KNOWLEDGE HYPERMARKET


Призначення та функції табличного процесора. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 11 клас. Повні уроки>> Інформатика: Призначення та функції табличного процесора.

Содержание

Тема

  • Призначення та функції табличного процесора.

Мета

  • Ознайомити з поняттям «електронна таблиця» і «табличний процесор».

Хід уроку

Поняття табличного процесора

Електронні таблиці дозволяють зберігати в табличному виді певну кількість вихідних даних, результатів і зв'язків між ними. Для роботи з електронними таблицями створені табличні процесори - прикладне програмне забезпечення, яке призначене для обробки даних у табличному виді.

Якщо вихідні дані змінюються, то всі результати перераховуються й вносяться в таблицю.

Електронні таблиці не тільки автоматизують розрахунки, але і є непоганим засобом моделювання різних варіантів, ситуацій.

При зміні значень вихідних даних можна спостерігати за змінами одержуваних результатів і потім, з безлічі таких варіантів розв'язку завдання, вибирати потрібний.

У табличних процесорах створюються документи, що називаються електронними таблицями. Їх можна переглядати, редагувати, записувати на зовнішні носії, роздруковувати тощо.


Табличний процесор


У табличному редакторі робочим полем є монітор комп'ютера, на якому таблиця представляється у вигляді прямокутника з рядками й стовпцями: рядки нумеруються зверху вниз, стовпці – зліва на право.

Але на дисплеї видно не весь документ, а тільки його частина, яку можна подивитися прокрутивши бічними смужками вікна вниз.
Для роботи з таблицями використовується табличний курсор (виділений прямокутник, який можна розмістити в потрібну клітинку).


Табличний процесор


Найменшим елементом електронної таблиці є клітинка. Кожна з них має своє власне ім'я або ідентифікатор, який складається з номерів стовпців і рядків, на перетені яких ця клітинка розташована. Нумерація стовпців здійснюється за допомогою латинських букв. Але, оскільки їх усього 26, а стовпців може бути значно більше, то далі нумерація йде наступним чином – AA, AB, BA, BB і т.д.

Рядки нумеруються за допомогою десяткових чисел, починаючи з одиниці. Таким чином, можливі наступні імена (або адреси) клітинок - А24, B1, C432, СD2 і т.д.


Табличний процесор


Одна електронна таблиця може з частини аркуша, а аркуш, у свою чергу, може з’єднуватися в книгу - така організація документу використовується в табличному процесорі Microsoft Excel.


Типи даних в електронних таблицях

Клітинки в електронних таблицях можуть містити числа (цілі і дійсні), символьні, логічні і строкові величини, формули, що містять умову (алгебраїчні, логічні).


Табличний процесор


Типи адресацій (посилань) в електронних таблицях

У формулах, при звертанні до клітинок, використовується два способи адресації -абсолютна і відносна.

При використанні відносної адресації місце розташування формули (із клітинкою) приводить до перебудовування формули щодо її нового місця розташування. При цьому зберігається правильність розрахунків при будь-яких діях із клітинками і формулами. У деяких випадках необхідно, аби при зміні місця розташування формули адреса клітинки не змінювалася. В таких випадках використовується абсолютна адресація.

Табличний процесор

Режими керування електронними таблицями

Виділяють такі режими роботи табличних процесорів:

  • режим створення електронної таблиці
  • режим обчислення
  • режим відображення формул
  • графічний режим
  • робота електронної таблиці як бази даних
Режим формування електронних таблиць заповнює й редагує табличний документ.

Режим керування обчисленнями проводиться в природньому порядку - якщо в черговій клітинці перебуває формула з ще не обчисленою адресою, то обчислення відкладаються, допоки її значення не буде визначено.

Режим відображення формул задає індикацію вмісту клітинок на дисплеї.

Графічний режим дозволяє відображати числову інформацію в графічному вигляді – діаграми і графіки.Самоконтроль

1. Що являє собою електронна таблиця?

2. Навіщо потрібні електронні таблиці?

3. Що таке табличний процесор?

4. Які типи даних у таблиці?

5. Типи адресацій.

6. Режими керування електронними таблицями.


Список використаної літератури

1. Урок на тему: «Електронні таблиці й процесори», Балаклавський І. П., м. Львів.

2. Жвалевский А. Книга Excel 2010 без напряга. - Питер, 2010 г.

3. Винстон У. Книга Microsoft Office Exel 2007. Анализ данных и бизнес-моделирование (+CD). - БХВ, 2008 г.

4. Кертис Фрай. Хитрости Excel. – Питер, 2006 г.
Скомпоновано та надіслано викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка Соловйовим М. С.
Над уроком працювали

Балаклавський І. П.

Соловйов М. С.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас