KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 до теми Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні” Економічні блага

Презентація до предмету Економіка 2 клас
Тема: Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні”. Економічні блага.

БЛАГО – ЦЕ ЗАСІБ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТЕБ.Але, властивість певного предмету, що дозволяє задовольняти визначену потребу людини, ще не робить його благом,  здатність предмету задовольняти певну потребу повинна бути усвідомлена людиною, і тільки в цьому випадку предмет стає благом.
ДАРОВІ БЛАГА - це ті життєві блага(переважно  природні), які доступні людям в обсязі набагато більшому, ніж величина потреби в них. Ці блага не треба виробляти і люди можуть споживати їх безкоштовно. Саме до цієї групи благ відносяться: повітря, сонячне світло, дощі, океани і т.п.
Econi (65).jpg
ЕКОНОМІЧНІ БЛАГА КЛАСИФІКУЮТЬСЯ ЗА КІЛЬКОМА НАПРЯМКАМИ.
1. За засобом участі в процесі задоволення потреб – економічні блага поділяються на споживчі та інвестиційні.
2. Економічні блага класифікуються в залежності від форм споживання.
3. Економічні блага поділяються на довгострокові і не довгострокові.
СПОЖИВЧЕ БЛАГО
Ці блага безпосередньо задовольняють потреби споживачів. В процесі споживання люди отримують корисність від цих благ.
ІНВЕСТИЦІЙНІ БЛАГА
всі блага, які використовують для виробництва споживчих благ.
ЗА ЦІЄЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДІЛЯЮТЬ:
Блага індивідуального споживання: предмети споживання і засоби виробництва.

Державні чи суспільні блага. Вони створюються не для продажу споживачам. Існує можливість спільного споживання одного блага, а також неможливо виключити людей від використання вигод  даних благ.
Econi (51).jpg
Квазісуспільні чи квазідержавні блага. До цього виду відносяться: бібліотеки, музеї, профілактичне медичне обслуговування, пожежна охорона.
Цінність благ залежить  від їхньої рідкісності, від інтенсивності потреби і кількості благ, здатних цю проблему задовольнити. При цьому передбачається, що будь яка потреба може бути задоволена декількома благами, а будь-яке економічне благо може використовуватися для задоволення різних потреб.


Скачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"

Предмети > Економіка > Економіка 2 клас > Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні” Економічні блага > Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні” Економічні блага. презентація уроку