KNOWLEDGE HYPERMARKET


Новый урок
(Новая страница: «'''Гіпермаркет Знань>>[[Правознавство|Правознавств...»)
 
Строка 7: Строка 7:
<br>  
<br>  
 +
<br>
 +
1.Права і свободи людини<br>
-
1.Права і свободи людини<br>
+
За допомогою «мозкового штурму» спробуйте назвати ваші права.<br>  
-
За допомогою «мозкового штурму» спробуйте назвати ваші права.<br>
+
Права людини- це права, що основують правовий статус особистості.<br>  
-
Права людини- це права, що основують правовий статус особистості.<br>
+
Існують права людини, котрі притаманні їй, як біологічній істоті. (напр. Право на<br>  
-
Існують права людини, котрі притаманні їй, як біологічній істоті. (напр. Право на<br>
+
життя)<br>  
-
життя)<br>
+
Такі права закладені природою і не має різниці в якій країні, з яким державним<br>  
-
Такі права закладені природою і не має різниці в якій країні, з яким державним<br>
+
апаратом проживає людина.- це природні права.<br>  
-
апаратом проживає людина.- це природні права.<br>
+
Інші права забезпечує держава.(напр. Право на навчання, на громадянство, на<br>  
-
Інші права забезпечує держава.(напр. Право на навчання, на громадянство, на<br>
+
соц. забезпечення)<br>  
-
соц. забезпечення)<br>
+
Ми чуємо такі поняття як права і свобода. Давайте подумаємо, чим вони<br>  
-
Ми чуємо такі поняття як права і свобода. Давайте подумаємо, чим вони<br>
+
відрізняються?
-
відрізняються?
+
<br>
-
<br>
+
Свободи - це можливість свідомого вибору індивідом своєї поведінки. Під собою<br>  
-
Свободи - це можливість свідомого вибору індивідом своєї поведінки. Під собою<br>
+
вона розуміє певну незалежність людини від зовнішніх обставин. Держава ж<br>  
-
вона розуміє певну незалежність людини від зовнішніх обставин. Держава ж<br>
+
тільки захищає непорушність цієї можливості. (напр. Свобода віросповідання)<br>  
-
тільки захищає непорушність цієї можливості. (напр. Свобода віросповідання)<br>
+
Права - держава забезпечує своїми механізмами.  
-
Права - держава забезпечує своїми механізмами.
+
<br>
-
<br>
+
2. Становлення прав і свобод людини<br>  
-
2. Становлення прав і свобод людини<br>
+
А чи знаєте ви, що досить багато часу люди у різних країнах зовсім не мали прав?<br>  
-
А чи знаєте ви, що досить багато часу люди у різних країнах зовсім не мали прав?<br>
+
За допомогою «мозкового штурму» спробуйте пригадати рабство, кріпацьке право,<br>  
-
За допомогою «мозкового штурму» спробуйте пригадати рабство, кріпацьке право,<br>
+
концентраційні табори і т.д.<br>  
-
концентраційні табори і т.д.<br>
+
Вперше поняття права людини зустрічається у 1789р. У французький «Декларації<br>  
-
Вперше поняття права людини зустрічається у 1789р. У французький «Декларації<br>
+
прав людини і громадянина»<br>  
-
прав людини і громадянина»<br>
+
«Загальна декларація прав людини» була прийнята 10 грудня 1948 року.<br>  
-
«Загальна декларація прав людини» була прийнята 10 грудня 1948 року.<br>
+
Генеральною Асамблеєю ООН. В ній говорилося про те, що людина народжується<br>  
-
Генеральною Асамблеєю ООН. В ній говорилося про те, що людина народжується<br>
+
вільною у своїх правах незалежно від кольору шкіри, релігії, статі.<br>  
-
вільною у своїх правах незалежно від кольору шкіри, релігії, статі.<br>
+
На розвиток норм і положень «Загальної декларації прав людини» розробилося<br>  
-
На розвиток норм і положень «Загальної декларації прав людини» розробилося<br>
+
багато міжнародно-правових актів:<br>  
-
багато міжнародно-правових актів:<br>
+
1952 р. - Конвенція про політичні права жінок;<br>  
-
1952 р. - Конвенція про політичні права жінок;<br>
+
1959 р. - Декларація прав дитини;<br>  
-
1959 р. - Декларація прав дитини;<br>
+
1965 р. - Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;<br>  
-
1965 р. - Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;<br>
+
1966р. - Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;<br>  
-
1966р. - Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;<br>
+
1966 р. - Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права;<br>  
-
1966 р. - Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права;<br>
+
1979 р. - Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;<br>  
-
1979 р. - Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;<br>
+
1984 р. - Конвенція проти катувань та інших нелюдських або принижуючих гідність<br>  
-
1984 р. - Конвенція проти катувань та інших нелюдських або принижуючих гідність<br>
+
видів поводження;<br>  
-
видів поводження;<br>
+
1989 р. - Конвенція про права дитини.<br>  
-
1989 р. - Конвенція про права дитини.<br>
+
Відтепер кожного 10 грудня відмічається міжнародний день прав людини.<br>  
-
Відтепер кожного 10 грудня відмічається міжнародний день прав людини.<br>
+
Прочитайте витяги із «Конвенції прав дитини» і «Конвенції прав людини».<br>  
-
Прочитайте витяги із «Конвенції прав дитини» і «Конвенції прав людини».<br>
+
Обговоріть їх<br>  
-
Обговоріть їх<br>
+
<br>  
 +
3. Витяг з конвенції прав людини<br>
 +
Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах.
-
3. Витяг з конвенції прав людини<br>
+
'''Стаття 3'''. Кожна людина має право на життя, на свободу і особисту<br>  
-
Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах.
+
недоторканність.<br>
-
'''Стаття 3'''. Кожна людина має право на життя, на свободу і особисту<br>
+
'''Стаття 7'''. Всі люди рівні перед законом.<br>  
-
недоторканність.<br>
+
'''Стаття 13'''. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце<br>  
-
'''Стаття 7'''. Всі люди рівні перед законом.<br>
+
проживання в межах своєї держави.<br>  
-
'''Стаття 13'''. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце<br>
+
'''Стаття 15'''. Кожна людина має право на громадянство.<br>  
-
проживання в межах своєї держави.<br>
+
'''Стаття 17'''. Кожна людина має право володіти майном як ' одноособово, так і разом з<br>  
-
'''Стаття 15'''. Кожна людина має право на громадянство.<br>
+
іншими.<br>  
-
'''Стаття 17'''. Кожна людина має право володіти майном як ' одноособово, так і разом з<br>
+
'''Стаття 18'''. Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії.<br>  
-
іншими.<br>
+
'''Стаття 19'''. Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх<br>  
-
'''Стаття 18'''. Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії.<br>
+
виявлення.<br>  
-
'''Стаття 19'''. Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх<br>
+
'''Стаття 20'''. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.<br>  
-
виявлення.<br>
+
'''Стаття 21'''. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною<br>  
-
'''Стаття 20'''. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.<br>
+
безпосередньо або через вільно обраних представників.<br>  
-
'''Стаття 21'''. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною<br>
+
'''Стаття 22'''. Кожна людина як член суспільства має право на&nbsp;; соціальне<br>  
-
безпосередньо або через вільно обраних представників.<br>
+
забезпечення.<br>  
-
'''Стаття 22'''. Кожна людина як член суспільства має право на ; соціальне<br>
+
'''Стаття 23'''. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на<br>  
-
забезпечення.<br>
+
справедливі й<br>  
-
'''Стаття 23'''. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на<br>
+
сприятливі умови праці та на захист від безробіття.<br>  
-
справедливі й<br>
+
'''Стаття 24'''. Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля.<br>  
-
сприятливі умови праці та на захист від безробіття.<br>
+
'''Стаття 25'''. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг,<br>  
-
'''Стаття 24'''. Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля.<br>
+
житло, медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним<br>  
-
'''Стаття 25'''. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг,<br>
+
для<br>  
-
житло, медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним<br>
+
підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї.<br>  
-
для<br>
+
'''Стаття 26'''. Кожна людина має право на освіту.<br>  
-
підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї.<br>
+
'''Стаття 27'''. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті<br>  
-
'''Стаття 26'''. Кожна людина має право на освіту.<br>
+
суспільства.<br>  
-
'''Стаття 27'''. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті<br>
+
<br>  
-
суспільства.<br>
+
4. Витяг з конвенції прав дитини<br>  
 +
'''Ст. 1 Дитиною вважається людина віком до 18 років<br>'''
 +
'''Ст.2 Всі діти є рівними у своїх правах<br>'''
-
4. Витяг з конвенції прав дитини<br>
+
'''Ст.3 Всі діти мають право на любов та піклування<br>'''
-
'''Ст. 1 Дитиною вважається людина віком до 18 років<br>'''
+
'''Ст.6 Невід'ємне право дитини на життя<br>'''  
-
'''Ст.2 Всі діти є рівними у своїх правах<br>'''
+
'''Ст.11,35 Захист дітей від викрадення та продажу<br>'''  
-
'''Ст.3 Всі діти мають право на любов та піклування<br>'''
+
'''Ст.12,13 Всі діти мають право на власну думку<br>'''  
-
'''Ст.6 Невід'ємне право дитини на життя<br>'''
+
'''Ст.15 Діти мають право на об'єднання<br>'''  
-
'''Ст.11,35 Захист дітей від викрадення та продажу<br>'''
+
'''Ст.16 Всі діти мають право на особисте життя<br>'''  
-
'''Ст.12,13 Всі діти мають право на власну думку<br>'''
+
'''Ст. 17 Всі діти мають право на інформацію'''  
-
'''Ст.15 Діти мають право на об'єднання<br>'''
+
'''Ст.19,37. Діти не повинні стати жертвами насильства<br>'''  
-
'''Ст.16 Всі діти мають право на особисте життя<br>'''
+
'''Ст. 20,21,25 Особлива турбота про дітей-сиріт<br>'''  
-
'''Ст. 17 Всі діти мають право на інформацію'''
+
'''Ст. 23,25 Особлива турбота дітям-інвалідам<br>'''  
-
'''Ст.19,37. Діти не повинні стати жертвами насильства<br>'''
+
'''Ст. 24. Всі діти мають право на медичну допомогу<br>'''  
-
'''Ст. 20,21,25 Особлива турбота про дітей-сиріт<br>'''
+
'''Ст. 28, 29 Всі діти мають право на освіту<br>'''  
-
'''Ст. 23,25 Особлива турбота дітям-інвалідам<br>'''
+
'''Ст. 27. Діти мають право на повноцінне харчування<br>'''  
-
'''Ст. 24. Всі діти мають право на медичну допомогу<br>'''
+
'''Ст. 32,36 Діти не повинні залучатись до примусової праці<br>'''  
-
'''Ст. 28, 29 Всі діти мають право на освіту<br>'''
+
'''Ст.30 Всі діти мають право на національну самобутність<br>'''  
-
'''Ст. 27. Діти мають право на повноцінне харчування<br>'''
+
'''Ст. 31. Всі діти мають право на відпочинок<br>'''  
-
'''Ст. 32,36 Діти не повинні залучатись до примусової праці<br>'''
+
'''Ст. 29. Всі діти мають право на розвиток талантів<br>'''  
-
'''Ст.30 Всі діти мають право на національну самобутність<br>'''
+
'''Ст.33. Захист дітей від наркоманії<br>'''  
-
'''Ст. 31. Всі діти мають право на відпочинок<br>'''
+
'''Ст. 37, 39. Жодна дитина не повинна бути скривджена<br>'''  
-
'''Ст. 29. Всі діти мають право на розвиток талантів<br>'''
+
'''Ст. 37,40. Захист прав неповнолітніх правопорушників<br>'''  
-
'''Ст.33. Захист дітей від наркоманії<br>'''
+
'''Ст. 38. Дітей не можна залучати до бойових дій<br>'''  
-
'''Ст. 37, 39. Жодна дитина не повинна бути скривджена<br>'''
+
'''Ст. 42. Всі діти мають знати свої права'''  
-
'''Ст. 37,40. Захист прав неповнолітніх правопорушників<br>'''
+
<br>  
-
'''Ст. 38. Дітей не можна залучати до бойових дій<br>'''
+
5. Види прав людини<br>  
-
'''Ст. 42. Всі діти мають знати свої права'''
+
- Особисті<br>
-
<br>
+
- Політичні<br>  
-
5. Види прав людини<br>
+
- Економічні<br>  
-
- Особисті<br>
+
- Соціальні<br>  
-
- Політичні<br>
+
- Культурні<br>  
-
- Економічні<br>
+
Запропонуйте навести приклади на кожен з цих видів прав.<br>  
-
- Соціальні<br>
+
<br>  
-
- Культурні<br>
+
6. Завдання для учнів<br>  
-
Запропонуйте навести приклади на кожен з цих видів прав.<br>
+
Запропонуйте учням виявити в якій з ситуацій відбулося порушення прав людини.<br>  
 +
1 ) Після бійки на перерві дівчинці розбили ніс
 +
2 ) Дирекція школи заборонила виступ команди КВН, тому що у номері<br>
-
6. Завдання для учнів<br>
+
висміювалися вчителі
-
Запропонуйте учням виявити в якій з ситуацій відбулося порушення прав людини.<br>
+
3 ) Мама знайшла і прочитала щоденник доньки, в якому вона записувала свої<br>  
-
1 ) Після бійки на перерві дівчинці розбили ніс
+
переживання
-
2 ) Дирекція школи заборонила виступ команди КВН, тому що у номері<br>
+
4 ) Студентка влаштовувалася на роботу в державну структуру, але не знала, як<br>  
-
висміювалися вчителі
+
правильно оформити заяву. Спитала про це в начальника відділу кадрів, але<br>
-
3 ) Мама знайшла і прочитала щоденник доньки, в якому вона записувала свої<br>
+
той нахамив їй, сказавши, щоб приходила, коли навчиться писати.
-
переживання
+
5 ) Батько школяра заборонив йому сидіти за комп*ютером, через те, що він мало<br>
-
4 ) Студентка влаштовувалася на роботу в державну структуру, але не знала, як<br>
+
часу приділяє навчанню<br>  
-
правильно оформити заяву. Спитала про це в начальника відділу кадрів, але<br>
+
6 ) Вчитель фізкультури вдарив хлопчика, через те, що той не хотів переодягатися<br>  
-
той нахамив їй, сказавши, щоб приходила, коли навчиться писати.
+
на урок.  
-
5 ) Батько школяра заборонив йому сидіти за комп*ютером, через те, що він мало<br>
+
Пояснити, що права були порушені у випадках 2,4,6. Тут права порушували<br>  
-
часу приділяє навчанню<br>
+
державні службовці.<br>  
-
6 ) Вчитель фізкультури вдарив хлопчика, через те, що той не хотів переодягатися<br>
+
У випадку 1 також були порушені права, але це не було порушенням прав<br>  
-
на урок.
+
людини, так як з обох сторін виступала держава.<br>
-
Пояснити, що права були порушені у випадках 2,4,6. Тут права порушували<br>
+
Випадки 3 і 6 являються прикладом виховання.<br>  
-
державні службовці.<br>
+
<br>  
-
У випадку 1 також були порушені права, але це не було порушенням прав<br>
+
7. Обговоріть з учнями доцільність «Конвенції прав людини»<br>  
-
людини, так як з обох сторін виступала держава.<br>
+
Правознавство. 9 клас. О.Д.Наровлянський<br>  
-
Випадки 3 і 6 являються прикладом виховання.<br>
+
Конвенція ООН «Про права дитини»<br>  
 +
Конвенція ООН «Загальна декларація прав людини»<br>
 +
Конституція України<br>
-
7. Обговоріть з учнями доцільність «Конвенції прав людини»<br>
+
Правознавство Мельник П.В.  
-
Правознавство. 9 клас. О.Д.Наровлянський<br>
 
-
Конвенція ООН «Про права дитини»<br>
 
-
Конвенція ООН «Загальна декларація прав людини»<br>
+
[[Права і свободи людини]]
-
Конституція України<br>
+
<br>
-
 
+
-
Правознавство Мельник П.В.
+
-
 
+
-
[[Права і свободи людини]]
+

Текущая версия на 13:52, 5 октября 2010

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>> Правознавство: Права і свободи людини. Повні уроки


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.1.Права і свободи людини

За допомогою «мозкового штурму» спробуйте назвати ваші права.

Права людини- це права, що основують правовий статус особистості.

Існують права людини, котрі притаманні їй, як біологічній істоті. (напр. Право на

життя)

Такі права закладені природою і не має різниці в якій країні, з яким державним

апаратом проживає людина.- це природні права.

Інші права забезпечує держава.(напр. Право на навчання, на громадянство, на

соц. забезпечення)

Ми чуємо такі поняття як права і свобода. Давайте подумаємо, чим вони

відрізняються?


Свободи - це можливість свідомого вибору індивідом своєї поведінки. Під собою

вона розуміє певну незалежність людини від зовнішніх обставин. Держава ж

тільки захищає непорушність цієї можливості. (напр. Свобода віросповідання)

Права - держава забезпечує своїми механізмами.


2. Становлення прав і свобод людини

А чи знаєте ви, що досить багато часу люди у різних країнах зовсім не мали прав?

За допомогою «мозкового штурму» спробуйте пригадати рабство, кріпацьке право,

концентраційні табори і т.д.

Вперше поняття права людини зустрічається у 1789р. У французький «Декларації

прав людини і громадянина»

«Загальна декларація прав людини» була прийнята 10 грудня 1948 року.

Генеральною Асамблеєю ООН. В ній говорилося про те, що людина народжується

вільною у своїх правах незалежно від кольору шкіри, релігії, статі.

На розвиток норм і положень «Загальної декларації прав людини» розробилося

багато міжнародно-правових актів:

1952 р. - Конвенція про політичні права жінок;

1959 р. - Декларація прав дитини;

1965 р. - Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

1966р. - Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;

1966 р. - Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права;

1979 р. - Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;

1984 р. - Конвенція проти катувань та інших нелюдських або принижуючих гідність

видів поводження;

1989 р. - Конвенція про права дитини.

Відтепер кожного 10 грудня відмічається міжнародний день прав людини.

Прочитайте витяги із «Конвенції прав дитини» і «Конвенції прав людини».

Обговоріть їх


3. Витяг з конвенції прав людини

Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах.

Стаття 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і особисту

недоторканність.

Стаття 7. Всі люди рівні перед законом.

Стаття 13. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце

проживання в межах своєї держави.

Стаття 15. Кожна людина має право на громадянство.

Стаття 17. Кожна людина має право володіти майном як ' одноособово, так і разом з

іншими.

Стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії.

Стаття 19. Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх

виявлення.

Стаття 20. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.

Стаття 21. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною

безпосередньо або через вільно обраних представників.

Стаття 22. Кожна людина як член суспільства має право на ; соціальне

забезпечення.

Стаття 23. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на

справедливі й

сприятливі умови праці та на захист від безробіття.

Стаття 24. Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля.

Стаття 25. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг,

житло, медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним

для

підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї.

Стаття 26. Кожна людина має право на освіту.

Стаття 27. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті

суспільства.


4. Витяг з конвенції прав дитини

Ст. 1 Дитиною вважається людина віком до 18 років

Ст.2 Всі діти є рівними у своїх правах

Ст.3 Всі діти мають право на любов та піклування

Ст.6 Невід'ємне право дитини на життя

Ст.11,35 Захист дітей від викрадення та продажу

Ст.12,13 Всі діти мають право на власну думку

Ст.15 Діти мають право на об'єднання

Ст.16 Всі діти мають право на особисте життя

Ст. 17 Всі діти мають право на інформацію

Ст.19,37. Діти не повинні стати жертвами насильства

Ст. 20,21,25 Особлива турбота про дітей-сиріт

Ст. 23,25 Особлива турбота дітям-інвалідам

Ст. 24. Всі діти мають право на медичну допомогу

Ст. 28, 29 Всі діти мають право на освіту

Ст. 27. Діти мають право на повноцінне харчування

Ст. 32,36 Діти не повинні залучатись до примусової праці

Ст.30 Всі діти мають право на національну самобутність

Ст. 31. Всі діти мають право на відпочинок

Ст. 29. Всі діти мають право на розвиток талантів

Ст.33. Захист дітей від наркоманії

Ст. 37, 39. Жодна дитина не повинна бути скривджена

Ст. 37,40. Захист прав неповнолітніх правопорушників

Ст. 38. Дітей не можна залучати до бойових дій

Ст. 42. Всі діти мають знати свої права


5. Види прав людини

- Особисті

- Політичні

- Економічні

- Соціальні

- Культурні

Запропонуйте навести приклади на кожен з цих видів прав.


6. Завдання для учнів

Запропонуйте учням виявити в якій з ситуацій відбулося порушення прав людини.

1 ) Після бійки на перерві дівчинці розбили ніс

2 ) Дирекція школи заборонила виступ команди КВН, тому що у номері

висміювалися вчителі

3 ) Мама знайшла і прочитала щоденник доньки, в якому вона записувала свої

переживання

4 ) Студентка влаштовувалася на роботу в державну структуру, але не знала, як

правильно оформити заяву. Спитала про це в начальника відділу кадрів, але

той нахамив їй, сказавши, щоб приходила, коли навчиться писати.

5 ) Батько школяра заборонив йому сидіти за комп*ютером, через те, що він мало

часу приділяє навчанню

6 ) Вчитель фізкультури вдарив хлопчика, через те, що той не хотів переодягатися

на урок.

Пояснити, що права були порушені у випадках 2,4,6. Тут права порушували

державні службовці.

У випадку 1 також були порушені права, але це не було порушенням прав

людини, так як з обох сторін виступала держава.

Випадки 3 і 6 являються прикладом виховання.


7. Обговоріть з учнями доцільність «Конвенції прав людини»

Правознавство. 9 клас. О.Д.Наровлянський

Конвенція ООН «Про права дитини»

Конвенція ООН «Загальна декларація прав людини»

Конституція України

Правознавство Мельник П.В.


Права і свободи людини