KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 17. Архівація даних

Архівація даних
1. Для чого призначені архіви, і які документи можуть у них міститися?
2. Що таке кодування, для чого воно використовується?
3. Наведіть приклади кодування повідомлень.
4. Наведіть приклади систем кодування.
5. Як кодуються дані в комп 'ютері? Що таке 1 біт 7
6. Чому дорівнюють 1 байт, 1 кілобайт, 1 мегабайт, 1 гігабайт?

Створення архіву
Збереження інформації є одним із найважливіших інформаційних процесів, явіть собі, що банк утратив інформацію про рахунки клієнтів, авіакомпанія інформацію про продані квитки, ви - записник з телефонними номерами друзів знайомих, школа - класний журнал тощо. Усе це призведе до великих проблем. Інформація зберігається на різних носіях. Але будь-які з них не гарантують реженість інформації. Інформація може бути зруйнована внаслідок фізичного псування носія, пошкодження його покриття або просто випадково. Тому найважливішу інформацію копіюють і з цих копій створюють архіви, щоб була можливість звернутися до них у разі необхідності. Архіви створюються з паперових документів, так і з документів, що зберігаються в електронному вигляді на комп'ютері.
Для того щоб копії електронних документів займали в архіві менше місця або щоб їх зручніше і швидше можна було передати електронною поштою, їх обсяг зменшують за певними алгоритмами за допомогою спеціальних програм. При цьому утворюються архівні файли, які містять у стиснутому вигляді вибрані папки і файли. Програми, призначені для створення і роботи з архівними файлами, називаються архіваторами.

У залежності від алгоритму, за яким здійснюється архівація даних, розрізняють такі формати архівів: ZІР, АRJ, САВ, LZН, RАR та інші. Найчастіше, особливо в мережі Інтернет, використовують архіви формату ZІР. Не менш популярними є архіви формату RАR.
Розглянемо роботу програми WinRar, яка використовує високоефективні алгоритми стиснення даних. Вона повністю підтримує роботу з архівами формату RАR та ZІР і дозволяє виконувати основні операції з архівами деяких інших форматів.

Щоб створити новий архів, слід:
1. Запустити програму WinRar.
2. Відкрити потрібну папку і виділити об'єкти, які необхідно помістити до архіву.
3. Виконати команду Додати файли до архіву меню Команди. У результаті відкривається діалогове вікно Ім'я архіву та параметри.
4. Увести в поле Архів ім'я майбутнього архівного файлу. Якщо для розміщення в архіві обрано один об'єкт, то програма автоматично пропонує створювати архів з іменем цього об'єкта у поточній папці. Якщо ж для розміщення в архіві обрано кілька об'єктів, то програма автоматично пропонує створювати архів у поточній папці з іменем цієї папки. Можна ввести інше ім'я архіву, а також за допомогою кнопки Перегляд змінити диск і папку для розміщення цього архіву.
5. Установити за допомогою перемикача один з форматів архіву (RAR або ZІР). У залежності від вибраного формату архіву програма автоматично додає до введеного імені архіву відповідне розширення імені.
6. Вибрати метод стиснення в меню поля Метод стиснення. Можна обрати один із шести методів стиснення: від методу без стиснення до методу, що забезпечує максимальне стиснення. При максимальному стисненні розмір архівного файлу буде найменшим, але час архівації буде найбільшим.
7. Вибрати в меню поля Режим оновлення Додати та затінити файли.
8. Вибрати кнопку ОК.

Операції над архівами
Над архівом та його об'єктами можна виконувати такі операції-, перегляд, видалення, додавання, заміна, оновлення, видобування та розархівування.

Для перегляду вмісту існуючого архіву потрібно:
1. Запустити програму WinRar.
2. Відкрити потрібну папку і виділити потрібний архів.
3. Виконати команду Переглянути файл меню Команди або встановити на імені архіву вказівник і двічі клацнути ліву кнопку миші.

Для видалення об'єктів з існуючого архіву слід:
1. Запустити програму WinRar.
2. Відкрити потрібний архів для перегляду.
3. Виділити об'єкти для видалення.
4. Виконати команду Видалити файли меню

До вже існуючих архівів можна додавати нові папки і файли, а також замінювати або оновлювати вже існуючі. Для цього необхідно:
1. Запустити програму WinRar.
2. Відкрити потрібну папку і виділити об'єкти, які додаються до архіву.
3. Виконати команду Додати файли до архіву меню Команди.
4. У полі Архів вікна Ім'я архіву та пара метри встановити ім'я існуючого архіву.
5. Вибрати в меню поля Режим оновлення :
• Додати та замінити файли - якщо потрібно до архіву додати файли, яких у ньому немає, і замінити файли, які вже є в архіві.
• Додати та оновити файли - якщо потрібно до архіву додати файли, яких у ньому немає, і замінити файли, які вже є в архіві, але більш ранні за датою останнього редагування, тобто оновити файли.
• Оновити лише файли, що існують - якщо потрібно лише оновити ті файли, які вже існують в архіві.
6. Вибрати кнопку ОК.
Якщо файли знаходяться в архіві, то використовувати їх не можна. Потрібно їх спочатку видобути з архіву, тобто розархівувати.

Для видобування файлів і папок з архіву слід:
1. Запустити програму WinRar
2. Виділити потрібний архів, якщо необхідно видобути з нього всі папки і файли, або переглянути цей архів і виділити ті об'єкти, які потрібно розархівувати.
3. Виконати команду Видобути файли до зазначеної папки меню Команди.
4. Вибрати у вікні Шлях для видобування та параметри папку, куди будуть поміщені розархівовані папки і файли (можна навіть указати шлях до неіснуючої папки; у такому разі ця папка буде створена).
5. Установити один із режимів оновлення і перезапису файлів, якщо вони вже існують у вказаній папці.
6. Вибрати кнопку ОК.

Багатотомні та SFХ-архіви
Якщо архівувати великі за обсягом дані, то й архіви можуть мати великий обсяг. Такий архів може не вміститися, наприклад, на один компакт-диск, його незручно пересилати електронною поштою.
У  таких  випадках  для  зручності  створюють  так  звані  багатотомні . При цьому архів утворюється не як один файл, а як кілька файлів (томів) указаного розміру. Розмір томів у байтах можна встановити в полі Розбити на томи, байти, вибираючи його зі списку або вводячи безпосередньо в поле.
Усі томи матимуть указаний розмір, лише останній том може бути меншим. Томи архіву матимуть вибране ім'я архіву, до якого перед розширенням імені автоматично додається раrt1, раrt2 і так далі.

Для розархівації багатотомного архіву потрібно виконувати відповідні операції з першою частиною архіву, усе інше відбуватиметься автоматично.

Якщо ви створили архів і маєте намір передати його іншому користувачеві, але не впевнені, що в нього на комп'ютері встановлено відповідну програму для розархівації, то можна створити так званий SFХ-архів (англ. -самовидобування). До таких архівів додаються засоби розархівації, тому вони дещо більші за розміром.
SFХ-архіви ще називають архівами, що саморозгортаються.
Для створення SFХ-архіву слід у вікні Ім'я архіву та параметри встановити позначку прапорця Створити SFХ-архів. Архіви, що саморозгортаються, автоматично одержують розширення імені ехе. Для його розархівування достатньо встановити на ім'я архіву вказівник і двічі клацнути ліву кнопку миші.
Програма WinRar при встановленні на комп'ютері інтегрується в операційну систему, і тому основні команди роботи з архівами доступні з контекстного меню файлів і папок. Тобто можна у вікні Провідника виділити об'єкти для архівації, відкрити контекстне меню виділеної групи об'єктів і виконувати відповідні команди.

Вибір команди Добавити в архів або Добавити в архів і відправити по е-таіі відкриває вікно встановлення режимів архівації програми WinRar. Вибір інших двох команд - Добавити в архів "Untitled-2.rаr" або Добавити в архів " Untitled -2.rаr" і відправити по е-mail призводить до створення архіву із запропонованим іменем (у нашому прикладі - " Untitled -2.rаr").
Відповідно контекстне меню файлу-архіву містить команди видобування файлів, які дозволяють відкривати вікно встановлення режимів видобування файлів і папок програми WinRar (Видобути файли), виконувати видобування файлів і папок у поточну папку (Видобути в поточну папку) або в папку із запропонованим іменем (Видобути в Untitled-2).

ПРАКТИЧНА РОБОТА
1. Створіть у своїй папці папки Work 1, Work 2, Work 3, Work 4.
2. Створіть у цих папках папки Work 11, Work 21, Work 31, Work 41 відповідно.
3. Скопіюйте до папки Work 1 папку з трьома файлами і ще чотири файли, які вкаже вчитель.
4. Запустіть програму WinRar.
5. Створіть у папці Work 2 архів А2 з папки і двох файлів, що знаходяться в папці Work 1.
6. Створіть у папці Work 3 архів АЗ, що саморозгортається, з об'єктів, зазначених у п. 5.
7. Створіть у папці Work 4 багатотомний архів А4 з об'єктів, зазначених у п. 5. Розмір кожного тому - 10 Кбайт.
8. Покажіть виконану роботу вчителю.
9. Скопіюйте архів А2 з папки Work 2 до папки Work 21 і додайте до нього ще один файл і папку Work 11 з папки Work 1.
10. Розархівуйте архів АЗ до папки Work 31.
11. Розархівуйте з архіву АЗ папку і один із файлів до папки Work 41, знищивши їх у самому архіві.
12. Покажіть виконану роботу вчителю.

Запитання і завдання

1. Для мого виконується архівація даних?
2. Для чого використовується стиснення даних?
3. Як називаються програми, що виконують архівацію даних?
4. Які дії можна виконати за допомогою програм-архіваторів?
5. Назвіть основні формати архівних файлів.
6. Як запустити програму-архіватор? Опишіть один із способів.
7. Яку команду необхідно вибрати у WinRar для створення архіву?
8. Яку команду необхідно вибрати у WinRar для розархівації файлів з архіву?
9. Опишіть послідовність створення багатотомного SFХ-архіву за допомогою програми WinRar. У яких випадках створюються подібні архіви?

Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика, 7 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими