Урок на тему: «Займенник як частина мови» Сірченко О.В., вчителя української мови та літератури Маньківської школи №1 Черкаської області. <br><br>Відредаговано і надіслано Пучко Л.В.
+
<br>'''Займенники третьої особи'''<br><br>&nbsp;Мета<br>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Повторити вивчене про займенник;<br>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вчитись вирізняти&nbsp; займенники третьої особи у тексті;<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вчитись визначати відмінок займенників;<br>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Спонукати учнів до навчання;<br>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Виховувати любов до української мови.<br><br>Тип уроку: Навчально-виховний<br>&nbsp;<br>Хід уроку:<br><br>Займенники третьої&nbsp; особи<br><br>Займенники третьої особи – це займенники він, вона, воно, вони.<br>Вони змінюються за родами та числами.<br>Займенники третьої особи відмінюються за відмінками:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ч.рід&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ж.рід&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; с.рід'''''<br>Н.в. (хто?що?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; він&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; вона&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; воно<br>Р.в.&nbsp; (кого?чого?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; його (нього)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; її (неї)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; його<br>Д.в.&nbsp; (кому?чому?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; йому&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; їй&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; йому<br>З.в.&nbsp;&nbsp; (кого?що?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; його (нього)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; її&nbsp; (неї)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; його (нього)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>О.в.&nbsp; (ким?чим?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ним&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; нею&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ним&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>М.в. (на кому?на чому?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (…) ньому&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (…) ній&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (…) ньому&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''''&nbsp;&nbsp;&nbsp; множина'''''<br>Н.в. (хто?що?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; вони<br>Р.в.&nbsp; (кого?чого?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; їх (них)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Д.в.&nbsp; (кому?чому?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; їм&nbsp; <br>З.в.&nbsp;&nbsp; (кого?що?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; їх (них)<br>О.в.&nbsp; (ким?чим?)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ними <br>М.в. (на кому?на чому)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (…) них<br><br>Прийменники з займенниками пишуться окремо: до неї, з вами, про тебе, у мене.&nbsp; <br>Після прийменників у займенників 3-ї особи пишеться буква н: від неї, до них, з нього.<br>В О.в. у займенниках ІІІ особи завжди пишеться буква н: ним, нею, ними.<br><br>Вправи<br><br>Прочитай вірш. Чи є в ньому займенники? Визнач їх особу та відмінок.<br>''Із далекої землі,<br>Африканської землі,<br>повертаються додому<br>довгоногі журавлі.<br>Їм далеко ще летіть,<br>поки в крилах заболить, <br>од широких споконвіку<br>облюбованих боліт (Д.Каневський)''<br>[[Image:Zuravli t55.jpg]]<br>
 +
 
 +
Прочитай текст, знайди в ньому особові&nbsp; займенники.<br>''Народне визнання і славу Леся Українка здобула як поетеса. Ім`я цієї жінки увійшло в історію нашої літератури як символ мужності та боротьби. В своїх поетичних творах вона описує життя українського народу, закликає його вірити в краще майбутнє та будувати його. Вірші вона писала упродовж всього життя. Вона багато вчилася у своїх попередників (українських поетів Тараса Шевченка, Івана Старицького, Павла Грабовського), які були для неї зразком. Пізніше визначилась і її особиста творча&nbsp; дорога. Вона дуже любила читати і добре знала твори російських класиків (Олександра Пушкіна,Михайла Лермонтова, Олександра Некрасова), знала багато з цих творів напам`ять. Вона добре знала декілька іноземних мов, тому перекладала твори&nbsp; іноземних поетів на українську мову.<br>Поетичний світ Лесі Українки багатий та різноманітний, дуже емоційний, наповнений яскравих&nbsp; фарб. Вона багато пише про природу, в її творах присутні теми любові до рідного краю, роздуми про майбутнє народу, теми боротьби за краще майбутнє.''<br>Яку роль відіграють у тексті займенники? Чи допомагають вони уникати одноманітності у тексті?<br>[[Image:lesya_Ukrainka.jpg]]<br>Прочитай вірші, що розповідають про різні професії. Замість крапок постав потрібні займенники.<br><br>''Коли б чарівником … став<br>Хоч ненадовго, хоч на день,-<br>Тоді чимало добрих справ<br>звершив би … для всіх людей (Л.Компанієць)<br><br>А можна б інженером стати.<br>Учителем –дітей учить,<br>Складним наукам научати,<br>І головній: як треба жить. (О.Орач)<br><br>Смачний у кухаря пиріг,<br>Чудова каша манна.<br>…&nbsp; дбає про здоров`я всіх,-<br>…&nbsp; подяка і шана (М.Познанська)''<br><br>''В таємниці лісові проник<br>Здавна мій сусіда. … – лісник.<br>Лісникове діло – не просте,-<br>Знає …, як дерево росте,<br>як садити клена чи сосну,<br>І яку потрібно глибину. (О.Ющенко)<br><br>Професій безліч є цікавих,<br>Але свою вгадати як?<br>Щоб добре діло й добра слава?<br>І … собі міркую так:<br>потрібно лікувать хвороби,<br>водить у космос кораблі.<br>Та … ж із роду хліборобів,<br>І родовід мій од землі. (О.Орач)<br><br>Пекар чоботи носить,<br>Швець пошив … дбайливо,<br>а шевцеві без хліба<br>ну ніяк неможливо! (Ю.Тувім)''<br><br>Прочитай текст. Спиши його, ставлячи займенник, що в дужках, у потрібному відмінку.<br>'''''Грибна пора'''''<i><br>Непомітно підкрадається осінь. Посміхається (вона) хитрувато. Тихцем ласує золотим окрайцем чарівниця. А потім іде до лісу. Пестить (він), чепурить. Здається, малює казкову країну Сироборомухоморію. А в (вона) – чудових лісових героїв. Придивишся пильніше, а це ж звичайнісінькі гриби. Ну й диво! Живуть грибочки, дихають. Товаришують з деревами, поселяються біля&nbsp; (вони) сімейками. Вміють (вони) й під листячком маскуватися. Лише блідолиця печериця завжди на видному місці, де більше сонця. Різнокольорові сироїжки – білі ніжки розбіглися по лісу, немов граються в піжмурки. Їхні зеленувато-жовті, червонуваті і блідофіолетові шапочки видніються ген-ген далеко.<br>Лисички-сестрички посміхаються (вони)&nbsp; жовтуватими личками. Нерозлучні опеньки вихваляються своєю тендітністю. Гордовито поглядають на своїх друзів-боровиків. А мухомор-людомор, червоний, наче помідор, осторонь стоїть, собою не налюбується. Шапка в нього гарна, завбільшки з полу́мисок. Приваблює своїми білими цяточками і водночас насторожує кожного.<br>Чудово в казковому лісі! Осінь, як щедра господиня, кладе дарунки у кошик тому, хто завітає до Сироборомухоморії.</i><br><br>Загадки<br><br>''1.Біля ями глибокої, біля гори стрімкої<br>Стоїть велетень із залізною рукою. <br><br>2.Знизу вгору, потім вниз<br>Чудо-віз мене привіз:<br>Без керма і без коліс<br>Тягне вгору – потім вниз.<br><br>3.Повзе змійка вся в сходинках. <br><br>Слова для відгадок: екскаватор, ескалатор.''<br><br>Знайди в загадках іменник, який складається з двох займенників.<br><br>Посміхнись<br><br>Мама копає грядку для квітів. Неподалік грається Андрійко. Мама каже:<br>-Сину, допоможи мені. Я й заступ принесу.<br>Стали копати грядку вдвох: мама швидко і легко, Андрійко – аж сопе, бо заступ не слухається його рук. Копав хлопчик землю, копав, а потім питає:<br>-Мамо, чому твій заступ гарно копає, а мій – ні? (В.Сенцовський)<br>Заступ –звужена донизу залізна лопата для земляних робіт.<br><br>Рано-вранці у ріці<br>Сперечались окунці:<br>-Хто сміливий?<br>Хто з гачка<br>миттю зніме черв`ячка?..<br>За годину наш Денис<br>Кошик риби гордо ніс… (Г.Сокіл)<br><br>Гарна писанка у мене!<br>Мабуть, кращої й нема.<br>Мама тільки помагала,<br>Малювала ж я сама. (К.Перелісна)<br><br>Попросив хлопчина неньку:<br>-Дай мені цукерок жменьку.<br>-Не візьму я в жоднім разі!<br>-Це ж чому?-питає ненька.<br>-Бо у мене менша жменька. (В.Шаройко)<br><br>Пилипка бабуся кличе:<br>-Йди сюди! Умий обличчя!<br>-А навіщо?-внук озвався.<br>-Я обличчям ще не грався! (В.Шаройко)<br><br>-Хто танцює гарно, дітки?<br>-Я,-Мишко озвався швидко.<br>-А найкраще хто співає?<br>-Я,-він руку підіймає.<br>-А найбільший хто хвалько?<br>Діти крикнули:<br>-Миш-ко! (І.Січовик)<br><br>Мама супу із каструлі налила,<br>Мама ложку вередулі подала.<br>-Нащо ложка? Забери ти!<br>Хочу суп з тарілки пити!-<br>І руками обома він тарілку підніма (Г.Бойко)<br><br>Чи ж то сонному до вправ?!<br>Фіззарядку я проспав.<br>На географії, в імлі,<br>Побачив дивний фокус:<br>На учительськім столі<br>Роздвоївся глобус!.. (І.Кульська)<br><br>Поясни значення виразу<br><br>Ковтати слинку<br>Краєм вуха чув<br>Мурашки по спині бігають<br>Надувся, як сич<br>Підкласти свиню<br>Пише, як курка лапою<br>Після бійки кулаками не махають<br>Тинятися без діла<br>Тихше їдеш – далі будеш<br><br>Поясни різні значення одного і того ж слова<br>Жму́ритися – жмури́тися.<br><br><br>Завдання до теми<br>1.Склади розповідь на тему «Твори Лесі Українки».<br>2.Намалюй малюнок на тему «Гриби».<br>3.Назви займенники 3 особи.<br>4.Склади розповідь на тему «Моя майбутня професія».<br><br>Запитання до теми<br>1.Що таке займенник?<br>2.Як змінюються займенники ІІІ особи?<br>3.Який займенники не має форми Н.в.? <br>4.На які питання відповідає займенник?<br><br>Список використаних джерел<br>1.Антоненко Б.Д. Як ми говоримо.-К.: Либідь, 2001.-117 с.<br>2.Бабич Н.Д. Основи культури мовлення.-Львів: Світ, 1990.- 132 с.<br>3.Плющ М.Я., Грипас П.Я. Робота над текстом у початкових класах.-Київ, 1996.-86 с.<br>&nbsp;4.Словниковий дивосвіт./Авт.-упоряд. Ісаєнко О.В.-Х.:Країна мрій, 2009.-352 с.<br>5.Урок на тему: «Займенник як частина мови» Сірченко О.В., вчителя української мови та літератури Маньківської школи №1 Черкаської області. <br><br>Відредаговано і надіслано Пучко Л.В.
<br>  
<br>  

Версия 14:03, 27 марта 2011

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 4 клас. Повні уроки>> Українська мова: Займенники третьої особи.Повні уроки 


Займенники третьої особи

 Мета
 -      Повторити вивчене про займенник;
 -      Вчитись вирізняти  займенники третьої особи у тексті;
-       Вчитись визначати відмінок займенників;
-       Спонукати учнів до навчання;
 -      Виховувати любов до української мови.

Тип уроку: Навчально-виховний
 
Хід уроку:

Займенники третьої  особи

Займенники третьої особи – це займенники він, вона, воно, вони.
Вони змінюються за родами та числами.
Займенники третьої особи відмінюються за відмінками:

                                                    ч.рід                        ж.рід                    с.рід
Н.в. (хто?що?)                          він                            вона                    воно
Р.в.  (кого?чого?)                    його (нього)           її (неї)                  його
Д.в.  (кому?чому?)                  йому                        їй                          йому
З.в.   (кого?що?)                       його (нього)          її  (неї)                 його (нього)           
О.в.  (ким?чим?)                      ним                         нею                      ним                           
М.в. (на кому?на чому?)      (…) ньому               (…) ній                 (…) ньому               

                                                   множина
Н.в. (хто?що?)                         вони
Р.в.  (кого?чого?)                    їх (них)      
Д.в.  (кому?чому?)                 їм 
З.в.   (кого?що?)                      їх (них)
О.в.  (ким?чим?)                     ними
М.в. (на кому?на чому)         (…) них

Прийменники з займенниками пишуться окремо: до неї, з вами, про тебе, у мене. 
Після прийменників у займенників 3-ї особи пишеться буква н: від неї, до них, з нього.
В О.в. у займенниках ІІІ особи завжди пишеться буква н: ним, нею, ними.

Вправи

Прочитай вірш. Чи є в ньому займенники? Визнач їх особу та відмінок.
Із далекої землі,
Африканської землі,
повертаються додому
довгоногі журавлі.
Їм далеко ще летіть,
поки в крилах заболить,
од широких споконвіку
облюбованих боліт (Д.Каневський)

Zuravli t55.jpg

Прочитай текст, знайди в ньому особові  займенники.
Народне визнання і славу Леся Українка здобула як поетеса. Ім`я цієї жінки увійшло в історію нашої літератури як символ мужності та боротьби. В своїх поетичних творах вона описує життя українського народу, закликає його вірити в краще майбутнє та будувати його. Вірші вона писала упродовж всього життя. Вона багато вчилася у своїх попередників (українських поетів Тараса Шевченка, Івана Старицького, Павла Грабовського), які були для неї зразком. Пізніше визначилась і її особиста творча  дорога. Вона дуже любила читати і добре знала твори російських класиків (Олександра Пушкіна,Михайла Лермонтова, Олександра Некрасова), знала багато з цих творів напам`ять. Вона добре знала декілька іноземних мов, тому перекладала твори  іноземних поетів на українську мову.
Поетичний світ Лесі Українки багатий та різноманітний, дуже емоційний, наповнений яскравих  фарб. Вона багато пише про природу, в її творах присутні теми любові до рідного краю, роздуми про майбутнє народу, теми боротьби за краще майбутнє.

Яку роль відіграють у тексті займенники? Чи допомагають вони уникати одноманітності у тексті?
Lesya Ukrainka.jpg
Прочитай вірші, що розповідають про різні професії. Замість крапок постав потрібні займенники.

Коли б чарівником … став
Хоч ненадовго, хоч на день,-
Тоді чимало добрих справ
звершив би … для всіх людей (Л.Компанієць)

А можна б інженером стати.
Учителем –дітей учить,
Складним наукам научати,
І головній: як треба жить. (О.Орач)

Смачний у кухаря пиріг,
Чудова каша манна.
…  дбає про здоров`я всіх,-
…  подяка і шана (М.Познанська)


В таємниці лісові проник
Здавна мій сусіда. … – лісник.
Лісникове діло – не просте,-
Знає …, як дерево росте,
як садити клена чи сосну,
І яку потрібно глибину. (О.Ющенко)

Професій безліч є цікавих,
Але свою вгадати як?
Щоб добре діло й добра слава?
І … собі міркую так:
потрібно лікувать хвороби,
водить у космос кораблі.
Та … ж із роду хліборобів,
І родовід мій од землі. (О.Орач)

Пекар чоботи носить,
Швець пошив … дбайливо,
а шевцеві без хліба
ну ніяк неможливо! (Ю.Тувім)


Прочитай текст. Спиши його, ставлячи займенник, що в дужках, у потрібному відмінку.
Грибна пора
Непомітно підкрадається осінь. Посміхається (вона) хитрувато. Тихцем ласує золотим окрайцем чарівниця. А потім іде до лісу. Пестить (він), чепурить. Здається, малює казкову країну Сироборомухоморію. А в (вона) – чудових лісових героїв. Придивишся пильніше, а це ж звичайнісінькі гриби. Ну й диво! Живуть грибочки, дихають. Товаришують з деревами, поселяються біля  (вони) сімейками. Вміють (вони) й під листячком маскуватися. Лише блідолиця печериця завжди на видному місці, де більше сонця. Різнокольорові сироїжки – білі ніжки розбіглися по лісу, немов граються в піжмурки. Їхні зеленувато-жовті, червонуваті і блідофіолетові шапочки видніються ген-ген далеко.
Лисички-сестрички посміхаються (вони)  жовтуватими личками. Нерозлучні опеньки вихваляються своєю тендітністю. Гордовито поглядають на своїх друзів-боровиків. А мухомор-людомор, червоний, наче помідор, осторонь стоїть, собою не налюбується. Шапка в нього гарна, завбільшки з полу́мисок. Приваблює своїми білими цяточками і водночас насторожує кожного.
Чудово в казковому лісі! Осінь, як щедра господиня, кладе дарунки у кошик тому, хто завітає до Сироборомухоморії.


Загадки

1.Біля ями глибокої, біля гори стрімкої
Стоїть велетень із залізною рукою.

2.Знизу вгору, потім вниз
Чудо-віз мене привіз:
Без керма і без коліс
Тягне вгору – потім вниз.

3.Повзе змійка вся в сходинках.

Слова для відгадок: екскаватор, ескалатор.


Знайди в загадках іменник, який складається з двох займенників.

Посміхнись

Мама копає грядку для квітів. Неподалік грається Андрійко. Мама каже:
-Сину, допоможи мені. Я й заступ принесу.
Стали копати грядку вдвох: мама швидко і легко, Андрійко – аж сопе, бо заступ не слухається його рук. Копав хлопчик землю, копав, а потім питає:
-Мамо, чому твій заступ гарно копає, а мій – ні? (В.Сенцовський)
Заступ –звужена донизу залізна лопата для земляних робіт.

Рано-вранці у ріці
Сперечались окунці:
-Хто сміливий?
Хто з гачка
миттю зніме черв`ячка?..
За годину наш Денис
Кошик риби гордо ніс… (Г.Сокіл)

Гарна писанка у мене!
Мабуть, кращої й нема.
Мама тільки помагала,
Малювала ж я сама. (К.Перелісна)

Попросив хлопчина неньку:
-Дай мені цукерок жменьку.
-Не візьму я в жоднім разі!
-Це ж чому?-питає ненька.
-Бо у мене менша жменька. (В.Шаройко)

Пилипка бабуся кличе:
-Йди сюди! Умий обличчя!
-А навіщо?-внук озвався.
-Я обличчям ще не грався! (В.Шаройко)

-Хто танцює гарно, дітки?
-Я,-Мишко озвався швидко.
-А найкраще хто співає?
-Я,-він руку підіймає.
-А найбільший хто хвалько?
Діти крикнули:
-Миш-ко! (І.Січовик)

Мама супу із каструлі налила,
Мама ложку вередулі подала.
-Нащо ложка? Забери ти!
Хочу суп з тарілки пити!-
І руками обома він тарілку підніма (Г.Бойко)

Чи ж то сонному до вправ?!
Фіззарядку я проспав.
На географії, в імлі,
Побачив дивний фокус:
На учительськім столі
Роздвоївся глобус!.. (І.Кульська)

Поясни значення виразу

Ковтати слинку
Краєм вуха чув
Мурашки по спині бігають
Надувся, як сич
Підкласти свиню
Пише, як курка лапою
Після бійки кулаками не махають
Тинятися без діла
Тихше їдеш – далі будеш

Поясни різні значення одного і того ж слова
Жму́ритися – жмури́тися.


Завдання до теми
1.Склади розповідь на тему «Твори Лесі Українки».
2.Намалюй малюнок на тему «Гриби».
3.Назви займенники 3 особи.
4.Склади розповідь на тему «Моя майбутня професія».

Запитання до теми
1.Що таке займенник?
2.Як змінюються займенники ІІІ особи?
3.Який займенники не має форми Н.в.?
4.На які питання відповідає займенник?

Список використаних джерел
1.Антоненко Б.Д. Як ми говоримо.-К.: Либідь, 2001.-117 с.
2.Бабич Н.Д. Основи культури мовлення.-Львів: Світ, 1990.- 132 с.
3.Плющ М.Я., Грипас П.Я. Робота над текстом у початкових класах.-Київ, 1996.-86 с.
 4.Словниковий дивосвіт./Авт.-упоряд. Ісаєнко О.В.-Х.:Країна мрій, 2009.-352 с.
5.Урок на тему: «Займенник як частина мови» Сірченко О.В., вчителя української мови та літератури Маньківської школи №1 Черкаської області.

Відредаговано і надіслано Пучко Л.В.Над уроком працювали
Пучко Л.В.
Сірченко О.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Українська мова > Українська мова 4 клас