KNOWLEDGE HYPERMARKET


Здоров’я і хвороби (інфекційні, застудні хвороби та їх профілактика). Повні уроки

Гіпермаркет Знань;Основи здоров'я;Основи здоров'я 1 клас.здоров’я і хвороби (інфекційні, застудні хвороби та їх профілактика). Повні уроки

Содержание


Тип уроку

комбінований

Мета

Ознайомити учнів зі здоров’я і хворобами (інфекційні, застудні хвороби та їх профілактика).

Задачі

ознайомити учнів з основними поняттями уроку та записати їх у словнички; сформувати системні знання по темі; зацікавити учнів у вивченнні цього предмету; навчитися черпати інформацію з відеоматеріалу.

Основні поняття

Здоров’я Хвороби Інфекційні хвороби Профілактика

План уроку

Привітання вчителя та оголошення теми. (1 хв) Мотивація, перевірка домашнього завдання. (5-7хв) Вивчення нової теми. (20 хв) Самостійна робота учнів (4-6 хв) Вивчення нової теми. (20 хв) Самостійна робота учнів (4-6 хв) Висновки та узагальнення (3-4 хв) Домашнє завдання (1-2 хв)

Хід уроку

Привітання вчителя та оголошення теми.

(1 хв) Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми з вами дізнаємося,що таке здоров’я і хвороби (інфекційні, застудні хвороби та їх профілактика). Давайте перевіримо відсутніх. Черговий, доповідайте, будь ласка. Мотивація, перевірка домашнього завдання. (5-7хв) Учитель перевіряє домашнє завдання. - Дякую за те, що відповідально підійшли до виконання домашнього завдання. Ви отримали такі оцінки за даний вид діяльності: ...

Вивчення нової теми. (20 хв)

Здоров’я і хвороби (інфекційні, застудні хвороби та їх профілактика). Хвороба, або Захворювання — патологічний процес, який проявляється порушеннями морфології (анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин чи / та функціонуванням організму (його частин) у людини / тварини. Важливою передумовою профілактики хвороб є здоровий спосіб життя — правильне харчування, мінімальне вживання алкоголю, дотримання правил і норм гігієни, наявність нешкідливих умов на роботі й удома, заняття спортом заради зміцнення здоров'я.   Хвороби.jpg

А ти хотів би навчитися кататись на лижах? Розвиток загальних уявлень про хворобу змінювався впродовж історії розвитку самої медицини. Давньогрецький лікар Гіппократ причиною хвороби вважав неправильне змішання чотирьох основних рідин організму: крові, слизу, жовчі жовтої та чорної (венозна кров). Приблизно в той самий час на основі атомістичного вчення Демокріта виникло уявлення, що хвороба розвивається внаслідок зміни форми атомів і їхнього неправильного розташування. Наприкінці старої і на початку нової ери і особливо в Середні віки з'явилися ідеалістичні погляди на вчення про хворобу, згідно з якими душа, або особливий вид життєвої сили («архе»), визначає боротьбу організму зі змінами, викликаними хворобою. Матеріалістичні погляди на хворобу в Середні віки розвивав Ібн Сіна (виникнення хвороби під впливом невидимих ??істот, роль конституції організму).

  Море2.jpg


 

Причинами хвороби стають патологічні процеси, викликані патогенним(и) факторами таких груп: фізичними факторами (температура, оптичне та іонізуюче випромінювання, механічні фактори — тиск, вібрація, механічні пошкодження тощо) хімічними факторами (неорганічними та органічними речовинами тощо); біологічними факторами (вірусами, мікроорганізмами, паразитичними червами, комахами та продуктами їх життєдіяльності (токсинами) тощо); Психо-соціальними фактори (стрес, психогенна травма тощо). Стресс.jpg


Патологія ( грец. - страждання, біль, хвороба; та грец. - вивчення) — відхилення від нормального стану або процесу розвитку. Патологія досліджує процеси відхилення від норми, процеси, які порушують гомеостаз, хвороби, дисфункції.

Обмін речовин — метаболізм — полягає в біологічному окисленні, аеробному чи анаеробному, органічні енерговмісних речовин з використанням виділюваної при цьому енергії для життєвих процесів. Ця енергія використовується на підтримання дихання, кровообігу і температури тіла, для здійснення скорочень м'язів при русі тіла, виконанні роботи, різних поведінкових реакціях. В ході окислювальних реакцій відбуваєтеся розщеплення складних органічних сполук з виділенням енергії — дисиміляція або катаболізм. Одночасно в організмі відбуваються процеси протилежного напрямку, що перебігають з поглинання енергії (синтез специфічних білків, гормонів, жирів) — асиміляція або анаболізм. Обидва процеси нерозривно пов'язані між собою через перехід енергії від одного до другого.

Організм (від лат. organismus, від лат. organizo — влаштовую, від дав.-гр.  — знаряддя) — жива істота, частини якого впливають один на одного так, що вони функціонуют разом как стабільне єдине ціле.

Організми — головний предмет вивчення в біології. Для зручності всі організми розподіляються по різним групам і категоріям, що складають біологічну систему їх класифікації. Найбільш загальний їх поділ на ядерні и без'ядерні. Більшість організмів мають клітинну будову. Формуваня цілісного організму — процес, який складається з диференціювання структур (клітин, тканин, органів) і функцій та їх інтеграції як в онтогенезі, так і в філогенезі.

Самостійна робота учнів (4-6 хв)

Що таке здоров’я і хвороби?

Які бувають застудні хвороби?

Висновки та узагальнення (3-4 хв)

1 варіант

Висновки учитель пропонує зробити учням самостійно

Домашнє завдання (1-2 хв)

Вивчити матеріал за підручником.

Заповнити словнички

Список використаних джерел:

1. Міхеєнко О.І. «Валеологія:Основи індивідуального здоров’я людини» Університетська книга

2. Амосов Н.М. Моя система здоров'я

Над уроком працювали


Пісоцька О. В.
Любименко В. В.

Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Основи здоров’я > Основи здоров’я 1 клас > Здоров’я і хвороби (інфекційні, застудні хвороби та їх профілактика).