KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 7 до теми: Презентація на тему: Потреби та їх класифікація — история изменений
Пояснения: (текущ.) — отличие от текущей версии; (пред.) — отличие от предшествующей версии; м — малозначимое изменение