KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 20. Емоції та мотивації

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Емоції та мотивації


Що таке емоції і яке їхнє значення? Аналізатори людини сприймають навколишнє середовище по-різному, спричиняючи у неї різні відчуття й емоції. Людина не тільки бачить, чує, відчуває запах, дотик, тобто відчуває і сприймає різні явища зовнішнього світу, а й оцінює їх. У нас неоднакове ставлення до подій важливих і байдужих, корисних і шкідливих. Так, погожий сонячний день сприяє підвищенню настрою, а хмарний і дощовий зумовлює його погіршення. Емоції відіграють важливу роль у житті людини: вони виконують функцію оцінки діяльності та її результатів.
У людини під впливом емоцій формуються притаманні тільки їй почуття, які визначають її ставлення до предметів і явищ довкілля, відповідність чи невідповідність будь-чого її уявленням, прогнозам. Тому    емоції - це реакції, що виникають у відповідь на дію зовнішніх і внутрішніх подразників; вони проявляються у вигляді задоволення або незадоволення, радості, страху, гніву тощо.
Емоції впливають на процеси сприйняття, пам'яті, мислення, свідомості, навчання; визначають ставлення до навколишнього середовища і самого себе і тим самим - поведінку людини.
Виникнення емоцій залежить і від характеру людини. Є люди дуже емоційні, є менш емоційні. Наприклад, прояв емоцій у різних людей на одну й ту саму гумореску різний.
Чи властиві емоції тваринам? Емоції властиві вищим тваринам, але вони пов'язані здебільшого із захистом від ворогів, добуванням їжі, статевим потягом і піклуванням про потомство. Ці функції емоцій притаманні й людині. Але, на відміну від тварин, виникнення емоцій у людини більше пов'язане з дією соціальних факторів.
Які існують види емоцій? Всю різноманітність емоцій можна розділити на дві категорії: позитивні та негативні. Кожну емоційну реакцію забезпечують окремі нервові центри, розташовані в проміжному мозку і підкіркових ядрах. Тому емоції позначаються на діяльності фізіологічних систем організму. Так, позитивні емоції зумовлюють розширення кровоносних судин, підвищення інтенсивності енергетичного обміну, температури тіла, розумової і фізичної працездатності. Негативні емоції мають протилежний ефект. Проте вони теж можуть стимулювати активність людини, спрямовуючи її на подолання труднощів.
Як проявляються емоції? Проявлятися емоції можуть у вигляді емоційних реакцій, станів або стосунків.
Емоційні реакції - посмішка, сміх, плач, схвильованість, імпульсивність дії або ж повна нерухомість -тісно пов'язані з подіями, що їх зумовили. В екстремальних умовах, коли людина не може оволодіти певною ситуацією, розвиваються так звані афекти -особливий вид емоцій, які супроводжуються сильною, бурхливою реакцією (наприклад, страх, лють). Ці реакції не контролюються свідомістю, тому їх важко стримати. Переключення на інший вид діяльності (фізична робота) сприяють емоційній розрядці. Емоційні реакції за певних ситуацій необхідно стримувати: не сміятися і не помічати, коли хтось з необачності щось не так сказав чи зробив.
Емоційні стани - більш-менш тривалі переживання. До них відносять збудження, пригнічення (депресія), страх, тривогу. Емоційний стан є змінним психічним явищем. Веселий настрій може змінитися на сумний, спокійний - на тривожний, пригнічення - активністю. Емоції зумовлюють настрій людини. Настрій - це стійкий, досить тривалий емоційний стан. Причини, що зумовили той чи інший настрій, не завжди усвідомлюються. Вони залежать від фізичного самопочуття або від властивості пам'яті викликати підсвідомо попередні почуття. Тривалі конфліктні ситуації, неможливість здійснити бажане можуть зумовити пригнічений стан, тривогу або ж агресивну поведінку людини. Реальна оцінка ситуації, що склалася, відповідні вольові зусилля допомагають вийти з цих станів.
Емоційні стосунки (почуття) спрямовані на певну особу, об'єкт, процес. До них відносять любов, прив'язаність, пристрасть, ворожнечу, ненависть, ревнощі, заздрощі. Емоційні стосунки можуть спричинити різні емоційні стани.
Чи можна керувати емоціями? Життя людини без емоцій неможливе. У нормі життя людини має бути емоційно насиченим і різноманітним, з переважанням позитивних емоцій. Бурхливі негативні емоційні реакції призводять до розвитку різноманітних психічних і соматичних хвороб, завдають шкоди людям, що перебувають поряд. Тому насамперед необхідно запобігати розвиткові негативних емоцій. Це досягається вихованням стриманості, волі, підтриманням високої працездатності нервової системи. Воля - це емоції
свідоме керування емоціями і вчинками, а також активізація діяльності на здійснення задуманого. Вольовими зусиллями людина може гальмувати дію, якщо вона недоцільна. Застосовують також спеціальний автотренінг керування емоціями. Проте при тривалих негативних емоційних станах (страх, тривога, смуток, туга) постійне стримування емоцій може призвести до негативних наслідків (психічних чи фізіологічних розладів в організмі).
Є й інші психофізіологічні способи зняття негативних емоцій. Так, буває, досить проаналізувати причини негативних емоцій та їхні наслідки, щоб зняти негативний емоційний стан. Сприяють зняттю негативних емоцій зміна оточення і виду діяльності, помірна фізична активність, особливо на природі.
 

1. Що таке емоції? Яке біологічне значення емоцій?

2. Чим відрізняються емоції людини від емоцій тварин?

3. Як виникають емоції?

4. Які зовнішні й внутрішні прояви емоцій?

5. Як можна зменшити вплив негативних емоцій на організм?

Які емоції виникають при одержанні позитивної оцінки на уроці? Основою якого фаху є зміна міміки обличчя? Що можна виразити за допомогою міміки?


М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченимиЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.