KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 17. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 5 клас>>Інформатика: Алгоритми з розгалуженням


Алгоритми з розгалуженням
Нагадаємо, що лінійними алгоритмами називаються алгоритми, в яких кожна команда обов'язково виконується, і виконується тільки один раз. У таких алгоритмах кожна команда виконує певну дію.

Але є багато задач, які не можуть бути розв'язані за допомогою лінійного алгоритму. Алгоритми розв'язування таких задач містять команди перевірки умови. У залежності від того, виконуються ці умови чи ні, будуть виконуватися різні послідовності команд.


Таким, наприклад, є алгоритм визначення дієвідміни у дієслова.
Алгоритм визначення дієвідміни у дієслова 


Ви, звичайно ж, пам'ятаєте, що така форма запису алгоритму називається блок-схемою алгоритму.

Наведена блок-схема алгоритму, крім блоків, і призначення яких ви вже знаєте, містить блок введення даних. Завдяки команді введення даних можна виконувати алгоритм з різними дієсловами.

Виконаємо цей алгоритм для дієслів: малювати, бігти, читати
Малювати
Малюють
Закінчення -ють
Закінчення -уть або -ють? Так
Перша дієвідміна

Бігти
Біжать
Закінчення -ать
Закінчення -уть або -ють? Ні
Друга дієвідміна

Читати
Читають
Закінчення -уть
Закінчення -уть або -ють? Так
Перша дієвідміна

А тепер самостійно виконайте в зошиті цей алгоритм для дієслів: сказати, стояти.
Алгоритми, що містять команди перевірки умов, називаються алгоритмами з розгалуженнями.

У таких алгоритмах кожна команда, яка виконується, виконується тільки один ран. Але є команди, які не викопуються жодного разу. Це залежить від результату виконання команди перевірки умови. А результат перевірки умови залежить від того, з якими даними виконується алгоритм.

Іншим прикладом алгоритму з розгалуженням є алгоритм визначення парності або нетіарності натурального числа. Ви пам'ятаєте, що натуральне число є парним, якщо воно закінчується на цифру 0, або 2, або 4, або 6, або 8. В інших випадках натуральне число є непарним.

Складіть самостійно блок-схему визначення парності натурального числа.

Виконайте складений алгоритм для чисел 35, 280,1.


Практична робота

Давайте пригадаємо виконавця Восьминіжку

Складемо алгоритм розв'язування такої задачі.

Восьминіжка стоїть у клітині (дивись рисунок) і перед нею може стояти одна перешкода або иі (на рисунку така перешкода стоїть). Потрібно скласти такий алгоритм для Восьминіжки, щоб вона в будь-якому випадку зафарбувала три останні клітини в своєму рядку.

Зрозуміло, якщо перед Восьминіжкою є перешкода, то вона має її обійти (наприклад, Вгору Вправо Вправо Вниз).

А якщо перешкоди немає, то вона може замість чотирьох команд виконати лише дві (Вправо Вправо). Після цього в будь-якому випадку Восьминіжка повинна зробити два кроки вправо і далі фарбувати потрібні клітини.

♦ Проаналізуйте алгоритм виконання задачі.
♦ Введіть наведений алгоритм.
♦ Встановіть перешкоду перед Восьминіжкою і виконайте алгоритм.
♦ Зніміть перешкоду перед Восьминіжкою і виконайте алгоритм.
♦ Змініть алгоритм, щоб Восьминіжка фарбувала потрібні клітини лише в тому разі, якшо вони не зафарбовані.
♦ Змініть алгоритм, якщо відомо, що перед Восьминіжкою може стояти або одна перешкода, або дві перешкоди підряд.


Питання та завдання

1. Які алгоритми називають лінійними?
2. Які алгоритми називають алгоритмами з розгалуженням?
3. Назвіть відмінності алгоритмів з розгалуженнями від лінійних алгоритмів.
4. Складіть алгоритм визначення роду іменників.
5. Сформулюйте задачу, для розв'язування якої можна було б застосувати такий алгоритм:

Vik2.jpg


Виконайте в зошиті наведений алгоритм для таких значень х і у:
х = 5, у = 32; х = 34,у= 10.
Чи можна застосувати цей алгоритм для таких значень даних:
х = 12,у = 12?
Змініть алгоритм таким чином, щоб за ним можна було визначити, перше число більше, менше або дорівнює другому.
6. Восьминіжка знаходиться в одній з клітин всередині поля. Скласти алгоритм, за яким вона зафарбує клітинки навколо даної, але лише в тому випадку, якщо вони не зафарбовані.
 


Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. Інформатика 5 клас

Вислано читачаму з сайту


Підручники скачати безкоштовно, онлайн уроки, реферати, домашнє завдання запитання та відповіді

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.