KNOWLEDGE HYPERMARKET


Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній)
(Создана новая страница размером <metakeywords>українська мова, 3 клас, урок, на Тему, Рід іменників (чоловічий, жіно...)
Строка 1: Строка 1:
-
<metakeywords>українська мова, 3 клас, урок, на Тему, Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній)</metakeywords>Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній)<br>
+
<metakeywords>українська мова, 3 клас, урок, на Тему, Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній)</metakeywords>Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній)<br>  
-
Поміркуйте разом!<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Кого так називають — осіб чоловічої чи жіночої статі?<br>Учитель, вихователь, учень, школяр, українець. Учителька, вихователька, учениця, школярка, українка.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Наведіть ще подібні приклади.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; А так кого називають?<br>Горобенятко, дитятко, слоненятко, курча, лоша.<br>49.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Спиши, вставляючи замість крапок слова мій, моя, моє, він,<br>вона, воно.<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ... брат — агроном, ... працює в полі.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ... сестра — вчителька, ... працює в школі.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ... пальто висить у шафі, ... нове.<br>Іменники бувають чоловічого, жіночого і середнього роду.<br>Іменники, до яких можна додати слова мій, він,— чоловічого роду: учень, космонавт, агроном, клен, голуб, джміль, пенал, край, завод. Іменники, до яких можна додати слова моя, вона,— жіночого роду: учениця, бабуся, бджола, липа, криниця, весна.<br>Іменники, до яких можна додати слова моє, воно,— середнього роду: дівча, голуб'ятко, небо, пальто, життя, колосся.<br>50.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Випиши іменники у три стовпчики, розподіливши їх<br>за родами.<br>Ведмедик,&nbsp; іграшка,&nbsp; вікно,&nbsp; лялька,&nbsp; хустина, олівець, ручка, перо, зошит, книжка, пенал, серце,<br>електрика, малюнок, блюдце, стіл, радіо, поле, Івась, Оленка, дядько, небо, пиріг, панчоха.<br>2. Познач закінчення в іменниках.<br>Виконуй так:<br>&nbsp;<br>/її<br>Чом.<br>(мійу. йну) (лиць. ІОНЛУ) (МОЄ, іон/))<br>і^оиг^ик[]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; іл^ишА^ &nbsp;&nbsp;&nbsp; _&nbsp;&nbsp;&nbsp; Іии^о/<br>&nbsp;<br>електрика<br>&nbsp;<br>радіо<br>&nbsp;<br><br>Правильно вимовляй і пиши:<br>шкарпетки іграшка<br>панчохи&nbsp;&nbsp;&nbsp; хустина<br>лялька&nbsp;&nbsp;&nbsp; олівець<br><br>51.1. Прочитай текст. Знайди у ньому іменники чоловічого, ,к жіночого і середнього роду. Щоб не помилитися, додавай до |д]^них слова, зазначені у правилі.<br>Зір і слух — це дорогоцінні людські скарби. Вони разом із здатністю говорити дають нам можливість сприймати навколишнє середовище, спілкуватися з людьми. У процесі такого спілкування людина постійно вчиться, розвивається, збагачується новими знаннями.<br>2. Випиши окремо іменники чоловічого, жіночого і середнього роду.<br>52. 1. Прочитай. Зверни увагу на іменники, вжиті у вірші. З якою метою авторка дібрала ці іменники?<br>мій РУШНИК<br>Як веселка, мій рушник<br>різнокольоровий!<br>Все я вишила на «ім:<br>&nbsp;<br>луки і діброви,<br>річку, жито, синій льон,<br>татуся на полі,<br>з білим бантиком дзвінок,<br>що у нашій школі.<br>Марія Чепурна<br>2. Визнач рід виділених іменників. Які закінчення вони мають?<br>53. 1. Прочитай і спиши. Над виділеними іменниками напиши скорочено рід (ч. р., ж. р., с. р.). А чим цікаве слово обценьки?<br>У моїй столярні інструменти гарні: і обценьки, і пила, ще й сокира немала. Молоток, рубанок, долото, фуганок.<br>Самуїл Маршак<br>3. Які ще інструменти ти знаєш? Назви їх, розкажи, що ними роблять.<br>2. Розглянь малюнок. Розкажи, для чого служать зображені інструменти.<br>&nbsp;<br>54.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай прислів'я. Про що в них ідеться?<br>1. Землю прикрашає сонце, а людину — праця.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зерно дозріває в землі, а людина — в труді.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зроблено наспіх — зроблено насміх. 4. Лінивому завжди ніколи.<br>2. Спиши перше і друге прислів'я. Підкресли іменники. Усно скажи, якого вони роду.<br><br>55.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Прочитай текст. Яка його головна думка?<br>ПШЕНИЧНИЙ КОЛОСОК<br>Сергійків брат Максим пішов служити в армію. Незабаром він надіслав додому лист. Писав, що служить далеко-далеко, біля самого моря.<br>«Сергійку,— писав брат,— піди в поле, зірви колосок, поклади в конверт і надішли мені».<br>— Навіщо йому колосок? — здивувався Сергійко.<br>Поклав хлопчик колосок у конверт і написав: «Я зірвав колосок на ниві, що починається за нашою хатою». І як тільки написав ці слова, зразу ж здогадався, навіщо братові колосок.<br>За Василем Сухомлинським<br>2. Випиши виділені іменники, визнач їх рід, познач закінчення. А якщо в слові закінчення немає, як тоді позначиш?<br><br>пшениця<br>56. 1. Прочитай і відгадай загадки.<br>||н 1. У світі одна — всім потрібна вона. 2. Я труд поважаю: все літо у полі, до гаю літаю, збираю медок із різних квіток; кого не злюблю, то жалом колю. 3. Воно належить мені, але інші вживають його частіше, ніж я. 4. Поясок ясний зіткала, небо все обперезала. Після дощику з'явилась — ніжнобарв-но заіскрилась.<br>2. Запиши іменники-відгадки і виділені іменники так, щоб вони відповідали на питання хто? щ о? В дужках зазнач їх рід.<br>Запитання і завдання для повторення<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Якого роду бувають іменники?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які слова допомагають визначити рід іменників?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які закінчення найчастіше бувають в іменниках жіночого роду? А середнього?<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Відшукай у словнику по три іменники чоловічого, жіночого і середнього роду. Випиши їх. З трьома іменниками різного роду склади і запиши речення.<br>
+
Поміркуйте разом!<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Кого так називають — осіб чоловічої чи жіночої статі?<br>Учитель, вихователь, учень, школяр, українець. Учителька, вихователька, учениця, школярка, українка.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Наведіть ще подібні приклади.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; А так кого називають?<br>Горобенятко, дитятко, слоненятко, курча, лоша.<br>
 +
 
 +
Спиши, вставляючи замість крапок слова мій, моя, моє, він, вона, воно.<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ... брат — агроном, ... працює в полі.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ... сестра — вчителька, ... працює в школі.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ... пальто висить у шафі, ... нове.<br>
 +
 
 +
Іменники бувають чоловічого, жіночого і середнього роду.<br>Іменники, до яких можна додати слова мій, він,— чоловічого роду: учень, космонавт, агроном, клен, голуб, джміль, пенал, край, завод. Іменники, до яких можна додати слова моя, вона,— жіночого роду: учениця, бабуся, бджола, липа, криниця, весна.<br>Іменники, до яких можна додати слова моє, воно,— середнього роду: дівча, голуб'ятко, небо, пальто, життя, колосся.<br>
 +
 
 +
Випиши іменники у три стовпчики, розподіливши їх за родами.<br>Ведмедик,&nbsp; іграшка,&nbsp; вікно,&nbsp; лялька,&nbsp; хустина, олівець, ручка, перо, зошит, книжка, пенал, серце,<br>електрика, малюнок, блюдце, стіл, радіо, поле, Івась, Оленка, дядько, небо, пиріг, панчоха.<br><br>Правильно вимовляй і пиши:<br>шкарпетки&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; іграшка<br>панчохи&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; хустина<br>лялька&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; олівець<br><br>Прочитай текст. Знайди у ньому іменники чоловічого, ,к жіночого і середнього роду. Щоб не помилитися, додавай до |д]^них слова, зазначені у правилі.<br>Зір і слух — це дорогоцінні людські скарби. Вони разом із здатністю говорити дають нам можливість сприймати навколишнє середовище, спілкуватися з людьми. У процесі такого спілкування людина постійно вчиться, розвивається, збагачується новими знаннями.<br>
 +
 
 +
Випиши окремо іменники чоловічого, жіночого і середнього роду.<br>
 +
 
 +
Прочитай. Зверни увагу на іменники, вжиті у вірші. З якою метою авторка дібрала ці іменники?<br>МІЙ РУШНИК<br>Як веселка, мій рушник<br>різнокольоровий!<br>Все я вишила на нім:<br>луки і діброви,<br>річку, жито, синій льон,<br>татуся на полі,<br>з білим бантиком дзвінок,<br>що у нашій школі.<br>''Марія Чепурна''<br>Визнач рід виділених іменників. Які закінчення вони мають?<br>
 +
 
 +
Прочитай і спиши. Над виділеними іменниками напиши скорочено рід (ч. р., ж. р., с. р.). А чим цікаве слово обценьки?<br>У моїй столярні
 +
 
 +
інструменти гарні:  
 +
 
 +
і обценьки, і пила,
 +
 
 +
ще й сокира немала.
 +
 
 +
Молоток, рубанок,
 +
 
 +
долото, фуганок.<br>''Самуїл Маршак''<br>Які ще інструменти ти знаєш? Назви їх, розкажи, що ними роблять.<br><br>Прочитай прислів'я. Про що в них ідеться?<br>1. Землю прикрашає сонце, а людину — праця.<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зерно дозріває в землі, а людина — в труді.<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Зроблено наспіх — зроблено насміх.
 +
 
 +
4. Лінивому завжди ніколи.<br>Спиши перше і друге прислів'я. Підкресли іменники. Усно скажи, якого вони роду.<br><br>Прочитай текст. Яка його головна думка?<br>ПШЕНИЧНИЙ КОЛОСОК<br>Сергійків брат Максим пішов служити в армію. Незабаром він надіслав додому лист. Писав, що служить далеко-далеко, біля самого моря.<br>«Сергійку,— писав брат,— піди в поле, зірви колосок, поклади в конверт і надішли мені».<br>— Навіщо йому колосок? — здивувався Сергійко.<br>Поклав хлопчик колосок у конверт і написав: «Я зірвав колосок на ниві, що починається за нашою хатою». І як тільки написав ці слова, зразу ж здогадався, навіщо братові колосок.<br>''За Василем Сухомлинським''<br>
 +
 
 +
&nbsp;Випиши виділені іменники, визнач їх рід, познач закінчення. А якщо в слові закінчення немає, як тоді позначиш?<br><br>Прочитай і відгадай загадки.<br>1. У світі одна — всім потрібна вона. 2. Я труд поважаю: все літо у полі, до гаю літаю, збираю медок із різних квіток; кого не злюблю, то жалом колю. 3. Воно належить мені, але інші вживають його частіше, ніж я. 4. Поясок ясний зіткала, небо все обперезала. Після дощику з'явилась — ніжнобарв-но заіскрилась.<br>
 +
 
 +
Запиши іменники-відгадки і виділені іменники так, щоб вони відповідали на питання хто? щ о? В дужках зазнач їх рід.<br>Запитання і завдання для повторення<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Якого роду бувають іменники?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які слова допомагають визначити рід іменників?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які закінчення найчастіше бувають в іменниках жіночого роду? А середнього?<br>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Відшукай у словнику по три іменники чоловічого, жіночого і середнього роду. Випиши їх. З трьома іменниками різного роду склади і запиши речення.<br>  
 +
 
 +
 
 +
 
 +
''Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.2<br>''
 +
 
 +
''Надіслано читачами з інтернет-сайту''<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці                        [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки]
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи                                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, цитати            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_3._%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE._%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F додаткові доповнення]                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді)              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам                                [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ
 +
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці                        [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси                                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення]                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку                                      [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими

Версия 07:58, 16 сентября 2009

Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній)

Поміркуйте разом!
1.    Кого так називають — осіб чоловічої чи жіночої статі?
Учитель, вихователь, учень, школяр, українець. Учителька, вихователька, учениця, школярка, українка.
2.    Наведіть ще подібні приклади.
3.    А так кого називають?
Горобенятко, дитятко, слоненятко, курча, лоша.

Спиши, вставляючи замість крапок слова мій, моя, моє, він, вона, воно.
1.    ... брат — агроном, ... працює в полі.
2.    ... сестра — вчителька, ... працює в школі.
3.    ... пальто висить у шафі, ... нове.

Іменники бувають чоловічого, жіночого і середнього роду.
Іменники, до яких можна додати слова мій, він,— чоловічого роду: учень, космонавт, агроном, клен, голуб, джміль, пенал, край, завод. Іменники, до яких можна додати слова моя, вона,— жіночого роду: учениця, бабуся, бджола, липа, криниця, весна.
Іменники, до яких можна додати слова моє, воно,— середнього роду: дівча, голуб'ятко, небо, пальто, життя, колосся.

Випиши іменники у три стовпчики, розподіливши їх за родами.
Ведмедик,  іграшка,  вікно,  лялька,  хустина, олівець, ручка, перо, зошит, книжка, пенал, серце,
електрика, малюнок, блюдце, стіл, радіо, поле, Івась, Оленка, дядько, небо, пиріг, панчоха.

Правильно вимовляй і пиши:
шкарпетки           іграшка
панчохи               хустина
лялька                 олівець

Прочитай текст. Знайди у ньому іменники чоловічого, ,к жіночого і середнього роду. Щоб не помилитися, додавай до |д]^них слова, зазначені у правилі.
Зір і слух — це дорогоцінні людські скарби. Вони разом із здатністю говорити дають нам можливість сприймати навколишнє середовище, спілкуватися з людьми. У процесі такого спілкування людина постійно вчиться, розвивається, збагачується новими знаннями.

Випиши окремо іменники чоловічого, жіночого і середнього роду.

Прочитай. Зверни увагу на іменники, вжиті у вірші. З якою метою авторка дібрала ці іменники?
МІЙ РУШНИК
Як веселка, мій рушник
різнокольоровий!
Все я вишила на нім:
луки і діброви,
річку, жито, синій льон,
татуся на полі,
з білим бантиком дзвінок,
що у нашій школі.
Марія Чепурна
Визнач рід виділених іменників. Які закінчення вони мають?

Прочитай і спиши. Над виділеними іменниками напиши скорочено рід (ч. р., ж. р., с. р.). А чим цікаве слово обценьки?
У моїй столярні

інструменти гарні:

і обценьки, і пила,

ще й сокира немала.

Молоток, рубанок,

долото, фуганок.
Самуїл Маршак
Які ще інструменти ти знаєш? Назви їх, розкажи, що ними роблять.

Прочитай прислів'я. Про що в них ідеться?
1. Землю прикрашає сонце, а людину — праця.
2.    Зерно дозріває в землі, а людина — в труді.
3.    Зроблено наспіх — зроблено насміх.

4. Лінивому завжди ніколи.
Спиши перше і друге прислів'я. Підкресли іменники. Усно скажи, якого вони роду.

Прочитай текст. Яка його головна думка?
ПШЕНИЧНИЙ КОЛОСОК
Сергійків брат Максим пішов служити в армію. Незабаром він надіслав додому лист. Писав, що служить далеко-далеко, біля самого моря.
«Сергійку,— писав брат,— піди в поле, зірви колосок, поклади в конверт і надішли мені».
— Навіщо йому колосок? — здивувався Сергійко.
Поклав хлопчик колосок у конверт і написав: «Я зірвав колосок на ниві, що починається за нашою хатою». І як тільки написав ці слова, зразу ж здогадався, навіщо братові колосок.
За Василем Сухомлинським

 Випиши виділені іменники, визнач їх рід, познач закінчення. А якщо в слові закінчення немає, як тоді позначиш?

Прочитай і відгадай загадки.
1. У світі одна — всім потрібна вона. 2. Я труд поважаю: все літо у полі, до гаю літаю, збираю медок із різних квіток; кого не злюблю, то жалом колю. 3. Воно належить мені, але інші вживають його частіше, ніж я. 4. Поясок ясний зіткала, небо все обперезала. Після дощику з'явилась — ніжнобарв-но заіскрилась.

Запиши іменники-відгадки і виділені іменники так, щоб вони відповідали на питання хто? щ о? В дужках зазнач їх рід.
Запитання і завдання для повторення
1.    Якого роду бувають іменники?
2.    Які слова допомагають визначити рід іменників?
3.    Які закінчення найчастіше бувають в іменниках жіночого роду? А середнього?
4.    Відшукай у словнику по три іменники чоловічого, жіночого і середнього роду. Випиши їх. З трьома іменниками різного роду склади і запиши речення.


Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.2

Надіслано читачами з інтернет-сайту1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими