KNOWLEDGE HYPERMARKET


Новый урок

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>> Правознавство: Права і свободи людини. Повні уроки


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.1.Права і свободи людини

За допомогою «мозкового штурму» спробуйте назвати ваші права.

Права людини- це права, що основують правовий статус особистості.

Існують права людини, котрі притаманні їй, як біологічній істоті. (напр. Право на

життя)

Такі права закладені природою і не має різниці в якій країні, з яким державним

апаратом проживає людина.- це природні права.

Інші права забезпечує держава.(напр. Право на навчання, на громадянство, на

соц. забезпечення)

Ми чуємо такі поняття як права і свобода. Давайте подумаємо, чим вони

відрізняються?


Свободи - це можливість свідомого вибору індивідом своєї поведінки. Під собою

вона розуміє певну незалежність людини від зовнішніх обставин. Держава ж

тільки захищає непорушність цієї можливості. (напр. Свобода віросповідання)

Права - держава забезпечує своїми механізмами.


2. Становлення прав і свобод людини

А чи знаєте ви, що досить багато часу люди у різних країнах зовсім не мали прав?

За допомогою «мозкового штурму» спробуйте пригадати рабство, кріпацьке право,

концентраційні табори і т.д.

Вперше поняття права людини зустрічається у 1789р. У французький «Декларації

прав людини і громадянина»

«Загальна декларація прав людини» була прийнята 10 грудня 1948 року.

Генеральною Асамблеєю ООН. В ній говорилося про те, що людина народжується

вільною у своїх правах незалежно від кольору шкіри, релігії, статі.

На розвиток норм і положень «Загальної декларації прав людини» розробилося

багато міжнародно-правових актів:

1952 р. - Конвенція про політичні права жінок;

1959 р. - Декларація прав дитини;

1965 р. - Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

1966р. - Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;

1966 р. - Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права;

1979 р. - Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;

1984 р. - Конвенція проти катувань та інших нелюдських або принижуючих гідність

видів поводження;

1989 р. - Конвенція про права дитини.

Відтепер кожного 10 грудня відмічається міжнародний день прав людини.

Прочитайте витяги із «Конвенції прав дитини» і «Конвенції прав людини».

Обговоріть їх


3. Витяг з конвенції прав людини

Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах.

Стаття 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і особисту

недоторканність.

Стаття 7. Всі люди рівні перед законом.

Стаття 13. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце

проживання в межах своєї держави.

Стаття 15. Кожна людина має право на громадянство.

Стаття 17. Кожна людина має право володіти майном як ' одноособово, так і разом з

іншими.

Стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії.

Стаття 19. Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх

виявлення.

Стаття 20. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.

Стаття 21. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною

безпосередньо або через вільно обраних представників.

Стаття 22. Кожна людина як член суспільства має право на ; соціальне

забезпечення.

Стаття 23. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на

справедливі й

сприятливі умови праці та на захист від безробіття.

Стаття 24. Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля.

Стаття 25. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг,

житло, медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним

для

підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї.

Стаття 26. Кожна людина має право на освіту.

Стаття 27. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті

суспільства.


4. Витяг з конвенції прав дитини

Ст. 1 Дитиною вважається людина віком до 18 років

Ст.2 Всі діти є рівними у своїх правах

Ст.3 Всі діти мають право на любов та піклування

Ст.6 Невід'ємне право дитини на життя

Ст.11,35 Захист дітей від викрадення та продажу

Ст.12,13 Всі діти мають право на власну думку

Ст.15 Діти мають право на об'єднання

Ст.16 Всі діти мають право на особисте життя

Ст. 17 Всі діти мають право на інформацію

Ст.19,37. Діти не повинні стати жертвами насильства

Ст. 20,21,25 Особлива турбота про дітей-сиріт

Ст. 23,25 Особлива турбота дітям-інвалідам

Ст. 24. Всі діти мають право на медичну допомогу

Ст. 28, 29 Всі діти мають право на освіту

Ст. 27. Діти мають право на повноцінне харчування

Ст. 32,36 Діти не повинні залучатись до примусової праці

Ст.30 Всі діти мають право на національну самобутність

Ст. 31. Всі діти мають право на відпочинок

Ст. 29. Всі діти мають право на розвиток талантів

Ст.33. Захист дітей від наркоманії

Ст. 37, 39. Жодна дитина не повинна бути скривджена

Ст. 37,40. Захист прав неповнолітніх правопорушників

Ст. 38. Дітей не можна залучати до бойових дій

Ст. 42. Всі діти мають знати свої права


5. Види прав людини

- Особисті

- Політичні

- Економічні

- Соціальні

- Культурні

Запропонуйте навести приклади на кожен з цих видів прав.


6. Завдання для учнів

Запропонуйте учням виявити в якій з ситуацій відбулося порушення прав людини.

1 ) Після бійки на перерві дівчинці розбили ніс

2 ) Дирекція школи заборонила виступ команди КВН, тому що у номері

висміювалися вчителі

3 ) Мама знайшла і прочитала щоденник доньки, в якому вона записувала свої

переживання

4 ) Студентка влаштовувалася на роботу в державну структуру, але не знала, як

правильно оформити заяву. Спитала про це в начальника відділу кадрів, але

той нахамив їй, сказавши, щоб приходила, коли навчиться писати.

5 ) Батько школяра заборонив йому сидіти за комп*ютером, через те, що він мало

часу приділяє навчанню

6 ) Вчитель фізкультури вдарив хлопчика, через те, що той не хотів переодягатися

на урок.

Пояснити, що права були порушені у випадках 2,4,6. Тут права порушували

державні службовці.

У випадку 1 також були порушені права, але це не було порушенням прав

людини, так як з обох сторін виступала держава.

Випадки 3 і 6 являються прикладом виховання.


7. Обговоріть з учнями доцільність «Конвенції прав людини»

Правознавство. 9 клас. О.Д.Наровлянський

Конвенція ООН «Про права дитини»

Конвенція ООН «Загальна декларація прав людини»

Конституція України

Правознавство Мельник П.В.

Права і свободи людини