KNOWLEDGE HYPERMARKET


Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній)

Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній)

Поміркуйте разом!
1.    Кого так називають — осіб чоловічої чи жіночої статі?
Учитель, вихователь, учень, школяр, українець. Учителька, вихователька, учениця, школярка, українка.
2.    Наведіть ще подібні приклади.
3.    А так кого називають?
Горобенятко, дитятко, слоненятко, курча, лоша.
49.    Спиши, вставляючи замість крапок слова мій, моя, моє, він,
вона, воно.
1.    ... брат — агроном, ... працює в полі.
2.    ... сестра — вчителька, ... працює в школі.
3.    ... пальто висить у шафі, ... нове.
Іменники бувають чоловічого, жіночого і середнього роду.
Іменники, до яких можна додати слова мій, він,— чоловічого роду: учень, космонавт, агроном, клен, голуб, джміль, пенал, край, завод. Іменники, до яких можна додати слова моя, вона,— жіночого роду: учениця, бабуся, бджола, липа, криниця, весна.
Іменники, до яких можна додати слова моє, воно,— середнього роду: дівча, голуб'ятко, небо, пальто, життя, колосся.
50.    1. Випиши іменники у три стовпчики, розподіливши їх
за родами.
Ведмедик,  іграшка,  вікно,  лялька,  хустина, олівець, ручка, перо, зошит, книжка, пенал, серце,
електрика, малюнок, блюдце, стіл, радіо, поле, Івась, Оленка, дядько, небо, пиріг, панчоха.
2. Познач закінчення в іменниках.
Виконуй так:
 
/її
Чом.
(мійу. йну) (лиць. ІОНЛУ) (МОЄ, іон/))
і^оиг^ик[]     іл^ишА^     _    Іии^о/
 
електрика
 
радіо
 

Правильно вимовляй і пиши:
шкарпетки іграшка
панчохи    хустина
лялька    олівець

51.1. Прочитай текст. Знайди у ньому іменники чоловічого, ,к жіночого і середнього роду. Щоб не помилитися, додавай до |д]^них слова, зазначені у правилі.
Зір і слух — це дорогоцінні людські скарби. Вони разом із здатністю говорити дають нам можливість сприймати навколишнє середовище, спілкуватися з людьми. У процесі такого спілкування людина постійно вчиться, розвивається, збагачується новими знаннями.
2. Випиши окремо іменники чоловічого, жіночого і середнього роду.
52. 1. Прочитай. Зверни увагу на іменники, вжиті у вірші. З якою метою авторка дібрала ці іменники?
мій РУШНИК
Як веселка, мій рушник
різнокольоровий!
Все я вишила на «ім:
 
луки і діброви,
річку, жито, синій льон,
татуся на полі,
з білим бантиком дзвінок,
що у нашій школі.
Марія Чепурна
2. Визнач рід виділених іменників. Які закінчення вони мають?
53. 1. Прочитай і спиши. Над виділеними іменниками напиши скорочено рід (ч. р., ж. р., с. р.). А чим цікаве слово обценьки?
У моїй столярні інструменти гарні: і обценьки, і пила, ще й сокира немала. Молоток, рубанок, долото, фуганок.
Самуїл Маршак
3. Які ще інструменти ти знаєш? Назви їх, розкажи, що ними роблять.
2. Розглянь малюнок. Розкажи, для чого служать зображені інструменти.
 
54.    1. Прочитай прислів'я. Про що в них ідеться?
1. Землю прикрашає сонце, а людину — праця.
2.    Зерно дозріває в землі, а людина — в труді.
3.    Зроблено наспіх — зроблено насміх. 4. Лінивому завжди ніколи.
2. Спиши перше і друге прислів'я. Підкресли іменники. Усно скажи, якого вони роду.

55.    1. Прочитай текст. Яка його головна думка?
ПШЕНИЧНИЙ КОЛОСОК
Сергійків брат Максим пішов служити в армію. Незабаром він надіслав додому лист. Писав, що служить далеко-далеко, біля самого моря.
«Сергійку,— писав брат,— піди в поле, зірви колосок, поклади в конверт і надішли мені».
— Навіщо йому колосок? — здивувався Сергійко.
Поклав хлопчик колосок у конверт і написав: «Я зірвав колосок на ниві, що починається за нашою хатою». І як тільки написав ці слова, зразу ж здогадався, навіщо братові колосок.
За Василем Сухомлинським
2. Випиши виділені іменники, визнач їх рід, познач закінчення. А якщо в слові закінчення немає, як тоді позначиш?

пшениця
56. 1. Прочитай і відгадай загадки.
||н 1. У світі одна — всім потрібна вона. 2. Я труд поважаю: все літо у полі, до гаю літаю, збираю медок із різних квіток; кого не злюблю, то жалом колю. 3. Воно належить мені, але інші вживають його частіше, ніж я. 4. Поясок ясний зіткала, небо все обперезала. Після дощику з'явилась — ніжнобарв-но заіскрилась.
2. Запиши іменники-відгадки і виділені іменники так, щоб вони відповідали на питання хто? щ о? В дужках зазнач їх рід.
Запитання і завдання для повторення
1.    Якого роду бувають іменники?
2.    Які слова допомагають визначити рід іменників?
3.    Які закінчення найчастіше бувають в іменниках жіночого роду? А середнього?
4.    Відшукай у словнику по три іменники чоловічого, жіночого і середнього роду. Випиши їх. З трьома іменниками різного роду склади і запиши речення.