KNOWLEDGE HYPERMARKET


Системи управління базами даних. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 11 клас. Повні уроки>> Інформатика: Системи управління базами даних.

Содержание

Тема

  • Системи управління базами даних.

Мета

  • Пояснити значення систем керування базами даних і як вони працюють.

Тип уроку

  • теоретичний.

Хід уроку

Системи керування даними

Розвиток обчислювальної техніки забезпечив створення і використання безлічі систем обробки даних найрізноманітнішого призначення. Одними з важливих завдань при створенні таких систем є можливість доступу для колективного користування базою, оснащення систем внутрішньою пам'яттю для нагромадження й систематизації великого обсягу інформації .

Потрібно було розробити спеціальні механізми керування для спільного використання ресурсів, які в подальшому стали називатися базами даних. Дослідження, пов'язані зі створенням і експлуатацією баз даних і необхідного для їхньої роботи програмного забезпечення, призвели до появи окремого класу інформатики системи керування даними.


Системи керування даними


Такі системи проробляють операції різної складності, пов'язані з керуваннями даних у спільній базі з інтерфейсом і різною кількістю її користувачів.

Виходить, за своєю природою система керування базами даних (СУБД) є посередником між базою даних і її користувачами.

На сьогодні, розроблене і успішно експлуатується на ПК приблизно двадцять СУБД – вони, окрім своїх основних функцій, пропонують клієнтам інтерактивні засоби для зручної взаємодії з базою даних і написані на «розумних» мовах програмування.Функції СУБД

Із усіх функцій систем керування базами даних можна виділити декілька основних.

Отже, СУБД відповідають за:

  • пошук потрібних даних
  • фізичне розміщення власне самих даних і їх описів
  • відновлення і оновлення баз даних відповідно до змін у реальному світі (підтримка актуального стану)
  • захист даних від злому, некоректних змін і забороненого доступу
  • регулювання одночасних запитів до бази від декількох користувачів (така функція виконується за допомогою спеціальних прикладних програм).


Система зберігання даних

Система зберігання даних.

Процес зберігання всієї інформації в базі представлений логічною структурою у формі спеціальних моделей, підтримуваних системами керування БД. До таких моделей належать:

- ієрархічна (дані представляються у вигляді деревоподібної структури)


Система зберігання даних


- мережна (представлення даних у вигляді вільного графу)


Система зберігання даних


- реляційна (англ. Relation (відношення) - описує набори родових понять і ознак даних у базі)

- об’єктно – орієнтована (зберігання в базі не тільки даних, але і методів їх обробки у вигляді програмного коду).

За характером використання СУБД поділяються на:

  • персональні (сукупність мовних і програмних засобів, які потрібні для створення й керування базами даних - VISUAL FOXPRO, ACCESS)
  • загальні (використовують різні операційні системи і містять у собі сервер бази даних і клієнтську частину - ORACLE, INFORMIX).

Для обробки команд користувача або операторів програм у СУБД використовуються оператори і компілятори. За допомогою компіляторів можна одержувати автономне exe – додаток, тобто яку-небудь програму.


Безпека даних

Необхідною умовою успішного функціонування баз даних є потужне забезпечення її цілісності. Як уже було сказано, СУБД відповідають за захист даних від усіляких несподіванок. Безпека забезпечується шифрування даних за допомогою спеціального прикладного програмного забезпечення, захистом паролями і керуванням рівнями доступу до бази даних.

Отже, бази даних є важливою частиною інформаційних систем, призначених для зберігання й використання даних. Для керування даними в цих базах і забезпечення доступу до них були написані алгоритми для майбутніх систем керування даними - програмного середовища, призначеного для створення загальної бази даних, підтримки її актуального стану і забезпечення повного або обмеженого доступу користувачів до неї їй даним.Самоконтроль

1. Як виникли системи керування даними?

2. Що таке СУБД?

3. Назвіть і опишіть функції СУБД.

4. Моделі зберігання даних.

5. Різниця між персональними й загальними СУБД.

Список використаної літератури

1. Урок на тему: «Історія СУБД», Багацький С. Г., м.Горлівка

2. Кумскова И. Базы данных. - Кнорус, 2010 г.

3. Кузнецов С. Д. Основы баз данных. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 г.

4. Марков А. С. Лисовский К.Ю. Базы данных. Введение в теорию и методологию. - Финансы и статистика, 2006 г.
Скомпоновано та надіслано викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка Соловйовим М. С.
Над уроком працювали

Багацький С. Г.

Соловйов М. С.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас