KNOWLEDGE HYPERMARKET


Суб’єкти та об’єкти економічних відносин. Еволюція поглядів на предмет економічної науки. Презентація 2 — история изменений
Пояснения: (текущ.) — отличие от текущей версии; (пред.) — отличие от предшествующей версии; м — малозначимое изменение